سینماپرس- گروه سینما/ قاسم جعفری که در جشنواره سی ام فیلم فجر با فیلم سینمایی «محرمانه تهران» حضور داشت در برنامه دو نیم ساعت شبکه ششم سیما به این فیلم انتقاد کرد و گفت: با کارگردان غیر حرفه ای کار کرده ام.
به گزارش خبرنگار سینماپرس، در این برنامه که در مورد وضعیت اخیر سینما و راههای حل مشکلات سینماداران صحبت شد قاسم جعفری در بخشی از صحبت هایش با اشاره ای غیرمستقیم، از روند تولیدات سفارشی انتقاد کرد و گفت: از من خواستند تا با کارگردانی که مدنظر آن ها بود کار کنم و با این که بسیاری از عواملی که برای ساخت فیلم انتخاب شدند حرفه ای بودند اما با یک کارگردان غیرحرفه ای نتیجه کار غیر قابل نمایش شد.

وی ادامه داد: متاسفانه مدیریت مدیران درست نیست و باید بسیاری از آن ها که نمی توانند درست مدیریت کنند به کار پیشین خود بازگردند.

در این برنامه که با انتقادهای بسیاری از سوی قاسم جعفری و محمد صابری به مدیران سینمایی کشور همراه بود، محمد صابری؛ رئیس انجمن سینماداران در مورد وضعیت سینماها و جلسه با علیرضا سجادپور سخن گفت و افزود: براساس این جلسه آقای سجادپور درخواست کردند که یک ماه دیگر سینماداران فرصت دهند تا ارشاد بتواند برای تامین بودجه مناسب اقدام کند.