بازگشت   نودهشتیا > کتاب > دانلود کتاب > گویا

 
 تبلیغات 
عصر پادشاهان
ارسال موضوع جدید  پاسخ
 
ابزارهای موضوع جستجو در موضوع نحوه نمایش
قدیمی ۳ دي ۱۳۹۰, ۰۳:۳۲ بعد از ظهر   #1 (لینک مستقیم)
کاربر حرفه ای
 
واران آواتار ها
 
پست معمولی  +2 امتیاز     
Wink ترتیل قرآن | با صدای استاد پرهیزگار | گویا


دانلود جز اول
دانلود جزء دوم
دانلود جزء سوم
دانلود جزء چهارم
دانلود جزء پنجم
دانلود جزئ ششم
دانلود جزء هفتم
دانلود جزءهشتم
دانلود جزء نهم
دانلود جزء دهم
دانلود جزء یازدهم
دانلود جزء دوازدهم
دانلود جزء سیزدهم
دانلود جزء چهاردهم
دانلود جزء پانزدهم
دانلود جزء شانزدهم
دانلود جزء هفدهم
دانلود جزء هجدهم
دانلود جزء نوزدهم
دانلود جزء بیستم
دانلود جزئ بیست و یکم
دانلود جزء بیست و دوم
دانلود جزء بیست و سوم
دانلود جزء بیست و چهارم
دانلود جزئ بیست و پنجم
دانلود جزئ بیست و ششم
دانلود جزئ بیست و هفتم
دانلود جزء بیست و هشتم
دانلود جزء بیست و نهم
دانلود جزء سی ام
باران | +Lily

آینه ای برابر آینه ات می گذارم

این واژه ها صراحت تنهایی من اند
با این همه مخواه که تنها ببینی ام

واران آنلاین نیست.   پاسخ با نقل قول

تبلیغات

دانلود

قدیمی ۲ مرداد ۱۳۹۱, ۰۱:۰۲ بعد از ظهر   #2 (لینک مستقیم)
کاربر نیمه فعال
 
نــازگــل آواتار ها
 
پست معمولی  +1 امتیاز     
پیش فرض ترتیل قرآن کریم|استاد پرهیزگار

قسمت اول به تفکیک جزء :
فایل های زیر با کیفیت ۴۸kb و بدون پسورد می باشند .
۱. دانلود ترتیل قرآن کریم با صدای استاد پرهیزگار جزء اول
۲. دانلود ترتیل قرآن کریم با صدای استاد پرهیزگار جزء دوم
۳. دانلود ترتیل قرآن کریم با صدای استاد پرهیزگار جزء سوم
۴. دانلود ترتیل قرآن کریم با صدای استاد پرهیزگار جزء چهارم
۵. دانلود ترتیل قرآن کریم با صدای استاد پرهیزگار جزء پنجم
۶. دانلود ترتیل قرآن کریم با صدای استاد پرهیزگار جزء ششم
۷. دانلود ترتیل قرآن کریم با صدای استاد پرهیزگار جزء هفتم
۸. دانلود ترتیل قرآن کریم با صدای استاد پرهیزگار جزء هشتم
۹. دانلود ترتیل قرآن کریم با صدای استاد پرهیزگار جزء نهم
۱۰. دانلود ترتیل قرآن کریم با صدای استاد پرهیزگار جزء دهم
۱۱. دانلود ترتیل قرآن کریم با صدای استاد پرهیزگار جزء یازدهم
۱۲. دانلود ترتیل قرآن کریم با صدای استاد پرهیزگار جزء دوازدهم
۱۳. دانلود ترتیل قرآن کریم با صدای استاد پرهیزگار جزء سیزدهم
۱۴. دانلود ترتیل قرآن کریم با صدای استاد پرهیزگار جزء چهاردهم
۱۵. دانلود ترتیل قرآن کریم با صدای استاد پرهیزگار جزء پانزدهم
۱۶. دانلود ترتیل قرآن کریم با صدای استاد پرهیزگار جزء شانزدهم
۱۷. دانلود ترتیل قرآن کریم با صدای استاد پرهیزگار جزء هفدهم
۱۸. دانلود ترتیل قرآن کریم با صدای استاد پرهیزگار جزء هجدهم
۱۹. دانلود ترتیل قرآن کریم با صدای استاد پرهیزگار جزء نوزدهم
۲۰. دانلود ترتیل قرآن کریم با صدای استاد پرهیزگار جزء بیستم
۲۱. دانلود ترتیل قرآن کریم با صدای استاد پرهیزگار جزء بیست و یکم
۲۲. دانلود ترتیل قرآن کریم با صدای استاد پرهیزگار جزء بیست و دوم
۲۳. دانلود ترتیل قرآن کریم با صدای استاد پرهیزگار جزء بیست و سوم
۲۴. دانلود ترتیل قرآن کریم با صدای استاد پرهیزگار جزء بیست و چهارم
۲۵. دانلود ترتیل قرآن کریم با صدای استاد پرهیزگار جزء بیست و پنجم
۲۶. دانلود ترتیل قرآن کریم با صدای استاد پرهیزگار جزء بیست و ششم
۲۷. دانلود ترتیل قرآن کریم با صدای استاد پرهیزگار جزء بیست و هفتم
۲۸. دانلود ترتیل قرآن کریم با صدای استاد پرهیزگار جزء بیست و هشتم
۲۹. دانلود ترتیل قرآن کریم با صدای استاد پرهیزگار جزء بیست و نهم
۳۰. دانلود ترتیل قرآن کریم با صدای استاد پرهیزگار جزء سی ام


قسمت دوم به تفکیک سوره :
فایل های زیر با کیفیت ۸ الی ۱۶ kb و با پسورد www.piy.ir می باشد .
۱. Al-Fatihah دانلود سوره حمد MP3
2.Al-Baqarah دانلود سوره بقره MP3

3. ‘Ali `Imran دانلود سوره آل عمران MP3

4. An-Nisa’ دانلود سوره نساMP3

5. Al-Ma’idah دانلود سوره مائده MP3

6. Al-’An`am دانلود سوره انعام MP3

7. Al-’A`raf دانلود سوره اعراف MP3

8. Al-’Anfal دانلود سوره انفال MP3

9. At-Tawbah دانلود سوره توبه MP3

10. Yunus دانلود سوره یونس MP3

11. Hud دانلود سوره هود MP3

12. Yusuf دانلود سوره یوسف MP3

13. Ar-Ra`d دانلود سوره رعد MP3

14. ‘Ibrahim دانلود سوره ابراهیم MP3
15.al-hijr دانلود سوره حجر MP3


16. An-Nahl دانلود سوره نحل MP3

17. Al-’Isra’ دانلود سوره اسراء MP3

18. Al-Kahf دانلود سوره کهف MP3

19. Maryam دانلود سوره مریم MP3

20. Taha دانلود سوره طاهاMP3

21. Al-’Anbya’ دانلود سوره انبیاMP3

22. Al-Haj دانلود سوره حج MP3

23. Al-Mu’minun دانلود سوره موئمنون MP3

24. An-Nur دانلود سوره نور MP3

25. Al-Furqan دانلود سوره فرقان MP3

26. Ash-Shu`ara’ دانلود سوره شعراء MP3

27. An-Naml دانلود سوره نمل MP3

28. Al-Qasas دانلود سوره قصص MP3

29. Al-`Ankabut دانلود سوره عنکبوت MP3

30. Ar-Rum دانلود سوره رم MP3

31. Luqman دانلود سوره لقمان MP3

32. As-Sajdah دانلود سوره سجده MP3

33. Al-’Ahzab دانلود سوره احزاب MP3

34. Saba’ دانلود سوره صباء MP3

35. Fatir دانلود سوره فاطر MP3

36. Ya-Sin دانلود سوره یاسین MP3

37.As-Saffat دانلود سوره صافّات MP3

38. Sad دانلود سوره صاد MP3

39.Az-Zumar دانلود سوره زمر MP3

40. Ghafir دانلود سوره غافر MP3

41. Fussilat دانلود سوره فصّلت MP3
42. Ash-Shuraa دانلود سوره شورا MP3

43. Az-Zukhruf دانلود سوره زخرف MP3

44. Ad-Dukhan دانلود سوره دخان MP3

45. Al-Jathiyah دانلود سوره جاثیه MP3

46. Al-’Ahqaf دانلود سوره احقاف MP3

47. Muhammad دانلود سوره محمد MP3

48. Al-Fath دانلود سوره فتح MP3

49. Al-Hujurat دانلود سوره حجرات MP3

50. Qaf دانلود سوره قاف MP3

51. Adh-Dhariyat دانلود سوره ذاریات MP3

52. At-Tur دانلود سوره طور MP3

53. An-Najm دانلود سوره نجم MP3

54. Al-Qamar دانلود سوره قمر MP3

55. Ar-Rahman دانلود سوره الرحمن MP3

56. Al-Waqi`ah دانلود سوره واقعه MP3

57. Al-Hadid دانلود سوره حدید MP3

58.Al-Mujadila دانلود سوره مجادله MP3

59. Al-Hashr دانلود سوره حشر MP3
60. Al-Mumtahanah دانلود سوره ممتحنه MP3

61. As-Saf دانلود سوره صفّ MP3

62. Al-Jumu`ah دانلود سوره جمعه MP3

63. Al-Munafiqun دانلود سوره منافقون MP3

64. At-Taghabun دانلود سوره تغابن MP3

65. At-Talaq دانلود سوره طلاق MP3

66. At-Tahrim دانلود سوره تحریم MP3

67. Al-Mulk دانلود سوره ملک MP3

68. Al-Qalam دانلود سوره قلم MP3

69. Al-Haqqah دانلود سوره حاقه MP3

70. Al-Ma`arij دانلود سوره معارج MP3

71. Nuh دانلود سوره نوح MP3

72. Al-Jinn دانلود سوره جن MP3

73. Al-Muzzammil دانلود سوره مزّمل MP3

74. Al-Muddaththir دانلود سوره مدّثر MP3

75. Al-Qiyamah دانلود سوره قیامه MP3

76. Al-’Insan دانلود سوره انسان MP3

77. Al-Mursalat دانلود سوره مرسلات MP3

78. An-Naba’ دانلود سوره نبا MP3

79. An-Nazi`at دانلود سوره نازعات MP3

80. `Abasa دانلود سوره عبس MP3

81. At-Takwir دانلود سوره تکویر MP3

82. Al-’Infitar دانلود سوره انفطار MP3

83. Al-Mutaffifin دانلود سوره مطففین MP3

84. Al-’Inshiqaq دانلود سوره انشقاق MP3

85. Al-Buruj دانلود سوره بروج MP3

86. At-Tariq دانلود سوره طارق MP3

87. Al-’A`la دانلود سوره اعلی MP3

88. Al-Ghashiyah دانلود سوره غاشیه MP3

89. Al-Fajr دانلود سوره فجر MP3

90. Al-Balad دانلود سوره بلد MP3

91. Ash-Shams دانلود سوره شمس MP3

92. Al-Layl دانلود سوره لیل MP3

93. Ad-Duhaa دانلود سوره ضحی MP3

94. Ash-Sharh دانلود سوره شرح MP3

95. At-Tin دانلود سوره تین MP3

96. Al-`Alaq دانلود سوره علق MP3

97. Al-Qadr دانلود سوره قدر MP3

98. Al-Bayyinah دانلود سوره بیّنه MP3

99. Az-Zalzalah دانلود سوره زلزله MP3

100. Al-`Adiyat دانلود سوره العادیان MP3

101. Al-Qari`ah دانلود سوره قارعه MP3

102. At-Takathur دانلود سوره تکاثر MP3

103. Al-`Asr دانلود سوره عصر MP3

104. Al-Humazah دانلود سوره همزه MP3

105. Al-Fil دانلود سوره فیل MP3

106. Quraysh دانلود سوره قریش MP3

107. Al-Ma`un دانلود سوره ماعون MP3

108. Al-Kawthar دانلود سوره کوثر MP3

109. Al-Kafirun دانلود سوره کافرون MP3

110. An-Nasr دانلود سوره نصر MP3

111. Al-Masad دانلود سوره مسد MP3

112. Al-’Ikhlas دانلود سوره اخلاصMP3

113. Al-Falaq دانلود سوره فلق MP3

114. An-Na دانلود سوره ناسMP3
چقدر دور شدی نودهشتیا!
نــازگــل آنلاین نیست.   پاسخ با نقل قول
تشکر شده توسط :
پاسخ

علاقه مندی ها (Bookmarks)

برچسب ها
استاد, با, ترتیل, دانلود, دانلود رایگان کتاب, صدای, صوتی, قرآن, پرهیزگار, کتاب, گویا

ابزارهای موضوع جستجو در موضوع
جستجو در موضوع:

جستجوی پیشرفته
نحوه نمایش

UP/Down مجوز های ارسال و ویرایش
شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
شما نمیتوانید فایل پیوست در پست خود ضمیمه کنید
شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید

BB code هست فعال
شکلک ها فعال است
کد [IMG] فعال است
کد HTML غیر فعال است
Trackbacks are غیر فعال
Pingbacks are غیر فعال
Refbacks are غیر فعال


موضوعات مشابه
موضوع نویسنده موضوع انجمن پاسخ ها آخرين نوشته
گزارش تصویری | ترتیل و جزء خوانی قرآن کریم محسن عکسهای روز و گزارش خبری از مراسمها 0 ۳ مرداد ۱۳۹۱ ۰۷:۰۵ بعد از ظهر
چند شعر با صدای مهدی اخوان ثالث | گویا ساحلی گویا 0 ۲۵ خرداد ۱۳۹۱ ۰۲:۳۲ بعد از ظهر
کتاب صوتی نقد شعر صدای پای آب | گویا خانم فسقلی گویا 0 ۲۴ فروردين ۱۳۹۱ ۰۷:۱۷ بعد از ظهر
جامعه و تاریخ در قرآن | استاد شهید مرتضی مطهری | گویا Star-crossed گویا 2 ۱۰ آذر ۱۳۹۰ ۰۱:۰۳ بعد از ظهر


 

اکنون ساعت ۰۵:۲۴ قبل از ظهر برپایه ساعت جهانی (GMT - گرینویچ) +4.5 می باشد.

استفاده از مطالب اين سايت به هر نحو ، منوط به قرار دادن نام و لینک نودهشتیا به صورت مستقیم (http://www.forum.98ia.com) می باشد .

تاپیک های پیشنهادی : با انجمن مشکل دارید؟ - اطلاعیه ها و اخبار سایت - قوانین انجمن

خاطره نویسی  - خلاصه رمان - یادداشت های تلخ نویس - دانلود کتاب و رمان

- تماس با ما - گروهها - فال حافظ - بایگانی - بالا