بازگشت   نودهشتیا > درسی و دانشجویی > علم و دانش > علوم پایه > فیزیک

 
 تبلیغات 
عصر پادشاهان
ارسال موضوع جدید  پاسخ
 
ابزارهای موضوع جستجو در موضوع نحوه نمایش
قدیمی ۲۱ مرداد ۱۳۹۱, ۱۱:۲۳ بعد از ظهر   #21 (لینک مستقیم)
کاربر فعال فرهنگ و هنر
 
ms_f90 آواتار ها
 
پست معمولی  +1 امتیاز     
پیش فرض

مثال1:


اگر اصطكاك ناچيز باشد و گلوله از نقطه 1 رها شود سرعت آن در پايين سطح شيب‎دار چقدر مي‎شود.
E2 = E1 زيرا از اصطكاك صرفنظر شده است:
E1 = E2


k1+U1=k2+U20+mgh=1/2mv22+0

توضيح: 0 = K1 زيرا گلوله در نقطه 1 رها شده است يعني 0 = V1
0 = U2 زيرا گلوله در نقطه 2 ارتفاعي ندارد يعني 0= h

توجه: اگر سرعت داشته باشيم حتماً انرژي جنبشي داريم اگر ارتفاع از سطح داشته باشيم حتماً انرژي پتانسيل گرانشي داريم. U=mgh

یک آن شد این عاشق شدن دنیا همان یک لحظه بود

آن دم که چشمانت مرا از عمق چشمانم ربود

ویرایش توسط ms_f90 : ۲۱ مرداد ۱۳۹۱ در ساعت ۱۱:۲۶ بعد از ظهر
ms_f90 آنلاین نیست.   پاسخ با نقل قول
تشکر شده توسط :

تبلیغات

دانلود

قدیمی ۲۱ مرداد ۱۳۹۱, ۱۱:۲۷ بعد از ظهر   #22 (لینک مستقیم)
کاربر فعال فرهنگ و هنر
 
ms_f90 آواتار ها
 
پست معمولی  +1 امتیاز     
پیش فرض

مثال 2:

گلوله ‎اي به جرم mروي مسير بدون اصطكاك با سرعت VA از نقطه A حركت مي کند .سرعت آن در لحظه رسيدن به نقطه B چقدر است؟
EA=EBKA+UA=KB+UB

مثال 3:

گلوله‎اي به جرم 5Kg از ارتفاع 10 متري زمين رها ميشود.
الف) سرعت آن را در 5 متري زمين
ب) سرعت آن را در لحظه برخورد با زمين حساب كنيد (از مقاومت هوا صرفنظر شود)
توجه: چون گلوله رها مي‎شود سرعت اوليه آن صفر فرض مي‎شود.E1 = E2

k1+U1=k2+U2
سرعت در 5 متري زمين V2=10 m/s


حل قسمت ب :E1 = E2


k1+U1=k2+U2V2=14.142 m/s سرعت در لحظه برخورد به زمين

ویرایش توسط ms_f90 : ۲۱ مرداد ۱۳۹۱ در ساعت ۱۱:۳۲ بعد از ظهر
ms_f90 آنلاین نیست.   پاسخ با نقل قول
تشکر شده توسط :
قدیمی ۲۱ مرداد ۱۳۹۱, ۱۱:۳۸ بعد از ظهر   #23 (لینک مستقیم)
کاربر فعال فرهنگ و هنر
 
ms_f90 آواتار ها
 
پست معمولی  +1 امتیاز     
پیش فرض

مثال4:

جسمي را درون يك سطح صيقلي در نقطه A رها مي‎كنيم، سرعت جسم در رسيدن به نقطه B حساب كنيد.
(از اصطكاك صرفنظر شود)
EA=EB


KA+UA=KB+UB


0+mghA=1/2mvB2+mghB


10*8R = 1/2VB+10R


VB=√(140R) m/s

مثال5 :

گلوله اي از نقطه A رها مي شود ، اگر از اصطحكاك صرف نظر شود ، سرعت گلوله را در لحظه رسيدن به نقطه B بدست آوريد.EA=EB

KA+UA=KB+UB

0+mghA=1/2mvB2+mghB

ghA =1/2VB2

توجه : hA=L -L cos a
hB=0 ارتفاع گلوله از زمين در نقطه B

g(L-L cos a)=1/2VB2+gL

ویرایش توسط ms_f90 : ۲۱ مرداد ۱۳۹۱ در ساعت ۱۱:۴۰ بعد از ظهر
ms_f90 آنلاین نیست.   پاسخ با نقل قول
تشکر شده توسط :
قدیمی ۲۱ مرداد ۱۳۹۱, ۱۱:۴۲ بعد از ظهر   #24 (لینک مستقیم)
کاربر فعال فرهنگ و هنر
 
ms_f90 آواتار ها
 
پست معمولی  +1 امتیاز     
پیش فرض

انواع انرژي پتانسيل


  • انرژي پتانسيل گرانشي
  • انرژي پتانسيل كشساني فنر
  • انرژي پتانسيل الكتريكي
انرژي پتانسيل گرانشي U=mgh
فرمول انرژي پتانسيل كشساني فنر U=1/2 KX 2اگر ثابت يك فنري k باشد براي آنكه فنر را به اندازة X بكشيم يا بفشاريم نيروي برابر F=+Kx بايد به فنر وارد كنيم. براي اثبات انرژي پتانسيل ذخيره شده در فنر ابتدا بايد كار انجام شده توسط اين نيرو ي F=KX را حساب ‎كنيم.


توجه: متوسط نيروي F را حساب مي‎كنيم.WF=Fd Cosa Þ WF=FxCos 180 Þ WF= - َF.Xكه در :


U:انرژي پتانسيل كشساني فنر

K :ثابت فنر

X :ميزان كشيدن فنر
ms_f90 آنلاین نیست.   پاسخ با نقل قول
تشکر شده توسط :
قدیمی ۲۱ مرداد ۱۳۹۱, ۱۱:۴۶ بعد از ظهر   #25 (لینک مستقیم)
کاربر فعال فرهنگ و هنر
 
ms_f90 آواتار ها
 
پست معمولی  +1 امتیاز     
پیش فرض

انرژي پتانسيل الكتريكي:

اگر بخواهيم دو بار الكتريكي همنام ( +و+ ) يا (-و-) را به هم نزديك كنيم و يا دو بار الكتريكي نا همنام را ( +و-) از هم دور نماييم ، بايد انرژي مصرف كنيم . اين انرژي بصورت انرژي پتانسيل در بارها ذخيره مي شود .


نكته : هر چقدر فاصله دو بار نا همنام از هم بيشتر باشد ، انرژي پتانسيل الكتريكي بيشتري خواهند داشت . زيرا يكديگر را جذب مي كنند.

نكته : هرچقدر فاصله دو بار همنام از هم كمتر باشد ، انرژي پتانسيل الكتريكي بيشتري خواهند داشت . زيرا يكديگر را دفع مي كنند.انرژي پتانسيل چگونه است؟

انرژي را كه يك جسم به دليل موقعيت خاص در خود ذخيره دارد، انرژي پتانسيل مي نامند. مثل انرژي پتانسيل گرمايي،الكتريكي، كشساني و گرانشي و آنرا با نماد U نشان مي دهند.


انرژي پتانسيل گرانشي چگونه است؟
انرژي را كه يك جسم به دليل داشتن ارتفاع از سطح زمين در خود ذخيره دارد، انرژي پتانسيل گرانشي آن مي نامند. و بنا به تعريف انرژي پتانسيل گرانشي يك جسم در يك نقطه نسبت به زمين برابر است با كاري كه انجام مي دهيم تا جسم را با سرعت ثابت از سطح زمين تا ارتفاع h منتقل كنيم.


Eتذكر 1: در صورتيكه جسم از ارتفاع h1 به ارتفاع h2 منتقل شود، خواهيم داشت:

به ازاء، انرژي پتانسيل گرانشي جسم افزايش مي يابد و به ازاء كاهش پيدا مي كند در حالت اول و در حالت دوم خواهد بود.
كار نيروي وزن در جابه جايي فوق برابر است با:
و در حالت كلي:

يا


يعني كار نيروي وزن در يك جابه جايي قائم، برابر منفي اختلاف انرژي پتانسيل گرانشي دو نقطه است. اين بدان معني است كه نيروي وزن به نوع و شكل مسير بستگي ندارد و فقط به جابه جايي جسم در راستاي قائم بستگي دارد.
Eتذكر 2: دقت نماييد اگر مبدأ سنجش ارتفاع( كه معمولاً سطح زمين است) را عوض كنيم، مقدار انرژي پتانسيل هر نقطه تغيير مي كند اما اختلاف انرژي هاي پتانسيل بين نقاط مختلف همواره ثابت مي ماند.


تمرين : انرژي پتانسيل جسم در شكل مقابل را در ارتفاع ، و و صفر به دست آوريد و جدول تمرين (4-3) را تكميل كنيد و نمودار تغييرات انرژي جنبشي و انرژي پتانسيل گرانشي و مجموع آنها را بر حسب ارتفاع رسم كنيد.

جواب:

انرژي پتانسيل كشساني چگونه است؟

تعريف: انرژي پتانسيل فنر تغيير طول يافته را انرژي پتانسيل كشساني مي نامند در واقع اين انرژي ذخيره شده برابر كاري است كه به هنگام كشيدن يا فشردن فنر انجام شده است و فنر مي تواند موقع رها شدن اين انرژي را دوباره به كار تبديل نمايد.Eتذكر1: انرژي پتانسيل كشساني ذخيره شده در يك فنر از رابطه زير به دست مي آيد:x تغيير طول فنر نسبت به طول طبيعي و K ضريب سختي آن است.

Eتذكر 2: علي رغم انرژي جنبشي، براي انرژي پتانسيل يك رابطه رياضي كلي وجود ندارد زيرا رابطه رياضي انرژي پتانسيل به نيرويي كه با آن سرو كار داريم بستگي دارد و اين نيرو نيز با وضعيت جسم مورد نظر نسبت به محيط آن سنجيده مي شود.

ویرایش توسط ms_f90 : ۲۱ مرداد ۱۳۹۱ در ساعت ۱۱:۴۹ بعد از ظهر
ms_f90 آنلاین نیست.   پاسخ با نقل قول
تشکر شده توسط :
قدیمی ۲۱ مرداد ۱۳۹۱, ۱۱:۵۰ بعد از ظهر   #26 (لینک مستقیم)
کاربر فعال فرهنگ و هنر
 
ms_f90 آواتار ها
 
پست معمولی  +1 امتیاز     
پیش فرض

توان


مقدار كار انجام شده در واحد زمان را گويند و با p نشان مي دهند .

واحد توان در سيستم SI عبارتست از : وات (w) يا ژول بر ثانيه (J/s)
فرمولهاي ديگر توان :

اگر بخواهيم كار نيروي وزن را در يك جابجايي قائم حساب كنيم ، از فرمول w=mgh استفاده كرده ، كه در اين حالت توان مصرفي عبارت است از :


اگر بخواهيم در فرمول توان ، رابطه بين نيرو و سرعت را بنويسيم ، داريم كه :

ms_f90 آنلاین نیست.   پاسخ با نقل قول
تشکر شده توسط :
قدیمی ۲۱ مرداد ۱۳۹۱, ۱۱:۵۲ بعد از ظهر   #27 (لینک مستقیم)
کاربر فعال فرهنگ و هنر
 
ms_f90 آواتار ها
 
پست معمولی  +1 امتیاز     
پیش فرض

بازده ( راندمان):Ra

نسبت كار مفيد به كل كار ورودي را بازده گويند . كه بصورت درصد (%) نشان داده مي شود.فرمولهاي بازده :

توجه :

هيچگاه كار مفيد ( كار خروجي) يك ماشين با كار ورودي آن برابر نيست . زيرا مقداري انرژي بعلت اصطكاك تلف يا صرف حركت دادن ماشين مي شود .مثال 6:

يك موتور الكتريكي به توان 2500 وات مي تواند باري به جرم 4000 كيلو گرم را در راستاي قائم در مدت يك دقيقه به اندازه 3 متر بالا ببرد. بازده موتور را حساب كنيد .

جواب :


مثال 7 :

اتومبيلي با سرعت ثابت 72 كيلومتر بر ساعت در يك جاده افقي در حال حركت است . اگر نيروي موتور ثابت و برابر 104 نيوتن باشد ، توان آنرا حساب كنيد.
جواب :

72 km/h ÷ 3.6=20 m/s
P=FV=104*20=2*105 وات

ویرایش توسط ms_f90 : ۲۲ مرداد ۱۳۹۱ در ساعت ۱۲:۰۴ قبل از ظهر
ms_f90 آنلاین نیست.   پاسخ با نقل قول
تشکر شده توسط :
پاسخ

علاقه مندی ها (Bookmarks)

ابزارهای موضوع جستجو در موضوع
جستجو در موضوع:

جستجوی پیشرفته
نحوه نمایش

UP/Down مجوز های ارسال و ویرایش
شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
شما نمیتوانید فایل پیوست در پست خود ضمیمه کنید
شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید

BB code هست فعال
شکلک ها فعال است
کد [IMG] فعال است
کد HTML غیر فعال است
Trackbacks are غیر فعال
Pingbacks are غیر فعال
Refbacks are غیر فعال


موضوعات مشابه
موضوع نویسنده موضوع انجمن پاسخ ها آخرين نوشته
آموزش فصل پنجم فیزیک اول دبیرستان ( شکست نور ) ms_f90 فیزیک 20 ۱۸ فروردين ۱۳۹۲ ۰۸:۳۸ بعد از ظهر
آموزش فصل الکتریسیته جاری فیزیک سوم دبیرستان ms_f90 فیزیک 12 ۲۰ مرداد ۱۳۹۱ ۰۱:۱۶ قبل از ظهر
آموزش درس مغناطیس فیزیک سوم دبیرستان ms_f90 فیزیک 22 ۲۵ تير ۱۳۹۱ ۱۰:۱۷ بعد از ظهر
آموزش درس الکتریسیته فیزیک سوم دبیرستان ms_f90 فیزیک 7 ۲۰ تير ۱۳۹۱ ۰۴:۴۷ بعد از ظهر
آموزش فیزیک دبیرستان آرام.د فیزیک 3 ۷ تير ۱۳۸۹ ۰۱:۱۲ بعد از ظهر


 

اکنون ساعت ۰۲:۱۴ بعد از ظهر برپایه ساعت جهانی (GMT - گرینویچ) +4.5 می باشد.

استفاده از مطالب اين سايت به هر نحو ، منوط به قرار دادن نام و لینک نودهشتیا به صورت مستقیم (http://www.forum.98ia.com) می باشد .

تاپیک های پیشنهادی : با انجمن مشکل دارید؟ - اطلاعیه ها و اخبار سایت - قوانین انجمن

خاطره نویسی  - خلاصه رمان - یادداشت های تلخ نویس - دانلود کتاب و رمان

- تماس با ما - گروهها - فال حافظ - بایگانی - بالا