بنال وطن

آلن پيتون
سيمين دانشور

انتشارات خوارزمي
داستان در آفريقاست . در مورد كشيشي در دهكده يا شهري فقير و دور افتاده كه به شهر سراغ خواهر و پسرش مي رود و آنجا با اتفاقات ناگواري مواجه مي شود خواهرش بدكاره شده پسرش به جرم قتل يك سفيد پوست در حال محكمه است دختر كم سني از پسرش باردار است .... داستان ، داستان فقر و فساد سفيد ها و سياه ها و همچنين روشني و احسان سفيدها و سياه هاست . يه جورايي سعي كرده منصفانه به قضيه نگاه كنه و خوب و بد و سياه و سفيد آفريقا را در كنار هم ببينه . عواملي كه باعث بدي سياه ها مي شه و كاراي جدا بدي كه مي كنند و از اون ور سياه هاي خوب . كاراي بدي كه سفيدها مي كنند زخم هايي كه از سياه ها مي خورند و از اون سفيدهاي خوب ....
كتاب قشنگي بود به دلم نشست خيلي كلاسيك بود البته ها يعني واقعا اون قدر كلاسيك كه ادم ياد كتاب هايي مي افتاد كه شايد 10 سال پيش خونده ولي قشنگ بود از موضوعش و ديدگاهش كلا خوشم اومد كتاب خوبي بود و البته قسمت هاي زيبا هم زياد داشت ولي من نشد يادداشت بردارم چون توي شرايط ثابتي كتاب را نمي خوندم
نويسنده كتاب هم كه خوب آفريقاييه و خودش زماني توي دارالتاديب سياه پوستان كار مي كرده و زماني هم معلم مدرسه سفيدپوستان بوده .
از اون كتابايي كه اسمش را خيلي شنيديم دوست داشتم بخونمش .