نمایشنامه "مده آ"دوشنبه 23 مرداد ماه در رادیو نمایش تحلیل خواهد شد.


به گزارش دریافتی سایت ایران تئاتر، برنامه "نمایش شناخت" در راستای تحلیل و بررسی نمایش نامه های برتر، پس از بررسی نمایشنامه "اورستیا" اثر اشیل و نمایشنامه "ادیپ شهریار" اثر سوفوکل؛ این هفته، به نمایشنامه "مده آ" اثر اوریپید می پردازد.
بر اساس این خبر، عوامل گروه اجرای "مده آ" عبارت اند از: محسن قصابیان سردبیر و مجری کارشناس، مهدی شیبانی زاده تهیه کننده، الهام قادری دستیار تهیه، دکتر امیر حسن ندایی استادِ مدعو، و افسون فروزند نویسنده.
گفتنی است، برنامه "نمایش شناخت "دوشنبه هر هفته ساعت 18 از رادیو نمایش پخش و چهارشنبه ها، در همین ساعت، باز پخش می شود.