داستانی از نویسنده «گتسبی بزرگ» بعد از 76 سال پیدا شد
خبرگزاری فارس: نوه اسکات فیتزجرالد 72 سال پس از مرگ پدر بزرگش، در حین جستوجوی دستنوشتههای او، داستانی را پیدا کرد که پیش از آن در دهه 30 برای انتشار به مجله «نیویورکر» فرستاده شده بود اما آنها از انتشار آن صرف نظر کرده بودند.

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از هافینگتون پست، نوه اسکات فیتزجرالد در حین جستجوی اسناد و دست نوشتههای باقی مانده از پدربزرگش به طور اتفاقی یکی از داستانهای منتشر نشده وی را پیدا کرد.
11 سال بعد از انتشار کتاب «گتسبی بزرگ» در سال 1929، اسکات فیتزجرالد همچنان مینوشت. بیشتر آثار او در مجله نیویورکر منتشر میشدند، اما یکی از داستانهای او برای انتشار در مجله «نیویورکر» پذیرفته نمیشود و لابهلای نوشتههای او باقی میماند.
در سال 1935، اسکات فیتزجرالد مجموعهای از داستانهای کوتاه خود را در کتابی به طور مستقل منتشر کرد ولی این داستان در میان این داستانهای کوتاه قرار نداشت.
داستان «از نور سپاسگزارم» در سال 1936 برای انتشار به مجله «نیویورکر» فرستاده شد اما گردانندگان مجله در یادداشتی به فیتز جرالد عنوان میکنند: این داستان برای ما بسیار کنجکاوانه بود. همچنین بسیار متفاوت از داستانهایی که ما آنها را منتشر میکنیم. از این رو از انتشار آن در مجله معذوریم.
76 سال بعد از این ماجرا، نوه اسکات فیتزجرالد که در حال آماده کردن برخی دست نوشتههای او برای فروش در حراجی «ساذبی» بود، به طور ناگهانی متوجه حضور این داستان کوتاه در میان دست نوشتههای وی میشود. ویراستار آثار فیتزجرالد با دیدن این داستان بار دیگر آن را به مجله «نیویورکر» میفرستد. این بار گردانندگان مجله «نیویورکر» تصمیم میگیرند داستان را در مجله منتشر میکنند. این داستان در شماره اخیر این مجله منتشر شده است.