تور


نودهشتیا
فید آر اس اس
صفحه 2 از 2 نخستنخست 12
نمایش نتایج: از شماره 11 تا 14 , از مجموع 14
 1. Top | #11

  تاریخ عضویت
  1389,03,14
  عنوان کاربر
  کاربر فعال
  نوشته ها
  521
  میانگین پست در روز
  0.34
  محل سکونت
  اهل تهرانم روزگارم بد نیست
  تشکر از کاربر
  1,624
  تشکر شده 2,883 در 698 پست

  پیش فرض

  SkyNews
  July/August 2010
  English | 40 pages | PDF | 10.40 Mb

  وااله مجله ای راجع به خیاطی ایرانی پیدا نکردم
  ووسه همین خاجریش رو گذاشتم

  مجله کوک و دوزندگی Cross-Stitch & Needlework January 2010
  Cross-Stitch & Needlework January 2010
  English | 53 pages | JPG | 25 Mb

  سرور 1<o:p></o:p>

  سرور 2<o:p></o:p>

  <link href="file:///C:DOCUME%7E1amirLOCALS%7E1Tempmsohtmlclip1%EF%BF%B D1clip_filelist.xml" rel="File-List"> <link href="file:///C:DOCUME%7E1amirLOCALS%7E1Tempmsohtmlclip1%EF%BF%B D1clip_themedata.thmx" rel="themeData"> <link href="file:///C:DOCUME%7E1amirLOCALS%7E1Tempmsohtmlclip1%EF%BF%B D1clip_colorschememapping.xml" rel="colorSchemeMapping"><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves /> <w:TrackFormatting /> <w:PunctuationKerning /> <w:ValidateAgainstSchemas /> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF /> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>AR-SA</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables /> <w:SnapToGridInCell /> <w:WrapTextWithPunct /> <w:UseAsianBreakRules /> <w:DontGrowAutofit /> <w:SplitPgBreakAndParaMark /> <w:DontVertAlignCellWithSp /> <w:DontBreakConstrainedForcedTables /> <w:DontVertAlignInTxbx /> <w:Word11KerningPairs /> <w:CachedColBalance /> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math" /> <m:brkBin m:val="before" /> <m:brkBinSub m:val="&#45;-" /> <m:smallFrac m:val="off" /> <m:dispDef /> <m:lMargin m:val="0" /> <m:rMargin m:val="0" /> <m:defJc m:val="centerGroup" /> <m:wrapIndent m:val="1440" /> <m:intLim m:val="subSup" /> <m:naryLim m:val="undOvr" /> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid" /> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading" /> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><style type="text/css"> <!-- /* Font Definitions */ @font-face {font-family:"Cambria Math"; panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:roman; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-1610611985 1107304683 0 0 159 0;} @font-face {font-family:Calibri; panose-1:2 15 5 2 2 2 4 3 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:swiss; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-1610611985 1073750139 0 0 159 0;} @font-face {font-family:Tahoma; panose-1:2 11 6 4 3 5 4 4 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:swiss; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:1627400839 -2147483648 8 0 66047 0;} /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-unhide:no; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; margin-top:0in; margin-right:0in; margin-bottom:10.0pt; margin-left:0in; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-fareast-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} .MsoChpDefault {mso-style-type:export-only; mso-default-props:yes; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-fareast-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} .MsoPapDefault {mso-style-type:export-only; margin-bottom:10.0pt; line-height:115%;} @page Section1 {size:8.5in 11.0in; margin:1.0in 1.0in 1.0in 1.0in; mso-header-margin:.5in; mso-footer-margin:.5in; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} --> </style><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin-top:0in; mso-para-margin-right:0in; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0in; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;} </style> <![endif]-->
  اگر برای دنیا یک نفری برای یک نفر دنیا باش

  بعضی از ما وقتی به رود خانه ای می رسیم آنقدر کنار آن منتظر می مانیم تا یک نفر بیاید و برای ما روی آن پلی بسازد.

  گناه نکنید - اگر گناه کردید اعتراف نکنید - اگر اعتراف کردید التماس نکنید و اگر التماس کردید زندگی نکنید

  آرش هستم. 21 ساله... روزنامه نگاری-خبرنگاری...تهران!

  WWW.Katibeh-Man.blogfa.com
  سر بزنین..هر روز آپم.

  دانلود مجلات و نشریات خارجی-ایرانی جدید و قدیم

  دانلود کمیک بوک(داستان مصور) جدید و قدیم.

 2. 4 کاربر از پست I ROBOT تشکر کرده اند .


 3. Top | #12

  تاریخ عضویت
  1389,03,14
  عنوان کاربر
  کاربر فعال
  نوشته ها
  521
  میانگین پست در روز
  0.34
  محل سکونت
  اهل تهرانم روزگارم بد نیست
  تشکر از کاربر
  1,624
  تشکر شده 2,883 در 698 پست

  Cool دانلود مجله نسیم بیداری شماره 7

  دانلود مجله نسیم بیداری شماره 7  ماه نامه سیاسی فرهنگی سال اول ، شماره 7 ، خرداد ماه 1389 ، 132 صفحه
  2000 تومان

  ویژه نامه دکتر علی شریعتی  با آثار و گفتاری از :
  هاشم آقاجری ، عماد افروغ ، محمد مهدی جعفری ، سعید حجاریان ، سید صادق هدایت ، پرویز خرسند ، عبدالحسین خسروپناه ، سروش دباغ ، علیرضا رجایی ، جلال رفیع ، عزت الله سحابی ، احسان شریعتی ، رضا علیخانی ، بیژن عبدالکریمی ، محمد جواد غلامرضا کاشی ، محمد تقی فاضل میبدی ، شریف لکزایی ، خسرو منصوریان ، حسن یوسفی اشکوری و ...


  چه نیازی است به علی ؟
  آری آین چنین بود برادر
  احسان شریعتی : بیشتر سلمان بود تا ابوذر
  گفتگو با سید هاشم آقاجری
  یادداشتی از رضا علیخوانی
  فراخوان شریعتی ، رویاروی شریعتی
  گفتاری از عماد افروغ
  حجاریان : مجدد بود نه متجدد
  مقاله ای از سید علی محمودی
  ما و شریعتی
  آزادی و جست وجو گری شریعتی
  یادداشتی از محمدتقی فاضل میبدی
  گفت و گو با جلال رفیع
  داستان روحانیون و دکتر
  میزگرد بازشناسی دکتر شریعتی
  چه نیازی است به شریعتی ؟
  شخصیت ها از شریعتی میگویند
  گفت و گو با محمد مهدی جعفری
  کاری به مذهب آدم ها نداشت
  واعظ بی عمل نبود
  گفت و گو با سید صادق حقیقت
  تاریخ قرائت ایدئولوژیک از دین تمام شده است
  گفت و گو با عبدالحسین خسروپناه
  اندیشه وران معاصر از شریعتی میگویند...
  Password : www.soi.ir


  Click Here To Dowanlod

  Pages : 124 no Ads

  تعداد صفحات با حذف تبلیغات مجله :124 صفحه

  Part 1 Size : 13 MB  Part 2 Size : 11 MB  Part 3 Size : 10 MB


  دانلود مجله زندگی ایده آل شماره 66

  مجله زندگی ایده آل - شماره 66 - 230 صفحه - قیمت استثنائا 3000 تومان
  برای اولین بار به سردبیری افتخاری عادل فردوسی پور

  آنچه در این شماره از زندگی ایده آل می خوانید :

  معرفی 736 بازیکن حاضر در رقابت ها
  اطلاعات کامل هر سی و دو تیم
  مصاحبه با سی و دو مربی حاضر در رقابت ها
  زمین چمن ، سیاست ، اقتصاد : فوتبال علیه دشمن
  با نوشته های از امیر حاج رضایی ، هوشنگ نصیر زاده ، مزدک میرزایی ، جواد خیابانی ، علیرضا علیفر ، پیمان اسدیان و ...
  فینال جام جهانی در تهران
  جنجال های معروف جام جهانی : توپ سیاست در زمین فوتبال
  تاریخچه تمام دوره های جام جهانی
  80 سال قبل در چنین روزهایی در اروگوئه : جهان ( جام ) دار شد !
  معرفی کشور میزبان مسابقات جام جهانی : کشوری متفاوت در قاره سیاه
  سفیر آفریقای جنوبی از تاثیر جام جهانی بر کشورش می گوید ، ابراهیم سالی : شاید قهرمان شدیم !
  آیا آفریقای جنوبی میزبان خوش خیالی است ؟ : پیروزی اقتصادی مهمتر از پیروزی فوتبالی
  در انتظار جدید ترین دستاورد های تصویری
  امیر حاج رضایی : جام جهانی عکسی از زمانه خود !
  در این جام همه چیز هست ... از ماندلا تا چه گوارا ! زمانی برای مستی فوتبال
  مصاحبه با گزنان ایران در جام های جهانی
  36 سال تلاش فقط سه بار موفقیت : تلخ و شیرین های جام جهانی برای ایران
  ده بازیکنی که موهایشان بیشتر از فوتبالشان به چشم آمد .... موقشنگ های جام جهانی !
  ورزشگاه های میزبان مسابقات جام جهانی : افتتاحیه و فینال در ورزشگاه 90 هزار نفری !
  داستان کمیک استریپ : زمانی که ایران میزبان جام جهانی شد !
  مردی که فوتبال می نوشد و فوتبال می گوید ، داستان یک لیدر متفاوت
  بد لباس ترین های جام جهانی ، باخت قبل از شروع مسابقه
  بهترین لباس های تاریخ جام های جهانی ، پیراهن هایی که بیشتر از گل ها در ذهن مانند .
  لعنت بر پنالتی
  تیم رویایی تاریخ جام جهانی : ستاره هایی که تاریخ را نوشتند ....
  شادی های به یاد ماندنی جام جهانی
  فرانک ریبری ، صورت زخمی هنرمند
  ژاوی هرناندز : آرشیتکت خلاق
  دیدیر دروگبا : قاتل تنومند
  جان لویجی بوفون : رونالدوی دروازه بان ها
  لیونل مسی : شاه مهره طلایی
  وین رونی : پختگی یک جنگجو
  کاکا : بالرینی به فکر جبران مافات
  کریستیانو رونالدو : یوزپلنگ مغرور
  معرفی تمام داوران حاضر در جام جهانی ، آنهایی که سرنوشت جام را تعیین میکنند ...
  Click Here To Dowanlod
  Password : www.soi.ir
  Pages : 180 no Ads

  تعداد صفحات با حذف تبلیغات مجله :180 صفحه


  Part 1 Size : 13 MB  Part 2 Size : 10 MB  Part 3 Sixe : 10 MB  Part 4 Size : 10 MB


  دانلود مجله موفقیت شماره 191
  دو هفته نامه موفقیت / اجتماعی ، معلومات عمومی / سال دوازدهم نیمه اول تیر 1389

  شماره 191 / 100 صفحه
  قیمت مجله : 700 تومان

  آنچه در این شماره از مجله موفقیت می خوانید :


  سرمقاله :
  سپاس دلاور : تو در وجود آنان که رفتند و جام شهادت را نوشیدند آنانی که وجود مقدس خود را به دست ...
  سخن سردبیر

  یادداشت :
  قایق های موفقیت بر آب های تعادل : جرقه ای در ذهن شما زده می شود حس می کنید که از شرایط موجود راضی نیستید و باید کاری کنید کارستان تا زندگیتان ...
  نکته های کوچک برای ایجاد تغییرات بزرگ
  اخبار برگزیده
  گفته های موفق ترین افراد جهان در زمینه کسب و کار
  افسردگی دانشجویی و راه های چاره آن ...

  راه سوم :
  مهم بالارفتن است ، قله اصلا مهم نیست : شب و روز در گوش دانش آموزان می خوانند که باید نمهر 20 بگیرند همیشه مدیران شرکت ها دنبال بالاترین ها و بیشترین ها هستند در ....
  مامان باحالی باش !
  با دعوای بچه ها چطور برخورد کنیم ؟
  حرص خرید !

  تست خودشناسی :
  چقدر در روابط اجتماعی خود موفق هستید : بیاییم زندگی اجتماعی خود را مورد بررسی قرار دهیم و ببینیم آیا ... ؟
  انعطاف پذیری
  دیدار تازه با هم سنگران دیروز
  تکنیک های کنترل خشم
  بلای لباس
  به خاطر خودت
  انسان عاشق نمی شود بلکه به عشق تبدیل می شود
  کاریکلماتور
  زمزمه های عاشقانه قلب یک پدر

  کنکوری موفق :
  دوران طلایی کنکور : همراهان خوب موفقیت سلام یک سال همراهی یک سال درس خواندن یک سال برنامه ریزی یک سال نگرانی یک سال هر ...
  گام نهایی تا کنکور
  برای عشق خود بهترین باشید !
  چند لحظه از زندگی
  موفقیت کودک و نوجوان
  من مقصرم یا تو ؟! یافتم او ، شما ، همه !
  موفقیت مال منه !
  گزیده ای از مقالات شما برای مسابقه وبلاگ نویسی خلاقیت
  زیرطاق تحریریه
  دگرگون سازی ذهنی
  زندانی
  نیک بینی
  پیام های ابریشمی

  تلنگری بر روح :
  به خاطر صد ، هشتاد را فدای بیست نکنید : آن روز وقتی دور اجاق نشستیم و مشغول خوردن صبحانه بودیم خدامراد یک ...
  موفقیت آنلاین
  جدول
  سبویی از دریا
  دفتر دل
  چه کنیم تا یادمان بماند ؟
  گاهی از محدودیت هم می توان به خلاقیت رسید
  قلب دریایی تو
  دوازده پیام کوتاه برای همه موفقیتی ها ( فال )
  یکی از پسرانش
  پدیده های زود گذر
  Click Here To Dowanlod
  دانلود مجلات فارسی و نرم افزار رایگان با لینک مستقیم
  Pages : 58 no Ads

  تعداد صفحات با حذف تبلیغات مجله :58 صفحه  Part 1 Size : 8 MB  Part 2 Size : 10 MB

  ویرایش توسط I ROBOT : 1389،04،11 در ساعت ساعت : 01:40 بعد از ظهر

 4. 4 کاربر از پست I ROBOT تشکر کرده اند .


 5. Top | #13

  تاریخ عضویت
  1389,03,14
  عنوان کاربر
  کاربر فعال
  نوشته ها
  521
  میانگین پست در روز
  0.34
  محل سکونت
  اهل تهرانم روزگارم بد نیست
  تشکر از کاربر
  1,624
  تشکر شده 2,883 در 698 پست

  پیش فرض پاسخ : تاپیک دانلود مجلات... خارجی-ایرانی

  مجله پیام مشاور تیر ماه 89  http://www.txt.ir/ebooks/magazine/pa...ww.txt.ir).pdf

 6. 3 کاربر از پست I ROBOT تشکر کرده اند .


 7. Top | #14

  تاریخ عضویت
  1389,03,14
  عنوان کاربر
  کاربر فعال
  نوشته ها
  521
  میانگین پست در روز
  0.34
  محل سکونت
  اهل تهرانم روزگارم بد نیست
  تشکر از کاربر
  1,624
  تشکر شده 2,883 در 698 پست

  پیش فرض پاسخ : تاپیک دانلود مجلات... خارجی-ایرانی

  http://www.4shared.com/file/13802869...128__PDF_.html
  این پست هم یه یادگاری برای بزرگترهای سایت

 8. 5 کاربر از پست I ROBOT تشکر کرده اند .


صفحه 2 از 2 نخستنخست 12

موضوعات مشابه

 1. بازی
  توسط DataBus در انجمن بازی
  پاسخ ها: 9
  آخرین نوشته: 1389،05،18, ساعت : 12:30 بعد از ظهر
 2. سوالات متداول دانلود کتاب
  توسط Admin در انجمن آموزش های کامپیوتری
  پاسخ ها: 0
  آخرین نوشته: 1388،04،28, ساعت : 06:34 قبل از ظهر

کلمات کلیدی این موضوع

علاقه مندی ها (Bookmarks)

علاقه مندی ها (Bookmarks)

مجوز های ارسال و ویرایش

 • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
 • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
 • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
 • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
 •