بازگشت   نودهشتیا > آموزش > آموزش های متفرقه > آموزش زبان

 
 تبلیغات 
عصر پادشاهان
ارسال موضوع جدید  پاسخ
 
ابزارهای موضوع جستجو در موضوع نحوه نمایش
قدیمی ۲۰ اسفند ۱۳۹۰, ۱۰:۲۱ قبل از ظهر   #1 (لینک مستقیم)
رمان نویس انجمن
 
ستاره چشمک زن آواتار ها
 
ستاره چشمک زن به Yahoo ارسال پیام
پست مفید  +3 امتیاز     
پیش فرض آموزش گرامر انگلیسی به زبان فارسی

آموزش رايگان گرامر انگلیسی به زبان فارسی


What is Grammar?l


Grammar is the system of a language. People sometimes describe grammar as the "rules" of a language; but in fact no language has rules*. If we use the word "rules", we suggest that somebody created the rules first and then spoke the language, like a new game. But languages did not start like that. Languages started by people making sounds which evolved into words, phrases and sentences. No commonly-spoken language is fixed. All languages change over time. What we call "grammar" is simply a reflection of a language at a particular time.
Do we need to study grammar to learn a language? The short answer is "no". Very many people in the world speak their own, native language without having studied its grammar. Children start to speak before they even know the word "grammar". But if you are serious about learning a foreign language, the long answer is "yes, grammar can help you to learn a language more quickly and more efficiently." It's important to think of grammar as something that can help you, like a friend. When you understand the grammar (or system) of a language, you can understand many things yourself, without having to ask a teacher or look in a book.
So think of grammar as something good, something positive, something that you can use to find your way - like a signpost or a map.گرامر چیست؟

گرامر سیستم هر زبان است. مردم بعضی وقتها گرامر را به عنوان "قوانین " یک زبان تعبیر می کنند. ولی واقعا هیچ زبانی قانون ندارد. اگر ما از لغت قانون استفاده کنیم، اینطور به نظر می رسد که کسی قانون را بوجود آورده و بعد زبان را صحبت کردیم، مثل بازیهای جدید. ولی زبانها به این صورت بوجود نیامدند.
زبان بوسیله مردم بوجود آمد که صدا را به تدریج به لغت و جمله تبدیل کردند. هیچ زبانی ثابت نیست و تمام زبانها در طول زمان تغییر می کنند. چیزی که ما آنرا گرامر می خوانیم، به صورت ساده انعکاس یک زبان در یک زمان خاص است.
آیا لازم است که گرامر را یاد بگیریم؟؟؟ جواب سریع این است که "خیر" . مردم زیادی در دنیا بدون اینکه بدانند گرامر چیست زبان خودشان را صحبت می کنند. بچه ها قبل از اینکه لغت گرامر را بدانند صحبت می کنند.
ولی اگه شما برای یاد گیری یک زبان خارجی مصمم هستید، جواب بهتر "بله " است. گرامر نی تواند کمک کند که یک زبان را بهتر و سریع تر یاد بگیرید. مهمه که شما به گرامر به عنوان وسیله ای برای یادگیری بهتر نگاه کنید.مثل یک دوست. وقتی شما گرامر یک زبان را یاد گرفتید، خیلی چیزها را می توانید خودتان یاد بگیرید، بدون اینکه از مجبور باشید از معلم بپرسید یا در کتاب نگاه کنید.
بنابراین به گرامر به عنوان یک وسیله خوب، مثبت نگاه کنید به عنوان وسیله ای که می توانید به کمک آن راه خود را پیدا کنید. مثل نقشه
.
ستاره چشمک زن آنلاین نیست.   پاسخ با نقل قول

تبلیغات

دانلود

قدیمی ۲۰ اسفند ۱۳۹۰, ۱۰:۲۵ قبل از ظهر   #2 (لینک مستقیم)
رمان نویس انجمن
 
ستاره چشمک زن آواتار ها
 
ستاره چشمک زن به Yahoo ارسال پیام
پست مفید  +3 امتیاز     
پیش فرض

جمله چیست؟

جمله عبارتست از مجموعه چند کلمه که روی هم معنا و مفهوم درستی داشته باشند.
اجزای جمله کدام است؟


اجزاء جمله عبارتند از فاعل، فعل، مفعول،قید مکان و قید زمان1- فاعل ( Subject)
فاعل به معنای کننده کار است و از دو قسمت تشکیل شده. یا اسم است یا ضمیر. اگر ضمیر باشد حتما از نوع ضمیر فاعلی خواهد بود . جدول ضمائر فاعلی در زیر نشان داده شده است.


الف: اسم noun مانند Jack, Mary, John , …

ب: ضمیر pronoun
جدول ضمائر فاعلی:
Singular................ Plural

I ............... we

You ........... You

He


She ............ They

It


2- فعل Verb
فعل کلمه ای است که بر انجام کاری و یا روی دادن حالتی دلالت می کند. فعل از کلمه ای به نام مصدر گرفته شده. علامت مصدر زبان انگلیسی To است. با برداشتن To از ابتدای مصدر، مصدر بدون To خواهیم داشت. هر کدام از ضمائر فاعلی را به جای To قرار دهیم، یک جمله ساده انگلیسی خواهیم داشت.To go مصدر، رفتن

Go مصدر بدون To

I go جمله ساده، من می روم.3- مفعول Object
مفعول کلمه ای است که کار فعل بر روی آن واقع می شود. مفعول می تواند دو حالت داشته باشد. یا اسم است و یا ضمیر. اگر ضمیر باشد حتما باید از نوع ضمیر مفعولی باشد. جدول ضمائر مفعولی در زیر نشان داده شده است.جدول ضمائر مفعولی:
Singular...... Plural
Me ................Us
You .............You
Him
Her............... Them
It

مثال: I see them
We like ice-cream4- قید مکان Adverb of place

قید مکان کلمه ای است که مکان وقوع فعل را نشان می دهد

I go to school5- قید زمان Adverb of time
قید زمان کلمه ای است که زمان انجام کار را نشان می دهد.
I play in the yard everydayصفات ملکی: Possessive Adjectives
صفت ملکی کلمه ای است که اسم را توصیف می کند و در انگلیسی بر عکس فارسی ابتدا صفت می آید و سپس موصوف.

اسم (موصوف).......... صفت
Red ......... apple
Blue ..........pen
Tall ........... boy
Little.......... girl
Big .............class
Kind........... mother
My ........... mother
Your........... bag


یکی از تقسیمات صفت، صفات ملکی هستند که مالکیت را می رسانند. و همیشه قبل از اسم قرار می گیرند. جدول صفات ملکی به شرح زیر می باشد.


جدول ضمائر مفعولی:
Singular ........ Plural
My ........... Our
Your ..........Your
His
Her ............ Their
Its

مثالهای این بخش:
My mother is kind

My father and UI watch T.V

She and her sister go to the restaurant

He and her father help you and your brother
ستاره چشمک زن آنلاین نیست.   پاسخ با نقل قول
قدیمی ۲۰ اسفند ۱۳۹۰, ۱۰:۳۰ قبل از ظهر   #3 (لینک مستقیم)
رمان نویس انجمن
 
ستاره چشمک زن آواتار ها
 
ستاره چشمک زن به Yahoo ارسال پیام
پست مفید  +4 امتیاز     
پیش فرض

بودن To Be]

To Beمعنای بودن می باشد و در زمان حال ساده دارای مشتقات am,is,are است و در زمان گذشته ساده به صورت was,were آورده می شود. در زیر جدول ضمائر فاعلی با مشتقات To Beدر زمان حال ساده نشان داده شده است.


Singular...... Plural


I am ............we are

You are........ You are

He is

She is ...........They are

It is
Examples


I am your sister

We are at home

He is my father

John and I are good boys

Mary and Tome aren’t good children
منفی کردن:

برای منفی کردن مشتقات to be کافی است به انتهای افعال کلمه [/not را اضافه کنیم. در تمام حالت با ضمائر مختلف (به جز I می توانیم not را با فعل مخفف کنیم و یا فعل را با فاعل مخفف کنیم.


I am not = I’m not


You are not = you’re not = you aren’tI’m not a student
They aren’t teachers
She’s not a nurse.


سوالی کردن:

برای سوالی کردن مشتقات to be کافی است که جای فعل و فاعل را عوض کنیم.

Are you happy?l

Is your father a doctor?l


منفی سوالی کردن:
برای منفی سوالی کردن جملات to beمی توانیم به دو صورت زیر رفتار کنیم.[1. از فرم منفی مخفف در جمله اول استفاده کنیم.
a. Isn’t he a professor?l
b. Aren’t they here?l


[2. فعل را در اول جمله آورده، سپس فاعل و بعد از آن not را می نویسیم.

a. Is he not a professor?l
b. Are they not here?l
ستاره چشمک زن آنلاین نیست.   پاسخ با نقل قول
قدیمی ۲۰ اسفند ۱۳۹۰, ۱۰:۳۴ قبل از ظهر   #4 (لینک مستقیم)
رمان نویس انجمن
 
ستاره چشمک زن آواتار ها
 
ستاره چشمک زن به Yahoo ارسال پیام
پست مفید  +3 امتیاز     
پیش فرض تغییرات فعل

تغییرات فعل


1- منفی کردن : برای منفی کردن فعل جمله در صورتی که فعل کمکی باشد به انتهای آن را اضافه می کنیم و در صورتی که فعل غیر کمکی باشد، از کلمه don’t برای همه فاعل ها به جز سوم شخص مفرد استفاده کرده و برای سوم شخص مفرد از doesn’t استفاده می کنیم.

I can go --------- I can’t go
I go --------------- I don’t go
He goes-----------he doesn’t go2- سوالی کردن: برای سوالی کردن جمله اگر فعل جمله کمکی باشد آنرا به اول جمله می آوریم و سپس فاعل را پشت آن قرار می دهیم. اما در صورتی که فعل جمله اصلی (غیر کمکی ) باشد، از کلمه do برای همه فاعل ها به جز سوم شخص مفرد استفاده کرده و برای سوم شخص مفرد از does استفاده می کنیم.

I can go----------- Can you go?l
You go ------------Do you go?l
He goes----------- Does he go?l3- منفی- سوالی کردن: همانطور که در درس قبل گفته شد، به دو روش می توان جمله را منفی- سوالی کرد. در صورتی که فعل جمله کمکی باشد به همان روش قبلی رفتار میکنیم، یعنی منفی – مخفف در اول جمله و فعل کمکی و سپس not . اما اگر فعل ما اصلی باشد، از don’t, doesn’t در اول جمله و یا Do, Does و سپس فاعل و بعد not استفاده می کنیم.

I can go -------, Can’t you go? / Can you not go?l
You go -------, Don’t you go? / Do you not go?l
He goes-------, Doesn’t he go? / Does he go not?l


جدول افعال کمکی :
.گدشته ساده..................حال ساده
Am,is, are ……………….was,were

Have, has…………………..had


Do, does …………………..did

(توانستن)Can…………………….could

( باید)Must…………………….___l ( باید)Ought to……………….___l

( ممکن بودن)May…………………….might

Will…………………….would

Shall……………………should

(لازم بودن )Need………….……….___l

( جرات داشتن)Dare…………….…….___l

(ترجیح دادن )Would rather……….___ l

(بهتر بودن )Had better……….….___ l

l(سابقا )...__......................used toبعضی از این افعال فرم مخفف ندارند و همیشه باید به صورت منفی غیر مخفف به کار روند.


منفی غیر مخفف ...........منفی مخفف.............فعل
Am……………..…..__ ………………..am not


Is, are …………….isn’t, aren’t……is not, are not

Can…………….…..can’t……………..ca nnot

May…………….…..___ …………….may not

Must………….…….mustn’t………..must not

Ought to ………..…___..............ought not to

Would rather…..…___..............would rather not

Had better………...___...............had better not
ستاره چشمک زن آنلاین نیست.   پاسخ با نقل قول
قدیمی ۲۰ اسفند ۱۳۹۰, ۱۰:۳۶ قبل از ظهر   #5 (لینک مستقیم)
رمان نویس انجمن
 
ستاره چشمک زن آواتار ها
 
ستاره چشمک زن به Yahoo ارسال پیام
پست مفید  +3 امتیاز     
پیش فرض کلمات پرسشی

کلمات پرسشی

کلمات پرسشی کلماتی هستند که در ابتدای جمله سوالی قرار میگیرند. عموما بعد از آنها فعل کمکی داریم. کلمات پرسشی به قرار زیر می باشد.

What ( چه) – where (کجا ) – why (چرا )- when (کی ) – what time (چه ساعت )- how (چگونه، چطور ) – who (چه کسی )- whom (چه کسی را ) – which (کدام +اسم ) - whose (مال چی کسی + اسم ) –


what kind of ( چه نوع + اسم)


How

چه مقدار (اسم غیر قابل شمارش) How much

چه مقدار (اسم قابل شمارش ) How many

چه مدت How long

چه مسافتی How far

چند وقت به چند وقت How often
What do you like?l
How do you know my name?l
How many sisters do you have?l
Which car do you want?l
ستاره چشمک زن آنلاین نیست.   پاسخ با نقل قول
قدیمی ۲۰ اسفند ۱۳۹۰, ۱۰:۳۸ قبل از ظهر   #6 (لینک مستقیم)
رمان نویس انجمن
 
ستاره چشمک زن آواتار ها
 
ستاره چشمک زن به Yahoo ارسال پیام
پست مفید  +3 امتیاز     
پیش فرض ضمائر ملکی:
ضمائر ملکی در انگلیسی به شرح زیر می باشد.


Singular ………................Plural

Mine( مال من ) ……………ours ( مال ما)

Yours ( مال تو) ………yours (مال شما )

His ( مال او-پسر-)

Hers(مال او -دختر )……..…..theirs (مال آنها )

Its( مال آن)


ضمائر ملکی کلماتی هستند که جانشین صفت ملکی و اسم همراه آن می شوند. به فرمول ومثال زیر توجه کنید.

فرمول:
ضمیر ملکی = صفت ملکی + اسم


Ex:
This is my book
( این کتاب من است)


This is mine
(این مال من است )


Those are not their dictionaries
Those are not their
ستاره چشمک زن آنلاین نیست.   پاسخ با نقل قول
قدیمی ۲۰ اسفند ۱۳۹۰, ۱۰:۴۲ قبل از ظهر   #7 (لینک مستقیم)
رمان نویس انجمن
 
ستاره چشمک زن آواتار ها
 
ستاره چشمک زن به Yahoo ارسال پیام
پست مفید  +3 امتیاز     
پیش فرض قانون دو جمله

قانون دو جملهدر فارسی ارتباط دو جمله با "که" برقرار می شود. ترجمه که در انگلیسی " that " می باشد. باید توجه داشت که " that و که" در جمله های فارسی وانگلیسی قابل حذف هستند

.
I know .........................You comeمن می دانم. ....... تو می آیی
I know that you come
من می دانم که می آیی.در دوحالت زیر در انگلیسی به جای " that " از " to" استفاده می کنیم.l
1-
چنانچه فاعلهای دو جمله یکی باشند، فاعل جمله دوم حذف وبه جای آن to قرار میگیرد

.
I want ..................... I go
من می خواهم. ............ من می روم
I want to go

من می خواهم که بروم.


2- چنانچه مفعول جمله اول فاعل جمله دوم باشد. فاعل جمله دوم حذف و به جای آن to قرار میگیرد.
I want you. ................ You go
I want you to go
من از شما می خواهم بروید.


توجه 1: چنانچه فعل جمله دوم منفی باشد. فاعل و فعل منفی جمله دوم را حذف و از مصدر منفی یعنی not to استفاده می کنیم
.

I want you........................ You don't go
I want you not to go
از شما می خواهم نروید.


توجه 2: چنانچه در حالتهای فوق فعل جمله دوم یک فعل کمکی باشد، برای ایجاد ارتباط بین دو جمله از That استفاده می کنیم
.
I know ............... I can teach
I know that I can teach
ستاره چشمک زن آنلاین نیست.   پاسخ با نقل قول
قدیمی ۲۰ اسفند ۱۳۹۰, ۱۰:۴۴ قبل از ظهر   #8 (لینک مستقیم)
رمان نویس انجمن
 
ستاره چشمک زن آواتار ها
 
ستاره چشمک زن به Yahoo ارسال پیام
پست مفید  +3 امتیاز     
پیش فرض Imperative Mode

وجه امری
Imperative Mode


امر عبارتست از دستور انجام کاری به مخاطب. در انگلیسی برای ساختن جمله های امری کافی است you (فاعل) را از ابتدای جمله مثبت حذف کنیم.


you go ---------------> Go
تو می روی ------> برو

You are --------------> Be

تو هستی -------------> باشبرای ساختن جملات امری منفی در انگلیسی you را از ابتدای جمله منفی حذف میکنیم.you don't go --------------->Don't go

تو نمی روی ------> نرو


You are not -------------->Don't be

تو نیستی -------------> نباش


امر تاکیدی:
برای تاکید کردن جمله های امری مثبت کافی است به ابتدای آن Do اضافه کنیم و برای تاکیدی کردن جمله های منفی از عبارت Don't you ever استفاده می کنیم.

Do go
نکنه نری، مبادا نری، حتما برو


Don't you ever go
نکنه بری، مبادا بری، اصلا نرو
امر مودبانه:


برای اینکه از جمله های امری مفهوم مودبانه بسازیم، یکی از عباات زیر را که همگی به معنای لطفا می باشند را به ابتدای جمله اضافه می کنیم. در انتهای تمام جملات به جز جمله ای که با Please آغاز می شود، علامت پرسشی (؟) قرار خواهد گرفت.


لطفا
Please
Will you
Would you
Could you
لطفا خواهش می کنم
Will you please
Would you please
Could you please


لطفا برو

Please go
Will you go?
Would you go ?
Could you go ?
Will you please go ?
Would you please go ?
Could you please go?
ستاره چشمک زن آنلاین نیست.   پاسخ با نقل قول
قدیمی ۲۰ اسفند ۱۳۹۰, ۱۰:۴۶ قبل از ظهر   #9 (لینک مستقیم)
رمان نویس انجمن
 
ستاره چشمک زن آواتار ها
 
ستاره چشمک زن به Yahoo ارسال پیام
پست مفید  +3 امتیاز     
پیش فرض اصطلاحات بی زحمت

اصطلاحات بی زحمت

اصطلاحات زیر به معنی بی زحت می باشند. بعد از این دو اصطلاح حتما فعل به صورت ing دار خواهد آمد و در انتها نیز علامت سوال خواهیم گذاشت.

Do
............You mind + verb + ing +...... ?
Would


Do
............You mind opening the window ?
Would

بی زحمت پنجره را باز کنید.
Do
............You mind putting out your cigarette ?
Would
بی زحمت سیگارتان را خاموش کنید
ستاره چشمک زن آنلاین نیست.   پاسخ با نقل قول
قدیمی ۲۰ اسفند ۱۳۹۰, ۱۰:۴۷ قبل از ظهر   #10 (لینک مستقیم)
رمان نویس انجمن
 
ستاره چشمک زن آواتار ها
 
ستاره چشمک زن به Yahoo ارسال پیام
پست مفید  +3 امتیاز     
پیش فرض Say-Tell Say-Tell

Say-Tell Say-Tell


هر دو به معنای گفتن می باشد، با این تفاوت که بعد از say یا مفعول نداریم یا مفعول غیر شخص داریم. اما بعد از tell حتما مفعول شخصی خواهیم داشت.

I say
من می گویم


I say this
من این را می گویم


I say that
من آنرا می گویم.


I say something
یک چیزی می گویم.


What do you want to say??
تو چی می خواهی بگویی؟


I tell you
من به تو می گویم.


I want to tell you something
می خواهم به تو یک چیزی بگویم.


What do you want to tell me?
چه چیزی می خواهی به من بگویی؟
ستاره چشمک زن آنلاین نیست.   پاسخ با نقل قول
پاسخ

علاقه مندی ها (Bookmarks)

برچسب ها
آموزش, انگلیسی, به, زبان, فارسی, گرامر

ابزارهای موضوع جستجو در موضوع
جستجو در موضوع:

جستجوی پیشرفته
نحوه نمایش

UP/Down مجوز های ارسال و ویرایش
شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
شما نمیتوانید فایل پیوست در پست خود ضمیمه کنید
شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید

BB code هست فعال
شکلک ها فعال است
کد [IMG] فعال است
کد HTML غیر فعال است
Trackbacks are غیر فعال
Pingbacks are غیر فعال
Refbacks are غیر فعال


موضوعات مشابه
موضوع نویسنده موضوع انجمن پاسخ ها آخرين نوشته
آموزش گرامر زبان آلمانی واران آموزش زبان 29 ۱۱ آذر ۱۳۹۲ ۱۱:۳۶ بعد از ظهر
Basic Persian (آموزش ساده زبان فارسی برای انگلیسی زبانان) Esperichoo خارجی و زبان اصلی 1 ۸ فروردين ۱۳۹۱ ۰۵:۰۲ بعد از ظهر
آموزش گرامر زبان | م.علیخانی | دانلود Star-crossed عمومی 0 ۱۵ اسفند ۱۳۹۰ ۰۷:۰۳ بعد از ظهر
آموزش کامل گرامر انگلیسی | دانلود فهیم جزوه 3 ۲۹ خرداد ۱۳۹۰ ۰۹:۰۱ قبل از ظهر
دانستنی های جالب به دو زبان فارسی و انگلیسی هانی عسل دانستنیها 1 ۳ آبان ۱۳۸۹ ۰۳:۳۴ بعد از ظهر


 

اکنون ساعت ۱۱:۲۸ بعد از ظهر برپایه ساعت جهانی (GMT - گرینویچ) +4.5 می باشد.

استفاده از مطالب اين سايت به هر نحو ، منوط به قرار دادن نام و لینک نودهشتیا به صورت مستقیم (http://www.forum.98ia.com) می باشد .

تاپیک های پیشنهادی : با انجمن مشکل دارید؟ - اطلاعیه ها و اخبار سایت - قوانین انجمن

خاطره نویسی  - خلاصه رمان - یادداشت های تلخ نویس - دانلود کتاب و رمان

- تماس با ما - گروهها - فال حافظ - بایگانی - بالا