اگر به دنبال کتابی میگردید که تئوری نسبیت عام را با مسئلههای حل شده به شما آموزش دهد، این همان کتاب است.
نقطهی قدرت این کتاب در آن است که تعداد زیادی از مسئلههای حل شدهی نسبیت را همراه با شرح مو به موی آنها در بردارد.
در فصلهای اولیه آموزش ریاضیاتی را که در نسبیت عام به کار میرود فرا خواهید گرفت.
در حالی که در فصلهای بعدی به کاربردهای متداول آنها، هم چون سیاه چالهها خواهید پرداخت…


نویسنده:
David McMahon
انتشارات:
McGraw-Hill Professional

ISBN 10:
0071455450

ISBN 13:
9780071455459پسورد فایل: www.booktolearn.com
دانلود کتاب
دانلود کتاب (لینک کمکی)