به گزارش خبرگزاري كتاب ايران (ايبنا)، به نقل از انتشارات سوره مهر، «نیروی هوایی»، «پدر چرا توي خانه مانده است»، «برادرت را صدا کن»، «جاي او خالي» و «سحرگاهان همافران اعدام ميشوند» پنج عنوان کتابهای داستان ابراهیمی هستند که قرار است به زودی منتشر شوند.

زنده یاد ابراهیمی تمان این کتابها را با الهام از حوادث و رویدادهای انقلاب برای گروه سنی نوجوان نوشته است.

انتشارات سوره مهر برای تجدیدچاپ چندین جلد دیگر از کتابهای نادر ابراهیمی با فرزانه منصوری، همسر وی به توافق رسیده است و به زودی منتشر خواهند شد.

از جمله این آثار، سه کتاب تخصصی ادبیات کودک با عنوانهای «آرایش و پیرایش کتابهای کودکان»، «فارسینویسی برای کودکان»، «مصورسازي کتاب کودکان» و «مراحل خلق و تولید ادبیات کودک» است که قرار است با طراحی دوباره منتشر شوند.

علاوه بر اینها از ابراهیمی مجموعه دو جلدی «سه دیدار با مردی که از فراسوی باور ما میآید» روایت داستانی زندگی امام خمینی(ره) توسط انتشارات سوره مهر منتشر شده و تاکنون به چاپ هشتم رسیده است.