ارسال پاداش نقدی برای کاربر
شما در حال حمایت به صورت مهمان هستید.
مبلغ مورد نظر خود را انتخاب کنید
1000 تومان
2000 تومان
4000 تومان
6000 تومان
8000 تومان
9000 تومان
10000 تومان
مبالغ دیگر
و یا مبلغ مورد نظر خود را وارد کنید
واریز آنلاین از طریق کارت های عضو شتاب
آموزش زبان با نمونه سوال و نکات المپیادی
asiatech

www.eraofempire.irنودهشتیا
فید آر اس اس
نمایش نتایج: از شماره 1 تا 2 , از مجموع 2
 1. Top | #1

  کاربر فعال


  تاریخ عضویت
  خرداد 1389
  نوشته ها
  521
  میانگین پست در روز
  0.26
  محل سکونت
  اهل تهرانم روزگارم بد نیست
  تشکر از کاربر
  1,622
  تشکر شده 2,938 در 700 پست
  اندازه فونت

  Post آموزش زبان با نمونه سوال و نکات المپیادی

  &درس اول (روش بیان مالکیت اسمها)
  1-هرگاه بخواهیم مالکیت حقیقی موجود زنده ای مانند انسان یا حیوان را نسبت به چیزی بیان کنیم کافی است که بعد از اسم آن موجود زنده ’s«آپستروف اس» قرار دهیم.
  1-Amir’s bag. کیف امیر
  2-The cat’s baby. بچه گربه
  2-هرگاه بخواهیم مالکیت مجازی شی بزرگی را نسبت به شی کوچکتری بیان کنیم کافی است که از الگوی زیر استفاده کنیم.
  The + شی کوچکتر+of+the+اسم شی بزرگتر
  1-That is the roof of the house.
  2-The coba of my father’s car is black.
  Eنکات خارج از کتاب
  1-اگر آخرین حرف اسم موجود زنده s باشد و یا s جمع گرفته باشد برای نشان دادن مالکیت آن فقط «» را اضافه می کنیم.
  1-Abbas’ shirt.
  2-The students’ ball is small.
  2-اگر دو یا چند اسم وجود داشته باشد فقط با اضافه کردن «’s» به آخرین کلمه مالکیت همۀ آن افراد بیان می شود.
  1-Amir and Javad’s bicycle is beautiful.


  4نمونه سوالات امتحانی
  1-گزینۀ صحیح را انتخاب کنید.
  1-The legs ……… the table are small. (’s -off-of)
  2-the flowers……… the garden are beautiful.( ’s -off-of)
  3-My father ………. brother is my uncle.( ’s -off-of)
  2-جای خالی را با دانش خود کامل کنید.
  1-The colour of my brother ’s bicycle is’nt red.
  3- به تصاویر نگاه کرده و به سوالات آن پاسخ دهید.

  What are those?


  They are the wheels of the bicycle.


  What is there?


  It is the roof of the house.


  Who’s bag is it?


  It is Javad’s bag.  روش استفاده از صفت (در زبان انگلیسی)
  همان طور که می دانید صفت در زبان انگلیسی قبل از اسم بکار می آورد و آن را از نظر تعداد، کیفیت و شکل ظاهری توصیف می کنیم در حقیقت به بکار بردن صفت ویژگی های یک اسم معرفی می شود.
  Eنکتۀ1: صفت به انگلیسی (adjective) نامیده می شود و مخفف آن در لغت نامه «adj» می باشد.
  Eنکتۀ2:محل قرار گرفتن صفت یا قبل از اسم و یا به تنهایی به کار می رود. مثال: Amir is fat.
  Amir is a fat boy.
  Eنکتۀ3:صفت هیچ موقع sجمع نمی گیرد، حتی اگر همۀ قسمت های جمله به صورت جمع باشد.
  Those are old hosses.
  Eنکتۀ4: معنی و صفت تضاد ها بسیار مهم بوده و بایستی کاربرد آنها را حفظ کنید.

  چاقfat thinلاغر
  جدیدnewoldقدیمی
  جوانyoung oldپیر
  بلند قد،بلند مخصوص موجود زندهtall shortکوتاه
  بلند-دراز-غیر زنده-زمانlong shortکوتاه
  بزرگlong-big small(little)کوچک
  گران قیمتexpensive cheapارزان
  داغhot coldسرد
  جای خالی را با دانش خود پر کنید.

  Amin is’nt tall,He is short.
  This man is old,but that man is young.
  Eنکتۀ5: نکتۀ المپیادی
  در زبان فارسی اگر قرار باشد چند صفت برای یک اسم به کار رود هیچ ترتیبی وجود ندارد اما در زبان انگلیسی باید با استفاده از الگوی زیر ترتیب به کار بردن صفت ها رعایت شود.
  تکاسشرمج:تعداد-کیفیت-اندازه-سن-شکل-رنگ-ملیت-جنسیت(نوع)
  I see two(ت) nice(ک) large(ا) old(س) roundش) (brown(ر) Italian(م) wooden(ج)table.
  4سوال امتحانی
  1-گزینۀ صحیح را انتخاب کنید.
  .There are two ………jacket on the table
  a)blue large beautiful
  b)beautiful large blue
  c)large beautiful blue

  &درس دوم: بخش 1:مفعول (object) و کاربرد آن در زبان انگلیسی
  مفعول کسی یا چیزی است که در زبان انگلیسی بعد از فعل اصلی بکار می رود و آن فعل(کار) بر روی آن مفعول اتفاق می افتد. به مثال زیر دقت کنید:
  Amir is helping his sister.
  معمولاً مفعول به صورت اسم یا ضمیر در جمله به کار می رود و چنان چه بخواهیم بجای اسم مفعولی، از ضمیر مفعولی استفاده کنیم از جدول زیر بهره می گیریم.
  ضمایر مفعولی
  جمع
  مفرد
  me
  you
  him
  her
  it
  us
  you
  them
  them
  them
  4سوال امتحانی
  1-گزینۀ صحیح را انتخاب کنید.
  I have a grand father.I like …….. .(he-his-her-him)
  That woman is my mother. I help …….. every day.(she-her-me-him)
  Those are my shoes. I clean……… every morning.(them- their-they-there)

  جای خالی را با دانش خود کامل کنید.
  Ali and his mother need a news paper. please, give them a newspaper.
  Amin and I want a desk, please give us a desk.

  Eنکات المپیادی:
  1-اگر بخواهیم بعد از حرف اضافه مانند(on-in-aboat-of-near,…) ضمیر بکار ببریم فقط ضمیر مفعولی بکار می رود حتی اگر جمله مفعول نگیرد.
  %مثال:
  Look at the animals some of ……… are wild.
  them-their-they
  2-اگر در جمله دو مفعول به کار رفته باشد به مفعولی که فعل مستقیماً بر روی آن اتفاق می افتد مفعول مستقیم می گویند و آن را اول می نویسند اما اگر بخواهیم جای مفعول مستقیم و غیر مستقیم را عوض کنیم دیگر نیازی به کلمات (to یاfor ) نیست.
  %مثال:
  Amir buys a book for his sister.
  Amir buys his sister a book.
  قید تکرار و کاربرد آن در انگلیسی
  قیدهای تکراری کلماتی هستند که تعداد دفعات انجام گرفتن کار و یا حالتی را بیان می کند.در حقیقت این کلمات به جای عدد به کار می روند تا به طور نسبی نشان بدهند که یک کار چند بار انجام می گیرد. محل قرار گرفتن قیدهای تکرار قبل از فعل اصلی می باشد و اگر در جمله فعل کمکی وجود داشته باشد بعد از فعل کمکی بکار می روند.
  Amir usually comes late.امیر معمولاً دیر می آید.
  The students are often tired.
  We don’t always watch t.v.
  Eنکتۀ مهم:قید تکرار never به معنی هرگز هیچ موقع در جملۀ منفی و با کلمۀ not به کار نمی رود و اگر بخواهیم معنی جمله را منفی کنیم از این کلمه استفاده می شود.
  4سوال امتحان نهایی(گزینۀ صحیح را انتخاب کنید.)
  The boys ………put on addresses or scarf.
  1-usually
  2-often
  3-sometimes
  4-never
  مهمترین قیدهای تکرار به صورت زیر می باشد و معمولاً دیکتۀ آنها در امتحان داده می شود.
  usuallyمعمولاً- sometimesبعضی وقتها- oftenاغلب- alwaysهمیشه- neverهرگز

  Eنکات المپیادی
  قید تکرار even در جملات سوالی و جملات منفی که دارای not باشد بکار می رود.
  Do you ever go swimming?

  &گرامر درس سوم
  روش بکار بردن صفتهای شمارشی نا معین در زبان انگلیسی
  همانگونه که می دانید اسم ها در زبان انگلیسی به دو گروه قابل شمارش و غیر قابل شمارش تقسیم می شود که هر کدام را جداگانه بررسی می کنیم.
  1-اسم های قابل شمارش(countable)
  به اسم هایی گفته می شود که به خاطر شکل ظاهریشان می توان آنها را یکی یکی شمارش کرد به همین خاطر اگر مفرد باشند حرف a-an می گیرد و اگر بیشتر از یکی باشند به صورت جمع بکار می رود.
  %مثال:
  a book ………> books
  یک کتاب………>کتابها

  a box…………>boxes
  یک جعبه………>جعبه ها

  a sheep……….>sheep
  یک گوسفند………>گوسفندان

  a child…………>children
  یک بچه………….>بچه ها
  اگر بخواهیم تعداد دقیق اسم قابل شمارشی را بگوییم از اعداد استفاده می کنیم. اما اگر بخواهیم به طور تقریبی تعداد چیزی را بیان کنیم حتماً از اسم جمع قابل شمارش بعد از صفات شمارشی نا معین(a few-many) بیان می کنیم.
  4سوال امتحانی
  گزینۀ صحیح را انتخاب کرده و در جای خالی بنویسید.
  1-They buy many ……… for their party.
  1)plate 2)plates 3)a plate 4)the plate

  2-Amir needs …….. new pencils for his homework.
  1)much 2)one 3)a little 4)a few

  2-اسم های غیر قابل شمارش(uncountable)
  به اسمهایی گفته می شود که به خاطر شکل ظاهریشان نمی توان آنها را یکی یکی شمارش کرد و همیشه به صورت مفرد بکار می روند و هیچ موقع s جمع نمی گیرند.(بعضی از اسمهای غیر قابل شمارش به وسیلۀ واحد خاصی مانند- litre-pocket بسته-قالب و ... می توان شمارش کرد که در دبیرستان به طور کامل گفته خواهد شد.)
  مهمترین اسمهای غیر قابل شمارش به صورت زیر می باشد:
  اشیا
  خوردنی ها
  نوشیدنی ها

  money
  paper
  food
  bread
  meat
  rice
  batter
  cheese

  water
  tea
  coffee
  milk
  اگر بخواهیم مقدار تقریبی اسمهای غیر قابل شمارش را بگوییم از صفتهای شمارشی (much-a little) استفاده می کنیم.
  4سوال امتحانی
  گزینۀ صحیح را انتخاب کنید.
  She eats ……… bread and cheese for break fast.
  1)a few 2)too 3)many 4)a little

  Eنکتۀ3:
  اگر بخواهیم تعداد یک اسم جمع قابل شمارش را بپرسیم از کلمۀ پرسشی how manyاستفاده می کنیم. اگر بخواهیم مقدار یک اسم مفرد غیر قابل شمارش را بپرسیم از کلمۀ پرسشی howmuch استفاده می کنیم. هنگام سوالی کردن فراموش نکنید که اسم مورد نظر را بعد از کلمۀ پرسشی بنویسیم و سپس جمله را سوالی کنیم.
  4نمونه سوال امتحانی
  با استفاده از کلمات پرسشی جملات زیر را سوالی کنید.
  (How much-How many)
  1-There were a few children in the park.
  -How many children were there in the park?

  2-Amir drinks some milk in the morning.
  -How much milk does Amir drink in the morning?

  کاربرد some و a lot of
  اگر بخواهیم تعداد و یا مقدار را بدون توجه به قابل شمارش و غیر قابل شمارش بودن اسمی بیان کنیم از صفتهای (مقداری/تعدادیsome یا مقدار زیاد/تعداد زیادa lot of) استفاده می کنیم.
  (این دو کلمه مانند شاه کلید، هم با اسمهای قابل شمارش و هم با اسمهای غیر قابل شمارش بکار می رود.)
  There is some rice on the table. à someغیرقابل شمارش

  I see some birds on the wall. àbirdsقابل شمارش
  Eنکتۀ خارج از کلاس:
  اگر بخواهیم تأکید کنیم که هیچ چیزی وجود ندارد، در جملۀ منفی فقط از کلمۀ any استفاده می شود.
  المپیاد:
  Can you give me some money?
  No,I don’t have ....... money?
  1)many 2)a few 3)a little 4)any

  با کلمۀ پرسشی How much و بکار بردن فعل is می توان جمع دو عدد را پرسید و در جواب هم می توان is و هم فعل are بکار برد.

  How much is six and four?
  Six and four|| is/are ten.

  با کلمۀ پرسشی how much هم می توان قیمت یک اسم قابل شمارش و هم اسم غیر قابل شمارش را پرسید.
  How much is a
  How much is this book? قیمت این کتاب چند است؟
  &گرامر درس 4 (زمان گذشتۀ ساده)
  هرگاه کار و یا فعالیتی در زمان گذشته اتفاق بیفتد و در همان زمان گذشته هم به پایان برسد به آن زمان گذشتۀ ساده می گویند.
  از آنجایی که فعلهای گذشته به دو گروه با قاعده و بی قاعده تقسیم می شوند، دو درس مجزا برای هر کدام در نظر گرفته شده است. در این درس به فعلهای گذشتۀ با قاعده آشنا می شویم.
  تعریف فعل های با قاعده:regular: به فعلهایی گفته می شود که با اضافه کردن ed به آخر می توان آنها را به گذشته تبدیل کرد و چنانچه حرف آخر این فعل ها e داشته باشد فقط حرف d را اضافه می کنیم.
  %مثال:
  They help me. آنها مرا کمک می کنند.
  They helped me. آنها مرا کمک کردند.

  Edison lives in England.
  Edison lived in England.

  Eنکتۀ مهم:از کجا می فهمیم که جمله باید گذشته باشد؟
  -اگر در اول یا آخر جمله قیدهای گذشته مانند this morning-ago-last-yesterday
  و
  روز هفته مفرد+on mondayßon
  بکار رود فعل آن جمله باید به صورت گذشته به کار برود.
  4نمونه سوال امتحانی:
  1-گزینۀ صحیح را انتخاب کنید.
  That man ............. is car last week.
  a)wash b)washes c)washing üd)washed

  She .................. home two hours ago.
  a)arrive b)arrives üc)arrived d)to arrive

  Amir ............... in the park and watched the beautifull flowers.
  a)walk üb)walked c)to walk d)walking

  Eنکتۀ تلفظ:
  زمانی که فعل با قاعده ed تلفظ آن ed بستگی به بخش آخر فعل دارد مثلاً اگر حرف آخر فعل d t باشد ed صدای /id/ می دهد و اگر حرف آخر فعل sh-ch-p-k باشد ed صدای /t/ می دهد، در بقیۀ موارد ed صدای /d/ دارد.
  4سوال امتحانی (بخش تلفظ)
  کدام کلمه از نظر تلفظ ed با بقیه فرق دارد؟ دور آن خط بکشید.
  1-learned 2)combed 3)helped 4)t led
  4نمونه سوالات امتحانی
  با استفاده از عبارت داخل پرانتز جمله را تغییر داده و باز نویسی کنید.

  we listen to the new lesson every sonday.(an hour ago)
  -We listened to the new lesson an hour ago.

  She is studying Arabic now? (last night)
  -She studied Arabic last night.

  روش منفی کردن جملات گذشتۀ با قاعده:
  برای منفی کردن کافی است که بعد از فاعل عبارت didn’t را بیاوریم و حتماً (ed,b) فعل اصلی را حذف کنیم.
  4نمونه سوال امتحانی
  جملۀ زیر را منفی کنید.
  Amir arrived home at five o’clock.
  -Amir didn’t arrive home at five o’clock.

  روش سوالی کردن جملات گذشتۀ با قاعده:
  برای سوالی کردن کافی است که فعل کمکی و گذشتۀ did را اول جمله بکار ببریم و حتماً (ed,d) از آخر فعل با قاعده حذف کنیم.
  4سوال
  She needed a book.
  -Did she need a book?
  4نمونه سوال امتحانی
  1-برای پاسخهای داده شده سوال بسازید.
  Yes,he opened the store at 5.
  1-Did he open the store at 5?

  No,she didn’t cook lunch.
  2-Did she cook lunch?

  No,they played football.
  3-Did they play football?

  Hadi needed money.
  4-What did Hadi need?
  چنانچه بخواهید به سوالاتی که با کلمۀ did شروع می شوند پاسخ کوتاه و کامل بدهیم در جواب کوتاه مثبت کلمۀ did و در کوتاه منفی didn’t بکار می رود. همچنین در جواب کامل مثبت فعل کمکی did بکار نمی رود و ed فعل را به آن بر می گردانیم.
  4سوال امتحانی
  با استفاده از عبارت داخل پرانتز به سوالات پاسخ کوتاه و کامل بدهید.
  1-Did Mina clean the rooms?(wash the dishes)
  No,she didn’t Mina washed the dishes.

  2-Did you listen to the lesson?(yes)
  Yes,I did.I listened to the lesson.
  &گرامر درس 5
  روش استفاده از فعل های گذشتۀ بی قاعده در زبان انگلیسی
  همان طور که در درس قبل گفته شد جملۀ گذشته به زمانی گفته می شود که کاری قبلاً انجام گرفته و تمام شده باشد. در این درس با شکل گذشتۀ فعل های بی قاعده آشنا می شویم.
  تعریف فعل های بی قاعده(irregular verbs)
  به فعل هایی گفته می شود که گذشتۀ آنها با اضافه کردن ed ساخته نمی شوند. بلکه شکل گذشتۀ مخصوص به خود دارند بنابراین چاره ای جز حفظ تلفظ و دیکتۀ آن ها ندارند.(در صفحۀ 80 کتاب مجموعۀ کوجکی از این فعل ها گفته شده که مهمترین آن ها به عنوان نمونه معرفی می شوند.)
  فرم گذشته 2
  فرم سادۀ 1
  went
  goرفتن
  wrot
  writeنوشتن
  saw
  seeدیدن
  ate
  eatخوردن
  made
  makeدرست کردن
  said
  sayگفتن
  broke
  breakشکستن
  spoke
  speakصحبت کردن
  bought
  buyخریدن
  got
  getخریدن/رسیدن
  had
  have,hasخوردن/داشتن
  did
  do,doesانجام دادن
  read/red
  readخواندن
  -1Eنکتۀ مهم:
  اگر در ابتدا یا انتهای جمله یکی از قید های گذشته مانند ( yesterday-last-ago-this morning,... ) به کار برود فعل جمله باید به صورت گذشته بکار رود.
  4سوال امتحانی
  گزینۀ صحیح را انتخاب کنید.
  That doctor ............ with the sick man last Monday.
  1-speak 2-speaking 3-to speak ü 4-spoke
  My father saw the car and ............... it.
  1-buys ü 2-bought 3-buying
  2E-نکته:
  برای منفی کردن جملات گذشتۀ بی قاعده کافی است که بعد از فاعل عبارت گذشته و منفی didn’t را اضافه کنیم و حتماً فعل گذشته را به حالت اولش یعنی فرم سادۀ فعل تبدیل می کنیم.
  4سوال امتحانی
  جملۀ زیر را منفی کنید.
  She wrote a letter.
  She didn’t write a letter.

  Eنکتۀ 3:
  برای سوالی کردن چنین جملاتی کافی است که فعل کمکی و گذشتۀ did را به اول جمله بیاوریم و حتماً فعل گذشته را به حالت اولش یعنی فرم ساده تبدیل می کنیم.
  He saw that man.
  Did he see that man?
  yes,He did.جواب کوتاه
  He saw that man.جواب بلند
  4سوال امتحانی
  به تصاویر نگاه کرده و به سوالات آن پاسخ دهید.

  1-Did you see a big airplan in the picture?
  No I didn’t.I saw a ship in the picture.

  2-What did you see in it?
  I saw a big ship in the sea.

  3-How much did you buy it?
  Yes,I did.I saw some birds.
  &گرامر درس ششم
  گذشتۀ استمراری و کاربرد آن در زبان انگلیسی
  هرگاه کار و یا فعالیتی در زمان گذشته اتفاق بیفتد و انجام آن مدتی طول بکشد به آن گذشتۀ استمراری می گویند و الگوی جمله سازی آن به صورت زیر است:
  بقیه جمله+ing فعل اصلی + was/were + فاعل = الگوی جمله سازی
  %مثال:
  That man was speaking in the class room.
  The children were playing in the park 4 and 6.
  4سوال امتحانی
  جای خالی را با گزینۀ مناسب پر کنید.
  He ............TV 4 and 5 yesterday afternoon.
  ü1-was watching 2-watched 3-is watching 4-watches

  نکته: E
  برای سوالی کردن چنین جملاتی کافی است که was,were (جملۀ گذشتۀ استمراری) را به اول جمله بیاوریم و در آخر جمله علامت سوال بگذارید.
  برای منفی کردن جمله کافی است که کلمۀ not و یا مخفف آن n’t را بعد از فعل کمکی were,was قرار دهیم.
  4سوال امتحانی
  برای پاسخ داده شده سوال بسازید.
  Were you helping ?
  yes, I was helping my .

  به تصویر نگاه کرده و به سوال آن پاسخ کوتاه و کامل بدهید.
  Was the ?
  No he wasn’t.
  He was playing basketball.
  &گرامر درس 7
  کاربرد فعل های کمکی can-should-may در زبان انگلیسی
  1-هرگاه بخواهیم توانایی خود و یا دیگران را در انجام کار و در زمان حال و آینده بیان کنیم از فعل کمکی زشد به معنی توانستن استفاده می کنیم برای منفی کردن جمله ای که فعل can دارد کافی است که از کلمۀ not استفاده کنیم و یا از مخفف can’t استفاده می کنیم.
  %مثال
  This man can speak Arabic but he can’t write it well.
  Amir can write his bicycle but he can’t drive a car.
  A fish can swim in water but it can’t walk on the grond.

  2- اگر بخواهیم احتمال انجام گرفتن کاری و یا اجازۀ انجام کاری را دربارۀ خود و یا دیگران بیان کنیم از فعل کمکی may به معنی (ممکن است -اجازه است) استفاده می کنیم.
  برای منفی کردن فقط کافی است که کلمۀ کامل not را بعد از may قرار دهیم و نمی توان not را به صورت مخفف بعد از may بکار برد.
  %مثال:
  There are black clouds in the sky,it may rain.
  I may be at the bus stop at 5:50.
  May I go? No you may not.
  3-هرگاه بخواهیم انجام دادن کاری را واجب و ضروری بدانیم و توصیه به انجام آن کنیم. از فعل should استفاده می کنیم. این فعل کمکی در زمان حال به کار می رود و به معنی باید می باشد.
  Amir is sick so he should rest at home.
  You have a test so you should study your lessons.
  برای منفی کردن هم می توان not را کامل و هم به صورت مخفف بعد از should بکار برد.
  Eنکتۀ مهم:
  اگر در جمله یکی از فعل های کمکی may-can-should بکار رفته باشد حتماً فعل اصلی جمله به صورت فرم شمارۀ یک بکار می رود. یعنی فعل اصلی(ing) (ed) (es یاs) (to) و یا حالت گذشتۀ بی قاعده بکار نمی رود.
  4سوال امتحانی
  گزینۀ صحیح را انتخاب کنید.
  Can they ......... Germany?
  1-speaking 2-to speak 3-spoke ü4-speak
  Eنکته:
  برای ساختن جمله can-may-should را بعد از فاعل بکار می برند و برای سوالی کردن آنها را به اول جمله می آورند.
  سوال:با کلمات پراکنده جمله بسازید.
  well-answer-thet boy-not-the question-can

  &گرامر درس 8:
  روش بکار بردن قید حالت در زبان انگلیسی
  همانگونه که می دانید صفت کلمه ای است که کسی یا چیزی را توصیف می کند اما اگر بخواهیم انجام گرفتن کاری را توصیف کنیم به جای صفت از قید حالت استفاده می نماییم.
  بنابراین قید حالت بعد از فعل اصلی بکار می رود و حالت و چگونگی انجام گرفتن آنرا توضیح می دهد.
  دبیرستان ï محل دقیق تر قرار گرفتن قید حالت بعد از مفعول می باشد و چنانچه مفعول در جمله نباشد بعد از فعل اصلی بکار می رود.
  به الگوی زیر دقت کنید:
  زمان+مکان+قید حالت+مفعول+فعل اصلی+فاعل
  I wrote a letter carfully at home last night.
  Please listen carfully!
  برای ساختن قید حالت کافی است که بعضی از صفتهایی که حالت را نشان می دهند ly اضافه کنیم.
  قید حالت=ly+صفت
  به مثال های زیر دقت کنید.
  slow+ly=slowlyبه آرامی
  carful+ly=carefullyبا دقت،با احتیاط
  quick+ly=quicklyبه سرعت
  جاهای خالی را با کلمات داخل پرانتز کامل کنید(bad-badly)
  He is a bad writer. He writes badly.
  Eنکته:
  اگر حرف آخر صفت y باشد تبدیل به i می کنیم سپس با اضافه کردن ly قید حالت می سازیم.
  جای خالی را با دانش خود پر کنید.
  These are easy works,so I can write them easily.
  بعضی از صفت ها با اضافه کردن ly تبدیل به قید حالت نمی شود بنابراین چاره ای جز حفظ کردن آنها نداریم.
  خوبgoodèwellبه خوبی
  سختhardèhardبه سختی
  سریع،تندfastèfastبه سرعت
  4نمونه سوالات امتحانی
  با استفاده از کلمات داخل پرانتز به سوالات پاسخ مناسب دهید.
  How can Ali swim in the see?(good)
  Ali can swim well in the sea.

  How did he write the letter. (careless)
  He wrote carelessly the letter.

  How did do her work?(easy)
  She did her work easily.

  به سوال زیر پاسخ مناسب دهید.
  Should you write your letter well or badly?
  -should write my letter well.

  با دانش خود کامل کنید.
  A good worker workes well(hard).
  &گرامر درس 9 (زمان آیندۀ ساده و کاربرد آن در زبان انگلیسی)
  هرگاه بخواهیم بگوییم فعالیت و یا حادثه ای در زمان آینده رخ خواهد داد از الگوی جمله سازی زمان آینده ساده استفاده می کنیم.
  بقیه جمله + فعل اصلی + فعل کمکی will + فاعل :الگوی جمله سازی
  %مثال:
  Amin will go to kish soon.

  It will be sunny tomorrow.

  4سوال امتحانی
  گزینه صحیح را انتخاب کنید.
  That man .............. a new house tomorrow morning.
  1-buys 2-buy in ü3-will buy 4-bought
  Eنکته مهم
  اگر در ابتدا و یا انتهای جمله یکی از قیدهای زمان آینده (soon,next,tomorrow و ....) بکار برود باید الگوی آیندۀ ساده را بکار ببریم.
  4سوال امتحانی
  با استفاده از کلمۀ داخل پرانتز جمله را باز نویسی کنید.
  1-She cooked the cake last night.(next Monday)
  She will cook the cake next Monday.
  گاهی اوقات بعد از ضمیرهای فاعلی کلمۀ will را به صورت مخفف ‘ll بکار می برند.(البته این عمل بیشتر در گفتار رایج است.)
  روش سوالی کردن
  برای سوالی کردن کافی است که کلمۀ will را بطور کامل به اول جمله بیاوریم و در آخر جمله علامت سوال بگذاریم.
  4سوال امتحانی
  جملۀ زیر را با کلمۀ پرسشی داخل پرانتز سوالی کنید.
  She will go by train.(How)
  How will she go? by train.
  روش منفی کردن:
  برای منفی کردن کافی است که بعد از کلمۀ will,not را بطور کامل بنویسیم و یا اینکه به جای هر دوی آنها از مخفف went استفاده کنیم.
  جملۀ زیر را منفی کنید.
  He will post the letter.
  He will not post the letter.
  جاهای خالی را با دانش خود کامل کنید.
  1-will you buy this dictionary?
  -No,I won’t.It is expensive for me.

  2-will Mr Omid go to kish buy train?
  -No,he won’t. He will go to kish by plane.
  اگر برای دنیا یک نفری برای یک نفر دنیا باش

  بعضی از ما وقتی به رود خانه ای می رسیم آنقدر کنار آن منتظر می مانیم تا یک نفر بیاید و برای ما روی آن پلی بسازد.

  گناه نکنید - اگر گناه کردید اعتراف نکنید - اگر اعتراف کردید التماس نکنید و اگر التماس کردید زندگی نکنید

  آرش هستم. 21 ساله... روزنامه نگاری-خبرنگاری...تهران!

  WWW.Katibeh-Man.blogfa.com
  سر بزنین..هر روز آپم.

  دانلود مجلات و نشریات خارجی-ایرانی جدید و قدیم

  دانلود کمیک بوک(داستان مصور) جدید و قدیم.


 2. Top | #2

  کاربر خودمونی


  تاریخ عضویت
  اردیبهشت 1392
  نوشته ها
  178
  میانگین پست در روز
  0.19
  محل سکونت
  همینجا
  تشکر از کاربر
  13
  تشکر شده 538 در 162 پست
  اندازه فونت

  پیش فرض

  استاد واسه یه کلاس زیاد نبود؟/؟؟؟تنکس الات
  .................................................. .

موضوعات مشابه

 1. آموزش #C
  توسط shamim در انجمن برنامه نویسی
  پاسخ ها: 3
  آخرین نوشته: 1392,06,28, ساعت : 20:38
 2. مشاهير زمين شناسى
  توسط novin در انجمن مشاهیر دیگر
  پاسخ ها: 4
  آخرین نوشته: 1391,09,22, ساعت : 14:30
 3. چند روش براي ارتقا فرهنگ ترافيك شهري
  توسط novin در انجمن معماری و عمران
  پاسخ ها: 0
  آخرین نوشته: 1389,03,13, ساعت : 18:40
 4. پاسخ ها: 0
  آخرین نوشته: 1389,03,11, ساعت : 02:57
 5. مراحل تهيه مقطع
  توسط novin در انجمن علوم زمین
  پاسخ ها: 1
  آخرین نوشته: 1389,03,11, ساعت : 02:46

کلمات کلیدی این موضوع

مجوز های ارسال و ویرایش

 • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
 • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
 • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
 • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
 •