ارسال پاداش نقدی برای کاربر
شما در حال حمایت به صورت مهمان هستید.
مبلغ مورد نظر خود را انتخاب کنید
1000 تومان
2000 تومان
4000 تومان
6000 تومان
8000 تومان
9000 تومان
10000 تومان
مبالغ دیگر
و یا مبلغ مورد نظر خود را وارد کنید
واریز آنلاین از طریق کارت های عضو شتاب
آشنایی با آناتومی جمجمه - صفحه 3

www.eraofempire.irنودهشتیا
فید آر اس اس
صفحه 3 از 4 نخستنخست 1234 آخرینآخرین
نمایش نتایج: از شماره 21 تا 30 , از مجموع 40
 1. Top | #21

  کاربر حرفه ای


  تاریخ عضویت
  بهمن 1390
  نوشته ها
  4,117
  میانگین پست در روز
  2.97
  محل سکونت
  ܓܨღدر مسیر مو
  تشکر از کاربر
  5,600
  تشکر شده 13,901 در 4,813 پست
  حالت من
  Khejalati
  اندازه فونت

  پیش فرض استخوان ومر یا خیش (The vomer)

  استخوان خیش (The vomer)
  استخوانی فرد و نازك و پهن، و به شكل متوازیالاضلاع میباشد و در تشكیل بخشخلفی تحتانی سپتوم بینی شركت مینماید. این استخوان دارای دو سطح طرفی و چهار كنارفوقانی، تحتانی، قدامی، خلفی میباشد.
  سطوح طرفی تقریباً صافبوده دارای شیارهاییجهت عبورعروق و اعصابمیباشد.
  كنار فوقانی: ضخیم بوده و به دو ورقه تحت عنوان بالهای ومر تقسیم میشود در بین ایندو بال یك شیار عمیق قدامی خلفی ایجاد میشود كه در شیار مذكور منقار اسفنوئید قرارمیگیرد. بالهای استخوان ومر از عقب به جلو با زایده پوششی زواید پتریگوئید، با زایدهاسفنوئیدال استخوان كام و شاخكهای اسفنوئید مفصل میشوند. كنار تحتانی با ستیغ بینی ازاستخوانهای ماگزیلا و كام مفصل میشود.
  كنار قدامی: طویلترین كنار بوده و در بالا با ورقة عمودی استخوان اتموئید مفصلمیشود و در پایین دارای شكافی میباشد كه با غضروف سپتوم بینی مفصل میشود.
  كنار خلفی: آزاد و مقعّر بودهو در تشكیل جدار داخلی سوراخهای خلفی بینی شركتدارد.
  استخوانی شدن
  استخوان ومر به توسّط دو مركز استخوانسازی كه در صفحه غضروفی دیواره میانیبینی در طی هفته هشتمزندگی داخلرحمی ایجاد میشود ساخته میشود، هریك از این مراكزایجاد یك تیغه استخوانی را مینمایند. در سنین بلوغ این دو تیغه استخوانی به هم جوشمیخورند، ولی آثار دوتایی بودن آن بر روی كنار فوقانی استخوان بهصورت بالهای ومرمشهود است.


  امشب رو لبا گلـــــهای خنده واسه توست
  آرزوی من بخت بلند در طالــــــــعِ توست 2. 3 کاربر از پست "Angel" تشکر کرده اند .


 3. Top | #22

  کاربر حرفه ای


  تاریخ عضویت
  بهمن 1390
  نوشته ها
  4,117
  میانگین پست در روز
  2.97
  محل سکونت
  ܓܨღدر مسیر مو
  تشکر از کاربر
  5,600
  تشکر شده 13,901 در 4,813 پست
  حالت من
  Khejalati
  اندازه فونت

  پیش فرض استخوان کونکا یا شاخك تحتانی بینی (The inferior nasal concha)

  استخوان شاخك تحتانی (The inferior nasal conchae)

  از لحاظ شكل ظاهری شبیه شاخكهای استخوان اتموئید بوده ولی هركدام بهصورتیك استخوان مستقل در نظر گرفته میشود. این استخوانهابه شكل تیغههای خمیده و شبیهبهیك برگ خشك شده میباشد كه در قسمت تحتانی جدار خارجی حفره بینی قرارمیگیرند. هراستخواندارای دو سطح داخلی و خارجی و دو كنار فوقانی و تحتانی و دوانتهای قدامی یا سر و خلفی یا دممی باشد. همچنین دارای سهزایدهلاكریمال، اتموئیدالوماگزیلاری میباشد.
  سطح داخلی: محدّب و چروكیده میباشد.
  سطح خارجی: مقعر بوده و در تشكیل مئاتوس تحتانی شركت دارد.
  كنار فوقانی: در جلو با conchal crest زایده پیشانی استخوان ماگزیلا و در عقب باستیغ شاخكی ورقه عمودی استخوان كام مفصل میشود. در بخش میانی، كنار فوقانی دارایسه زایده میباشد كه از جلو به عقب عبارتند از:
  زایده اشكی (Lacrimal process)
  این زایده، با زایده نزولی استخوان اشكی مفصل میشود و در تشكیل بخش تحتانیمجرای نازو لاكریمال شركت مینماید.
  زایده فك فوقانی (Maxillary process)
  تیغة نازكی میباشد كه به طرف پایین و خارج امتداد داشته و با استخوان ماگزیلامفصل میشود.
  زایده غربالی (Ethmoidal process)
  در عقب زایده ماگزیلا قرار داشته و متمایل به بالا میباشد و با زایدهای از استخواناتموئید بهنام زایده چنگكی مفصل میشود.
  كنار تحتانی: آزاد میباشد.
  استخوانی شدن
  این استخوان به طریقه غضروفی و به توسط یك مركز استخوانسازی كه در طی ماهپنجم زندگی داخل رحمی ظاهر میشود ساخته میشود.  استخوان شاخک تحتانی - Inferior Nasal concha
  ویرایش توسط "Angel" : 1391,11,21 در ساعت ساعت : 13:45

 4. 3 کاربر از پست "Angel" تشکر کرده اند .


 5. Top | #23

  کاربر حرفه ای


  تاریخ عضویت
  بهمن 1390
  نوشته ها
  4,117
  میانگین پست در روز
  2.97
  محل سکونت
  ܓܨღدر مسیر مو
  تشکر از کاربر
  5,600
  تشکر شده 13,901 در 4,813 پست
  حالت من
  Khejalati
  اندازه فونت

  پیش فرض استخوان مندیبل یا فك تحتانی (Mandible) - قسمت اول

  استخوان فك تحتانی (Mandible)

  استخوان فك تحتانی یا مندیبول یگانه استخوان متحرّك جمجمه میباشد كه بااستخوان تمپورال مفصل شده و مفصل تمپورومندیبولار را ایجاد مینماید. این استخواندارای یك جسم نعل اسبی شكل با تحدب قدامی میباشد و همچنین دارای دو بخش عمودیبهنام شاخ یا ramus میباشد كه به انتهای خلفی جسم استخوان اتصال دارد.

  جسم استخوان مندیبل
  جسم استخوان به شكل نعل اسبی بوده و در جلو قرار دارد و دارای دو سطح قدامی یاخارجی و خلفی یا داخلی و دو كنار فوقانی و تحتانی میباشد.
  در سطح قدامی جسم استخوان و در خط وسط یك ستیغ عمودی ظریفی دیدهمیشود كه محلّ جوش خوردن دو نیمه استخوان میباشد و symphisis menti نامیدهمیشود، در پایین ستیغ مذكـور یـك فضـای سـهگـوش تحت عنـوان بـرآمدگی چانهmental protuberance مشاهده میشود. در خارج این برآمدگی در هر طرفیكبرجستگی تحتعنوان تكمه چانهای mental tubercle وجود دارد و از این تكمهدرهرطرف خط مایلی تحت عنوان oblique line در سطح خارجی استخوان به بالا و عقبكشیده میشود و درامتداد كنار قدامی راموس مندیبول قرار میگیرد. در بالای این خط و درمحاذات دومین دندان آسیای كوچك، سوراخی تحت عنوان mental foramen وجود داردكه از آن عروق و اعصاب چانهای خارج میشوند.

  سطح خلفی یا داخلی: در سطح خلفی استخوان و در طرفین خط وسط یك برجستگینوك تیز تحت عنوان mental spine دیده میشود كه در حقیقت از چهار زایده خار مانندتشكیل شده كه در كنار هم قرار میگیرند، به دو خار فوقانی عضله ژنیوگلوس و به دو خارتحتانی عضله ژنیوهیوئید متّصل میشود.
  در طرفین خار چانه در هر طرف خطی بهنام خط میلوهیوئید mylohyoid line دیدهمیشود كه به بالا و عقب امتداد دارد. در بالا و جلوی این خط حفرهای وجود دارد كه محلّاستقرار غده زیر زبانی است و به آن sublingual fossa میگویند در زیر و عقب خطمیلوهیوئید فرو رفتگی دیده میشود كه محلّ استقرار غده زیر فكی میباشد و به آنsubmandibular fossa اطلاق میشود.
  كنار فوقانیAlveolar border: این كنار ریشه دندانهارا در خود جای میدهد در عمقهریك از سوراخهای آلوئولی سوراخ ریزی دیده میشود كه محلّ ورود عروق و اعصابآلوئولار تحتانی به ریشه دندان میباشد، هركدام از حفرات آلوئولی برحسب نوع دندان وتعداد ریشههای آن به توسط سپتومهایی به حفرات كوچكتری تقسیم میشود.
  كنار تحتانی: ضخیم بوده و قاعده استخوان را تشكیل میدهد و در تماس با عضلهپلاتیسما میباشد. بر روی این كنار در طرفین خط وسط فرو رفتگی بهنام digastric fossaدیده میشود كه محلّ اتصال بطن قدامی عضله دیگاستریك میباشد.

  شاخ فك تحتانی یا راموس (Ramus)
  راموس یا شاخ مندیبول از قسمت خلفی جسم بهصورت یك صفحه استخوانیمستطیل شكل به بالا و عقب امتداد مییابد و برای آن، دو سطح داخلی و خارجی و چهار كنارقدامی، فوقانی و تحتانی و دو زایده كندیلارو و كورونوئید قایل میباشند، سطح خارجی درپایین خشن بوده و محلّ اتصال عضله ماسترو میباشد.
  سطح داخلی : در وسط این سطح سـوراخی دیده میشود كه به آن سوراخ مندیبولmandibular foramen میگویند و به آن عروق و عصب آلوئولار تحتانی وارد میشود. این سوراخ منتهی به كانال مندیبولار شده و در ضخامت استخوان پیش میرود و در جلو در سطحخارجی جسم استخوان به سوراخ چانهای mental foramen باز میشود. ادامه این كانالدرضخامت استخوان تحت عنوان incisive canal میباشد كه از طریق آن عروق و اعصاببهدندانهای نیش و پیشین میرسد. در بخش قدامی سوراخ مندیبول زایدهای سهگوش بهنامlingula دیده میشود كه محلّ اتّصال رباط اسفنومندیبولار میباشد همچنین در زیر سوراخمندیبـول شیاری دیده میشود كه به پایین و جلو امتداد مییابد و شیار میلوهیوئیدmylohyoid groove نامیده میشود كه محلّ عبور عروق و عصب میلوهیوئید میباشد.
  ویرایش توسط "Angel" : 1391,11,21 در ساعت ساعت : 13:46

 6. 3 کاربر از پست "Angel" تشکر کرده اند .


 7. Top | #24

  کاربر حرفه ای


  تاریخ عضویت
  بهمن 1390
  نوشته ها
  4,117
  میانگین پست در روز
  2.97
  محل سکونت
  ܓܨღدر مسیر مو
  تشکر از کاربر
  5,600
  تشکر شده 13,901 در 4,813 پست
  حالت من
  Khejalati
  اندازه فونت

  پیش فرض استخوان مندیبل یا فك تحتانی (Mandible) - قسمت دوم

  كنارها:
  كنار فوقانی: بر روی این كنار در جلو زایده كورونوئید و در عقب زایده كوندیلار قرارداردكه درحدفاصل این دو زایده یك بریدگی وسیع بهنام mandibular notch دیده میشود.
  كنار تحتانی: این كنار در جلو با جسم استخوان مربوط میشود ولی در عقب در محلّتلاقی با كنار خلفی راموس ایجاد زاویهای را مینماید كه تحت عنوان mandibular angle میباشد.
  كنار قدامی: این كنار در بالا از زایده كورونوئید شروع شده و در پایین در امتداد خطمایل قرارمیگیرد.
  كنار خلفی: از زایده كوندیلار شروع شده و تا زاویه مندیبول ادامه دارد.

  زایده منقاری یا کورونوئید (Coronoid process)
  در حدقدامیكنارفوقانیراموسمند یبول یكزایدهاستخوانی مثلثی شكل اتّصال داردكهقاعدهآن بهسمتپایین و رأسآندربالا قراردارد. بهاینزایده عضلهتمپورالیساتصال دارد.

  زایده كندیلی (Condylar process)
  درحد خلفی كنار فوقانی مندیبول، زایده كوندیلار قرار میگیرد. برای این زایده یكسر قایل میباشند كه بیضی شكل بوده و از همه طرف محدّب میباشد. این زایده مفصلی بودهو با واسطه یك دیسك مفصلی با حفره مندیبولار از استخوان تمپورال یگانه مفصل سینوویالو متحرك جمجمه تحت عنوان مفصل تمپورومندیبولار را ایجاد مینماید. درحد فاصل سرو راموس، گردن استخوان قرار دارد. بر روی سطح قدامی گردن استخوان یك فرورفتگـیدیده میشود كه محلّ اتّصال عضله پتریگوئید خارجی میباشد و به آن pterygoid foveaمیگویند.

  تغییرات سنی در استخوان فك تحتانی (مندیبول)
  در زمان تولد استخوان مندیبول از دو نیمه راست و چپ تشكیل میشود كه در جلو ودر خط وسط به توسط یك نسج لیفی به هم مربوط میباشند ولی در طول سال اوّل بااستخوانسازی از دو طرف، دو نیمه استخوان به طرف خط وسط پیشروی مینمایند و درمحلّی تحتِ عنوان symphysis menti به هم جوش میخورند.
  در طی سالهای اوّل و دوم با رشد برجستگیهای چانه، سوراخ منتال جهت خود را ازجلو، به عقب و بالا تغییر میدهد و در افراد بالغ این سوراخ درحدّ فاصل بین كنار فوقانی وتحتانی جسم قرار دارد، در سنین پیری با از دست رفتن دندانهاو تحلیل بخش آلوئولار،مندیبول كوچك میشود و در نتیجه سوراخ منتال به كنار فوقانی نزدیك میشود. همچنینرشد غضروف كوندیلی موجب افزایش طول راموس مندیبول و رشد مندیبول به سمت پایینو جلو میشود. از دیگر تغییراتی كه در مندیبول ایجاد میشود تغییر زاویه مندیبول در سنینمختلف میباشد بهگونهای كه در اطفال زاویه مندیبول باز بوده و در حدود 140-130 درجهمیباشد، با افزایش سن در افراد بالغ زاویه مندیبول به حدود 100 درجه میرسد و مجدداً درافراد مسن اندازه زاویه مندیبول افزایش یافته و به حدود 140 درجه میرسد.

  استخوانی شدن
  جسم و راموس مندیبول به طریقه غشایی ساخته میشوند این بخشها به توسط یكمركز استخوانسازی در هر نیمه مندیبول كه در طی ماه ششم زندگی داخل رحمی در نزدیكیسوراخ چانهای ظاهر میگردد ساخته میشوند ولی رشد بیشتر راموس مندیبول به سبب ظهورغضروف كوندیلی میباشد كه در طول شاخه صعودی مندیبول به سمت پایین و جلو گسترشمییابد. غضروف ثانویه دیگری كه ظاهر میشود در طول كنار قدامی زایده كورونوئیدمیباشد و موجب افزایش استخوانسازی در آن میشود. همچنین در سمفیز چانهای، یك یادو نودول غضروفی ظاهر میشود كه این غضروفها بعداً استخوانی میشوند و استخوانهایكوچكی را تحت عنوان mental ossicles را بهوجود میآورند. این استخوانها قبل از پایانسال اوّل زندگی به بقیه استخوان متّصل میشوند.


  استخوان فک تحتانی یا مندیبل - زائده کورونوئید - کندیل مندیبل و محل سوراخ منتال مشاهده می شود


  استخوان فک تحتانی یا مندیبل - راموس ، کندیل ، کورونوئید ، سوراخ مندیبولار ، سوراخ منتال قابل مشاهده اند

 8. 2 کاربر از پست "Angel" تشکر کرده اند .


 9. Top | #25

  کاربر حرفه ای


  تاریخ عضویت
  بهمن 1390
  نوشته ها
  4,117
  میانگین پست در روز
  2.97
  محل سکونت
  ܓܨღدر مسیر مو
  تشکر از کاربر
  5,600
  تشکر شده 13,901 در 4,813 پست
  حالت من
  Khejalati
  اندازه فونت

  پیش فرض استخوان هیوئید یا لامی (The hyoid bone)

  استخوان لامی (The hyoid bone)  استخوان هیوئید یكی از استخوانهای فرد میباشد كه به شكل U بوده و در قاعده زباندر بالای حنجره و در مجاورت سومین مهره گردن قرار دارد. این استخوان جزء جمجمهاحشایی میباشد و از تكامل دومین و سومین قوس حلقی به وجود میآید بر همین اساسمیباشد كه استخوان شكل یك قوس را به دست میآورد. این استخوان دارای یك جسم ودو شاخ بزرگ و دو شاخ كوچك میباشد. جسم استخوان چهارگوش بوده و در جلو قرارمیگیرد و دارای دو سطح قدامی و خلفی میباشد. سطح قدامی جسم محدّب بوده و محلّاتّصال عضلات ژینوهیوئید، استرنوهیوئید و اُموهیوئید میباشد. سطح خلفی جسم مقعر بودهو محلّ اتّصال غشای تیروهیوئید میباشد. از حد خلفی جسم استخوان دو شاخ بزرگ ودوشاخ كوچك به شرح زیر ایجاد میشود.
  شاخهای بزرگ از هر دو انتهای جسم به سمت عقب و كمی طرفین كشیده میشود وانتهای آن آزاد است. شاخهای كوچك از محلّ اتّصال جسم و شاخهای بزرگ به سمت بالا وعقب امتداد مییابند. استخوان هیوئید به توسط دو رباط بلند تحت عنوان رباطهایاستیلوهیوئید از قاعده جمجمه آویزان میباشد این رباط از شاخهای كوچك استخوانهیوئید به زواید استیلوئید استخوان تمپورال اتصال دارد.

  استخوانی شدن
  استخوان هیوئید به طریقه داخل غضروفی استخوانی میشود. در این استخوان ششمركز استخوانسازی ظاهر میگردد، دو عدد از این مراكز مربوط به جسم استخوان میباشندكه قبل از تولّد و یا كمی بعد از آن ظاهر میشوند. همچنین برای هریك از شاخهای استخوانهیوئید یك مركز ظاهر میشود كه استخوانسازی در شاخهای بزرگ در طی زندگی داخلرحمی و در شاخهای كوچك تا زمان بلوغ ادامه پیدا میكند.  استخوان هیوئید یا لامی - Hyoid bone

 10. 2 کاربر از پست "Angel" تشکر کرده اند .


 11. Top | #26

  کاربر حرفه ای


  تاریخ عضویت
  بهمن 1390
  نوشته ها
  4,117
  میانگین پست در روز
  2.97
  محل سکونت
  ܓܨღدر مسیر مو
  تشکر از کاربر
  5,600
  تشکر شده 13,901 در 4,813 پست
  حالت من
  Khejalati
  اندازه فونت

  پیش فرض بررسی كلّی جمجمه

  بررسی كلّی جمجمه

  پس از بررسی هریك از استخوانهای تشكیل دهنده جمجمه بهصورت منفرد و مجزا،حال به بررسی جمجمه بهطور كلّی و بهصورت یك واحد میپردازیم. جمجمه را میتوان ازجهات مختلف مورد مشاهده و بررسی قرار داد. لذا بهطور كلی به پنج ناحیه به شرح زیرتقسیم میشوند. ناحیه فوقانی، ناحیه تحتانی یا قاعده، نواحی طرفی راست و چپ وناحیهقدامی.

  ناحیه فوقانی جمجمه
  این ناحیه شامل یك سطح خارجی یا برونسری و یك سطح داخلی یادرونسریمیباشد.

  سطح خارجی
  این ناحیه از صدف استخوان فرونتال، بخش وسیعی از استخوان پاریتال و ثلث فوقانیصدف استخوان اكسیپیتال تشكیل میشود. در این ناحیه صدف استخوان پیشانی در بالا وعقب مجاور كنارههای قدامی استخوان پاریتال راست و چپ قرار میگیرد و درز كورونالcoronal suture را ایجاد مینماید. در بخش میانی سقف جمجمه، دو كنار فوقانی استخوانپاریتال باهم مفصل میشود و درزساژیتال sagital suture را ایجاد مینماید. در سمت عقب،صدف استخوان اكسیپیتال با كنار خلفی استخوانهای پاریتال به هم میرسند و جوشمیخورند و درزلاندایی lambdoid suture را تشكیل میدهند. محلّ تلاقی درزساژیتال بادرزكورونال تحتِ عنوان bregma و محلّ تلاقی درزساژیتال را با درزلاندایی رالامبداlambda میگویند. بر روی ناحیه فوقانی جمجمه از جلو به عقب میتوان برآمدگیهای پیشانیtuber frontal و برآمدگیهای پاریتال tuber parital را مشاهده نمود ضمن اینكه در طرفیندرز ساژیتال در عقب، سوراخهای پاریتال قابل رؤیت میباشند.

  سطح داخلی یا درونسری سقف كاسه سر
  این سطح در تمام جهات مقعر میباشد و دارای فرو رفتگیهایی میباشد كه مربوطبهژیروسهای مغز میباشد. در طول خط میانی یك ناودان طولی میباشد كه این ناودانمحلّ استقرار سینوس ساژیتال فوقانی میباشد و به لبههای ناودان مذكور داس مغز اتّصالدارد. درطرفین این ناودان فرورفتگیهایی دیده میشود كه محلّ استقرار جوانههای عنكبوتیهarachnoid granulations میباشد. در بخشهای طرفی این سطح، شیارهایی دیده میشوندكه شبیه شاخههای درخت میباشد و محلّ عبور شاخههای شریان مننژیامدیا میباشد.

  ناحیه تحتانی یا قاعده جمجمه
  این ناحیه نیز از یك سطح درونسری و یك سطح برونسری تشكیل میشود.
  سطح درونسری قاعده جمجمه: این سطح از سه حفره تحت عنوان حفرات مغزی قدامی،میانی و خلفی تشكیل میشود.

 12. 2 کاربر از پست "Angel" تشکر کرده اند .


 13. Top | #27

  کاربر حرفه ای


  تاریخ عضویت
  اسفند 1389
  نوشته ها
  1,643
  میانگین پست در روز
  0.95
  محل سکونت
  پشت كوه تنهای
  تشکر از کاربر
  4,245
  تشکر شده 4,072 در 1,780 پست
  حالت من
  Azkhodrazi
  اندازه فونت

  پیش فرض

  چقدر جالب و پيچيده....من فكر مي كردم انتهاي پيشاني بالاي ابرو گيج گاههه........عجب
   برای دیدن این نوشته ی مخفی کلیک کنید


  آسان یاد بگیر(وبلاگی با آموزش های کاربردی و مفید)


  جاده تقدير از سمیه .ف .ح

 14. کاربر زیر از پست shisheh تشکر کرده است .


 15. Top | #28

  کاربر حرفه ای


  تاریخ عضویت
  بهمن 1390
  نوشته ها
  4,117
  میانگین پست در روز
  2.97
  محل سکونت
  ܓܨღدر مسیر مو
  تشکر از کاربر
  5,600
  تشکر شده 13,901 در 4,813 پست
  حالت من
  Khejalati
  اندازه فونت

  پیش فرض حفره مغزی قدامی (Ant. cranial fossa)

  حفره مغزی قدامی (Ant. cranial fossa)
  این حفره از جلو به عقب از صفحههای اُربیتال استخوان فرونتال، صفحه غربالیاستخوان اتموئید، سطح فوقانی بال كوچك اسفنوئید و بخش قدامی جسم استخوان اسفنوئیدتشكیل میشود. این حفره محلّ استقرار لب فرونتال نیمكرههای مغز میباشد، در این حفرهبخشهای زیر مشاهده میشود.
  در قدامیترین بخش حفره مغزی قدامی، قسمت ابتدایی ناودان سینوس ساژیتالفوقانی قرار دارد و بلافاصله در عقب آن ستیغ فرونتال دیده میشود كه محلّ اتّصال داسمغزی میباشد. سپس زایده كریستاگالی قرار دارد كه این زایده بین دو نیمكره مغزی واقعمیشود و محلّ اتصال داس مغز است. در جلوی كریستاگالی، سوراخ كور قرار دارد ودرطرفین آن صفحه غربالی استخوان اتموئید قرار میگیرد كه از سوراخهای آن رشتههایعصب بویایی عبور نموده و به پیازهای بویایی كه بر روی آن قرار دارد وارد میشوند.درطرفین كریستاگالی صفحههای اُربیتال استخوان فرونتال قرار دارند كه در هر طرف بخشوسیعی از كف حفره مغزی قدامی را تشكیل میدهند و دارای فرورفتگی و برآمدگیهاییمیباشد كه مربوط به لوب فرونتال مغز میباشد، خلفیترین بخش حفره مغزی قدامی را سطحفوقانی بال كوچك اسفنوئید و بخش قدامی سطح فوقانی جسم اسفنوئید كه تحت عنوانمهتابی jugum sphenoidal است تشكیل میدهد.

  نمای فوقانی جمجمه - سینوس فرونتال ، کریستا گالی ، سوراخ ژوگولار ، سوراخ پاره ، سوراخ گرد و بیضی

 16. 2 کاربر از پست "Angel" تشکر کرده اند .


 17. Top | #29

  کاربر حرفه ای


  تاریخ عضویت
  بهمن 1390
  نوشته ها
  4,117
  میانگین پست در روز
  2.97
  محل سکونت
  ܓܨღدر مسیر مو
  تشکر از کاربر
  5,600
  تشکر شده 13,901 در 4,813 پست
  حالت من
  Khejalati
  اندازه فونت

  پیش فرض حفره مغز میانی (Middle cranial fossa)

  حفره مغز میانی (Middle cranial fossa)
  این حفره در طرف جلو از كنار خلفی بالهای كوچك اسفنوئید، زواید كلینوئید قدامیو لبه قدامی ناودان اپتیك تشكیل میشود. در عقب، حد خلفی آن منطبق بر كنار فوقانیاستخوان پتروز و پشت زینتركی یا dorsum sellae میباشد، این حفره عمیقتر و وسیعتر ازحفره مغزی قدامی است. در بخش میانی این حفره از جلو به عقب بخشهای زیر دیده میشود.
  در عقب مهتابی ناودان كیاسمایی قرار دارد كه این ناودان در طرفین به سوراخهایكانال اپتیك ختم میشود در عقب ناودان فوقالذكر، برجستگی زین قرار دارد و بلافاصله درعقب آن زین تركی و حفره هیپوفیز دیده میشود در عقب زین تركی، پشت زین قرار دارد كهدر طرفین به زواید كلینوئید خلفی ختم میشود. در طرفین جسم اسفنوئید، ناودان كاروتیدقرار دارد كه محلّ استقرار سینوس كاورنوزوس و شریان كاروتید داخلی میباشد.اینناوداندرجلوبهسو اخكانال اپتیك و در عقب به فورامن لاسروم ختم میشود.
  در طرفین جسم استخوان اسفنوئید، بالهای بزرگ قرار میگیرند كه بخشهایطرفیحفره مغزی میانی را تشكیل میدهند و بر روی آن از جلو به عقب بخشهای زیردیدهمیشود.

  شكاف كاسه چشمی فوقانی
  این شكاف بین بال كوچك استخوان اسفنوئید در بالا و بال بزرگ در پایین و جسماستخوان در طرف داخل قرار میگیرد. این شكاف حفره مغزی میانی را به كاسه چشم مربوطمینماید و از آن ورید افتالمیك و اعصاب زوج سوم، چهارم، شاخه افتالمیك زوج پنجم وعصب زوج شش عبور مینماید.

  سوراخ گرد
  این سوراخ حفره مغزی میانی را به حفره پتریگوپالاتین مربوط مینماید و از آنعصب ماگزیلاری میگذرد.

  سوراخ بیضی
  از طریق این سوراخ، حفره مغزی میانی به حفره اینفراتمپورال مربوط میشود و از آنعصب مندیبولار و عصب پتروز كوچك میگذرند.

  سوراخ خاری (Foramen spinosom)
  این سوراخ در طرف خارج و عقب سوراخ بیضی قرار دارد و از آن شریان مننژیا مدیاعبور مینماید.

  سوراخ پاره (Foramen lacerum)
  این سوراخ بین رأس استخوان پتروز و جسم وبال بزرگ اسفنوئید قرار دارد و از آنشریان كاروتید داخلی عبور مینماید.
  سطح قدامی فوقانی استخوان پتروز، خلفیترین بخش حفره مغزی میانی را تشكیلمیدهد و بر روی آن از داخل به خارج فرورفتگی مربوط گانگلیون سه قلو، سوراخهایعصب پتروز بزرگ و كوچك، برجستگی قوسی و سقف صندوق صماخ دیده میشود.


  نمای فوقانی جمجمه - سینوس فرونتال ، کریستا گالی ، سوراخ ژوگولار ، سوراخ پاره ، سوراخ گرد و بیضی

 18. 2 کاربر از پست "Angel" تشکر کرده اند .


 19. Top | #30

  کاربر حرفه ای


  تاریخ عضویت
  بهمن 1390
  نوشته ها
  4,117
  میانگین پست در روز
  2.97
  محل سکونت
  ܓܨღدر مسیر مو
  تشکر از کاربر
  5,600
  تشکر شده 13,901 در 4,813 پست
  حالت من
  Khejalati
  اندازه فونت

  پیش فرض حفره مغزی خلفی (Post. cranial fossa)

  حفره مغزی خلفی (Post. cranial fossa)
  این حفره عمیقترین و وسیعترین حفرة مغزی میباشد در طرف جلو از پشتی زینتركی، ثلث خلفی سطح فوقانی جسم اسفنوئید و بخش قاعدهای استخوان اكسیپیتال تشكیلمیشود و در عقب، صدف استخوان اكسیپیتال، سطح خلفی فوقانی پتروز، بخش ماستوئیدیو تودههای طرفی استخوان اكسیپیتال در تشكیل این حفره شركت مینمایند. در این حفره، برروی بخش قاعدهای استخوان اكسیپیتال، بصلالنّخاع و پل دماغی قرار دارند و در عقبآنودر مـركـز حفره مغزی خلفی، سوراخ بیضی شكل تحت عنوان سوراخ بزرگforamen magnum استقرار دارد كه از آن بصلالنخاع و عروق ورتبرال میگذرند.درطرفین سوراخ بزرگ، سوراخ كانال هیپوگلوس قرار دارد كه محلّ عبور عصب زوجدوازده میباشد در خارج سوراخ بزرگ و درحد فاصل تودههای طرفی استخوان پسسری وكنار خلفی پتروز سوراخ ژوگولار قرار دارد كه از آن ورید ژوگولار داخلی و اعصاب زوجنهم و دهم و یازدهم میگذرند. در عقب سوراخ بزرگ، صدف استخوان اكسیپیتال واقعمیشود كه به توسّط یك ناودان عرضی و یك ناودان عمودی به چهار حفره تقسیم میشود.حفرات تحتانی محلّ استقرار نمیكرههای مخچه و حفرات فوقانی محلّ استقرار لبهایاكسیپیتال مغز میباشد. در ناودان عرضی، سینوس عرضی قرار دارد كه این سینوس در طرفخارج به سینوس سیگموئید مربوط میشود، این سینوس در پایین به سوراخ ژوگولارواردشده و به ورید ژوگولار داخلی تبدیل میشود. از دیگر بخشهایی كه در تشكیل حفرهمغزی خلفی شركت مینماید سطح خلفی فوقانی استخوان پتروز میباشد كه بر روی بخشمركزی آن سوراخ گوش داخلی قرار دارد. از این سوراخ اعصاب زوج هفت و هشت و شریانلابیرنتی عبور مینمایند. در عقب و خارج سوراخ گوشی داخلی حفره ناخنی قرار دارد كهمحلّ استقرار مجرا و كیسه آندولنف میباشد.


  نمای فوقانی جمجمه - سینوس فرونتال ، کریستا گالی ، سوراخ ژوگولار ، سوراخ پاره ، سوراخ گرد و بیضی

 20. کاربر زیر از پست "Angel" تشکر کرده است .


صفحه 3 از 4 نخستنخست 1234 آخرینآخرین

موضوعات مشابه

 1. آناتومی هوس | جان لورو
  توسط farid.nostalgia در انجمن داستان های کوتاه و حکایات
  پاسخ ها: 0
  آخرین نوشته: 1390,11,04, ساعت : 12:30
 2. معرفی ابزار AntOnMe : آناتومی روی بدن
  توسط DataBus در انجمن IT و فناوری اطلاعات
  پاسخ ها: 0
  آخرین نوشته: 1390,03,07, ساعت : 15:29
 3. آناتومی شتر دوکوهان!
  توسط آنیتا در انجمن حیوانات ، پرندگان و ...
  پاسخ ها: 0
  آخرین نوشته: 1390,01,26, ساعت : 11:23

کلمات کلیدی این موضوع

مجوز های ارسال و ویرایش

 • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
 • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
 • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
 • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
 •