کانسپت خودروی «پیتون» رونمایی شد


کانسپت خودرو پیتون(Python) روز گذشته در پژوهشکده فرهنگ، هنر و معماری رونمایی شد.

ایمان مقصودی، طراح اصلی این خودرو در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) درباره این طرح و ایده اجرای آن گفت: کانسپت پیتون در عمل یک پیشنهاد طراحی برای یک ماشین خانوادگی در کلاس C است؛ کلاسی که برای مردم استفاده روزمره دارد و پرفروش نیز هست.

به گفته وی هدف اصلی از طراحی این کانسپت نشان دادن تواناییهای طراحی ماشین در ایران بوده است.

وی معتقد است که هم اکنون فاصله روشنی میان خودروهای تولیدشده در ایران و آنچه در دنیا تولید میشود هست و شاید اینچنین به نظر برسد که ایرانیها توان طراحی خودروی مد روز را ندارند.مقصودی

مقصودی با تأکید بر اینکه تیم طراح این کانسپت خودرو در طراحی به توان خودروسازان داخلی برای ساخت آن توجهی نداشته است، خاطرنشان کرد: بدون توجه به اینکه خدوروسازان ما توان ساخت چنین طرحی را دارند یا نه ما تنها تواناییهای طراحی خود را در سطح بینالمللی نشان دادیم.

این طرح به گفته مقصودی پس از این رونمایی در نمایشگاههای خارج از کشور نیز شرکت میکند تا نمونهای از خلاقیت ایرانیها در طراحی صنعتی باشد.

این طراح صنعتی درباره نامگذاری این کانسپت گفت: کانسپت «پیتون» ظاهر منحصر به فردی دارد و مانند مار پیتون قدرتمند و هیجانانگیز است؛ طرحی که در خودروهای فعلی ایران دیده نمی شود.رونمایی از کانسپت خودرو پیتون


طراحی این کانسپت اسپانسرهایی نیز داشته است که به گفته مقصودی با هدف ایجاد تنوع و به دلیل علاقمندی به حوزه طراحی خودرو، هزینههای طرح را تقبل کردهاند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: رونمایی از این کانسپت در وضعیت تحریم فعلی یک خبر خوب است که اگر در این شرایط توانایی فروش خودرو را نداریم، طرح آن را میتوانیم بفروشیم. متأسفانه طراحی خودرو در ایران در پیچ و خم چرخه تولید گرفتار میشود و خودروهایی که به بازار می آیند، طرح به روز ندارند.

طراحی کانسپت خودرو «پیتون» توسط یک گروه 20 نفره طی هشتماه انجام شده است که ایمان مقصودی را در بخشهای مدلسازی، تست آیرودینامیکی نرمافزاری، مدلسازی رایانهیی، گرافیک، اجرا و فینیشینگ، یاری کردهاند.رونمایی از کانسپت خودرو پیتونرونمایی از کانسپت خودرو پیتون