زلزله ای با قدرت ۵.۴ ریشتر شهرستان خواف از توابع استان خراسان رضوی را لرزاند.


ایسنا: منطقه خراسان، این زلزله در ساعت دو و ۳۱ دقیقه و ۲۶ ثانیه بامداد امروز ۱۲ تیر اتفاق افتاد.

قدرت زلزله به گونه ای بود كه در شهرستان های رشتخوار و تربت حیدریه نیز احساس شد.

پس لرزه دیگر این زلزله در ساعت دو و ۴۸ دقیقه و ۱۷ ثانیه بامداد امروز به قدرت ۴ ریشتر گزارش شده است.

هنوز خسارات مالی و جانی از این زلزله گزارش نشده است.