نقاشی پسر 8 ساله تهرانی ـ که صرفهجویی در مصرف برق را در اثر هنری خود مورد توجه قرار داده بود ـ برنده مسابقه بینالمللی نقاشی برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد شد.به گزارش البرز به نقل از روابط عمومی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، علی قربانعلی عضو مرکز آفرینشهای فرهنگی و هنری کانون در نقاشی خود پدر و پسری را به تصویر کشیده است که در حال تعویض لامپ رشتهای با لامپ کم مصرف هستند و داخل اتاق نیز لوازم برقی مختلفی مانند رایانه، چراغ مطالعه و دریچه کولر نشانگر استفاده خانواده از لوازم برقی پر مصرف است.
به همین دلیل هیجدهمین مسابقه بینالمللی نقاشی برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد UNEP)) دیپلم افتخار خود را به این کودک هنرمند ایرانی اهدا کرده است.
موضوع مسابقه "تغییرات آب و هوا، چالش ما" بوده و علی قربانعلی در اثر هنری خود تلاش کرده که از پنجره اتاق، به آسمانی آبی و خورشیدی که پشت ساختمانهای بلند قرار گرفته است نگاهی بیندازد.
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان آثار نقاشی 55 عضو خود را به این مسابقه معتبر بینالمللی ارسال کرده بود.