ارسال پاداش نقدی برای کاربر
شما در حال حمایت به صورت مهمان هستید.
مبلغ مورد نظر خود را انتخاب کنید
1000 تومان
2000 تومان
4000 تومان
6000 تومان
8000 تومان
9000 تومان
10000 تومان
مبالغ دیگر
و یا مبلغ مورد نظر خود را وارد کنید
واریز آنلاین از طریق کارت های عضو شتاب
حل مسائل پایانی فصول فیزیک پیش دانشگاهی
asiatech

www.eraofempire.irنودهشتیا
صفحه 1 از 3 123 آخرینآخرین
نمایش نتایج: از شماره 1 تا 10 , از مجموع 25
 1. Top | #1

  کاربر حرفه ای


  تاریخ عضویت
  تیر 1390
  نوشته ها
  10,315
  میانگین پست در روز
  6.41
  تشکر از کاربر
  37,578
  تشکر شده 18,164 در 7,659 پست
  حالت من
  Sepasgozar
  اندازه فونت

  پیش فرض حل مسائل پایانی فصول فیزیک پیش دانشگاهی

  حل مسائل پایان فصل حرکت شناسی


  1-معادله حركت جسمي درSIبه صورت است.مطلوب است:
  الف)بزرگي سرعت متوسط جسم دربازه زماني 1تا2ثانيه
  ب)بزرگي سرعت متحرك درلحظه t=4s
  پ)بزرگي شتاب متوسط متحرك دربازه زماني 2تا3ثانيه
  ت)بزركي شتاب متحرك درلحظه t=4s


  جواب:

  الف)


  ب)
  پ)
  ت)
  ************************************************** ************

  2-بيشينه شتاب اتومبيلي درحين ترمز كردن ،درجاده خشك5m/s2 ودرجاده خيس2m/s2 است.اگراتومبيل با سرعت 72km/h درحركت باشدوراننده ناگهان مانعي رادرفاصله 45 متري خودببيند،آيامي تواند اتومبيل رابه موقع توقف كند؟
  الف)اگرجاده خشك باشد؟
  ب) اگرجاده خيس باشد؟(زمان واكنش راننده راناچيزبگيريد.)

  جواب:
  مسافت براي توقف باسرعت اوليه 20m/sوشتاب منفي 5m/s برابراست با:

  چون اين مسافت ازفاصله بين مانع تااتومبيل كمتراست پس راننده مي توانداتومبيل رابه موقع متوقف نمايد.

  ب)مشابه حالت قبل داريم :

  چون اين مسافت ازفاصله بين مانع تااتومبيل بيشتراست پس راننده نمي تواند اتومبيل رابه موقع متوقف نمايدوبرخورد صورت مي گيرد.

  ************************************************** ********************************

  3-اگردرتمرين قبل جاده خشك باشد و زمان واكنش راننده هم 0.5ثانيه باشد،آيا اتومبيل بامانع برخورد مي كند؟

  جواب:
  درمدت 0.5ثانيه كه زمان واگنش راننده است ،مسافت طي شده باسرعت 20m/s برابرخواهد بودبا:
  اگراين مسافت رابه مسافت طي شده بعد ازواكنش راننده اضافه كنيم ،خواهيم داشت:

  40+10=50 m
  ملاحظه مي شودكه اين مسافت ازفاصله بين مانع واتومبيل بيشتراست وبرخورد صورت مي گيرد.

  ************************************************** *************
  ویرایش توسط ms_f90 : 1391,07,06 در ساعت ساعت : 10:40

 2. 8 کاربر از پست ms_f90 تشکر کرده اند .


 3. Top | #2

  کاربر حرفه ای


  تاریخ عضویت
  تیر 1390
  نوشته ها
  10,315
  میانگین پست در روز
  6.41
  تشکر از کاربر
  37,578
  تشکر شده 18,164 در 7,659 پست
  حالت من
  Sepasgozar
  اندازه فونت

  پیش فرض حل مسائل پایان فصل حرکت شناسی


  4-اتومبيلي درپشت چراغ قرمز ايستاده است.باسبزشدن چراغ ،اتمبيل با شتاب 2m/s شروع به حركت مي كند.درهمين لحظه كاميوني باسرعت ثابت 36m/s ازكنارآن عبور مي كند.

  الف)نمودارهاي مكان-زمان وسرعت -زمان رابراي اتومبيل وكاميون رسم كنيد.
  ب)پس ازچه مدتي ،اتومبيل به كاميون مي رسد؟

  جواب:

  الف)معادله حركت اتومبيل به صورت زير است:

  ونيز معادله حركت كاميون برابراست با:

  نتيجه مي شود:

  معادلات سرعت اتومبيل وكاميون عبارتند از:  ب)هنگامي كه اتومبيل به كاميون مي رسد،مسافت طي شده توسط هردوخودرويكسان است.نتيجه مي شود:

  ************************************************** *****************************

  5-درشكل مقابل توپي درراستاي قائم به طرف بالا پرتاب مي شود.توپ پس از4ثانيه به محل پرتاب برمي گردد.توپ :
  الف)باچه سرعتي پرتاب شده است؟
  ب)تاچه ارتفاعي بالا مي رود؟
  ج)باچه سرعتي به زمين مي رسد؟
  د)بعدازچه مدت به زمين مي رسد؟( g=10 m/s2 )
  جواب:

  الف )

  ب)

  ج)نقطه پرتاب رامبداء مختصات درنظر مي گيريم.دراين صورت ارتفاع اوليه پرتاب يعني ارتفاع ساختمان منفي خواهدبود. نتيجه مي شود:

  علامت منفي Vبه خاطر آن است كه بردارسرعت هنگام برخورد بازمين درخلاف جهت مثبت محور yمي باشد.

  د)

  ************************************************** *************************************
  ویرایش توسط ms_f90 : 1391,07,06 در ساعت ساعت : 10:45

 4. 5 کاربر از پست ms_f90 تشکر کرده اند .


 5. Top | #3

  کاربر حرفه ای


  تاریخ عضویت
  تیر 1390
  نوشته ها
  10,315
  میانگین پست در روز
  6.41
  تشکر از کاربر
  37,578
  تشکر شده 18,164 در 7,659 پست
  حالت من
  Sepasgozar
  اندازه فونت

  پیش فرض حل مسائل پایان فصل حرکت شناسی

  6-بردارهاي مكان متحركي درلحظه هاي t1=5s و t2=25 s به ترتيب
  و
  است.بزرگي سرعت متوسط ذره رابين دولحظه t1 و t2 به دست آوريد.بارسم يك نمودارجهت رانشان دهيد.

  جواب:
  ************************************************** ***********

  7-معادله حركت جسمي بادو رابطه زيردر SI داده شده است:
  y=2t2+1 , X=6t
  الف)معادله سرعت آنرابنويسيد و بزرگي سرعت رادر t=2s محاسبه كنيد.
  ب)معادله مسير حركت رابه دست آوريد.
  پ)بردارسرعت متوسط جسم رابين لحظه هاي t=1 و t=2ثانيه برحسب بردارهاي يكه j , i بنويسيد.

  جواب:
  ب)ازحذف t بين معادلاتx وy نتيحه مي شود:


  پ)

  ویرایش توسط ms_f90 : 1391,07,06 در ساعت ساعت : 10:46

 6. 7 کاربر از پست ms_f90 تشکر کرده اند .


 7. Top | #4

  کاربر حرفه ای


  تاریخ عضویت
  تیر 1390
  نوشته ها
  10,315
  میانگین پست در روز
  6.41
  تشکر از کاربر
  37,578
  تشکر شده 18,164 در 7,659 پست
  حالت من
  Sepasgozar
  اندازه فونت

  پیش فرض حل مسائل پایان فصل حرکت شناسی

  8-الف)سرعت يك پرتابه رادرنقطه اوج برحسب V0 و a به دست آوريد:

  ب)اگرنقطه فرود و نقطه پرتاب دريك صفحه افقي باشند،سرعت پرتابه راهنگام فرود برحسب a و V0 به دست آوريد.

  جواب:

  الف)سرعت قائم پرتابه درنقطه اوج صفراست،يعني Vy=0 وسرعت افقي ان ثابت وبرابر Vx=V0Cosa است.نتيجه مي شود:
  ب)سرعت پرتابه درراستاهاي افقي وقائم درهرلحظه ازروابط زيربه دست مي آيند:


  ************************************************** ****************************************

  9-درشكل مقابل ،گلوله زردرنگ درامتداد افق پرتاب شده است.اگرگلوله قرمزرنگ به طورهمزمان رهاشده باشد،نشان دهيد كه آنها درحين سقوط درتمام لحظه هاارتفاع يكسان خواهند داشت.

  جواب:

  معادله حركت گلوله زرد در راستاي قائم به صورت
  و معادله گلوله قرمز كه رها شده وسقوط آزاد مي كند،به صورت

  مي باشد.براي گلوله زرد
  a=0 است زيرا در امتداد افق پرتاب شده است.نتيجه مي شود:
  ملاحظه مي شود معادله حركت هر دو گلوله در راستاي قائم يكسان است.به عبارت ديگر آنها در حين سقوط درتمام لحظه ها ارتفاع يكسان خواهند داشت.
  ************************************************** ************************************************** ******


  10-گاليله دريكي ازكتابهاي خودمي نويسد:(براي زاويه هاي پرتابي كه به يك اندازه اززاويه 45درجه بيشترياكمترند،بردهامساوي اند....)

  (شكل مقابل).درستي اين گفته رااثبات كنيد.  .


  جواب:

  بردپرتابه ازرابطه به دست مي آيد.اگردراين رابطه به جاي a مقدار 45+a يا 45-a قراردهيم ، به نتايج يكساني براي مي رسيم.


  ویرایش توسط ms_f90 : 1391,07,06 در ساعت ساعت : 10:48

 8. 5 کاربر از پست ms_f90 تشکر کرده اند .


 9. Top | #5

  کاربر حرفه ای


  تاریخ عضویت
  تیر 1390
  نوشته ها
  10,315
  میانگین پست در روز
  6.41
  تشکر از کاربر
  37,578
  تشکر شده 18,164 در 7,659 پست
  حالت من
  Sepasgozar
  اندازه فونت

  پیش فرض حل مسائل پایانی فصل حرکت شناسی

  11- از روي يك پل به ارتفاع 20متربالاي سطح آب يك رودخانه ،جسمي رابه طور افقي باسرعت 30m/s پرتاب مي كنيم.

  الف)چه مدت زماني طول مي كشدتاجسم به آب برخورد كند؟
  ب)فاصله افقي نقطه برخوردبه آب تانقطه پرتاب چقدر است؟
  پ)بزرگي سرعت جسم هنگام برخورد باآب چقدراست؟


  جواب:

  الف )


  ب)
  پ)
  ************************************************** ***********************************

  12-هواپيمايي كه باسرعت360km/h درارتفاع 245m موازي باسطح زمين پرواز مي كند.بايدبسته اي رابراي سيل زدگان بيندازد.خلبان درچه فاصله افقي ،بسته رارهاكندكه به سيل زدگان برسد؟


  جواب:

  ************************************************** ****************************
  13-مطابق شكل مقابل جسمي به جرمm باسرعت اوليه وبازاويه a نسبت به افق پرتاب مي كنيم.فرض كنيدنيروي مقاومت هوا دربرابرحركت جسم قابل چشم پوشي است.
  الف)بااستفاده ازپايستگي انرژي مكانيكي بزرگي سرعت جسم رادرنقطه A درارتفاعh ،ازنقطه پرتاب به دست آوريد.

  جواب:

  الف)


  ب)  بادرنظرگرفتن رابطه
  نتيجه مي شود:
  ملاحظه مي شود نتايج بند(الف)و(ب)يكسان هستند.

  ************************************************** **************************

  14-درشكل مقابل سرعت اوليه توپ راطوري حساب كنيد كه توپ داخل سبد بيفتد.( g=10m/s )
  جواب:

  اگرمبداء مختصات رانقطه پرتاب توپ درنظر بگيريم.مختصات سبدبرابرخواهدبودبا:
  y=3-2=1m , x=11m
  براي عبور توپ ازسبدبايد مختصان سبددمعادله حركت توپ صدق كند.باقراردادن مختصات سبددرمعادله فوق نتيجه مي شود:
  ویرایش توسط ms_f90 : 1391,07,06 در ساعت ساعت : 10:55

 10. 6 کاربر از پست ms_f90 تشکر کرده اند .


 11. Top | #6

  کاربر حرفه ای


  تاریخ عضویت
  تیر 1390
  نوشته ها
  10,315
  میانگین پست در روز
  6.41
  تشکر از کاربر
  37,578
  تشکر شده 18,164 در 7,659 پست
  حالت من
  Sepasgozar
  اندازه فونت

  پیش فرض حل مسائل پایانی فصل دینامیک

  پاسخ مسائل پایانی فصل دینامیک


  1-براساس قانون سوم نيوتن,به پرسشهاي زير پاسخ دهيد:

  الف)نيروهاي واردبريك شخص هنگامي كه يك اتومبيل راهل مي دهد و نيروهاي وارد بر اتومبيل چگونه است؟

  ب)نقش نيروهادرهنگام راه رفتن روي زمين چگونه است؟

  جواب:

  الف)هنگامي كه شخص اتومبيل راهل مي دهد,شخص به اتومبيل نيروي Fراوارد مي كند(نيروي كنش)واتومبيل نيز درمقابل نيروي 'F رادرخلاف جهت نيروي شخص وبرابر آن به او وارد مي سازد(نيروي واكنش).

  درنتيجه اتومبيل به جلو و شخص به عقب رانده مي شود . در اين حال شخص براي جلوگيري از رانده شدن به عقب با كف كفش خود به زمين نيروي f را وارد مي سازد.(اين نيرونيزكنش است).درمقابل زمين نيز در جهت خلاف نيروي پاي شخص يعني به طرف جلو و برابرآن به شخص نيروي ' f را وارد ميكند و درنهايت شخص مي تواند اتومبيل رابه جلو هل ميدهد . توجه كنيد كه براي حركت اتومبيل بايد F<f باشد . بديهي است اگر زمين سر باشد f=0 شده وشخص قادربه حركت در آوردن اتومبيل نخواهد شد.

  ب)موقعي كه روي سطح زمين راه ميرويم,باكف پاي خود به زمين و به طرف عقب نيرو وارد مي كنيم.درمقابل زمين نيز رو به جلو به ما نيرو وارد مي كند.نيروي واكنش زمين به طرف جلو سبب مي شود كه ما به جلو حركت كنيم ودرهمين موقع زمبن نيزدر اثرنيروي وارد ازكف كفش , به طرف عقب حركت مي كند.اما چون جرم زمين درمقابل جرم ما بسياربزرگ است حركت آن بسيارناچيز بوده وپيدا نيست .

  ************************************************** *************
  2-به جسمي به جرم 100kg نيروي ثابتF دراستاي قائم به طرف بالاوارد مي شود.جسم ازحال سكون باشتاب 5m/s2 به طرف بالا حركت مي كندوپس از20s نيرويF حذف مي شود.


  الف)مقدارنيرويF راتعيين كنيد.
  ب)ارتفاعي كه جسم بالامي رود؟ g=10m/s2 (ازمقاومت هواچشم پوشي كنيد).


  جواب الف)

  y ارتفاعي است كه جسم تحت نيرويF بالا مي رود.باقطع اين نيرو جسم متوقف نمي شود.زيرا داراي سرعت اوليه است و مسافتي نيز با شتاب(g- )بالا مي رود.(مشابه حركت پرتابي درراستاي قائم).سرعت جسم هنگام قطع نيروبرابراست با:

  V=at+V0=5*20+0=100m/s
  ازآنجاخواهيم داشت:

  كل ارتفاعي كه جسم بالامي رودبرابرخواهدبودبا:
  y+y'=1000+500=1500 m


  ************************************************** *************

  3-يك بازگرسيرك روي طناب مطابق شكل مقابل درحال تعادل است.وزن بازيگر600N است.نيروهاي كشش طناب رامحاسبه كنيد.

  جواب:
  نيروهايT1 وT2 رابرروي محورهاي مختصات تجزيه مي كنيم.دراين صورت نمودارنيروهاي واردبرشخص وطناب به صورت شكل مقابل خواهند بود.چون شخص و طناب ساكن ودرحال تعادل هستند,برايندنيروهاي واردبرآنهادر راستاهاي قائم و افقي صفرخواهندبود.نتيجه مي شود:

  (1)

  باقرادادن رابطه(1)دررابطه(2)خواهيم داشت:

 12. 6 کاربر از پست ms_f90 تشکر کرده اند .


 13. Top | #7

  کاربر حرفه ای


  تاریخ عضویت
  تیر 1390
  نوشته ها
  10,315
  میانگین پست در روز
  6.41
  تشکر از کاربر
  37,578
  تشکر شده 18,164 در 7,659 پست
  حالت من
  Sepasgozar
  اندازه فونت

  پیش فرض حل مسائل پایانی فصل دینامیک

  4- جسمي راباسرعت اوليه V0 درامتدادسطح شيب داري كه باافق زاويه a مي سازد به بالا پرتاب مي كنيم.ضريب اصطكاك جنبشي جسم وسطح را mk بگيرد.

  الف)اين جسم تاچه مسافتي روي سطح بالامي رود؟(برحسب V0 , a , mk )
  ب)اگرجسم به پايين دوباره حركت كند,سرعت أنراهنگام رسيدن به پايين سطح شيبدار V0 , a , mk محاسبه كنيد.

  جواب:

  الف)مطابق شكل مقابل درراستاي سطح شيبدارداريم:

  ب)هنگام پايين امدن,نمودارنيروهاي واردبرجسم مطابق شكل مقابل خواهدبود,نتيجه مي شود:

  ************************************************** **********************

  5-يك كره اي به جرم 20kgرامطابق شكل مقابل توسط كابلي به ديوارقائم وبدون اصطكاك آويزان مي كنيم.نيروي كشش كابل وواكنش ديواررامحاسبه كنيد.
  جواب:

  نمودارنيروهاي واردبركره مطابق شكل مقابل است,نتيجه مي شود: 14. 6 کاربر از پست ms_f90 تشکر کرده اند .


 15. Top | #8

  کاربر حرفه ای


  تاریخ عضویت
  تیر 1390
  نوشته ها
  10,315
  میانگین پست در روز
  6.41
  تشکر از کاربر
  37,578
  تشکر شده 18,164 در 7,659 پست
  حالت من
  Sepasgozar
  اندازه فونت

  پیش فرض حل مسائل پایانی فصل دینامیک

  6-جسمي به جرم 2kg روي سطح شيب داري بازاويه370 نسبت به افق,توسط نيروي افقيF=25N مطابق شكل مقابل به بالا رانده مي شود.ضريب اصطكاك جنبشي جسم باسطح0.2است.شتاب حركت جسم رامحاسبه كنيد.  جواب:  ************************************************** **********************************************

  7-دوسيم موازي حامل جريانهايI1 وI2 درشكل مقابل نشان داده شده اند.جهت نيروي وارد برسيم(1)رابا استفاده ازقاعده دست راست تعيين كنيد.سپس نيروي وارد برسيم(2)رابادو روش:
  الف)قانون سوم نيوتن
  ب)قاعده دست راست مشخص كنيد.

  جواب:

  ميدان مغناطيسي حاصل ازسيم (2) درمحل سيم(1) برونسو است .لذا با استفاده از قاعده دست راست,جهت نيروي وارد بر سيم(1)مطابق شكل مقابل خواهد بود.

  الف) F2 نيرويي است كه سيم(2)به سيم(1)واردمي كند.بنا به قانون سوم نيوتن سيم(1)نيز نيرويي برابر با F2 ولي درخلاف آن به سيم(2) وارد خواهد كرد.(نيرويF1)
  يعني:
  F1=-F2
  ب)ميدان مغنا طيسي سيم(1)درمحل سيم(2)درونسو است.لذا با توجه به قاعده دست راست,جهت نيرويF1 مطابق بند(الف)تعيين مي شود.  ویرایش توسط ms_f90 : 1391,07,06 در ساعت ساعت : 11:55

 16. 5 کاربر از پست ms_f90 تشکر کرده اند .


 17. Top | #9

  کاربر حرفه ای


  تاریخ عضویت
  تیر 1390
  نوشته ها
  10,315
  میانگین پست در روز
  6.41
  تشکر از کاربر
  37,578
  تشکر شده 18,164 در 7,659 پست
  حالت من
  Sepasgozar
  اندازه فونت

  پیش فرض حل مسائل پایانی فصل دینامیک

  8-كتابي رامانندشكل مقابل به ديوارفشرده ايم.(كتاب ساكن است).
  الف)أيانيروي اصطكاك بانيروي وزن برابراست؟چرا؟

  ب)اگركتاب رابيشتربه ديواربفشاريم أيانيروي اصطكاك تغييرمي كند؟بااين كار چه نيرويي افزايش مي يابد؟

  جواب:

  الف)نمودارنيروهاي وارد برجسم مطابق شكل مقابل است.چون كتاب ساكن است,نتيجه مي شود :
  F نيرويي است كه ازطرف دست به كتاب واردمي شود و N واكنش ديوار درمقابل اين نيرو است.ونيز داريم:

  پس تازماني كه كتاب ساكن است .نيروي اصطكاك ايستايي بانيروي وزن كتاب برابرخواهد بود.


  ب)باتوجه به رابطه نيروي اصطكاك داريم:

  نتيجه مي شود,افزايشF تنها نامساوي رابيشترتحقق مي بخشدوتاثيري درfs ندارد.اما N يعني واكنش ديوار با افزايشF بيشتر مي شود.

  ************************************************** ****************

  9-ازيك لوله أتش نشاني آب با آهنگ 5kg/s وباسرعت 5m/s به ديوارمقابل برخورد مي كند.نيروي متوسط وارد بر ديوار توسط آب راحساب كنيد.(ازبرگشت آب ازروي ديوارچشم پوشي كنيد).

  جواب:

 18. 5 کاربر از پست ms_f90 تشکر کرده اند .


 19. Top | #10

  کاربر حرفه ای


  تاریخ عضویت
  تیر 1390
  نوشته ها
  10,315
  میانگین پست در روز
  6.41
  تشکر از کاربر
  37,578
  تشکر شده 18,164 در 7,659 پست
  حالت من
  Sepasgozar
  اندازه فونت

  پیش فرض حل مسائل پایانی فصل دینامیک

  10-پره هاي يك بالگرد(هليكوپتر)درهردقيقه90 0دور مي گردد.كميت هاي زير را براي پره هامحاسبه كنيد.

  الف)دوره،بسامدوسرعت زاويه اي.

  ب)سرعت خطي وشتاب مركز گراي نقطه اي كه فاصله آن ازمحوردوران3 متراست.


  جواب:


  الف)


  ب)
  ************************************************** **************************************


  11-يك ماهواره درچه فاصله اي ازمركز زمين بايد قرارگيرد،تا همواره دريك نقطه دربالاي خط استواباشد؟

  جواب:

  براي اينكه ماهواره همواره بالاي نقطه ثابتي اززمين قرارگيرد،بايددوره آن24ساعت باشد،ازطرفي نيروي بين ماهواره و زمين ازرابطه گرانش نيوتن محاسبه مي شود.خواهيم داشت:
  (1)
  mجرم ماهواره وMe جرم زمين وr فاصله ماهواره ازمركز زمين است.ازطرفي نيروي واردبرماهواره دراثرچرخش آن برابراست با:

  (2)


  r فاصله ماهواره ازمركز زمين است.باكسرشعاع زمين ازاين مقدار،فاصله ماهواره ازسطح زمين به دست مي آيد:


 20. 6 کاربر از پست ms_f90 تشکر کرده اند .


صفحه 1 از 3 123 آخرینآخرین

موضوعات مشابه

 1. جزوه فیزیک پیش دانشگاهی 1 و 2
  توسط Donya-70 در انجمن جزوه
  پاسخ ها: 14
  آخرین نوشته: 1394,02,23, ساعت : 21:20
 2. پاسخ ها: 12
  آخرین نوشته: 1391,07,07, ساعت : 18:29
 3. پاسخ ها: 10
  آخرین نوشته: 1391,07,07, ساعت : 18:17
 4. آموزش فصل دینامیک فیزیک پیش دانشگاهی
  توسط ms_f90 در انجمن فیزیک
  پاسخ ها: 61
  آخرین نوشته: 1391,05,25, ساعت : 02:14
 5. کتاب مسائل فیزیک
  توسط م.ن در انجمن جزوه
  پاسخ ها: 0
  آخرین نوشته: 1391,05,09, ساعت : 20:22

مجوز های ارسال و ویرایش

 • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
 • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
 • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
 • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
 •