«آینه در کربلاست» محمدرضا سنگری به چاپ چهارم رسید
خبرگزاری فارس: «آینه در کربلاست» اثر دکتر محمدرضا سنگری تنها با گذشت یک سال از انتشار به چاپ چهارم رسیده است؛ این اثر روایتی کامل از واقعه عاشوراست.

به گزارش خبرگزاری فارس، نخستین چاپ آینه در کربلاست، اوایل پاییز سال قبل به کتابفروشیها آمد و اکنون در ایام محرم چاپ چهارم آن در دسترس علاقهمندان است.
آینه در کربلاست از دقیقترین و جزئی پردازانهترین تاریخ نوشتههای عاشورا است که نویسنده در آن با استفاده از منابع دست اول و مورد وثوق علمای تاریخ شیعه، تحلیل جامعی از حادثه کربلا ارائه میدهد.

«جزئیات حوادث»، «اسامی افراد تاثیرگذار در حادثه»، «نقشه راه کاروان امام حسین(ع) از مکه به نینوا»، «شخصیت پردازی شهدای کربلا»، «گفت وگو و رجزهایی که شهدا در لحظات پیکار با افراد دشمن داشتهاند» و «نحوه به شهادت رسیدن تمامی شهدا و بعد، اسارت بازماندگان کربلا از کوفه و شام و در نهایت رسیدن آنها به مدینه»، موضوعاتی است که دکتر سنگری به صورت جزئی و دقیق در این کتاب به آنها پرداخته است.

انتشارات قدیانی علاوه بر این اثر، مجموعهای نیز با عنوان «قصههای عاشورایی برای بچهها» منتشر کرده است. «قصههای عاشورایی برای بچهها»، مجموعهای 10 جلدی است که هر کدام از مجلدهای آن بر اساس یکی از شخصیتهای مهم و تاثیرگذار عاشورا نوشته شده و نخستین مجلد آن با داستانی درباره امام حسین(ع) شروع میشود و مجلد دهم مجموعه به امام سجاد (ع) اختصاص دارد.
این مجموعه شخصیتهای کربلا را به وسیله صفتها و ویژگیهای شخصیتی به بچهها معرفی میکند و از آنها بهطور مستقیم یاد نمیکند.

«آینه در کربلاست» اثر دکتر محمدرضا سنگری با قیمت 14 هزار تومان و مجموعه «قصههای عاشورایی برای بچهها» نوشته فریبا کلهر نیز با قیمت 10 هزار تومان در اختیار علاقهمندان قرار دارد.