اگه قرار باشه برای خودت کیک بگیرى واسه تولد،
اگه از روز تولدت متنفر باشى، چه مدل و چه جمله ای میزارى؟
من روش مینویسم :
خودم! زادمرگ ورودت ب دنیا تسلیت!

مدیرا لطفا تایید کنید
جمعه تولدمه میخوام ببینم چه نظری دارن