تلويزيون استعدادهاي بازيگري را شناسايي ميكندعلاقهمندان به بازيگري ميتوانند شانس خود را براي بازي در سريالهاي تاريخي ـ مذهبي در حال توليد معاونت سيما بيازمايند.
به گزارش سرويس تلويزيون ايسنا، به منظور انجام تست اجرا (انتخاب مجري) طبق درخواست شبکههاي چهار و قرآن و نيز انجام تست بازيگري با حضور گروه توليد برخي سريالهاي مذهبي و قرآني مانند حضرت موسي(ع)، در غرفه سيماي جمهوري اسلامي ايران در نوزدهمين نمايشگاه قرآن کريم فضايي با عنوان ايستگاه اميد(کشف استعدادها) مهيا شده است که علاقمندان به بازيگري ميتوانند از شنبه 22 مرداد تا چهارم شهريور ماه به اين غرفه واقع در ضلع شرقي شبستان اصلي جنب کميته تشريفات (VIP) مراجعه کنند.
همچنين فضايي به منظور ثبت ايده و دستيابي سازمان به بانک استعدادهاي نهفته مردمي در حوزه ايدهپردازي و استفاده از خاطرات مردم در محل غرفه سيما در نظر گرفته شده است.
اين در حالي است که ايجاد جايگاهي مناسب براي استقرار خانوادهها و برگزاري برنامههاي فرهنگي توليدي از قبيل جلسات نقل داستانهاي قرآني و ثبت خاطرات اولين روزه پدران و مادران براي کودکان و برگزاري مسابقات حفظ قرآن کودکان از برنامههاي حوزه سيما در اين نمايشگاه است.
اهداي جوايز به روزه اوليها و ضبط و مصاحبه از آنها به منظور استفاده در برنامههاي رمضاني شبکهها، برگزاري مسابقات نقاشي روز با موضوعات معارفي، حضور مجريان برنامه هاي کودک و نوجوان در غرفه و اجراي برنامه افتخاري از ديگر برنامه هايي است که معاونت سيما براي خانواده ها در نمايشگاه بين المللي قرآن تدارک ديده است.