تور


نودهشتیا
فید آر اس اس
نمایش نتایج: از شماره 1 تا 2 , از مجموع 2
 1. Top | #1

  تاریخ عضویت
  1389,04,05
  عنوان کاربر
  کاربر حرفه ای
  نوشته ها
  1,540
  میانگین پست در روز
  1.03
  محل سکونت
  باغ خودم
  تشکر از کاربر
  23,488
  تشکر شده 20,211 در 2,793 پست
  حالت من
  Khoshhal

  باران | +Lily

  آینه ای برابر آینه ات می گذارم

  این واژه ها صراحت تنهایی من اند
  با این همه مخواه که تنها ببینی ام


 2. 6 کاربر از پست واران تشکر کرده اند .


 3. Top | #2

  تاریخ عضویت
  1389,05,19
  عنوان کاربر
  کاربر نیمه فعال
  نوشته ها
  416
  میانگین پست در روز
  0.29
  تشکر از کاربر
  11,841
  تشکر شده 6,369 در 1,090 پست

  پیش فرض ترتیل قرآن کریم|استاد پرهیزگار

  قسمت اول به تفکیک جزء :
  فایل های زیر با کیفیت ۴۸kb و بدون پسورد می باشند .
  ۱. دانلود ترتیل قرآن کریم با صدای استاد پرهیزگار جزء اول
  ۲. دانلود ترتیل قرآن کریم با صدای استاد پرهیزگار جزء دوم
  ۳. دانلود ترتیل قرآن کریم با صدای استاد پرهیزگار جزء سوم
  ۴. دانلود ترتیل قرآن کریم با صدای استاد پرهیزگار جزء چهارم
  ۵. دانلود ترتیل قرآن کریم با صدای استاد پرهیزگار جزء پنجم
  ۶. دانلود ترتیل قرآن کریم با صدای استاد پرهیزگار جزء ششم
  ۷. دانلود ترتیل قرآن کریم با صدای استاد پرهیزگار جزء هفتم
  ۸. دانلود ترتیل قرآن کریم با صدای استاد پرهیزگار جزء هشتم
  ۹. دانلود ترتیل قرآن کریم با صدای استاد پرهیزگار جزء نهم
  ۱۰. دانلود ترتیل قرآن کریم با صدای استاد پرهیزگار جزء دهم
  ۱۱. دانلود ترتیل قرآن کریم با صدای استاد پرهیزگار جزء یازدهم
  ۱۲. دانلود ترتیل قرآن کریم با صدای استاد پرهیزگار جزء دوازدهم
  ۱۳. دانلود ترتیل قرآن کریم با صدای استاد پرهیزگار جزء سیزدهم
  ۱۴. دانلود ترتیل قرآن کریم با صدای استاد پرهیزگار جزء چهاردهم
  ۱۵. دانلود ترتیل قرآن کریم با صدای استاد پرهیزگار جزء پانزدهم
  ۱۶. دانلود ترتیل قرآن کریم با صدای استاد پرهیزگار جزء شانزدهم
  ۱۷. دانلود ترتیل قرآن کریم با صدای استاد پرهیزگار جزء هفدهم
  ۱۸. دانلود ترتیل قرآن کریم با صدای استاد پرهیزگار جزء هجدهم
  ۱۹. دانلود ترتیل قرآن کریم با صدای استاد پرهیزگار جزء نوزدهم
  ۲۰. دانلود ترتیل قرآن کریم با صدای استاد پرهیزگار جزء بیستم
  ۲۱. دانلود ترتیل قرآن کریم با صدای استاد پرهیزگار جزء بیست و یکم
  ۲۲. دانلود ترتیل قرآن کریم با صدای استاد پرهیزگار جزء بیست و دوم
  ۲۳. دانلود ترتیل قرآن کریم با صدای استاد پرهیزگار جزء بیست و سوم
  ۲۴. دانلود ترتیل قرآن کریم با صدای استاد پرهیزگار جزء بیست و چهارم
  ۲۵. دانلود ترتیل قرآن کریم با صدای استاد پرهیزگار جزء بیست و پنجم
  ۲۶. دانلود ترتیل قرآن کریم با صدای استاد پرهیزگار جزء بیست و ششم
  ۲۷. دانلود ترتیل قرآن کریم با صدای استاد پرهیزگار جزء بیست و هفتم
  ۲۸. دانلود ترتیل قرآن کریم با صدای استاد پرهیزگار جزء بیست و هشتم
  ۲۹. دانلود ترتیل قرآن کریم با صدای استاد پرهیزگار جزء بیست و نهم
  ۳۰. دانلود ترتیل قرآن کریم با صدای استاد پرهیزگار جزء سی ام


  قسمت دوم به تفکیک سوره :
  فایل های زیر با کیفیت ۸ الی ۱۶ kb و با پسورد www.piy.ir می باشد .
  ۱. Al-Fatihah دانلود سوره حمد MP3
  2.Al-Baqarah دانلود سوره بقره MP3

  3. ‘Ali `Imran دانلود سوره آل عمران MP3

  4. An-Nisa’ دانلود سوره نساMP3

  5. Al-Ma’idah دانلود سوره مائده MP3

  6. Al-’An`am دانلود سوره انعام MP3

  7. Al-’A`raf دانلود سوره اعراف MP3

  8. Al-’Anfal دانلود سوره انفال MP3

  9. At-Tawbah دانلود سوره توبه MP3

  10. Yunus دانلود سوره یونس MP3

  11. Hud دانلود سوره هود MP3

  12. Yusuf دانلود سوره یوسف MP3

  13. Ar-Ra`d دانلود سوره رعد MP3

  14. ‘Ibrahim دانلود سوره ابراهیم MP3
  15.al-hijr دانلود سوره حجر MP3


  16. An-Nahl دانلود سوره نحل MP3

  17. Al-’Isra’ دانلود سوره اسراء MP3

  18. Al-Kahf دانلود سوره کهف MP3

  19. Maryam دانلود سوره مریم MP3

  20. Taha دانلود سوره طاهاMP3

  21. Al-’Anbya’ دانلود سوره انبیاMP3

  22. Al-Haj دانلود سوره حج MP3

  23. Al-Mu’minun دانلود سوره موئمنون MP3

  24. An-Nur دانلود سوره نور MP3

  25. Al-Furqan دانلود سوره فرقان MP3

  26. Ash-Shu`ara’ دانلود سوره شعراء MP3

  27. An-Naml دانلود سوره نمل MP3

  28. Al-Qasas دانلود سوره قصص MP3

  29. Al-`Ankabut دانلود سوره عنکبوت MP3

  30. Ar-Rum دانلود سوره رم MP3

  31. Luqman دانلود سوره لقمان MP3

  32. As-Sajdah دانلود سوره سجده MP3

  33. Al-’Ahzab دانلود سوره احزاب MP3

  34. Saba’ دانلود سوره صباء MP3

  35. Fatir دانلود سوره فاطر MP3

  36. Ya-Sin دانلود سوره یاسین MP3

  37.As-Saffat دانلود سوره صافّات MP3

  38. Sad دانلود سوره صاد MP3

  39.Az-Zumar دانلود سوره زمر MP3

  40. Ghafir دانلود سوره غافر MP3

  41. Fussilat دانلود سوره فصّلت MP3
  42. Ash-Shuraa دانلود سوره شورا MP3

  43. Az-Zukhruf دانلود سوره زخرف MP3

  44. Ad-Dukhan دانلود سوره دخان MP3

  45. Al-Jathiyah دانلود سوره جاثیه MP3

  46. Al-’Ahqaf دانلود سوره احقاف MP3

  47. Muhammad دانلود سوره محمد MP3

  48. Al-Fath دانلود سوره فتح MP3

  49. Al-Hujurat دانلود سوره حجرات MP3

  50. Qaf دانلود سوره قاف MP3

  51. Adh-Dhariyat دانلود سوره ذاریات MP3

  52. At-Tur دانلود سوره طور MP3

  53. An-Najm دانلود سوره نجم MP3

  54. Al-Qamar دانلود سوره قمر MP3

  55. Ar-Rahman دانلود سوره الرحمن MP3

  56. Al-Waqi`ah دانلود سوره واقعه MP3

  57. Al-Hadid دانلود سوره حدید MP3

  58.Al-Mujadila دانلود سوره مجادله MP3

  59. Al-Hashr دانلود سوره حشر MP3
  60. Al-Mumtahanah دانلود سوره ممتحنه MP3

  61. As-Saf دانلود سوره صفّ MP3

  62. Al-Jumu`ah دانلود سوره جمعه MP3

  63. Al-Munafiqun دانلود سوره منافقون MP3

  64. At-Taghabun دانلود سوره تغابن MP3

  65. At-Talaq دانلود سوره طلاق MP3

  66. At-Tahrim دانلود سوره تحریم MP3

  67. Al-Mulk دانلود سوره ملک MP3

  68. Al-Qalam دانلود سوره قلم MP3

  69. Al-Haqqah دانلود سوره حاقه MP3

  70. Al-Ma`arij دانلود سوره معارج MP3

  71. Nuh دانلود سوره نوح MP3

  72. Al-Jinn دانلود سوره جن MP3

  73. Al-Muzzammil دانلود سوره مزّمل MP3

  74. Al-Muddaththir دانلود سوره مدّثر MP3

  75. Al-Qiyamah دانلود سوره قیامه MP3

  76. Al-’Insan دانلود سوره انسان MP3

  77. Al-Mursalat دانلود سوره مرسلات MP3

  78. An-Naba’ دانلود سوره نبا MP3

  79. An-Nazi`at دانلود سوره نازعات MP3

  80. `Abasa دانلود سوره عبس MP3

  81. At-Takwir دانلود سوره تکویر MP3

  82. Al-’Infitar دانلود سوره انفطار MP3

  83. Al-Mutaffifin دانلود سوره مطففین MP3

  84. Al-’Inshiqaq دانلود سوره انشقاق MP3

  85. Al-Buruj دانلود سوره بروج MP3

  86. At-Tariq دانلود سوره طارق MP3

  87. Al-’A`la دانلود سوره اعلی MP3

  88. Al-Ghashiyah دانلود سوره غاشیه MP3

  89. Al-Fajr دانلود سوره فجر MP3

  90. Al-Balad دانلود سوره بلد MP3

  91. Ash-Shams دانلود سوره شمس MP3

  92. Al-Layl دانلود سوره لیل MP3

  93. Ad-Duhaa دانلود سوره ضحی MP3

  94. Ash-Sharh دانلود سوره شرح MP3

  95. At-Tin دانلود سوره تین MP3

  96. Al-`Alaq دانلود سوره علق MP3

  97. Al-Qadr دانلود سوره قدر MP3

  98. Al-Bayyinah دانلود سوره بیّنه MP3

  99. Az-Zalzalah دانلود سوره زلزله MP3

  100. Al-`Adiyat دانلود سوره العادیان MP3

  101. Al-Qari`ah دانلود سوره قارعه MP3

  102. At-Takathur دانلود سوره تکاثر MP3

  103. Al-`Asr دانلود سوره عصر MP3

  104. Al-Humazah دانلود سوره همزه MP3

  105. Al-Fil دانلود سوره فیل MP3

  106. Quraysh دانلود سوره قریش MP3

  107. Al-Ma`un دانلود سوره ماعون MP3

  108. Al-Kawthar دانلود سوره کوثر MP3

  109. Al-Kafirun دانلود سوره کافرون MP3

  110. An-Nasr دانلود سوره نصر MP3

  111. Al-Masad دانلود سوره مسد MP3

  112. Al-’Ikhlas دانلود سوره اخلاصMP3

  113. Al-Falaq دانلود سوره فلق MP3

  114. An-Na دانلود سوره ناسMP3

  چقدر دور شدی نودهشتیا!

 4. 4 کاربر از پست نــازگــل تشکر کرده اند .


موضوعات مشابه

 1. گزارش تصویری | ترتیل و جزء خوانی قرآن کریم
  توسط محسن در انجمن عکسهای روز و گزارش خبری از مراسمها
  پاسخ ها: 0
  آخرین نوشته: 1391،05،03, ساعت : 07:05 بعد از ظهر
 2. چند شعر با صدای مهدی اخوان ثالث | گویا
  توسط ساحلی در انجمن گویا
  پاسخ ها: 0
  آخرین نوشته: 1391،03،25, ساعت : 02:32 بعد از ظهر
 3. کتاب صوتی نقد شعر صدای پای آب | گویا
  توسط خانم فسقلی در انجمن گویا
  پاسخ ها: 0
  آخرین نوشته: 1391،01،24, ساعت : 07:17 بعد از ظهر
 4. پاسخ ها: 2
  آخرین نوشته: 1390،09،10, ساعت : 01:03 بعد از ظهر

کلمات کلیدی این موضوع

علاقه مندی ها (Bookmarks)

علاقه مندی ها (Bookmarks)

مجوز های ارسال و ویرایش

 • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
 • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
 • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
 • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
 •