با توجه به اهميت امنيت در فضاي سايبري، 9 بند از اساسنامه جديد سازمان فناوري اطلاعات ايران به اين حوزه اختصاص داده شد.

به گزارش ايسنا، علي حکيم جوادي - رييس سازمان فناوري اطلاعات - با بيان اين مطلب اظهار كرد: يکي بخشهايي که در دولت دهم به عنوان يکي از موضوعات جدي به آن پرداخته شده است، موضوع امنيت و دغدغههاي موجود در اين حوزه است.

وي افزود: بر همين اساس، تکاليفي در اين حوزه برعهده سازمان فناوري اطلاعات ايران قرار دارد که در قالب 9 بند در اساسنامه جديد ديده شده تا بستري مناسب، امن و پايدار براي توليد، انتقال و بهرهبرداري از اطلاعات ايجاد شود.

او با اشاره به اقدامهاي صورت گرفته طي دو سال گذشته در سطح کشور خاطرنشان کرد: يکي از مهمترين تلاشهاي صورت گرفته، سياستهاي ابلاغي از سوي مقام معظم رهبري در حوزه افتاست که بر اساس آن 9 سياست اصلي در اين حوزه ابلاغ شده است.

رييس سازمان فناوري اطلاعات ايران با بيان اين که اسناد بالادستي کاملي در اين حوزه تدوين و ابلاغ شده است گفت: سند افتا يکي ديگر از اسناد بالادستي در اين حوزه است که در حال حاضر تصويب و ابلاغ شده است.

وي درباره ديگر برنامههاي تدوين شده در اين حوزه ادامه داد: حمايت از صنعت افتا يکي ديگر از برنامههاي مدنظر سازمان فناوري اطلاعات ايران است که برنامهريزيهاي لازم به منظور اجرايي کردن آن صورت گرفته است.

حکيمجوادي تصريح کرد: بوميسازي در حوزه امنيت صنعت افتا يکي از موضوعات جدي مدنظر در کشور است و در تلاشيم تا از شرکتهاي فناور فعال در اين حوزه در جهت اجرايي کردن فعاليتهاي تدوين شده استفاده کنيم.

وي با اشاره به قوانين و مقررات موجود در اين حوزه تاکيد کرد: از آنجا که حوزه فناوري اطلاعات در حال حاضر در تمامي ابعاد زندگي بشر نفوذ کرده بايد به مسائل حقوقي و قوانين در اين بخش توجه ويژه انجام شود.

او افزود: در حال حاضر، در کميته حقوقي و قوانين کارگروه فاوا تلاشهايي در دست اجراست تا قوانين و مقررات مورد نياز در اين حوزه احصاء و نيازهاي جديد مرتفع شود.