PDA

توجه ! این یک نسخه آرشیو شده میباشد و در این حالت شما عکسی را مشاهده نمیکنید برای مشاهده کامل متن و عکسها بر روی لینک مقابل کلیک کنید : مقالات اولین همایش بافتهای فرسوده شهری مشهد 1387صفحه ها : [1] 2 3 4 5

ms_f90
1391,11,02, ساعت : 20:12
ارائه الگوي بهینه بهسازي و نوسازي بافت هاي فرسوده شهري نمونه موردي(شهر یزد)

نوسازي و بهسازي یک بار براي همیشه رخ نمی دهد بلکه امري است مداوم که در نهایت می بایست به سیستمی خود جوش تبدیل شود. این امر آنی و سریع نیست بلکه فرایندي حساس و پیچیده است که نیاز به طراحی برنامه هاي هدفمند کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت دارد و براي دست یابی به ساماندهی و احیاي موفقیت آمیز، به شناخت دقیق بافت قدیمی و کل سیستم شهر و نظام منطقه اي نیاز است. همچنین باید به ابعاد اقتصادي، اجتماعی و کالبدي و مسائل و مشکلات بافت قدیمی شهرها توجه نمود. محلات قدیمی شهر یزد نظیر دیگر بافت هاي قدیمی، نیازمند به حرکتی کنترل شده در جهت ادامه زندگی خود هستند. این حرکت در قالب یک الگوي بهسازي و نوسازي با در نظر گرفتن مشکلاتی از قبیل: رشد منفی جمعیت در این محلات، نداشتن دسترسی هاي درون محله اي لازم، گسترش روز افزون فضاهاي مخروبه و متروکه، نداشتن تسهیلات مورد نیاز فضاهاي سبز و امکانات ورزشی و درمانی مطرح می گردد. این موارد در موقع خود به عنوان علتی براي سایر مشکلات و هم معلول آنها محسوب می شود و باعث تغییر چهره بافت به سوي شکلی ناهنجار گردیده و نهایتاً این تصور را به وجود می آورد که باید منتظر سرنوشتی ناگوار براي تمام ارزش هاي آن بود، سرنوشتی که با فرهنگ و سنت هاي مردم شهر گره خواهد خورد.این پژوهش در پی آن است که با ارائه یک الگوي مناسب بهسازي و نوسازي، ضمن حفظ سرمایه هاي شهري( میراث درون بافت ها) به ویژه مرفولوژي بافت هاي با ارزش (که اغلب نادیده انگاشته می شوند) از به هدر رفتن سرمایه هاي مادي جلوگیري کند. روش تحقیق از نوع توصیفی- تحلیلی، تاریخی است.

کلیدواژه ها: بافت قدیم - فرسودگی - بهسازي و نوسازي- شهر یزد

نویسندگان: کرامت الله زیاري، مریم بیرانوند، سمیه ابراهیمیدانلود مقاله (http://www.noandishaan.com/uploads/uploads/13587779131.rar)


منبع : نواندیشان

در صورت نیاز به پسورد : www.noandishaan.com (http://www.noandishaan.com)

ms_f90
1391,11,02, ساعت : 20:16
آسیب شناسی بافتهاي فرسوده شهري (موانع ، کاستی ها، راهکارها)


در سالهاي اخیر با توجه به تحولات سریع علمی و فنی و به تبع آن دگرگونی در ساختار کالبدي ، اقتصادي و اجتماعی شهرها و همچنین مطرح شدن نظریه توسعه پایدار شهري، اهمیت نوسازي و احیاء بافتهاي فرسوده و ناکارآمد بیش از پیش مشخص می گردد. شکل گیري بافتهاي شهري و تغییرات فیزیکی صورت گرفته در گذر زمان فی الواقع انعکاس و تصویري از مجموعه علل اجتماعی، اقتصادي، انسانی و طبیعی بوده که در یک قلمرو جغرافیایی ظهور و بروز پیدا می نماید. نقش تکنولوژي، نیازها، ذوق و خواست عمومی در ارتباط با شکل و بافت اجتماعات انسانی و نقش عوامل اقتصادي – اجتماعی در تغییر چهره و زندگی شهري امروزي افزایش یافته است. در طول دهه هاي اخیر اثر بخشی و تقابل عوامل اقتصادي – اجتماعی و جمعیتی بر یکدیگر ، ضمن تغییر در فضاي ساخته شده شهري، نواحی اطراف را نیز در مقیاسی وسیع با سیماي کاملاً جدید فضاي کالبدي شهر افزوده و بدین ترتیب تعادل و پیوستگی سنتی فضاي کالبدي و نقش عناصر مهم آن در هم شکسته شده است. همچنین سیاست گذاري هاي دوگانه و مغایر در احداث واحدهاي مسکونی ارزان قیمت و گسترش روز افزون محدوده خدماتی شهرها باعث گردیده عملاً محدوده بافتهاي فرسوده که عمدتاً در مناطق مرکزي شهرها واقع گردیده و از زیر ساختهاي مناسب شهري نیز برخوردارند، از دید دست اندکاران وسیاست گذاران امر توسعه مسکن مخفی مانده و عملاً به فراموشی سپرده شده اند. دشواریهاي ناشی از عملیات اجرائی، مسائل و نارسائیها حقوقی و قانونی، محدویتهاي مربوط به میراث فرهنگی ، هزینه هاي مربوطه به تملک زمین در مقایسه با زمینهاي در اختیار انبوه سازان که اغلب به صورت رایگان تحویل می گردد، مشکلات مربوط به انجام توافق به دلیل تعدد ورثه، وجود املاك مخروبه و بلا صاحب ، انگیزه سرمایه گذاران، بخشهاي تعاونی و اشخاص را جهت سرمایه گذاري در این بافتها کم نموده و همین موضوع باعث بی توجهی و رها شدگی آن در نزد مدیران شهري گردیده است.

کلیدواژه ها: بافت - فرسودگی - نوسازي – بازسازي - بهسازي

نویسنده: محمد فتحی بیرانوند

دانلود مقاله (http://www.noandishaan.com/uploads/uploads/13587783291.rar)

منبع : نواندیشان

در صورت نیاز به پسورد : www.noandishaan.com (http://www.noandishaan.com)

ms_f90
1391,11,02, ساعت : 20:18
آسیب شناسی بهسازي و نوسازي بافت هاي فرسوده شهري از دیدگاه فرهنگی- اجتماعی (با تأکید بر محدوده بافت فرسوده میدان شهداي مشهد)


هدف مقاله حاضر، شناسایی عوامل فرهنگی اجتماعی موثر بر تأخیر و اخلال در روند نوسازي و بهسازي بافت فرسوده میدان شهداي مشهد، از طریق تحلیل ویژگی ها وخصوصیات آسیب زاي فرهنگی موجود در زندگی، رفتار و ارتباطات ساکنین بافت یادشده است . از آنجا که گام نخست در تدوین چنین برنامه هایی، شناخت دقیق ابعاد مساله (نقاط قوت و آسیب) می باشد، لذا در این مقاله وجوه آسیب زاي فرهنگی اجتماعی موجود در بافت فرسوده، هم از منظر آنچه در باورها، سنن و یا ارزش هاي ساکنان ریشه دوانده؛ و هم آنچه که تحت تأثیر برنامه هاي به اجرا درآمده از سوي دستگاههاي اجرایی، در ذهن مردم جاي گرفته را با مرور مباحث سرمایه هاي اجتماعی در سطوح محلی و فرامحلی (درون و برون گروهی ) مورد بررسی قرار داده ایم. شیوه تحقیق حاضر، تلفیقی از اسنادي و میدانی بوده؛ با جمع بندي نتایج مطالعات پیشین در جامعه فوق الذکر و نیز بررسی مصاحبه هاي صورت گرفته با ساکنان، سعی در شناسایی خصیصه هاي فرهنگی اجتماعی موجود در خرده فرهنگ ساکنان بافت کرده است . براساس مطالعات فوق الذکر از عمده ترین موانع فرهنگی می توان به عدم باور یا اعتماد به عملکرد دستگ اه اجرایی (دولت و شهرداري ها)، تقدم مصالح فردي بر جمعی و تشدید فردگرایی در پی گیري ارزش هاي اقتصادي، محلی گرایی و ارزشمندي روابط نزدیک همسایگی، اهمیت تعدد مراکز خدمات مذهبی و مجاورت مکانی با حرم مطهر و ... اشاره نمود. در نهایت راهکارهایی براي کاهش آسیب هاي فرهنگی در این حوزه ارائه خواهد شد.

کلیدواژه ها: آسیب شناسی- موانع فرهنگی- نوسازي- بافت فرسوده- میدان شهداي مشهد

نویسنده: حسن رضا انتظاریزدي

دانلود مقاله (http://www.noandishaan.com/uploads/uploads/13587784841.rar)

منبع : نواندیشان

در صورت نیاز به پسورد : www.noandishaan.com (http://www.noandishaan.com)

ms_f90
1391,12,02, ساعت : 21:26
آسیب شناسی و تحلیل شیوه هاي مداخله در بافت فرسوده (نمونه موردي: محله اسلام آباد زنجان)نویسنده: اسماعیل دویران

بافت فرسوده، به مفهوم فرسودگی کالبدي و اجتماعی، محصول تاثیر و تاثر متقابل فرایندهاي اجتماعی و فضاي جغرافیایی است . بدین سبب موضوع بهسازي و نوسازي بافتهاي فرسوده شهري، همواره یکی از مسائل و چالشهاي شهرهاي امروزي است ، در راستاي مداخله در بافتهاي فرسوده شهري شیوه هاي مختلفی چون اعطاي تراکم تشویقی، بازسازي، تجمیع، بهسازي، نوسازي، توانبخشی مطرح شده است . این مقاله با بررسی سه شیوه تجمیع ،بازسازي واعطاي تراکم به این نتیجه رسیده است که طرح هاي موفق هستند که درآن مداخله و مشارکت مستقیم مردم و همیاري و همکاري دولت باشند. جز در این صورت اکثر روشهاي مداخله با شکست مواجه خواهد شد.

کلیدواژه ها: بافت فرسوده- رویکردهاي مداخل - آسیب شناسی - SWOT


دانلود مقاله (http://www.noandishaan.com/uploads/uploads/13611910371.rar)


منبع : نواندیشان

در صورت نیاز به پسورد : www.noandishaan.com (http://www.noandishaan.com)

ms_f90
1391,12,02, ساعت : 22:26
آینده توسعه هاي شهري؛ ناسازگاري هاي ساکنین و روند ایجادتوسعه هاي شهري درون و برون بافتی


نویسنده: حسن رضایی


بسیاري ازدولت ها به وسیله ي توسعه فناوري ها و به کارگیري( ملکی، مشارکتی، حکومتی) که از رویکردهاي نوین شهر سازي و طراحی شهري بهره می برند، نسبت به بازسازي و نو سازي بافت هاي فرسوده شهري (توسعه هاي شهري) در تلاش می باشند. البته فعالیت هایی که در جهت دگرگونی و تغییرات بنیادي مکان هاي زندگی می باشند اغلب با ناسازگاري ها و مخالفت هاي ساکنین مواجه می شوند. در پی دگرگونی و تغییرات ایجاد شده در توسعه هاي شهري در دل رویکرد هاي حرفه اي، سؤال عمده اي که مطرح می شود این است که چرا ساکنین مراکز شهري و بافت هاي فرسوده و کهن در مقابل این تغییرات حساسیت دارند؟ بطور مثال ،همه ما باوجود دانستن محاسن اقتصادي و ارتباطی فرود گاه ها براي شهر، با ایجاد آن در نزدیکی محل سکونت خود موافق نیستیم و دلیل عمده ي ما ذهنیتی نسبت به ترافیک ، آلودگی هوایی و صوتی بعد از ایجاد آن خواهد بود. در توسعه هاي درون بافتی شهر نیز اغلب پروژه هاي جدیدي که با مخالفت روبرو می شوند، داراي منافع بسیاري می باشند ولی ساکنین محل پروژه، آنرا توجیه پذیر ندانسته و پیشنهاد می دهند پروژه در جاي دیگري احداث شود. با شکل گیري این ناسازگاري هاي ستیزه گرانه و جدي ساکنین که اغلب موي دماغ توسعه هاي شهري می شدند در سال 1980 در (christian science monitor) کلمه (NIMBY) ارائه شده که مخفف (Not In My Back Yard) بود.اینکه کاربرد مفهومی و لغوي این کلمه کجاست ، زمانی بیشتر قابل درك است که در پی شکل گیري توسعه هاي شهري درون بافتی و برون بافتی، گروههاي ساکنین ناسازگار و مخالف مطرح شدند . با وجود تجربه هاي علمی و عملی غرب در بیست سال گذشته، هنوز در ایران نوع، گستره و مدت ممانعت ها و ناسازگاري ها مسئله اي است که در پشت پرده مبهم حساسیت هاي عمومی ساکنین محو بوده و در متن تغییرات و تبدیلات شهري کمتر به کمیت و کیفیت شفاف آنها توجه شده است. تعریف اساسی و آشنایی با NIMBY طوري لازم می نمایاند که خلأ طبقه بندي اجتماعی افراد مخالف، وسعت برخورد ها و نا سازگازي هاي آنها و مدت و نحوه پیگیري فعالیت هاي بازدارنده آنهادر برابر پروژه هاي شهري می بایست بیش از پیش در این زمان( به دلیل انبوه پروژه هاي باز سازي و نوسازي بافت هاي فرسوده تعریف کمی و کیفی مشخص یابند تا بتوان در نهایت براي آینده نحوه برخورد با جریان هاي NIMBYism را شناسایی نمود. ریشه پژوهش حاضر فعالیت هاي پژوهشی- مقدماتی دانشجویی دکتراي معماري و شهر سازي دانشگاه میشیگان ایالات متحده آمریکا بوده و امکان سنجی اهمیت آن در نحوه برخورد متون خارجی با این موضوع دریافت شده است. و در نهایت لزوم دسته بندي نظرات پراکنده ارگان هاي دولتی ، مجریان، طراحان، و ساکنین نسبت به جریان هاي مخالف اجتماعی در قبال آینده نگري پروژه هاي توسعه ي درون شهري و بهانه ي رد یابی تبدیل NIMBY به YIMBY از دیگر انگیزه هاي پژوهشی بوده است.

کلیدواژه ها: بافتهاي فرسوده- توسعه شهري - ناسازگاري ساکنین - NIMBY - NIMBYism

دانلود مقاله (http://www.noandishaan.com/uploads/uploads/13611915111.rar)


منبع : نواندیشان

در صورت نیاز به پسورد : www.noandishaan.com (http://www.noandishaan.com)

ms_f90
1391,12,02, ساعت : 22:46
ارتقاء کیفیت فضاهاي شهري در فرآیند بهسازي و نوسازي بافت هاي فرسوده نمونه موردي: محله صابونپزخانه تهران


نویسندگان: مصطفی عباس زادگان، مریم روستا

نوشتار حاضر در پی آن است که با رویکرد ارتقاء کیفی فضاهاي شهري ، به ارائه راهکاري در جهت بهبود فرآیند بهسازي و نوسازي بافت هاي فرسوده بپردازد. تنزل شاخصه هاي کیفی در فضاهاي شهري بافت هاي فرسوده ، یکی از انبوه معضلاتی است که این پهنه هاي شهري با آن دست به گریبانند و از آن جا که فضاهاي شهري، اوج تجلی مکانی حیات شهري و حضور شهروندان را به نمایش می گذارند، اثر متقابل تنزل کیفیت فضاهاي شهري بر تنزل کیفیت زندگی شهري، عمق و ابعاد این معضل در بافت هاي فرسوده را روشن تر می سازد. این نوشتار با بررسی مبانی نظري موجود در باب کیفیت محیطی و فضاهاي شهري مطلوب ، به مبنایی کلی از شاخصه هاي سنجش کیفیت این فضاها دست یافته و در ادامه استدلال می کند که تنزل کیفی فضاهاي شهري، از مصادیق فرسودگی به شمار می رود و در مقابل، بدون توجه به ارتقاء کیفی این فضاها نمی توان فرآیند بهسازي و نوسازي بافت هاي فرسوده را کامل و موفق پنداشت. این نوشتار با ارائه نمونه موردي یکی از محلات فرسوده تهران (محله صابونپزخانه)، به بررسی نحوه استناد به این رویکرد در واقعیت طرح بهسازي یک بافت فرسوده می پردازد. طرح بهسازي محله صابونپزخانه تهران، با رویکرد ارتقاء شاخصه هاي کیفی فضاهاي شهري در سطح محله و تمرکز بر این موضوع ، توسط مهندسین مشاور فجر توسعه تهیه گردیده است. با این مقایسه و بررسی تطبیقی نمونه موردي و مبناي نظري، چنین استنتاج می شود که متمرکز شدن بر فضاهاي شهري بافت و تهیه طرحی به منظور ارتقاء کیفی آن ها راهکاري در جهت بهبود فرآیند بهسازي و نوسازي بافت هاي فرسوده محسوب می شود و بدون توجه به آن ها، بافت، حیات شهري خود را باز نخواهد یافت.

کلیدواژه ها: بافت فرسوده- فضاي شهري- کیفیت محیطی- محله صابونپزخانه


دانلود مقاله (http://www.noandishaan.com/uploads/uploads/13611918971.rar)


منبع : نواندیشان

در صورت نیاز به پسورد : www.noandishaan.com (http://www.noandishaan.com)

ms_f90
1391,12,03, ساعت : 21:05
امنیت کالبدي با رویکرد CPTED، بررسی عوامل محیطی مؤثر در ایجاد فضاهاي ایمن در ساماندهی و طراحی بافتهاي فرسوده شهري (نمونه موردي بافت فرسوده محله نعمت آباد منطقه 19 تهران)


نویسندگان: سید ابراهیم حسینی، بهمن ادیب زاده

بافت هاي فرسوده شهري به دلیل عدم توجه به الزامات کالبدي، اقتصادي، اجتماعی با از بین رفتن حس تعلق در این بافت ها، زمینه هاي لازم براي آسیب هاي اجتماعی را فراهم آورده اند یکی از اهداف اساسی در معماري بناهاي مسکونی یا تجاري، حفظ "ایمنی و آرامش" است که تنها از طریق گسترش "امنیت" کالبدي حاصل می شود. بر این اساس معماري باید محیطهاي انسان ساخت شهري را بدانگونه طراحی کند که از پتانسیل کافی براي جرم خیزي برخوردار نباشند. این امر می رساند که از طریق "سازواره طراحی" می توان، امنیت و "قلمروهاي روانشناختی _انسانی" را در حوزه قلمروهاي شخصیتی فراهم کرد.
رویکرد جلوگیري از جرایم شهري با تکیه بر طراحی محیطی (CPTED) با الزامات عمومی همچون کاربري مختلط، طراحی مسیرهاي قابل پیش بینی، نور پردازي مناسب شهري، طراحی فضاهاي
قابل دفاع زمینه لازم جهت کاهش و ممانعت از شکل گیري جرایم شهري را به صورت عام در بافتهاي فرسوده و غیرفرسوده شهري فراهم می آورد.
محدوده نعمت آباد به عنوان یک بافت فرسوده شهري داراي مشکلات حاد در زمینه وقوع جرائم و گستردگی ان در فضاهاي عمومی می باشد و وجود زمین هاي خالی و رها شده باعث تشدید این معضل در محله نعمت آباد شده است در این پژوهش سعی بر این است تا ضمن شناسایی مکان هاي داراي معضل و گونه بندي ویژگیهاي این مکانها عوامل مؤثر محیطی مؤثر بر ایجاد این مکانها شناسایی شده و راهکار هاي طراحی محیط در ساماندهی این محله ارائه شود.
روش مورد استفاده، تحقیقی، توصیفی بوده و با بهرهگیري از منابع کتابخانهاي و جمعآوري اطلاعات وضع موجود محدوده مورد نظر به صورت میدانی و نیز با استفاده از پرسش نامه که توسط ساکنین تکمیل شده و نتایج حاصل با نرم افزار GIS و SPSS پردازش شده وبصورت نقشه هاي گرافیکی تدوین شده است وسعی براین بوده تا از این نتایج در جهت ارائه راهکارها استفاده شود.

کلیدواژه ها: طراحی شهري- بافت فرسوده- امنیت - عوامل محیطی - CPTED


دانلود مقاله (http://www.noandishaan.com/uploads/uploads/13614312021.rar)

ms_f90
1391,12,03, ساعت : 21:29
بازسازي و احیاء در بافت هاي فرسوده شهري

نویسنده: فریده کول آبادي

وقوع زمین لرزه هاي متوالی در کشور، به دلیل قرار گیري ایران در کمر بند زلزله، خرابی هاي زیادي را به همراه داشته است. این ویرانی ها را باید در عدم توجه به ساخت و سازهاي مقاوم در برابر زلزله و عدم توجه به مقاوم سازي ساختمان هاي موجود در کشور جستجو کرد. در این مقاله به مقوله بازسازي و نوسازي بافتهاي فرسوده شهري (به عنوان بخش مهمی از برنامه هاي توسعه پایدارکشور) می پردازیم که این موضوع در کاهش میزان اثرات و تبعات ناشی از وقوع سوانح و کنترل خسارات و تلفات انسانی می تواند بسیار اثر بخش باشد.
توحه به موضوعات مهم بشرح ذیل در مقوله بازسازي و بهسازي( پیشگیري ) ضروري است:
1. آموزش و فرهنگ سازي
2. ساخت و ساز اصولی و بازسازي بافتهاي فرسوده
3. مقاوم سازي ساختمانها دربافتهاي فرسوده
4. هدایت مشارکت مردمی
5. بیمه زلزله
6. تهیه و بازنگري ضوابط و مقررات
7. آئین نامه ها و دستورالعملهاي مربوطه
8. اطلاع رسانی و ایجاد سیستم مدیریت بحران
9. ایجاد سیستم ها و شبکه هاي اطلاعات بین المللی، امور تحقیقاتی و پیش بینی زلزله
10 . تعامل و تحقیقات در زمینه پیش بینی وقوع بلایا
11 . تعامل تجربیات تحقیقاتی در مرحله پیشگیري بسیار مهم و هریک در ارتباط تنگاتنگ با یکدیگر است.


دانلود مقاله (http://www.noandishaan.com/uploads/uploads/13614314991.rar)

ms_f90
1391,12,03, ساعت : 22:23
بافت هاي فرسوده شهري، ابعاد اجتماعی و فرهنگی (بازشناسی محدودیت ها و فرصت ها)


نویسنده: احمد حیدري، ایمان طبسی

هجمه فرهنگی و اجتماعی از زمان بحران صنعتی شدن و مناسبات آن و سرازیر شدن محصولات ناشی از آن به کشورها ، آغاز گردید که به لحاظ وجود ساختار اقتصادي ، اجتماعی و فرهنگی شهرهاي ما، که سنتی بودند بر تمامی روابط شهري تأثیر گذاشت و چه ره سنتی شهر را بدون برنامه ریزي دستخوش تغییرات بی قاعده نمود . بستر سازي فرهنگی یک واقعیت جوهري در احیا و ساماندهی شهري است . امروزه در فرهنگ معماري و شهرسازي ما این یک اصل پذیرفته و بدیهی است که ضرب آهنگ حیات شهر را مردمان ساکن در شهر با اندیشه، فعالیت، اقتصاد و مناسبات اجتماعی – فرهنگی خود ایجاد و تنظیم می نمایند . امروزه فرآیند مرمت شهري در فضایی مجرد و ویژگی هاي تاریخی، اجتماعی و فرهنگی شهر با دیدي ابزاري مورد توجه قرارگرفته است و نه به عنوان عناصر اصلی و تار و پود بافت شهري . بافت هاي قدیم نیاز به تداوم حیات دارند . و ارتقاء کیفیت اجتماعی در آنها باید مورد توجه قرار گیرد و این امر در گرو روزآمدکردن آن ها با دید هویت فرهنگی است .ارزش فرهنگی در معماري و شهر سازي در بافت هاي شهري و ترکیب و پیوستگی آن در توسعه هاي جدید یک ارزش است و این موضوع محدود به بافت تاریخی نیست ،واحدي است که به زمان محدود نمی شود . و حرکتی جاري است که باید ادامه پیدا کند.

کلیدواژه ها: بافت فرسوده- اجتماع - فرهنگ – هویت – بهسازي


دانلود مقاله (http://www.noandishaan.com/uploads/uploads/13614317721.rar)

ms_f90
1391,12,03, ساعت : 23:08
بررسی ویژگی ها و چالش هاي تملک املاك در نوسازي بافت هاي فرسوده
نویسندگان: مشیت الله نوروزي شمس، آزاده شیرمحمدي

تملک املاك واقع در بافت هاي فرسوده با هدف تولید اراضی لازم براي نوسازي این بافت ها و به عنوان یکی از اجزاي تفکیک ناپذیر فرآیند نوسازي، از اهمیت بسیار و تاریخچه اي به قدمت اقدامات عمرانی و نوسازي شهري در کشور برخوردار می باشد. هرچند مختصات ویژه مقوله تملک، آن را از متغیرهاي بسیاري نظیر مسائل مالی، اجرایی و حقوقی متأثر می سازد، ارتباط و برخورد مستقیم آن با حقوق خصوصی ساکنین بافت هاي فرسوده، این مقوله را بیش از سایر اقدامات نوسازي درکانون توجه مردم، متولیان امر و نیز رسانه ها و وسایل ارتباط جمعی قرار داده و نقش مهم و محوري مردم در پیشبرد روند تملک را آشکار می سازد. اما متأسفانه عملکرد پیشین متولیان نوسازي در حوزه تملک به گونه اي بوده است که به بدبینی و بی اعتمادي مردم و درنتیجه مقاومت آنان در برابر طرح هاي نوسازي انجامیده و درصورت ادامه چنین روندي ، طرح هاي نوسازي ارایه شده به دلیل فراهم نبودن بسترهاي لازم، قابل اجرا نبوده و به بن بست خواهند رسید.بنابراین هرچند برخورد رودرروي تملک با عامل انسانی، از سویی و رابطه مستقیم آن با دارایی هاي غیر منقول مالکین که در شرایط فعلی کشور ما از بالاترین حساسیت و ارزش نزد مردم برخوردار می باشد، از سوي دیگر، آسیب شناسی امر تملک را به مقوله اي پیچیده و بغرنج بدل ساخته اند، شناسایی موانع تملک و راهکارهاي رفع آنها اقدامی ضروري درجهت پیشبرد روند نوسازي بافتهاي فرسوده به نظر می رسد. گام اول در این راستا، دستیابی به نگرش و شناختی جامع و کامل نسبت به مقوله تملک و ویژگی هاي آن بوده و بدون چنین شناختی، آسیب شناسی امر تملک منجر به ارایه راهکارهاي سطحی و مقطعی خواهد شد که کارایی لازم را جهت اجرا در درازمدت نخواهند داشت. مقاله حاضر با بررسی همه جانبه تملک و ویژگی هاي آن، سعی دارد با شناسایی موانع و چالش هاي اساسی این مقوله راه را در جهت ارایه راهکارهاي عملی براي اجراي هرچه بهتر تملک و درنتیجه پیشبرد و تسریع روند نوسازي بافت هاي فرسوده هموار ساخته و با قرار دادن تجربیات علمی و عملی خود در معرض قضاوت همگانی، چراغی فراروي مطالعات، سیاست ها و اقدامات آینده سازمان هاي اجرایی نوسازي و بهسازي بافت هاي فرسوده شهري قرار دهد. در این راه از تجربیات چندساله سازمان نوسازي شهر تهران در تملک املاك و استفاده از کارشناسان و متخصصان مجرب در جهت عارضه یابی امر تملک استفاده گردیده و امید می رود که این امر آغازي براي در پیش گرفتن رویکرد علمی به تملک باشد.

کلیدواژه ها: نوسازي- تملک- آسیب شناسی- ویژگی ها- معضلات.

دانلود مقاله (http://www.noandishaan.com/uploads/uploads/13614320091.rar)

ms_f90
1391,12,22, ساعت : 23:14
برنامه اصلاح مجدد زمین (LR) ابزار مدیریت توسعه در بافت هاي فرسوده شهري

نویسندگان: مجتبی رفیعیان، احسان لگزیان

توجه به مدیریت توسعه زمین، در تدوین نهایی طرح توسعه بافت هاي فرسوده موضوعی بسیار مهم و شایان توجه است. عدم توجه به ضرورت مدیریت و توسعه یکپارچه زمین، همگام با جریان توسعه کالبدي پیش بینی شده براي این پهنه ها سبب می گردد تا هدف اصلی طرح توسعه، که ارتقاء کیفیت سکونت در این پهنه هاست، محقق نگردد. دراین مقاله، هدف اصلی، معرفی الگویی کاربردي در زمینه مدیریت توسعه زمین، به منظور هدایت و مدیریت جریان توسعه و معاصرسازي بافت هاي فرسوده شهري است. بدین منظور، برنامه اصلاح مجدد زمین (Land Readjustment) به عنوان روش منتخب مدیریت توسعه زمین در بافت هاي فرسوده شهري، معرفی و زمینه هاي مختلف کاربرد آن با توجه به تجارب گسترده جهانی در دهه هاي اخیر بیان می گردد. نتایج مورد نظر در این زمینه می تواند به عنوان ابزاري کارآمد واثرگذار با کارکردهاي اقتصادي و کالبدي، در جهت هدایت و مدیریت توسعه زمین، همگام با طرح هاي توسعه در بافت هاي فرسوده شهري مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه ها: اصلاح مجدد زمین- مدیریت توسعه زمین- بافت فرسوده شهري


دانلود مقاله (http://www.noandishaan.com/uploads/uploads/13630032391.rar)

ms_f90
1391,12,23, ساعت : 23:36
بهسازي، نوسازي بافت هاي فرسوده و میزان تطابق اقدامات انجام شده با شاخص هاي توسعه پایدار شهري در بافت فرسوده اطراف حرم مطهر حضرت رضا(ع)


نویسندگان: مینا جنتی نمینی، مرتضی جعفرزاده نجار، ریحانه رئیس السادات

بهسازي و نوسازي و کلاً توسعه به معنی تغییر و تحول، از همان ابتدا همراه و همگام بشر بوده است. در سال هاي اخیر و با توجه به تحولات سریع علمی و فنی و به تبع آن، دگرگونی در ساختار هاي اجتماعی، اقتصادي و کالبدي شهرها و مطرح شدن نظریه توسعه پایدار، اهمیت بهسازي و نوسازي شهري دو چندان شده است. بر این اساس اقدامات بهسازي ونوسازي شهري با ابعاد گوناگون و وسیع خود ، بهترین راهبرد براي رسیدن به شهر پایدار می باشد.


اهداف مقاله :

1) آشنایی با مفاهیم بهسازي ، نوسازي، بازسازي و توسعه پایدار شهري .
2) شناسایی شاخص هاي توسعه پایدار شهري.
3) بررسی اقداماتی که تاکنون در بافت فرسوده اطراف حرم مطهر حضرت رضا(ع) انجام شده.
4) بررسی میزان تطابق طرح بهسازي و نوسازي بافت فرسوده اطراف حرم مطهر حضرت رضا(ع) با شاخص هاي توسعه پایدار شهري.
روش تحقیق در بخش اول این مقاله یعنی معرفی طرح نوسازي و بهسازي و معرفی مفاهیم اولیه توسعه پایدار به روش کتابخانه اي و در بخش دوم یعنی جمع آوري مستندات و مدارك جهت شناسایی شاخص هاي توسعه پایدار و بررسی میزان تطبیق طرح بهسازي و نوسازي بافت فرسوده اطراف حرم مطهر حضرت رضا(ع) به شیوه تحلیلی – پیمایشی است.کلیدواژه ها: بهسازي و نوسازي - توسعه پایدار شهري - بافت فرسوده - حرم مطهر حضرت رضا(ع)

دانلود مقاله (http://www.noandishaan.com/uploads/uploads/13630034221.rar)

ms_f90
1391,12,24, ساعت : 13:26
تبدیل بافتهاي تاریخی فرسوده به فضاهاي شهري پویا « بررسی موردي محله آخوند در شهر قزوین »نویسندگان: سعید صداقت جهرمی، نرگس حسینی مروجی، مونا علیشاهی

ساختمانها و کلیه فضاها و بافتهاي تاریخی شهرها، ارائهکننده هویت، تاریخ و فرهنگ آنها هستند و حتی اهمیت این موضوع گاه در سطح هویت ملی مطرح میشود. اما در سالهاي اخیر و با پیشرفت روزافزون علوم و فنون و توسعه صنعتی، شهرهاي تاریخی بیش از سایر شهرها تحت تأثیر نتایج متأثر از این پدیده بودهاند، چنانکه این تحولات سریع و ناگهانی و نیز گسترش و توسعه شهر سبب شده است که نوعی عدم تعادل و تناسب میان بافت جدید و قدیم شهر به وجود آید و ارتباط بین این دو بافت، به تدریج در حال ضعیف شدن و گسیختگی باشد. از طرفی واقعیتهاي زندگی مدرن امروزي و تأثیر آن بر علایق و نیازهاي انسانی و متعاقباً بالا رفتن سطح مطلوب زندگی باعث شده است که بافتهاي تاریخی شهرها، رفتهرفته رونق گذشته خود را از دست بدهند و به مکانهایی ناامن و نامطلوب و عاري از کیفیتهاي مناسب براي زندگی شهري امروزي تبدیل گردند.
فضاي شهري، گونهاي هدفمند از فضاي باز شهر است که به صورت خطی یا ریز و درشت، در لابهلاي هر بافتی مشاهده میشود. از آنجا که تصویر ذهنی (Image) افراد، نقش مهمی در ادراك آنها از فضا دارد و به مثابه شرط لازم براي ارتباط آنان با محیط میباشد، باید با شناخت و درك عواملی که در ایجاد این تصویر ذهنی و تبدیل عینیت فضا به ذهنیتی زیبا و قابل قبول نقش دارند، در جهت تامین بخشی از نیازهاي امروز، به بازآفرینی (Regeneration) و بهسازي (Rehabihitation) بافتهاي تاریخی فرسوده و ایجاد پیوند بین فضاهاي آن پرداخت. در این مقاله ضمن تشریح مباحث مطرحشده، محله تاریخی آخوند در شهر قزوین مورد بررسی قرار میگیرد.

کلیدواژه ها: بافت تاریخی- فضاي شهري- هویت- بهسازي- بازآفرینی- تصویر ذهنی

دانلود مقاله (http://www.noandishaan.com/uploads/uploads/13630037101.rar)

ms_f90
1392,01,01, ساعت : 20:59
چالش هاي حقوقی نوسازي بافتهاي فرسوده

نویسنده: مشیت اله نوروزي شمس

یکی از موانع مهم در مسیر نوسازي بافتهاي فرسوده چالش هاي حقوقی است که در این مسیر پیش روي مجریان و متولیان نوسازي بافتهاي مذکور قرار دارد. در این مقاله چالش هاي مذکور در دو حوزه مورد مطالعه قرار گرفته است. حوزه اول مربوط به موانع و مشکلات حقوقی نوسازي بافتهاي فرسوده است که متأسفانه تاکنون به طور کلی از دید مراجع قانونگذاري (به معنی اعم) مغفول مانده است. حوزه دوم نیز مربوط به قوانین و مقررات نوسازي بافتهاي فرسوده است که علی رغم وجود قوانین و مصوبات عدیده هنوز هم از نواقص و اشکالات اساسی رنج می برد. نگارنده با توجه به تجارب عملی خود در حوزه نوسازي بافتهاي فرسوده در این مقاله تلاش دارد تا با کنکاش در این دو حوزه چالش هاي حقوقی نوسازي بافتهاي فرسوده تبیین نموده و در خاتمه نیز پیشنهاداتی در این خصوص ارائه شده است.

کلیدواژه ها: چالش هاي حقوقی – نوسازي – بافت هاي فرسوده – موانع حقوقی


دانلود مقاله (http://www.noandishaan.com/uploads/uploads/13634164161.rar)

ms_f90
1392,01,01, ساعت : 21:08
چگونگی تدوین گونه هاي مسکن در نوسازي بافت هاي فرسوده (نمونه موردي: محله عودلاجان تهران و پروژه نواب)نویسندگان: نعیمه رضایی، فاطمه ستوده علمباز، علی خانی

در چند دهه اخیر در کشور ایران سیاست هاي گوناگونی به منظور تأمین مسکن براي اقشارکم درآمد اتخاذ شده است؛ اما تاکنون هیچگونه تلاشی جهت تدوین گونه هاي مسکن مناسب براي این گروهها صورت نگرفته است. در سال هاي اخیر، با رواج یافتن بحث نوسازي بافت هاي فرسوده شهري، ضرورت تدوین گونه هاي مسکن مناسب براي این اقشار با توجه به لزوم تخریب مسکن هاي فرسوده موجود و ایجاد مسکن هاي جدید بیش از پیش آشکار شده است. از آنجا که ساکنان این بافت ها جزء اقشار متوسط و پایین جامعه و داراي فرهنگ ها و سلایق گوناگون می باشند، گونه هاي مسکن ساخته شده نیز باید مطابق با ویژگی هاي اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی آنها باشد. مقاله حاضر سعی دارد با بررسی عوامل مؤثر در تدوین گونه هاي مسکن در بافت هاي فرسوده و همچنین بررسی دو نمونه موردي در تهران، گامی مؤثر به سوي ایجاد مسکن هاي مناسب براي ساکنان این بافت ها بردارد.

کلیدواژه ها: بافت هاي فرسوده الگوي مسکن محله عودلاجان پروژه نواب


دانلود مقاله (http://www.noandishaan.com/uploads/uploads/13634166221.rar)

ms_f90
1392,01,01, ساعت : 21:35
رویکرد مطلوب برخورد با بافت هاي فرسوده شهر تهران مطالعه موردي: محله شمیران نونویسندگان: مانا ابراهیمی مجرد، مهران علی الحسابی

موضوع بافت هاي فرسوده سالهاست در جهان مورد توجه سازمان هاي دولتی و نیز متخصصینی چون شهرسازان و معماران قرار گرفته است و به صورت هاي متفاوت با آن برخورد می شود. حل مشکلات بافت هاي فرسوده، نیازمند برخوردي صحیح و روشی مناسب است. بهسازي، نوسازي و یا بازسازي گونه هاي متفاوتی از مداخله در بافت هاي فرسوده و مسأله دار است که با روش هاي اجرایی متفاوت در کشورهاي مختلف به مورد اجرا گذارده شده و هر یک به گونه اي آن را تجربه نموده اند. در سال هاي اخیر در شهر تهران با توجه به اهمیت یافتن بحران زلزله و آمار بالاي فرسودگی در بناهاي موجود، معضل بافت هاي فرسوده به امري جدي و غیر قابل حل تبدیل گردیده است که همین امر باعث شده تا مسؤولین دولتی هر از چندگاهی برنامه جدیدي ارائه دهند و به طور آزمایشی آن را در بخشی از شهر اجرا نمایند. ضعف در برنامه ریزي و بی توجهی به ابعاد اجرایی کار باعث شده است تا معضل بافت هاي فرسوده همچنان لاینحل باقی بماند و نتیجۀ طرح هایی نیز که تا کنون در این زمینه اجرا شده اند (از جمله طرح نواب) با موفقیت همراه نبوده است. اکثر طرح هایی که تا به حال توسط دستگاه هاي مجري ارائه گردیده، مشارکت مردم را نادیده انگاشته و یا اینکه ابعاد واقعی و وسیع مشارکت را از نظر دور داشته اند. این در حالی است که باید از پتانسیل هاي موجود در شهر و محلات، که مردم عناصر اصلی آن هستند، به صورتی منطقی و عملی بهره برد. نکتۀ مهم دیگري که در رابطه با نحوة برخورد با بافت هاي فرسوده وجود دارد، جلب اعتماد مردم توسط دولت می باشد که متأسفانه در تهران این امر به درستی صورت نگرفته است. برنامه هاي دولت و شهرداري تهران که اکثراً در مرحلۀ اجرایی با اختلال مواجه می شود، باعث شده تا مردم اعتماد خود را نسبت به پروژه ها و پیشنهادات مجریان از دست بدهند و بیش از پیش نگران زندگی در خانه هاي غیر مستحکم گردند. تا کنون راهکارهاي مختلفی براي حل این مشکل مطرح شده است. راهکارهایی که در واقع هیچ یک نتوانستند جامه عمل بپوشند. رویکردهایی که تا به حال به کار گرفته شده مانند دوباره تنظیم زمین به منظور اجراي طرح هاي توسعه شهري انجام می شود، یا تملک اجباري و یا روش هاي داوطلبانه مثل تجمیع و یا تراکم تشویقی هر یک داراي اشکالاتی است که موجب شده بسیاري از پروژه ها در مرحله اجرایی متوقف گردند. روش تحقیق مطالعه در مرحله اول یعنی بررسی راهکارهاي موجود و سابقه تحقیق، روش تحلیلی - توصیفی با استفاده از داده هاي ثانویه (اسنادي) یا کتابخانه اي است. همچنین روش جمع آوري اطلاعات به صورت استفاده اسنادي از منابع آرشیوها، کتابخانه ها و اینترنت خواهد بود. در مرحله تحلیل داده ها و مطالعه موردي، روش اسنادي - پیمایشی و تکنیک هاي مرتبط با این روش مانند مصاحبه انفرادي و پرسشنامه صورت خواهد گرفت و جامعه آماري نیز، مردم ساکن در بخشی از بافت فرسوده منطقه 4 تهران (شمیران نو) می باشند. مقاله حاضر خواهد کوشید تا ضمن تلاش در جهت معرفی اهمیت نوسازي و بهسازي بافت هاي شهري و تشریح رویکردهایی که در این زمینه مطرح و قابل پیگیري است، اقدامات صورت گرفته در ارتباط با این بافت ها و مصادیق آن را مورد بررسی قرار دهد. همچنین میزان تأثیر گذاري این شیوه ها - مانند مقاوم سازي- و اینکه تا چه حد در مرحله عملی و اجرایی مؤثر بوده اند، با استناد به سخنان و نظرات متخصصین در این زمینه مورد بررسی قرار می گیرد. در پایان تلاش خواهد شد تا راهکارهاي مناسب تر که سعی شده جوانب مختلف حل معضل بافت هاي فرسوده در آنها مد نظر قرار گیرد، در اولویت قرار گیرند. بدیهی است که این رویکرهاد براي عملی شدن نیاز به مطالعات گسترده تري دارد تا نواقص احتمالی آن مرتفع گردد. امید است که با اتخاذ رویکردهاي مناسب تر در آینده بتوان گرهی از گره هاي بافت هاي فرسوده گشود.

کلیدواژه ها: تهران- بافت فرسوده- نوسازي- بهسازي- بافت تاریخی - رویکرد هاي بهسازي و نوسازي

دانلود مقاله (http://www.noandishaan.com/uploads/uploads/13634168581.rar)

ms_f90
1392,01,09, ساعت : 15:32
مطالعات راهبردي - ساختاري و عملیاتی تجدید حیات شهري بافت هاي فرسوده (بازتعریف بهسازي، نوسازي و بازسازي بافت هاي فرسوده شهري)

نویسندگان: جلیل حبیب اللهیان، سمیه فدائی نژاد

بافت هاي شهري در انواع گوناگون (تاریخی ، فرسوده، حاشیه اي با اسکان هاي غیر رسمی)، به دلیل فرسودگی و نارسایی هاي کالبدي، کمبود خدمات و زیرساخت هاي شهري مناسب از یک سو و شرایط نامطلوب زیست محیطی و انواع مسایل اجتماعی - فرهنگی و اقتصادي از دیگرسوي ، به شدت نیازمند اقدامات همه جانبه درجهت احیاء، توسعه و ساماندهی و به عبارت بهتر ” تجدید حیات شهري“ می باشند علی رغم تسهیلات پیش بینی شده در تبصره 6 قانون بودجه سال جاري و سال هاي قبل و راهبردهاي مصوب برنامه هاي سوم و چهارم توسعه، که نشان دهنده توجه دولت و نظام به موضوع بهسازي، نوسازي و بازسازي بافت هاي فرسوده شهري و تاریخی می باشد، هنوز اقدام قابل قبولی به لحاظ مقیاس و عملکرد در قالب یک الگو در این مورد انجام نشده، یا در صورت انجام قابلیت تعمیم به عنوان الگوي قابل تکرار در همه شهرهاي کشور را دارا نمی باشد . از آنجائی که مسائل بافت هاي شهري ما در ابعاد اقتص ادي، اجتماعی - فرهنگی و کالبدي، با ویژگی هاي بافت هاي مشابه شهري در سایر کشورها متفاوت است، لیکن نمی توانیم اقدامات آنها را عیناً تکرار و راه حل هاي ایشان را راهنماي خود در این مهم قرار دهیم . در نتیجه راهکارها براي هر گونه اقدام در بافت ها، باید همه جانبه، بومی شده و در عین حال متنوع و برمبناي استراتژي هاي روشن مدیریتی انجام شده باشند . بنابراین فرآیند برخورد با بافت هاي فرسوده و هرگونه اقدام در آنها، یک فرایند صددرصد تحقیق در عملیات است . نه فقط می توانیم بیندیشیم، مطالعه کنیم و طرح تهیه کنیم و نه می توانیم بدون فکر و اندیشه عمل کنیم . تحقیق و مطالعه کارآمد و مؤثر در امر اقدام در بافت هاي آسیب دیده شهري در میدان عمل به دست می آید، چرا که اصولا برخورد با این مسأله، فرمول از پیش تعیین شده اي ندارد . بدین ترتیب می توان گفت که، هر بافت شهري با ویژگی هاي خاص خود، راه حل و طرح و برنامه خاص خود را می طلبد.

کلیدواژه ها: بافت فرسوده- تجدید حیات - طرح راهبردي- ساختاري- طرح عملیاتی


دانلود مقاله (http://www.noandishaan.com/uploads/uploads/13641976421.rar)

ms_f90
1392,01,09, ساعت : 16:15
مهندسی اجتماعی، رویکرد نوین در تحقق پذیري حداکثري بافتهاي فرسوده نمونه موردي: طرح سیما و منظر شهري نعمت آباد غربی- منطقه 19 تهران

نویسندگان: بهمن ادیب زاده، سید ابراهیم حسینی

هدف از این پژوهش دستیابی به راهکارهاي جلب همکاري ساکنین و در نتیجه تحقق پذیري در طرحهاي شهري می باشد روش مورد بررسی با عنوان مهندسی اجتماعی در طرحهاي شهري به مجموعه اقدامات در روند تهیه این طرحها که در ارتباط مستقیم با مردم است اطلاق می کردد.
مهندسی اجتماعی به حضور و مشارکت مردم از ابتداي شروع مطالعات طرح ساماندهی، تا اتمام آن تأکید دارد و با رویکرد طراحی با مردم به این مسأله می پردازد. پژوهش حاضر به روش برخورد با بافتهاي فرسوده به استفاده از مهندسی اجتماعی پرداخته و گام هاي مختلف ان از شروع پروژه تا مرحله پیشنهاد طرح هاي مختلف را در یک پروژه نمونه معرفی می کند.
مهندسی اجتماعی بدلیل بهره گیري از 1) مبانی تئوریک 2) ساختار دینامیک و بازخوردي (رفت وبرگشتی) 3) شیوه هاي اجرایی یک نظام علمی بوده که قابلیت تسري آن را به بافت هاي دیگر امکان پذیر می نماید. از نتایج مهندسی اجتماعی می توان به سرعت اجراي کار، اطمینان خاطر از رضایت گروههاي هدف، حذف گامهاي موازي و اضافی، اعتماد سازي نسبت به طرح و کاهش معارضین و ارتباط مستمر و موثر میان ساکنین و مدیریت شهري اشاره کرد.
نمونه موردي طرح منظر شهري نعمت آباد است که به عنوان یک بافت فرسوده در منطقه 19 شهرداري تهران با رویکرد مهندسی اجتماعی تدوین شده و این مقاله با استفاده از نتایج حاصل از مطالعات میدانی، کتابخانه اي و بخش مستند سازي پروژه این طرح به بیان مراحل مختلف آن از ورود به بافت تا مرحله نهایی که ارائه طرح پیشنهادي می باشد پرداخته و نقش مهندسی اجتماعی و تأثیر آن بر کیفیت تحقق پذیري طرح را بررسی می کند.
در پایان با بررسی مقایسه اي طرح پیشنهادي که حاصل مهندسی اجتماعی و مشارکت مردم از ابتدا تا انتهاي طرح است به بیان مزیت هاي طرحهاي حاصل از رویکرد مهندسی اجتماعی پرداخته است.

کلید واژه ها: مهندسی اجتماعی- مشارکت مردمی- بافت فرسوده- تحقق پذیري- طراحی با مردم

دانلود مقاله (http://www.noandishaan.com/uploads/uploads/13641978471.rar)

ms_f90
1392,01,15, ساعت : 19:21
ارتقاي ارزش بافت فرسوده از دارایی پایه به مزیت رقابتی شهرنویسندگان: علی اصغر شیره پز آرانی، مقداد نمکی، محمد عصاري

هدف این مقاله ، ارایه تجربه "آران و بیدگل" با استفاده از الگوي نوین مدیریت راهبردي براي تدوین راهبرد و اجراي فرایندها و فعالیت هاي نهادي ، اجتماعی ، فرهنگی وکالبدي در یکی از پهنه ها است که بالا ترین موقعیت و امکان فرصت در بافت فرسوده را داراست. در این الگو بافت فرسوده به عنوان دارایی پایه شهر محسوب می شود که با اجراي راهبردهاي قابلیت ساز قادر به ایجاد ارزش افزوده (مالی وغیر مالی) شده است. از منظر زنجیره راهبردي ، دارایی ها به پنج گروه تقسیم می شود که هر گروه تکامل یافته گروه مادون در مقیاس راهبرد است. راهبرد بهسازي بافت فرسوده، جریان دادن بافت در زنجیره راهبردي آن تا مرحله دستیابی به مزیت رقابتی وایجادکننده ارزش افزوده است . براي تحلیل، ابتدا مجموعه اي از فرصت ها، تهدیدها، ضعف ها، قوت ها و توانمندي هاي جدید بافت فرسوده شناسایی و براي ارایه راهبردها از الگوي یورواکوییپ به عنوان الگوی اصلاح شده SWOT استفاده شده است. براي ارتقاي بافت فرسوده در زنجیره راهبردي مجموعه اي از اقدامات وراهبردهاي قابلیت ساز در سه حوزه مورد تحلیل قرار گرفته است : 1- طراحی و اجراي مجتمع علمی، فرهنگی و بهسازي مجموعه پیرامون 2- تشکیل شرکت احیاي بافت فرسوده با مشارکت شهرداري، میراث فرهنگی و شرکت عمران و مسکن سازان 3- ایجاد مؤسسه علمی فرهنگی دکتر عظیمی با مشارکت افراد مؤثر محلی و هیأت مذهبی 4- مرمت و ساماندهی محور و ابنیه داراي ارزش فرهنگی تاریخی . با این و صف با نگرش راهبردي به ساماندهی بافت فرسوده، ضمن افزایش قابلیت ها، تبدیل منافع بالقوه به عملکرد بالفعل، به دنبال می آید و ظاهر می گردد.

کلیدواژه ها: ارزش افزوده- بافت فرسوده- زنجیره راهبردي دارایی ها- قابلیت- چگالی فرصت


دانلود مقاله (http://www.noandishaan.com/uploads/uploads/13641981311.rar)

ms_f90
1392,01,15, ساعت : 19:23
ارزیابی میزان موفقیت طرح نوسازي ، بهسازي و احیاء مجموعه فرهنگی تاریخی صاحب الامر و چایکنار تبریز

نویسندگان: نازیلا رشیدپور، نفیسه راد جهانبانی

وجود بیش از 2500 هکتار بافت فرسوده که عمدتاً در مرکز شهر تبریز واقع شده اند و ارائه طرح تملک و تخریب اماکن فرسوده و احداث بناهاي جدید شهري و بهبود کیفیت زندگی مردم، اهمیت طرح هاي نوسازي و بهسازي را به عنوان یکی از راه کارهاي تحقق و توسعه درونی شهرها بیش از پیش بیان می نماید. اما در مقابل آسیب هاي آشکار و پنهان اجتماعی و شکست اقتصادي این طرح ها از یک سو و کندي و تاخیر در اجراي آنها و در نتیجه عدم تحقق اهداف در افق زمانی پیش بینی شده از سوي دیگر ، ضرورت بررسی و ارزیابی طرح هاي نوسازي و بهسازي را در بافت هاي فرسوده شهري اجتناب ناپذیر می سازد. در راستاي تحلیل مسائل فوق و براي دستیابی به هدف تحقیق ارزیابی میزان موفقیت طرح نوسازي و بهسازي مجموعه "صاحب الامر" و "چایکنار" تبریز مورد پژوهی بحث حاضر را تشکیل می دهد. در این تحقیق که از نوع کاربردي است از روش ارزیابی با تأکید بر تحلیل محتوا استفاده گردیده که مهمترین اطلاعات گردآوري شده از طریق مطالعات اسناد و سنجش از طریق پرسش نامه بوده است. نتایج حاصل از تحقیق بیانگر این واقعیت است که به دلایلی از قبیل طولانی شدن مدت اجرا ،عدم توجه به سرانه بالاي تجاري و احداث مجتمع هاي تجاري علی رغم اشباع محدوده، متفاوت بودن طرح مذکور با شکل اجرا شده آن ،عدم هماهنگی هاي بصري طرح در سبک معماري جدید و قدیم و در نهایت عدم رضایت مندي و مشارکت کسبه و بازاریان در طول زمان تهیه و اجرا ، طرح مذکور ناموفق ارزیابی می گردد.


کلیدواژه ها: تبریز-، میدان حسن پادشاه- چایکنار- ارزیابی و احیاء بافت فرسوده


دانلود مقاله (http://www.noandishaan.com/uploads/uploads/13649862801.rar)


منبع : نواندیشان

در صورت نیاز به پسورد : www.noandishaan.com (http://www.noandishaan.com)