پنج زبان عشق کودکان
نویسنده : گری چاپمن – راس کمپل
مترجم : سیمین موحد
چاپ اول
1384


عشق عمیق و بی قید و شرط
هر کودکی باید از این عشق برخوردار باشد. آیا می دانید چگونه آنرا ابراز کنید؟
کودکان شدیدا نیاز دارند که بدانند شما چقدر دوستشان دارید. اما اگر شما "زبان عشق" خاص آنها را ندانید، ممکن است نتوانید عشق تان را به آنها نشان دهید. اگر زبان عشق شما با زبان عشق فرزندتان فرق دارد، بهتر است هر چه سریع تر زبان او را یاد بگیرید. وگرنه قادر نخواهید بود عمیق ترین نیازهای عاطفی او را برطرف کنید.
شما می توانید صحیت به زبان عشق فرزندتان را یاد بگیرید و به طرزی زیبا و رسا به این زبان صحبت کنید.
دکتر گری چاپمن نویسنده مجموعه کتاب های پرفروش پنج زبان عشق است که تا کنون بیش از 2 میلیون نسخه از آن به فروش رفته ست.