مشاورعالي سازمان سنجش آموزش کشور آمار قبولي داوطلبان رشتههاي نيمه متمرکز در آزمون سراسري، آزمون کارداني به کارشناسي ناپيوسته و آزمون کارداني پيوسته فني و حرفه اي سال 1391 را اعلام كرد.


فهرست اسامي 11 هزار و 93 نفر پذيرفته شده نهايي رشته هاي نيمه متمرکز آزمون سراسري سال 1391 بر روي پايگاه اينترنتي سازمان سنجش به نشاني www.sanjesh.org قرار گرفت.


توكلي از اعلام همزمان فهرست اسامي تعداد شش هزار و 610 نفر از پذيرفته شدگان نهايي رشتههاي نيمهمتمرکز آزمون کارداني به کارشناسي و همچنين تعداد پنج هزار و پنج نفر پذيرفته شده نهايي رشتههاي نيمه متمرکز آزمون کارداني ناپيوسته سال 1391 از طريق سايت سازمان سنجش خبر داد.


توکلي ادامه داد: تمام پذيرفته شدگان نهايي رشتههاي نيمه متمرکز اين سه آزمون ضرورت دارد براساس مفاد اطلاعيه اي که به همراه فهرست اسامي آنان بر روي سايت سنجش قرار مي گيرد و در نشريه پيک سنجش روز دوشنبه، 16 بهمن ماه نيز منتشر مي شود با در دست داشتن مدارک لازم و با توجه به برنامه زماني اعلام شده براي ثبت نام به دانشگاه يا موسسه آموزش عالي محل قبولي خود مراجعه کنند.


وي يادآور شد: فهرست اسامي پذيرفته شدگان نهايي رشته هاي نيمه متمرکز مرحله تکميل ظرفيت آزمون سراسري سال 1391 نيز روز سه شنبه، 17 بهمن ماه از طريق سايت سازمان سنجش انتشار خواهد يافت.