دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود در مقطع کارشناسی و در رشته های مختلف بدون کنکور دانشجو می پذیرد.به گزارش خبرنگار مهر، واحد آموزش دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود اعلام کرد: این دانشگاه آماده است تا در رشته های کارشناسی پیوسته و از بین کسانی که سابقه شرکت در آزمون 90-88 را داشته اند در کلیه رشته های موجود در این دانشگاه دانشجو بپذیرد.
هم اکنون دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود45 رشته تحصیلی در مقاطع علوم انسانی، فنی مهندسی، علوم پایه و پزشکی دارد که البته مقطع کارشناسی رشته های پزشکی شامل این فرصت نمی گردد.
آموزش دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود اعلام کرده است: داوطلبان شرکت در دوره های کارشناسی این دانشگاه فرصت دارند تا برای ثبت نام و ارائه مدارک خود به این واحد مراجعه و یا با شماره تلفن 3394289-0273 تماس حاصل نمایند.