کتاب «آموزش تفسیر الکتروکاردیوگرام به زبان ساده» نوشته سعید بیکمحمدی میکوشد تا تفسیر نوار قلب را با زبانی ساده و روان به فعالان علوم پزشکی آموزش دهد.
سعید بیکمحمدی دباره این اثر به خبرگزاری کتاب ایران(ایبنا)، گفت: موضوع اصلی این کتاب، تفسیر نوار قلب است و هدف از تالیف آن نیز آموزش به پرستاران، کارکنان فوریتهای پزشکی، اورژانس و ... است، زیرا برخی از قواعد آموزشی که درباره این موضوع در دانشگاهها تدریس میشود، سخت است و درک مباحث را برای مخاطب مشکل میکند.

وی ادامه داد: این اثر میکوشد به زبان ساده تفسیر نوار قلب را آموزش دهد، به گونهای که دیگر نیازی به هیچ کلاس آموزشی نباشد.

وی افزود: با توجه به بازخوردهایی که درباره این کتاب از سوی مخاطبان داشتم، به نظر میآید که بتواند نیازهای مخاطبان خود را برطرف کند. برای گردآوری مطالب نیز از منابع خارجی موجود در این موضوع اسفتاده کردم.

به گفته بیکمحمدی، اختلالات ریتمهای قلبی، اصول نوار قلب، بلوکهای قلبی، اختلالهای الکترونیک و تغییراتی که در سکتههای قلبی رخ میدهند، از اصلیترین مباحث این کتاب به شمار میآیند.

این کارشناس پزشکی اضافه کرد: نگارش این کتاب حدود دو سال به طول انجامید و در صورت ویرایش دوم کتاب در آینده، درباره بلوکهای قلبی به صورت عمیقتر کار خواهم کرد.

کتاب «آموزش تفسیر الکتروکاردیوگرام به زبان ساده» تالیف سعید بیکمحمدی با شمارگان هزار و 100 نسخه و بهای 395 هزار ریال از سوی انتشارات دانشگاه علوم پزشكي شهرستان اروميه به چاپ رسیده است.