PDA

توجه ! این یک نسخه آرشیو شده میباشد و در این حالت شما عکسی را مشاهده نمیکنید برای مشاهده کامل متن و عکسها بر روی لینک مقابل کلیک کنید : معرفی رشته های دانشگاهی(هنر)صفحه ها : [1] 2

PARVAZ68
1388,07,10, ساعت : 22:52
عکاسی
دیباچه: اولین عکسها با دوربینهای ابتدایی وکمترین تجهیزات تولید میشدند و امکانات و تجهیزاتی که امروزه برای عکاسانمهیا است، قابل مقایسه با آن زمان نیست. اما با کمی دقت میتوان متوجه شدکه عکسهای آن دوران با عکسهای آتلیهای امروز تفاوت چندانی ندارند چراکه هر دو، عکسهایی خشک و بیروح هستند که همه چیز رویشان ثبت میشود،بدون این که از خودشان اظهار وجودی بکنند. عکسهایی که با حاشیهای سفیدبه کاغذ چسبیدهاند و این خود تأکیدی بر فاصله این عکسها با واقعیت است وچه تأسفبار است که بسیاری از مردم عکاسی را مساوی با همین عکسهای پرسنلیو خانوادگی میدانند! و متعجب هستند که چرا عدهای از جوانان برایفراگرفتن این حرفه چهار سال در دانشگاه تحصیل میکنند در حالی که بسیاریاز عکاسان موفقی که آنها میشناسند، این حرفه را نسل در نسل فراگرفتهاندو اصلاً تحصیلات دانشگاهی ندارند.اما استادان و دانشجویان رشته عکاسی نظریمتفاوت دارند. آنها معتقدند که استودیوهای عکاسی به "حرفه عکاسی"میپردازند در حالی که دانشگاهها "هنر عکاسی" را آموزش میدهند.دانشجویان رشته عکاسی با علوم و فنون مختلفی در زمینه عکاسی آشناشده و همچنین رشتههای مختلف عکاسی را از قبیل عکاسی خبری،تبلیغاتی، علمی، طبیعت و پرتره آموزش میبینند. البته این اطلاعاتخیلی جامع و عمیق نیست چون هریک از رشتههای فوق، خود دنیایگستردهای دارد که نمیتوان طی چهار سال با آنها آشنا شد و اصلاً یکعکاس نمیتواند با تمامی این رشتهها و تجهیزات مربوط به آنها بهخوبی آشنا گردد. در ضمن دانشگاه تنها راه دستیابی به اطلاعاتعلمی، فنی و هنری مورد نظر در رشته عکاسی نیست. اما یک دانشجویعکاسی میتواند طی مدت کوتاهتری این اطلاعات را کسب کند؛ یعنیمعلوماتی را که یک عکاس تجربی طی مدت طولانی به دست میآورد،یک دانشجو در مدت چهار سال آموزش میبیند. در واقع یک عکاس بهثبت و گزینش لحظههایی از زمان میپردازد که دربردارنده نمایشی ازحالات انسانی، پدیدههای علمی، مناظر طبیعی یا هر موضوع دیگری استکه قابل ثبت بر روی نوار حساس فیلم میباشد. این گزینش از یک سوبرپایه شناخت فرهنگ جامعه و شناخت عمومی هنرها استوار است و ازسوی دیگر بر انتقال و تطبیق آنها با فنشناسی و علوم مربوط بهعکاسی تکیه دارد و مهمترین کار عکاسی عبارت است از تلفیق به جا ودرست این دو با یکدیگر. چرا که فنشناسی در عکاسی به ساخت قالباصلی عکس کمک میکند و شناخت فرهنگ، جامعه و هنر به ساخت محتوایکار یاری میرساند.
تواناییهای لازم :
هنرمند عکاس به هنر دیدن مجهز است. چشمهای هوشیار و جستجوگر او بهمعنی مکانها، اشیاء و حوادثی رخنه میکند که از نگاه لغزندهچشمهای دیگران پنهان میماند. بنابراین زیبایی را در چیزهای پیشپاافتاده، غیرمعمول را در معمول و معنی را در ظاهراً بیمعنی میبیند.همچنین یک عکاس باید در محیط جامعه بوده و پرجنب و جوش باشد. چونعکاسی مثل نقاشی نیست که در خانه بنشینیم و هرچه دلمان خواستنقاشی کنیم و حتی در تابستان، پاییز را بکشیم بلکه عکاسی شکارلحظهها است پس باید در ساعات مختلف شبانهروز در مکانهای متفاوتحضور داشت تا بتوان لحظه مورد نظر را شکار کرد. و بالاخره یک عکاسباید اطلاعات عمومی خوبی داشته باشد؛ یعنی باید شعر بخواند، داستانبخواند، روزنامه بخواند تا بفهمد در کجا و در چه زمانی زندگی میکندچون عکاسی که در زمان حال نباشد، نمیتواند عکس بگیرد.
موقعیت شغلی در ایران :
اکثر فارغالتحصیلان رشته عکاسی جذب مطبوعات میشوند چون در حالحاضر ما شاهد گسترش مطبوعات و نیاز آنها به عکاسانی تازهنفس و متبحرهستیم. برپایی نمایشگاههای صنعتی متعدد و توجه به آگهیهای تجاریو فرهنگی نیز باعث شده است که تعداد قابل توجهی از فارغالتحصیلانجذب عکاسی تبلیغاتی بشوند، حوزه انتشارات نیز تعداد دیگری ازفارغالتحصیلان این رشته را به کار گرفته است و با کمال تأسفتعدادی از فارغالتحصیلان نیز استودیو باز کرده یا به عکاسی ازمراسم و میهمانیها میپردازند در حالی که برای کار در یک آتلیهعکاسی نیاز نیست که دانشجو چهار سال در دانشگاه تحصیل کند بلکهمیتوان طی چند ماه بهراحتی فن عکاسی را فرا گرفت و یک آتلیهعکاسی باز کرد.
درسهای این رشته در طول تحصیل :
دروس پایه :
مبانی هنرهای تجسمی، کارگاه طراحی پایه، کارگاه عکاسی پایه،هندسه مناظر و مرایا، هنر و تمدن اسلامی، آشنایی با هنر در تاریخ،آشنایی با هنرهای سنتی ایران، آشنایی با رشتههای هنری، کارگاهعکاسی رنگی.
دروس اصلی :
شیمی عمومی و شیمی عکاسی، فیزیک و ابزارشناسی، تاریخچه عکاسی،آشنایی با فیلمبرداری، نورپردازی، فنون عرضه و نمایش عکس، تجزیه وتحلیل و نقد عکس، کارگاه تخصصی عکاسی، فنون بازسازی عکس.
دروس تخصصی :
کارگاه عکاسی، طرح و رساله نهایی.
منبع: کتاب آشنایی با رشته های دانشگاهی سازمان سنجش آموزش کشورتالیف خانم فیروزه سودایی ونرم افزار سامان رشته ی سازمان سنجش
برگرفته از وبلاگ تبیان

PARVAZ68
1388,07,10, ساعت : 22:53
کارگردانی تلویزیون
دیباچه: طبق آماری که در سال 1993 گرفته شدهاست، نوجوانان آمریکایی تا پایان دبیرستان 19 هزار ساعت به تلویزیون نگاهمیکنند؛ یعنی بیشتر از مدت زمانی که در کلاس درس حضور دارند، وقت خود راصرف تماشای تلویزیون میکنند. متأسفانه درکشور ما آمار دقیقی در این زمینهوجود ندارد. اما تأثیرپذیری بسیار زیاد نوجوانان و جوانان ما از شخصیتهایتلویزیونی، بیانگر آن است که جوانان، بخش عظیمی از وقت خود را صرف تماشایتلویزیون میکنند و در این میان تله تئاترها، فیلمها و سریالهایتلویزیونی که در حیطه کار کارگردانان تلویزیون است، بیشترین مخاطب رادارند.تخصص کارگردانی تلویزیون از سال گذشته در دانشکده صدا و سیما در دوگرایش نمایش و مستند ارائه میشود.
گرایش نمایش :
کارگردانی تلویزیونی یک رشته کاربردی است و هدف آن تربیت نیروی متخصص،متعهد و خلّاق برنامهساز در جهت سیاستهای سازمان صدا و سیما است؛ افرادیکه به یاری معلومات و مهارتهای فنی، تکنیکی، هنری و تحلیلی، زمینه ساخت وتولید انواع برنامههای تلویزیونی را فراهم میآورند. در واقع کارگردانتلویزیون کسی است که ذهنیت خود را با استفاده از آموزشهای کلاسیک وآکادمیکی که در خصوص برنامهسازی تلویزیون در طول دوران تحصیل کسب کردهاست، به تصویر میکشد و با خلاقیت و نوآوری به تولید برنامههای تلویزیونیمیپردازد. در این میان، دانشجویان گرایش نمایش، به مطالعه، پژوهش و تجربهدر کارگردانی انواع برنامههای داستانی تلویزیون اعم از سریالها،برنامههای کوتاه و تلهتئاترها میپردازند. به عبارت دیگر، دانشجویاناین گرایش، روشهای طراحی و تولید یک برنامه داستانی از عرصه ایده تا ساختدر استودیو یا واحد سیار، پخش و ارزشیابی آن را فرا میگیرند و در اینمیان با چگونگی نقد و تحلیل برنامههای تلویزیونی، تحولات اجرا،تصویرنامهنویسی، جلوههای خاص، طراحی صحنه، شیوههای بیان و نحوه ارتباطتنگاتنگ فرم و محتوا آشنا میشوند.گفتنی است که تمامی این دروس همراه بافعالیتهای عملی و کارهای کارگاهی است تا دانشجویان با استفاده از امکاناتو تجهیزات کاربردی دانشکده و سازمان صدا و سیما بتوانند، تجربه و مهارتلازم را برای ساخت و تولید برنامههای داستانی تلویزیونی کسب نمایند.
درسهای این رشته در طول تحصیل:
دروس مشترک در هر دو گرایش:
مبانی ارتباطات، مردمشناسی و رسانههای تصویری، عکاسی، آشنایی با هنر درتاریخ، تاریخ تلویزیون و فناوری رسانههای جدید، حکمت هنر اسلامی،ارتباطات بصری، آشنایی با فلسفه، پژوهش و نگارش در تلویزیون، تلویزیون:
زبان و ساختار، درک و بیان بصری، مخاطبشناسی تلویزیون، فلسفه هنر،ابزارشناسی تولید، شناخت عوامل نمایش، گونهشناسی فیلم، مبانی برنامهسازیتلویزیونی، کارگاه تصویر و نور، مبانی تدوین، مبانی برنامهسازی تکدوربینه، گونهشناسی برنامههای تلویزیونی، مبانی کارگردانی نمایش،مستندشناسی، موسیقی در فیلم و تلویزیون، تدوین دیجیتال، جلوههای خاص،کارگاه چند رسانهای، طراحی و مدیریت تولید، تلویزیون آموزشی، پروژه نهایی.
دروس تخصصی گرایش نمایش:
بازیگردانی و کارگردانی، برنامهسازی استودیویی، تصویرنامه نویسی، سمیناربرنامهسازان تلویزیونی، واحد سیار، برنامهسازی تک دوربینه، کارگاه نمایشتلویزیونی.
گرایش مستند :
با اشتیاق دوربین را به دست میگیرد و شتابان در موج جمعیت، در بازارها،کنار رودخانهها و در حاشیه جنگلها به دنبال سوژه میگردد. زمانی ازشقایقها و آلالههای خفته در سینه کوهساران صحنههای زیبایی مییابد.زمانی دیگر از رازهای نهفته در سینه کوهنشینان و کویرنشینان آگاهیمییابد و آیینها، آداب و رسوم و سور و سوگ مناطق مختلف ایران را به یاریعدسی دوربین خود به تصویر میکشد تا تنوع فرهنگی و تعدد میراثهای فرهنگیایران را به نمایش گذارد.این، بخشی از دنیای کارگردانی مستند است؛ دنیاییکه حیطه بسیار گسترده و وسیعی دارد و از یک سو شامل گزارش خبری، ورزشی واجتماعی میشود و از سوی دیگر مستند مردمشناسی یا طبیعت را در برمیگیرد.در واقع مستند، خوراک بسیار مهمی برای تلویزیون است و خیلی از برنامههایتلویزیونی؛ از جمله گزارشهای اجتماعی، ورزشی، مردمشناسی یا مستندهایطبیعت در این حیطه قرار دارد. از همینرو، از سال گذشته مستندسازی بهعنوان یکی از گرایشهای کارگردانی تلویزیون در دانشکده صدا و سیما مطرحگردیده است و دانشجویان این گرایش با آموزش دروسی از قبیل فرم و محتوا درمستند تلویزیونی، ژورنالیسم تلویزیونی و مجله تلویزیونی، اطلاعات لازم رابرای مستندسازی کسب میکنند.
دروس تخصصی گرایش مستند:
مستند تلویزیونی: فرم و محتوا، نویسندگی برای مستند، مستندسازی، تاریخ ونقد فیلم مستند، ژورنالیسم تلویزیونی، سمینار بررسی مستندسازان، مجلهتلویزیونی.
مستند تلویزیونی:
فرم و محتوا، نویسندگی برای مستند، مستندسازی، تاریخ و نقد فیلم مستند،ژورنالیسم تلویزیونی، سمینار بررسی مستند سازان، مجله تلویزیونی.
تواناییهای لازم :
صدا و سیما از همه هنرها؛ از جمله موسیقی، معماری، ادبیات، نقاشی، طراحی،خطاطی و عکاسی بهره میگیرد. به همین خاطر، دانشجوی کارگردانی تلویزیونباید اطلاعات هنری گستردهای در همه این زمینهها داشته باشد. امامتأسفانه گاه داوطلبان شرکت‎کننده در مصاحبه حضوری این دانشکده، ازمهمترین و بدیهیترین اطلاعات هنری بیخبر هستند. برای مثال هیچ اطلاعی ازموسیقی کلاسیک و بزرگترین موسیقیدانهای آن مثل باخ یا بتهوون ندارند. حتیداوطلبی در پاسخ به این سؤال که موسیقی کلاسیک چیست، گفته است که موسیقیبدون کلام را موسیقی کلاسیک میگویند!!همچنین برخی از داوطلبان نمی‎توانندآنچه را که میخواهند، بگویند. چنین افرادی نمیتوانند کارگردان موفقیشوند؛ چون کارگردان باید بتواند با بازیگر یا فیلمبردارش بخوبی ارتباطبرقرار کند و بگوید که از او چه انتظاری دارد. همچنین دانشجویان این رشتهباید روابط اجتماعی خوبی داشته و بتوانند یک گروه را بخوبی اداره کنند. ازهمینرو، افراد گوشهگیر و منزوی و کسانی که منتظرند دیگران وظایفشان رابه آنها گوشزد کنند، در این رشته موفق نخواهند شد.در کل داوطبان بایدبدانند که در اینجا چیزی تزریق نمی‎شود تا یک نفر کارگردان، طراح یابرنامهساز شود. بلکه استادان دانشگاه فقط راه را نشان ‎نمی‎دهند و خوددانشجو باید با تلاش بسیار و مطالعه فراوان به نتیجه برسد.در این رشتهتسلط به زبان انگلیسی نیز بسیار مهم است؛ چون دانشجویان باید بتوانند ازمنابع و مآخذ درجه یک استفاده کنند؛ منابعی که اکثر قریب به اتفاق آنها بهزبان انگلیسی است. و بالاخره اینکه هنر، یکی از وادیهای عشق است و فردیکه وارد آن میشود، باید عاشق باشد. کار هنری با فشارهای عصبی و روحیبسیاری همراه است و بیشتر اوقات نیز از شهرت و معروفیت در آن خبری نیست.برای مثال میتوان به "ژرژملیف" پدر سینمای داستانی اشاره کرد که در اواخرعمرش در یکی از متروهای پاریس در حال دستفروشی پیدایش کردند. ویژگی عالمهنر این است که وقتی آدمهای جدید میآیند، آدمهای قدیمی فراموش میشوند.برای همین اگر کسی عشق و علاقه واقعی به هنر نداشته باشد، نمیتواند دراین وادی دوام بیاورد.و در نهایت این‎ که یک مستندساز باید فردی صبور،دقیق و تیزبین باشد. برای مثال، یک کارگردان مستند طبیعت، گاه لازم است کهساعتها در گوشهای بنشیند تا از پرندهای که میخواهد در لانه خود بهجوجهاش غذا بدهد، فیلمبرداری کند.
موقعیت شغلی در ایران :
سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران رشتههایی را در دانشکده صدا وسیما ارائه میدهد که دانشجویان آن پس از فارغالتحصیلی، شغل تعریف شدهاینیز در سازمان داشته باشند. اما فرصتهای شغلی فارغالتحصیلان، تنها بهسازمان صدا و سیما محدود نمیشود و فارغالتحصیلان کارگردانی تلویزیونمیتوانند در سازمانهای دستاندرکار تولید برنامه و مراکز برنامهسازیتبلیغاتی، نهادهای دولتی از قبیل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان،وزارت آموزش و پرورش، سازمان تبلیغات اسلامی و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامیفعالیت نمایند.
منبع: کتاب آشنایی با رشته های دانشگاهی سازمان سنجش آموزش کشورتالیف خانم فیروزه سودایی ونرم افزار سامان رشته ی سازمان سنجش

برگرفته از وبلاگ تبیان

PARVAZ68
1388,07,10, ساعت : 22:53
گرافیک(ارتباط تصویری)
دیباچه: تابلوی اول از وجود یک رستوران خبرمیدهد. تابلوی دوم مکان یک باجه پست را نشان میدهد و تابلوی سوم میگویدکه در اینجا یک جایگاه سوخترسانی است. البته این اطلاعات به زبان نوشتاریبیان نشده است. چرا که امروزه با وجود صد زبان و 5 هزار گویش، نمیتوانبرای معرفی مراکز و مکانهای مختلف از زبان نوشتاری استفاده کرد. بلکه اینزبان تصویری است که با ساخت علائم و نشانهها در هواپیماها، جادهها وهتلها، پیامها را سریعتر انتقال میدهد.البته نباید تصور کرد که زبانتصویری یا به عبارت دیگر ارتباط تصویری، تنها به ساخت علائم و سمبلهایتصویری میپردازد بلکه هنر ارتباط تصویری حیطه بسیار وسیعی را دربرمیگیرد که از آن جمله میتوان به نوشتن زیبای کلمات، رسم منحنی ونمونههای آماری، تهیه آگهی مطبوعاتی و پوستر، صفحهآرایی و دهها مورددیگر اشاره کرد. به زبان دیگر کلیه طرحهایی که به وسیله چاپ قابل انتشارهستند، طرح گرافیکی میباشند. هدف رشته ارتباط تصویری آموزش این هنردر دانشگاهها و مراکز آموزش عالی است. در واقع رشته ارتباط تصویریتواناییهای دانشجویان در امور تبلیغات فرهنگی یا تجاری را ارتقامیدهد که در این میان تبلیغات فرهنگی شامل تصویرسازی کتب، ساختپوستر، تبلیغات برای نشریات و جراید مانند صفحهآرایی و آگهیهایمطبوعاتی میشود و تبلیغات تجاری نیز شامل تبلیغات نمایشگاههایبازرگانی مانند غرفهسازی و غرفهآرایی یا تبلیغات برای کالاهایمختلف است. در ضمن ارتباط تصویری دارای شاخههای دیگری مانندآرمسازی، انیمیشن و طراحی راهنمای محیطی میباشد.
تواناییهای لازم :
دانشجوی ارتباط تصویری باید علاوه بر خلاقیت، عاشق این کار بوده وطراحی قوی و زبردست باشد. چون طراحی اساس کار یک گرافیست است ودر ضمن باید با رنگ به عنوان عامل تکمیلکننده فرم آشنا باشد.همچنین یک طراح باید با شاخههای مختلف هنری آشنایی کامل داشتهباشد. چون یک گرافیست امکان دارد از تکنیکهای عکاسی، چاپ،خوشنویسی، نقاشی، طراحی صنعتی، اصول و مبانی صنایع دستی در کارشاستفاده کند و پیام مورد نظرش را به مرحله اجرا برساند. بالاخرههنرمند این رشته لازم است با علومی مثل جامعهشناسی، روانشناسی،بازاریابی و ادبیات آشنا باشد. زیرا یک پیام تبلیغاتی باید با توجهبه مخاطب آن ساخته شود؛ یعنی باید توجه داشت که مخاطب این پیاماز نظر فرهنگی، اقتصادی و خواستهها و علایق در چه سطحی است. گفتنیاست که دانشجویان این رشته به صورت نیمهمتمرکز گزینش میشوند؛یعنی علاوه بر آزمون علمی، استعداد و خلاقیت دانشجویان در یکآزمون عملی نیز سنجیده میشود.
موقعیت شغلی در ایران :
برای یک فارغالتحصیل ارتباط تصویری فرصتهای شغلی زیادی وجوددارد چون تنها بخشی از کار او تبلیغات میباشد و این در حالی استکه تبلیغات محدوده خاصی ندارد و از تبلیغ یک خودکار گرفته تاتبلیغ یک کالای فرهنگی مثل تئاتر یا سینما در حیطه دانش متخصصارتباط تصویری میگنجد. از سوی دیگر تصویرسازی و طراحی روی جلد کتب،صفحهآرایی مجلات و روزنامهها و تهیه آرم و نشانه نیز در حیطه کاریک متخصص ارتباط تصویری قرار دارد. در کل باید بگوییم که در ایراندو شاخه عمده کاری برای یک گرافیست وجود دارد یکی چاپ وانتشارات؛ یعنی طرحی که در نهایت با چاپ و تولید انبوه سروکار داردمثل تصویرسازی کتاب، صفحهآرایی مجلات و روزنامهها و تهیه پوستر وبروشور و دیگری گرافیک تلویزیونی است؛ یعنی گرافیست تعیین میکندکه برای مثال مجری تلویزیون چه لباسی با چه رنگی بپوشد که هممناسب باشد و هم تفاوت رنگها در گیرندهها اعم از رنگی یا سیاه وسفید به خوبی مشخص گردد.
درسهای این رشته در طول تحصیل :
طراحی پایه، مبانی هنرهای تجسمی، کارگاه حجمسازی، آشنایی با هنردر تاریخ، تاریخچه کتابت، خوشنویسی، عکاسی پایه، ارتباط تصویری،چاپ دستی، هنر و تمدن اسلامی، تصویرسازی، کارگاه عکس رنگی(انسان،طبیعتوطراحی ) ، تجزیه و تحلیل هنرهای تجسمی، آشنایی باهنرهای معاصر، تجزیه و تحلیل آثار ارتباط تصویری، چاپ ماشینی،تصویر متحرک، طرح عملی جامع، پروژه نهایی.
منبع: کتاب آشنایی با رشته های دانشگاهی سازمان سنجش آموزش کشورتالیف خانم فیروزه سودایی ونرم افزار سامان رشته ی سازمان سنجش

برگرفته از وبلاگ تبیان

PARVAZ68
1388,07,10, ساعت : 22:55
مجسمه سازی
دیباچه: میتواند یک گیره لباس 7 متری باشد کهدرست در وسط شهر فیلادلفیا در سال 1976 قد علم کرده است یا پیکره یکروحانی که در 1850 سال قبل از میلاد در مصر باستان متولد شده است و شایدهم سواری در حال فریاد زدن باشد که به ارتفاع 34 سانتیمتر در سال 1505میلادی خلق شده است. آری! آنها میتوانند به هر شکل و هر اندازهای باشندو از هر جنسی ساخته شوند؛ از سنگ و عاج و چوب و برنز گرفته تا تکههای فلزو اجزای دور ریختنی ماشین و موتورسیکلت و دوچرخه .اما با همه اینتفاوتها،نام همه آنها مجسمه است و حرف اصلی همه آنها نیز یک چیز است.همه آنها میگویند که مجسمه یک سفر است، سفری از زندگی روزمره به سویاحساس و اندیشه، به سوی زیبایی و مهمتر از همه به سوی گفتگوی تمدنها،فرهنگها و اندیشههای مختلف و متفاوت با یکدیگر. به عبارت دیگر هر مجسمهبیانگر یک اندیشه، فرهنگ و تمدن است. فرهنگ و اندیشهای که گاهی اوقات ازورای قرنها با انسان سخن میگوید و این نشان میدهد که هنر مجسمهسازیراهی مناسب برای بیان و اشاعه فرهنگ و اندیشه انسانی است.امروزه برایفراگیری ریشهای و بنیادی این هنر مثل سایر هنرها، نیاز به تحصیلاتدانشگاهی است. در کشور ما نیز رشته مجسمهسازی به عنوان یکی از رشتههایگروه آزمایشی هنر ارائه میشود.در تعریف مجسمه میتوان گفت که هر شیئیکه قسمتی از فضا را اشغال میکند به آن حجم یا مجسمه میگویند ورشته مجسمهسازی رشتهای است که به صورت آکادمیک این هنر را بهدانشجویان آموزش میدهد؛ یعنی دانشجویان این رشته پس از مطالعهمبانی عمومی شامل نقاشی، عکاسی، آشنایی با طراحی و چاپ و رنگ،دروس تخصصی را مطالعه میکنند که این دروس شامل طراحی در هنرمجسمهسازی، آشنایی با موزهها و کارگاههای حجم، نقش برجسته،سفال، طراحی و ساخت سکه میشود. در این رشته دانشجویان در آغازالفبای حجم و مجسمهسازی را فرا میگیرند و در مرحله بعد نسبت بهطبیعت شناخت پیدا میکنند و یاد میگیرند که چگونه از طبیعت برایساخت مجسمه الهام بگیرند و سپس از طبیعت عبور کرده و آن را پالایشمیکنند و در نهایت ترکیب میکنند و ماده جدید به دست میآورند.
تواناییهای لازم :
دانشجوی مجسمهسازی باید عاشق این هنر باشد برای مثال وقتی با موادمجسمهسازی برخورد میکند، به هیجان بیاید یا اگر با یک مجسمه برخوردمیکند، شیفتهوار جذب آن گردد.همچنین لازم است که طراحی را بهخوبی آموخته و توان آن را داشته باشد که از خود بگذرد چرا که اگرانسان از خود نگذرد، نمیتواند رازهای طبیعت را کشف کند و کار جدیدیارائه دهد. همچنین دانشجوی مجسمهسازی باید وقت زیادی را به تمرینو کار مداوم اختصاص دهد و از روابط اجتماعی خوبی برخوردار باشد تابتواند با بازار کار ارتباط برقرار کند.
موقعیت شغلی در ایران :
هنرمند وظیفهاش کار کردن و خلق کردن است و هنرمند مجسمهساز نیزباید با این هدف وارد رشته مجسمهسازی شود نه این که بخواهد پس ازفارغالتحصیلی شغل راحت و بیدغدغهای پیدا کند. البته اگرفارغالتحصیل این رشته کار کند و آثار خود را در نمایشگاهها وآتلیهها ارائه دهد، مشکل مالی نخواهد داشت. از سوی دیگرفارغالتحصیل این رشته میتواند در سایر رشتههای هنری نیز فعالیتکند. مثلاً وارد معماری داخلی شود و نقش برجستههای عظیم درست کندیا در هنر گرافیک فعالیت نماید.
درسهای این رشته در طول تحصیل :
دروس پایه:
مبانی هنرهای تجسمی ، طراحی پایه ، هندسه ، کارگاه چاپهای دستی،کارگاه نقاشی عمومی ، کارگاه مواد و روشهای ساخت، تجزیه و تحلیلو نقد آثار هنری ، هنر و تمدن اسلامی ، آشنایی با هنر در تاریخ ،آشنایی با موزهها، تاریخ عمومی حجمسازی ، آشنایی با هنرهای سنتی.
دروس اصلی و تخصصی:
نقش برجسته، کارگاه مجسمهسازی تخصصی ، فرم و فضا ، رابطهمجسمهسازی با محیط ، کارگاه مجسمهسازی عمومی ، آشنایی با فنونقالبگیری، کارگاه طراحی تخصصی ، کارگاه برنزریزی ، کارگاه سرامیک، آشنایی با طرح و ساخت سکه، تجزیه و تحلیل و نقد آثار مجسمهسازی،طرح جامع مجسمهسازی ، عکاسی ، کارگاه ارتباط تصویری ، پروژه.
منبع: کتاب آشنایی با رشته های دانشگاهی سازمان سنجش آموزش کشورتالیف خانم فیروزه سودایی ونرم افزار سامان رشته ی سازمان سنجش
برگرفته از وبلاگ تبیان

PARVAZ68
1388,07,10, ساعت : 22:55
نقاشی
دیباچه: میگویند "زئوس" و "پاراسیو" ازمعروفترین نقاشان یونان باستان بودند و با یکدیگر رقابت داشتند. روزی آنهادر یک مسابقه نقاشی در حضور مردم شرکت کردند تا بهترین نقاش یونانی انتخابشود. "زئوس" روی تابلوی خود یک خوشه انگور کشید و در این کار چنان مهارتیاز خود نشان داد که پرندگان به تصور آنکه خوشه انگور واقعی است، به سوی آنهجوم آوردند. "پاراسیو" نیز برای نشان دادن نقاشیاش از رقیب خود دعوت کردتا پرده نقاشی را کنار بزند اما وقتی زئوس برای کنار زدن پرده نقاشی جلورفت، متوجه شد که پردهای وجود ندارد بلکه "پاراسیو" خود پرده را نقاشیکرده است و در نتیجه همگان برتری پاراسیو را به رسمیت شناختند.این داستانرا بسیاری از ما به عنوان اوج قدرت یک نقاش در خلق یک شاهکار هنریشنیدهایم اما آیا نقاشی یعنی همین؟ آیا هنر نقاش این است که آنچنانماهرانه طبعیت را تقلید کند که حتی خود طبعیت را نیز به اشتباه بیندازد؟در این صورت چگونه میتوان به نگارههای دیوارهای غارها یا آثار هنرمندانمدرن، نقاشی گفت؟استادان و هنرمندان نقاشی بر خلاف نظر افرادی که نقاشی رافتوکپی طبیعت میدانند، معتقدند که نقاشی هنری است که در پیوند با اندیشه،جهانبینی و شرایط حاکم بر جامعه شکل میگیرد و معنا و مفهوم پیدا میکندو نهایتاً در غالب تصویر بیان میگردد.البته براساس این تعریف نمیتوانتعریف نقاشی را با هنرهای تجسمی دیگر مانند گرافیک یا طراحی مشخص نمود واین به دلیل آن است که امروزه مرز بین بسیاری از هنرها شکسته شده است ونمیتوان با خطکش لغات، حیطه یک هنر را تعیین کرد.رشته نقاشی فضایی راایجاد میکند که هر دانشجوی خلاق متناسب با توان، سلیقه، دانش و ذهنیتخویش، دنیای خاص آفرینندگی خود را در آن مییابد و در نتیجه میتواندآثاری را خلق کند که باعث تحول خود و در مرحله بعد جامعهاش گردد. اینرشته به آموزش سبکهای برجسته نقاشی معاصر ایران و جهان میپردازدو در کنار آن دانشجویان دروسی مثل طراحی، اطلاعات و مبانی هنرهایتجسمی، تاریخ هنر و تاریخ عمومی نقاشی را میگذرانند. یک دانشجویرشته نقاشی در طی تحصیل در دانشگاه میآموزد که خوب ببیند، تحلیلکند، دانش خود را وسعت ببخشد و آنچه را که یاد گرفته است در سطوحمختلف اشاعه بدهد. به همین دلیل اگر فردی قریحه و ذوق نقاشینداشته باشد، با ورود به رشته نقاشی فقط یکسری اطلاعات به دستمیآورد و بازدهی نخواهد داشت.
تواناییهای لازم :
دانشجوی رشته نقاشی باید ویژگیهای جسمی و روحی خاصی داشته باشدتا بتواند در این رشته موفق گردد و به همین دلیل نیز آزمون نقاشیدانشگاهها و مراکز آموزش عالی به صورت نیمهمتمرکز برگزار میشود؛یعنی پیش از ورود به دانشگاه استعداد و خلاقیت داوطلب در یک آزمونعملی سنجیده میشود تا بهترین و توانمندترین داوطلبان وارد دانشگاهگردند. از سوی دیگر نقاش؛ یعنی خلاق؛ یعنی آفریننده؛ یعنی کسی کهاز مرز بایدها و نبایدها میگذرد تا طرحی نو دراندازد و به همین دلیلنمیتوان به او دستور داد که چگونه باش و از چه راهی برو تا موفقشوی. در واقع یک نقاش نمیتواند در چهارچوبی مشخص و معین محدودگردد. و بالاخره باید گفت که هنر نقاشی مثل هر هنر دیگری کارطاقتفرسا، هوش، نبوغ و شعور فراوان نیاز دارد.
موقعیت شغلی در ایران :
یک فارغالتحصیل نقاشی نباید انتظار داشته باشد که تنها مشغله ومنبع درآمدش نقاشی کشیدن باشد چرا که حتی نقاشهای موفق و معروفجهان نیز تنها مشغلهشان کشیدن نقاشی نیست بلکه در کنار نقاشی، بهتدریس نقاشی نیز میپردازند. کاری که بسیار مثمر ثمر است، چونتدریس و ارتباط با دیگران، تأثیر به سزایی در دید، ذهن و اندیشه یکنقاش میگذارد. در کشور ما نیز یک نقاش میتواند علاوه بر نقاشی بهتدریس این هنر در مراکز آموزش عالی یا آموزشگاههای آزاد و بهفعالیت در مطبوعات و نشریات، صداوسیما، فرهنگسراها، سازمان میراثفرهنگی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، شهرداریها (به عنوان طراح ومجری نقاشیهای دیواری) بپردازد.
درسهای این رشته در طول تحصیل :
دروس پایه:
مبانی هنرهای تجسمی ، کارگاه طراحی پایه(سطح یک) ، کارگاه عکاسیپایه، هندسه مناظر و مرایا، کارگاه چاپهای دستی، کارگاه حجمسازی،تجزیه و تحلیل و نقد آثار هنرهای تجسمی، هنر و تمدن اسلامی ،آشنایی با هنر در تاریخ.
دروس اصلی:
کارگاه طراحی (سطح دو) ، نقاشی دیواری ، کارگاه نقاشی دیواری(سطح یک)، کارگاه نقاشی (سطح یک)، تاریخ عمومی نقاشی، تجزیه وتحلیل و نقد آثار نقاشی.
دروس تخصصی:
کارگاه طراحی (سطح سه) ، کارگاه نقاشی (سطح دو)، کارگاه نقاشی(سطح سه)، مرمت آثار نقاشی. طرح عملی جامع، طرح و رساله نهایی
منبع: کتاب آشنایی با رشته های دانشگاهی سازمان سنجش آموزش کشورتالیف خانم فیروزه سودایی ونرم افزار سامان رشته ی سازمان سنجش

برگرفته از وبلاگ تبیان

PARVAZ68
1388,07,10, ساعت : 22:56
نمایش
دیباچه: "آ‎های! سلام. با شماها هستم!"اینعبارت ساده که عنوان یک نمایشنامه آمریکایی اثر "ویلیام سارویان" میباشد،علت وجودی تئاتر را توجیه میکند. چرا که تئاتر توسط افرادی در جهانآفریده شده که نمیتوانند در مقابل نیاز به سلام گفتن مقاومت کنند.آنچهخواندید بخشی از سخنان "ریچارد برتن" بازیگر بزرگ تئاتر و سینمای کشورانگلستان، در معرفی ماهیت هنر تئاتر است. هنری که امروزه ضرورت حفظ وحراست از آن بیش از هر زمان دیگر احساس میشود. چرا که در قرن بیست و یکمایجاد ارتباط، مهمترین عامل در زندگی است و تئاتر که مجموعهای از تمامهنرهای بشری از جمله نقاشی، موسیقی، شعر و ادبیات است؛ ژرفترین راه برایبرقراری ارتباط فرهنگی، اجتماعی و سیاسی با دیگری است. به همین دلیلامروزه ما کمتر جامعهای را در دنیا میتوانیم تصور کنیم که دارای شکلی ازهنر نمایش نباشد.البته برای رسیدن به یک تئاتر واقعی که بتواند وسیلهایبرای ارتباط باشد، باید از آموختههای دیگران بهره گرفت و سپس خود آفرید؛یعنی یک تئاتر خوب بیش از وسایل تکنیکی وامکانات، نیازمند دانش تئاتر است.چون وقتی دانش تئاتر محور کار باشد، خلاقیتهای هنری و فنی، جای خالیبسیاری از عوامل دیگر را جبران میکند و چه بسا عامل ابداع نیز میگردد.ولی یک هنرمند بدون شعور تئاتری اگر تمام امکانات نمایشی را نیز در اختیارداشته باشد، باز یک پایش لنگ است.از همینرو امروزه رشته نمایش به عنوانیکی از رشتههای مهم هنری در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی تدریس میشوداین رشته در مقطع کارشناسی دارای 5 گرایش ادبیات نمایشی،کارگردانی، بازیگری، صحنهآرایی و نمایش عروسکی است.
گرایش ادبیات نمایشی:
هر متن نمایش علاوه بر هدفی که متن به خاطر دستیافتن به آن بهرشته تحریر درمیآید، متکی و پایدار بر سه عامل اساسی شخص بازیگر،عمل و بیان است که در ترکیب با یکدیگر نمایشنامه را ایجاد میکند.در گرایش نمایشنامهنویسی، دانشجو میآموزد که چگونه یک نمایشنامهرا برای اجرا بر روی صحنه بنویسد؛ یعنی چگونه خود را جای یک یکافراد نمایش گذاشته و شخصیت آنها را به درستی خلق کند و با ایجادگرههای نمایشی و بازکردن آنها، نمایش را از اول تا آخر به جلو ببرد.
درسهای این رشته در طول تحصیل :
دروس مشترک در گرایشهای مختلف نمایش :
تاریخ نمایش، جامعهشناسی، آشنایی با ادبیات کهن ایران و جهان،آشنایی با هنرهای تجسمی، اصول و مبانی ارتباطات، آشنایی با هنر درتاریخ، آشنایی با ادبیات معاصر ایران و جهان، فرهنگ عامه وتمثیلشناسی، تاریخ فلسفه، آشنایی با تعزیه، مبانی دکور وصحنهآرایی، مبانی نمایشنامهنویسی، مبانی بازیگری، مبانی نمایشعروسکی، روش تحقیق و تدوین پایاننامه، نمایش در ایران.
دروس تخصصی گرایش ادبیات نمایشی:
آشنایی با متون فارسینمایشی ، تاریخ ادبیات نمایشی ، اصول و فنوننمایشنامهنویسی، داستاننویسی، سبکهای ادبی جهان، نقد در نمایش ،شخصیتشناسی، دیدن و تحلیل نمایش، آشنایی با فیلمنامهنویسی،نمایشنام هنویسی رادیو و تلویزیون، پایاننامه.
گرایش کارگردانی:
در قدیم کارگردان تنها مراقب بود که "وحدت نمایش" حفظ شود اماامروزه کارگردان مسؤولیت "معنی" آن را نیز برعهده دارد. کار هنریکارگردان را میتوان به دو مرحله تقسیم کرد. نخستین بخش تهیه وتدارک و مشتمل بر انتخاب متن، تجزیه و تحلیل آن و انتخاب بازیگراست و بخش دوم کار عملی با بازیگران؛ یعنی فرآیند تمرین میباشد.
دروس تخصصی گرایش کارگردانی:
کارگردانی، تحلیل نمایشنامه، نمایش ایمائی، امکانات صحنه، موسیقیصحنه، موسیقی در نمایش، شیوههای نمایش در ایران، سبکها وشیوههای اجرا، ماسک و گریم، دکور، اصول کارگردانی نمایش رادیوئی،دیدن و تحلیل نمایش، اجرای کارگاهی نمایشهای ایران، ترکیب درصحنه، اصول کارگردانی نمایش تلویزیونی، پایاننامه.
گرایش بازیگری:
بازیگری در مفهوم حرفهای آن، کشف حقیقت بی هیچ ابهامی در گفتارنویسنده و انتقال این کشف به تماشاگر است. در واقع بازیگر، یعنیکسی که با صداقت تمام به آنچه بر روی صحنه میگذرد، ایمان داشتهباشد و با تمام وجود نقش خود را بر روی صحنه تجربه کرده و در واقعبر روی صحنه زندگی کند.باید گفت که هنر بازیگری در طول تاریخ پیشرفتقابل توجهی داشته و روشها و تکنیکهای مختلفی در این هنر ایجاد شده است.در نتیجه امروزه تحصیل آکادمیک بازیگری ضروری است.
دروس تخصصی گرایش بازیگری:
امکانات صحنه، نمایش ایمائی، تحلیل نمایشنامه، بدن، بیان،شیوههای نمایش در ایران، ماسک و گریم، سبکها و شیوههای اجرا،شخصیتشناسی، تربیت حس، بازیگری، اجرای کارگاههای نمایشهایایرانی، بازیگری سینما، دیدن و تحلیل نمایش، بازیگری رادیو وتلویزیون، پایاننامه.
گرایش صحنهآرایی:
یک صحنهآرا با توجه به امکانات سالن و دستگاههای مکانیکی موجود،فضای کلی نمایش را ایجاد میکند و به همین دلیل طراح نور، طراحلباس و چهرهپرداز زیر نظر وی فعالیت میکنند. همچنین یک صحنهآراتلاش میکند تا به سادهترین وجه، حسهای موجود در نمایش را بهیاری دکور ایجاد نماید چون حتی یک رنگ نامناسب در صحنه، میتواندفضا را مخدوش کند.
دروس تخصصی گرایش صحنهآرایی :
طراحی و نقاشی، نقشهکشی، شناخت مواد، آشنایی با فضاهای سنتیایران، آشنایی با طراحی و دوخت لباس، تاریخ تحولات دکور، امکاناتصحنه، کارگاه رنگ، پرسپکتیو در صحنه، نور در صحنه، تاریخ لباس درغرب و ایران، ماسک و گریم، شیوههای نمایش در ایران، دیدن وتحلیل نمایش، کارگاه دکور و صحنهآرایی، اجرای کارگاهی نمایشهایایرانی، طراحی صحنه نمایش عروسکی، آشنایی با صحنه سینمائی وتلویزیونی، صوت، پایاننامه.
گرایش نمایش عروسکی:
نمایش عروسکی یکی از قدیمیترین شیوههای نمایش است که در دورانهای گذشتههنگامی که ظاهراً سرگرمیهای کمی وجود داشت، جوانان و پیران از هر طبقهاجتماعی شیفته آن بودند چون با آن که عروسکها بیجان هستند، نمایش عروسکینزدیکتر از هر شکل نمایشی با تماشاگر رابطه برقرار میکند و عروسکگردانبا مهارت بسیار، نظریات اخلاقی، سیاسی واجتماعی خود را از طریق نمایشبازگو میکند. در حال حاضر نمایش عروسکی رونق گذشته را ندارد و دربسیاری از کشورها تنها شیوهای از تئاتر کودک و نوجوان قلمداد میشود.حتی اگر ما نیز آن را شیوهای از تئاتر کودک و نوجوان قلمداد کنیم، بایدبرای پاسخگویی به خیل عظیم کودکان و نوجوانان کشورمان به آموزشاین شیوه از نمایش بپردازیم تا دانشجویان رشته تئاتر ضمن آشناییبا ساخت و کار انواع عروسکها از جمله عروسک نخی، میلهای، دستکشیو سایهای و همچنین آموزش فن صدا بتوانند در این زمینه مهارتهایلازم را کسب کنند.
دروس تخصصی گرایش نمایش عروسکی:
کارگاه نمایش عروسکی، طراحی و نقاشی، فن بیان، نمایشنامهنویسیعروسکی موسیقی در نمایش، شناخت مواد، تاریخ نمایش عروسکی، آشناییبا فضاهای سنتی، موسیقی در نمایش عروسکی، ماسک و گریم، شیوههاینمایش در ایران، کارگردانی نمایش عروسکی، طراحی صحنه نمایشعروسکی، آشنایی با ادبیات کودکان، دیدن و تحلیل نمایش عروسکی،بازیگری نمایش عروسکی، کودک و نمایش، پایاننامه.
تواناییهای لازم :
هنر تئاتر یک هنر جمعی است؛ یعنی یک هنرمند تئاتر نمیتواند بهتنهایی فعالیت کند به همین دلیل باید فردی انعطافپذیر بوده وتوانایی کار گروهی را داشته باشد. همچنین لازم است فردی خلاق ونوآور باشد. یک بازیگر باید علاوه بر صدای رسا و بدون تنش و لرزش وآمادگی جسمانی خوب، اندیشهای پویا و حسی قوی داشته باشد تا بتواندفضای ذهنی نمایش را تصور کرده و بازسازی کند. دانشجوی ادبیاتنمایشی نیز باید قلم خوبی داشته و اطلاعات عمیقی در مورد اقتصاد،روانشناسی، جامعهشناسی، فرهنگ و ادبیات ایران و جهان داشته باشد وهمچنین صبور و با حوصله باشد چون نوشتن یک نمایشنامه روزها و حتیماهها طول میکشد.
موقعیت شغلی در ایران :
هنر تئاتر که به تعبیری همزاد انسان است، برجستگی و اهمیت خاصیدارد. چون نماد ارزشمندی از شعائر، جشنها، سوگها، فرهنگ و اندیشهیک جامعه است. به همین دلیل باید به آموزش و گسترش این هنراهتمام ورزید. یعنی نباید سالنهای تئاتر ما به چند سالن در شهرتهران محدود شود و نباید فارغالتحصیلان رشته تئاتر بیکار بوده یاشغلی بیارتباط با تحصیلات دانشگاهیشان داشته باشند. اما متأسفانهدر عمل بسیاری از فارغالتحصیلان این رشته جذب بازار کار نمیشوند وبا این که در چند سال اخیر شاهد رشد قابل توجه هنر تئاتر بودهایم،اما هنوز این هنر به توجه بیشتر مالی و معنوی نیازمند است. البتهدر حال حاضر نیز یک فارغالتحصیل مستعد این رشته که خلاقیت و دانشلازم را داشته باشد، هیچ وقت بیکار نخواهد ماند و حتی به جای اینکه او به دنبال کار باشد، دیگران به دنبال او خواهند بود و میتوانددر مراکز دولتی مثل وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان تبلیغاتاسلامی یا صداوسیما مشغول شود یا در گروههای آزاد هنری فعالیتاجرایی داشته باشد.
منبع: کتاب آشنایی با رشته های دانشگاهی سازمان سنجش آموزش کشورتالیف خانم فیروزه سودایی ونرم افزار سامان رشته ی سازمان سنجش

برگرفته از وبلاگ تبیان

PARVAZ68
1388,07,10, ساعت : 22:56
سینما
دیباچه: سینما هنری است مبتنی بر ضبط تصویریحوادث و ترکیب خاص و عرضه آنها توام با صدا که با طرح مفاهیم گوناگون بهصورت بیانی ویژه در عرضه هنرها تجلی میکند. نوع و کیفیت ارتباط این رشتهبا سایر رشتههای هنری به گونهای است که میتواند از همه آنها به صورتکمکی سود جوید. سینما با طرح مجموعهای ترکیبی از تصاویر و اصوات و با درنظر داشتن اصول حاکم بر این هنرها، به بیانی دست مییابد که خاص هنر سینمااست. هنر سینما از نظر محتوا مبتنی بر زمینههای گوناگون علوم انسانی،علوم ارتباطات، ادبیات و رشتههای مختلف هنری بوده و از نظر تکنیکی ازمباحث فیزیک صوت، شیمی، مکانیک و الکترونیک استفاده میکند.کارشناسی سینمایکی از دورههای آموزش عالی است که هدف آن تأمین افراد متعهد و متخصصدراین رشته است تا نیازهای روزافزون جامعه رادر زمینههای مختلف هنر سینماپاسخگو باشد. این رشته دارای 4 گرایش تدوین، فیلمنامه نویسی، کارگردانی وفیلمبرداری است.
درسهای این رشته در طول تحصیل :
دروس مشترک در گرایشهای مختلف سینما:
فرهنگ عامه، آشنایی با هنر در تاریخ، آشنایی با ادبیات کهن ایران و جهان،آشنایی با ادبیات معاصر ایران و جهان، آشنایی با هنرهای تجسمی، تاریخفلسفه، جامعهشناسی، موسیقی، اصول و مبانی ارتباطات، طراحی مقدماتی،تمثیل شناسی، روانشناسی، تاریخ اجتماعی ایران، تاریخ اجتماعی جهان، شناخترنگ، معماری، ریتم در هنرها، تاریخ سینما، عکاسی، گزارشنویسی، مبانیهنرهای نمایشی، اصول فیلمنامهنویسی، اصول فیلمبرداری، مبانی تدوین، اصولکارگردانی.
دروس اصلی وتخصصی گرایش تدوین:
صدا، لابراتوار فیلم، آشنایی با نقاشی متحرک، مستندسازی، تولید برنامههایتلویزیونی، آشنایی با سبکهای سینمایی، موسیقی فیلم، تدوین، موسیقی،تئوریهای تدوین، ترکیب بندی تصویر، شناخت تحلیلی تدوین، پروژه نهایی.
دروس اصلی و تخصصی گرایش فیلمنامهنویسی:
آشنایی با متون نمایشی فیلم، تحلیل فیلم، سبکهای ادبی جهان،شخصیتشناسی، تاریخ ادبیات نمایشی، داستاننویسی، فیلمنامه نویسی، آشناییبا شعر در ایران و جهان، قصه در ادیان، آشنایی با ادبیات کودکان،نمایشنامهنویسی، تحلیل فیلمنامه، تصویرنامه نویسی، پروژه نهایی.
دروس اصلی وتخصصی گرایش کارگردانی:
صدا، لابراتوار فیلم، آشنایی با نقاشی متحرک، آشنایی با متون نمایشی،مستندسازی، تحلیل فیلم، تولید برنامههای تلویزیونی،آشنایی با سبکهایسینمایی، موسیقی فیلم، جلوههای خاص، اصول بازیگری، کارگردانی، شیوههایرهبری بازیگر، مدیریت تولید، پروژه نهایی.
دروس اصلی و تخصصی گرایش فیلمبرداری:
صدا، لابراتوار فیلم، تحلیل فیلم، جلوههای خاص، فیزیک نور و عدسی، شناختابزار فیلمبرداری، فیلمبرداری در نقاشی متحرک، فیلمبرداری، شناخت موادخام، پرسپکتیو رنگ و نور، نورپردازی، ترکیببندی تصویر، گریم،تصویربرداری، پروژه نهایی.
منبع: کتاب آشنایی با رشته های دانشگاهی سازمان سنجش آموزش کشورتالیف خانم فیروزه سودایی ونرم افزار سامان رشته ی سازمان سنجش

برگرفته از وبلاگ تبیان

PARVAZ68
1388,07,10, ساعت : 22:57
هنرهای تجسمی
دیباچه: کاردانی هنرهای تجسمی دارای سه شاخهنقاشی، گرافیک و نقاشی ایرانی (مینیاتور) است و هدف آن تربیت افرادی استکه ضمن آشنایی با اصول مقدماتی و پایه هنرهای یاد شده، بتوانند استعدادجوانان کشور را در هنرهای تجسمی تشخیص داده و پرورش دهند. این دسته ازفارغالتحصیلان میتوانند در کادر هنری واحدهای وابسته وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی یا هر واحد هنری دیگر فعالیت کنند.
درسهای این رشته در طول تحصیل :
دروس مشترک در هر سه شاخه:
هندسه مناظر و مرایا ، مبانی هنرهای تجسمی، کارگاه طراحی پایه، خوشنویسی،هنر در تمدن اسلامی، سیر هنر در تاریخ، مبانی و اصول رسانه و تحقیق، آموزشهنر در مدارس، ادبیات فارسی.
دروس تخصصی شاخه نقاشی ایرانی (مینیاتور):
کارگاه نقاشی ایرانی، آشنائی با اصول مقدماتی حجم، کارورزی، رساله و پروژه نهائی.
دروس تخصصی شاخه نقاشی:
کارگاه نقاشی ، آشنائی با اصول مقدماتی حجم، کارورزی، رساله و پروژه نهائی.
دروس تخصصی شاخه گرافیک:
کارگاه عکاسی، خوشنویسی و طراحی حروف، کارورزی، رساله و پروژه نهائی.
منبع: کتاب آشنایی با رشته های دانشگاهی سازمان سنجش آموزش کشورتالیف خانم فیروزه سودایی ونرم افزار سامان رشته ی سازمان سنجش
برگرفته از وبلاگ تبیان

PARVAZ68
1388,07,10, ساعت : 23:03
گلم انسانی رو هم گذاشتم .برو قسمت درسی و دانشجویی می بینیhttp://www.98ia.com/modules/Forums/images/smiles/icon_smile.gif

PARVAZ68
1388,07,11, ساعت : 15:08
کارشناسی فرش
دیباچه: تا چندی پیش در ایران به هنر بسیارظریف و زیبا‎ی فرش تنها به صورت یک حرفه نگاه می‎شد؛ هنری که نسل به نسلبه صورت سنتی و استاد- شاگردی منتقل می‎گردید. به عبارت دیگر کمتر کسی دراین زمینه مطالعه، تحقیق و پژوهش انجام داده بود و یک مرکز دانشگاهی برایآموزش، حفظ و حراست و پیشرفت این هنر اصیل ایرانی و سرمایه ملی وجودنداشت. اما خوشبختانه در دهه هفتاد به همت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری،رشته کارشناسی فرش در برخی از دانشکده‎های هنر مراکز آموزش عالی ارائهگردید؛ رشته‎ای که می‎تواند موجب رشد و اعتلای هنر و صنعت فرش کشورمانگردد.در این رشته دانشجو درباره تاریخچه فرش، جامعه شناسی فرش، انواعبافت، ابزار بافت، طراحی، رنگ و الیاف فرش اطلاعات لازم را به دستمی‎آورد. برای مثال، در فرش دستی سه نوع الیاف طبیعی پشم، ابریشم و نخ بهکار می‎رود که دانشجوی کارشناسی فرش، با این الیاف و نحوه تکنولوژی هر یکاز آنها به صورت علمی آشنا می‎شود؛ یعنی ریسندگی و رنگرزی این الیاف رامی‎آموزد. همچنین دانشجوی این رشته با فرش‎های مناطق مختلف جغرافیای ایرانکه از نظر الیاف، بافت، طرح و رنگ متفاوت است، آشنا می‎گردد. البته لازمهکسب این دانش، اطلاع از جامعه‎شناسی نقاط مختلف ایران است. برای مثال، درقالی کاشان بیشتر از رنگ‎های قرمز و سرمه‎ای استفاده می‎شود. اما در قالیتبریز رنگ‎های بژ، کرم ومسی کاربرد دارد و این تفاوت رنگ به دلیل تفاوتمحیطی و جغرافیایی شهرها و مناطق یاد شده است.در کل رشته کارشناسی فرشدارای پنج گرایش مرمت و تکمیل، طراحی، رنگرزی بافت و سایر زیر انداز‎هااست. که گرایش مرمت و تکمیل بیشتر به تکنولوژی فرش می‎پردازد؛ یعنی دانشجوبا الیاف، رنگ، رنگرزی شیمیایی و سنتی، انواع بافت، دارکشی فرش، انواع گره( که نماد فرش است)، نحوه حفظ کیفیت و ابعاد فرش و مرمت فرش آشنا می‎شود ودر گرایش‎ طراحی، دانشجو درباره انواع مختلف نقش‎های قالی‎های ایرانیاطلاعات گسترده‎تری به دست می‎آورد و درباره طراحی قالی و تا حدودی گلیمآموزش می‎بیند.در گرایش رنگرزی دانشجو با نحوه رنگرزی شیمیایی و سنتی آشنامی‎شود و در زمینه شیمی تجزبه، تکنولوژی رنگ و شیمی و تکنولوژی موادرنگرزی اطلاعاتی به دست می‎آورد. در گرایش بافت نیز دانشجو به طورتخصصی‎تر به بافت قالی می‎پردازد و انواع گره‎ها و بافت‎ قالی را آموزشمی‎بیند. در گرایش سایر زیر اندازها نیز دانشجو بافت گلیم، سوماک، زیلو،گبه و سایر زیرانداز‎ها را آموزش می‎بیند و با نحوه مرمت گلیم، جغرافیا ونقوش نمادهای گلیم و سایر زیراندازهای سنتی ایران آشنا می‎شود.
توانایی‎های لازم :
دانشجوی این رشته باید فردی خلاق، نوآور و علاقه‎مند به هنر و صنعت فرشباشد. دانشجویی که بدون هدف رشته کارشناسی فرش را انتخاب کرده باشد، پس ازفارغ‎التحصیلی جـایـگاهی در صـنعت فـرش نـخواهـد داشت، در نقطه مـقابلنـیز دانشجویانی هستند که با علاقه و پشتکار بسیار به این رشته آمده‎اند وبه دنبال آموزش و بهبود کیفیت هنر فرش هستند و قدم‎های موثری نیز در اینزمینه برداشته‎اند.همچنین کارشناس فرش باید از تاریخ هنرهای دستی و بومی،بخصوص هنر فرشبافی آگاهی داشته باشد وبه یاری ذوق هنری، طرح‎هایی ارائهدهد که هم از اصالت بومی و هم از نوآوری برخوردار باشد.
موقعیت شغلی در ایران :
در کشور ما، هیچ کالایی از نظر ارزش افزوده مشابه فرش نیست. زیرا از یکسو، مواد اولیه فرش در ایران تهیه می‎شود و از سوی دیگر، فرش دست‎بافتایرانی در بازارهای جهانی دارای ارزش مادی بسیار زیادی است.به همین دلیلدر حال حاضر، بسیاری از مراکز خصوصی و دولتی هستند که به دنبالفارغ‎التحصیلان این رشته می‎گردند که در زمینه طرح، رنگ و بافت مهارت وخلاقیت داشته باشند. عده‎ای از فارغ‎التحصیلان نیز به عنوان مشاوربازرگانان فرش فعالیت می‎کنند یا خودشان در زمینه تولید فرش یا صادرات فرشسرمایه‎گذاری کرده و در این زمینه فعالیت می‎کنند و بالاخره تعداد قابلتوجهی نیز این هنر را در مراکز کار و دانش آموزش می‎دهند.
درسهای این رشته در طول تحصیل :
دروس مشترک در گرایشهای مختلف فرش :
شیمی عمومی، هندسه نقوش در هنرهای سنتی ایران، هنر در تمدن اسلامی، آشناییباهنر در تاریخ، کارگاه طراحی پایه، تاریخ فرش، عکاسی، جامعهشناسی فرش،آشنایی با هنرهای سنتی ایران، کارگاه بافت قالی، شناخت و ارزیابی فرشدستبافت، اصول رنگرزی، کارگاه طراحی سنتی، آشنایی با مواد اولیه و ابزار،کارگاه مرمت و نگهداری قالی، کنترل کیفی استانداردهای فرش، پژوهش در فرشایران، جغرافیای فرش، سیر تحول و تطور نقوش و نمادها در هنرهای سنتی، علومالیاف، ریسندگی، زیباییشناسی فرش ایران، اقتصاد فرش ایران.
دروس تخصصی گرایش طراحی :
کارگاه طراحی گلیم و سایر زیراندازها، بررسی طرحها و نقوش قالی ایران،کارگاه طراحی قالی، کارگاه نگارگری، کارگاه رنگ و نقطه، شناخت انواع مختلفنقوش قالیهای ایرانی .
دروس تخصصی گرایش مرمت و تکمیل :
آشنایی با اصول غبارگیری و شستشوی فرش، بررسی طرحها و نقوش قالی ایران،کارگاه بافت گلیم، کارگاه بافت قالی، مرمت و نگهداری گلیم و سایرزیراندازها، مرمت قالی، شناخت مواد ویژه مرمت قالی، کارگاه رنگرزی سنتی،کارگاه رنگرزی شیمیایی
دروس تخصصی گرایش رنگرزی:
کارگاه رنگرزی سنتی، کارگاه رنگرزی شیمایی، شیمی تجزیه و آزمایشگاه، شیمیو تکنولوژی مواد رنگرزی و آزمایشگاه تکنولوژی رنگ، فیزیک الیاف وآزمایشگاه.
دروس تخصصی گرایش سایر زیراندازها:
کارگاه بافت گلیم،کارگاه بافت سوماک، کارگاه بافت زیلو، کارگاه بافتگلیمهای یک رو، کارگاه بافت گبه و سایر قالیهای ایلیاتی، کارگاه بافتطراحی گلیم و سایر زیراندازها، کارگاه مرمت و تکمیل انواع گلیم و سایرزیراندازها، جغرافیای گلیم و سایر زیراندازها، بررسی نقوش ونمادها در گلیمو سایر زیراندازهای سنتی ایران، پژوهش در نقش و رنگ گلیم و سایرزیراندازهای ایران.
منبع: کتاب آشنایی با رشته های دانشگاهی سازمان سنجش آموزش کشورتالیف خانم فیروزه سودایی ونرم افزار سامان رشته ی سازمان سنجش

برگرفته از وبلاگ تبیان

PARVAZ68
1388,07,11, ساعت : 15:09
طراحی پارچه ولباس
دیباچه: برای بزرگداشت و ارج گذاشتن به مقامشاعران، نویسندگان، دانشمندان و وزیران، به آنها جامهای دوختهمیبخشیدند که به آن خلعت میگفتند. برای مجازات مقصران نیز لباس ناموزونبر تنشان میکردند و کلاهی مضحک بر سرشان میگذاشتند و او را پیاده یاسواره در شهر میگرداندند. حتی وقتی میخواستند از قدیمیترین ومجربترین پهلوانها سخن بگویند، میگفتند که فلانی پیشکسوت است، یعنی کهاو یک پیراهن بیشتر پاره کرده و یا در زورخانه لنگ و اِزار را زودتر گرفتهاست.به عبارت دیگر در طی تاریخ همیشه لباس بیانگر فرهنگ، قومیت، شخصیت ومقام یک فرد بوده و به همین دلیل ارزش و اهمیت بسیاری داشته است و باز بههمین دلیل باید برای رشته طراحی پارچه و لباس، ارزش بسیاری قائل شد چرا کهاین رشته از یک سو در حفظ فرهنگ و ملیت یک کشور نقش به سزایی دارد و ازسوی دیگر میتواند بهترین، راحتترین و کاربردیترین لباسها و پارچههارا برای مردم جامعه به ارمغان بیاورد. رشته طراحی پارچه و لباس یکرشته هنری کاربردی است که دارای سه گرایش طراحی لباس، طراحیچاپ پارچه و طراحی بافت پارچه میباشد.
گرایش طراحی لباس:
این گرایش دارای دو شاخه اصلی تک دوزی یا مزون و صنعت است کهشاخه تکدوزی به طراحی و دوخت لباس برای افراد مختلف میپردازد وشاخه صنعت که کاربردیتر است به بخشهای مختلفی تقسیم میشود کهاز آن جمله میتوان به بخشهای پارچه جین، پیراهن بچه، پیراهنزنانه، لباس مردانه و... اشاره کرد. به گفته دیگر گرایش طراحیلباس به آموزش طراحی کاربردی و طراحی مـُد میپردازد که در اینمیان طراحی کاربردی شامل طراحی لباس مشاغل و گروههای مختلفجامعه مثل ورزشکاران، قوای سه گانه ارتش و مواردی از این قبیلمیشود و طراحی مد نیز جنبه فانتزی دارد؛ در این بخش، طراح با کارخود، خلاقیتش را نشان میدهد تا افراد دیگر از این طرح جدید ایدهبگیرند و کارهای تازهای را به بازار عرضه کنند.
درسهای این رشته در طول تحصیل :
دروس مشترک در گرایشهای مختلف طراحی پارچه و لباس:
مبانی هنرهای تجسمی، کارگاه طراحی پایه، کارگاه عکاسی پایه، هنرو تمدن اسلامی، آشنایی با هنر در تاریخ ، آشنایی با هنرهای سنتیایران، هندسه نقوش در صنایع دستی ایران، خوشنویسی و طراحی حروف،آشنایی با پارچه و لباسهای سنتی ایران، پارچهشناسی، کارگاهطراحی بافت مقدماتی، کارگاه طراحی چاپ مقدماتی، کارگاه طراحیلباس مقدماتی، آشنایی با رشتههای هنری معاصر، انسان، طبیعت وطراحی.
دروس تخصصی گرایش طراحی لباس:
تاریخ لباس در ایران و جهان، کارگاه طراحی تخصصی، کارگاه دوخت ،کارگاه طرح و تهیه الگو، کارگاه طراحی لباس، انسان، طبیعت وطراحی، تحقیق (طراحی لباس)، طرح و رساله نهایی.
گرایش طراحی چاپ پارچه:
در طراحی چاپ پارچه، دانشجویان آموزش میبینند که چگونه برایپارچههای بافته شده طرح بدهند. در طراحی چاپ پارچه، از لحاظرنگبندی، طراحی با راپورتبندی روبرو است. و منظور از راپورتبندیاین است که طراح، طرح را بر روی پارچه به گونهای تکرار کند کهاین تکرار چشم آزار نباشد، یعنی طراح با توجه به نوع، تراکم تار وپود، رنگ و میزان پذیرش رنگ یا آبی که در پارچه وجود دارد وهمچنین نوع چاپ پارچه که میتواند چاپ روتاری، سیلک، غلطکی یاچاپهای مدرن باشد؛ طرح خود را ارائه میدهد.
دروس تخصصی گرایش چاپ پارچه:
پارچهشناسی تخصصی، تاریخ پارچه و نساجی، کارگاه رنگرزی، تحولصنایع دستی در دنیا، کارگاه طراحی چاپ، تحقیق (چاپ پارچه)، طرح ورساله نهایی.
گرایش طراحی بافت پارچه:
گرایش بافت پارچه به طراحی و نفشبندی پارچه میپردازد. به عبارتدیگر دانشجویان این رشته با طراحی بافت پارچههایی که ساختمانآنها از تاروپود تشکیل شده، آشنا میشوند. دانشجوی طراحی بافت پارچهبا تاروپود پارچه بازی میکند تا طرح جدیدی ارائه دهد و در اینراستا لازم است که با انواع بافت پارچه آشنا باشد تا بتواند باتوجه به نوع کاربرد، طرح مورد نظرش را ارائه دهد. برای مثالپارچهای که برای مبلمان اداری طراحی میشود، جنس، طرح و رنگش باپارچه مبلمان منزل متفاوت است.
دروس تخصصی گرایش بافت پارچه:
پارچهشناسی تخصصی، تاریخ پارچه و نساجی، کارگاه رنگرزی، تحولصنایع دستی در دنیا، کارگاه طراحی بافت، تحقیق (بافت پارچه) ،طرح و رساله نهایی.
تواناییهای لازم :
یک دانشجوی طراحی پارچه و لباس باید هنرهای تجسمی را بشناسد ودارای خلاقیت و دید هنری باشد. داوطلبان باید بدانند که رشته طراحیپارچه و لباس، یک رشته کاربردی است؛ یعنی هدف این رشته طراحیاصولی پارچه و لباس با حفظ خلاقیت هنری است و در نهایت باید محصولهنرمند، به صورت تولید انبوه وارد بازار شود. به همین خاطرهنرمندانی که فقط برای حس خودشان طراحی میکنند، در این رشتهموفق نمیشوند و بهتر است رشته نقاشی را انتخاب کنند.
موقعیت شغلی در ایران :
امروزه صاحبان صنایع متوجه شدهاند که باید اصول علمی طراحی ورنگبندی را رعایت کنند تا کارشان توان رقابت در بازار را داشتهباشد. برای مثال شرکتهای خودروسازی به دنبال الگوساز و طراح بافتپارچه برای روکش صندلی خودرو هستند. بازار کار طراحی لباس نیز بسیارخوب است و حتی اگر فارغالتحصیل این گرایش جذب سازمانها و مراکزخصوصی و دولتی نشود، میتواند با سرمایهای اندک برای خود، کار کند

برگرفته از وبلاگ تبیان

PARVAZ68
1388,07,11, ساعت : 15:10
طراحی صنعتی
دیباچه: آیا باید محصولات زیبا را در موزهها ونمایشگاهها دید؟ یا اینکه باید دنیایی داشته باشیم که زیبایی درگوشهگوشه آن جلوهگر باشد؟رشته طراحی صنعتی براساس دیدگاه دوم شکل گرفتهاست. البته نباید تصور کرد که رشته طراحی صنعتی فقط به زیبایی محصولاتمیاندیشد بلکه این رشته معتقد است که در ساخت محصولات مورد استفاده بشرباید از لطافت، زیبایی و ظرافت هنر و همچنین فناوری و کارآیی علم بهرهگرفت تا بتوان زندگی زیباتر و راحتتری داشت؛ یعنی طراحان صنعتی توسعهدهنده و تکاملبخش محصولاتی هستند که ما هر روزه از آنها استفاده میکنیم.این رشته که شالودهای از علم، صنعت و هنر است؛ به طراحی تمامیمحصولات میپردازد؛ یعنی کلیه لوازم، تجهیزات و محصولاتی که مورداستفاده انسان است، از لوازم آشپزخانه گرفته تا محصولات بسیارپیچیده مثل سیستمهای کامپیوتری را طراحی میکند. طراحی صنعتیتلاش میکند که سختی و خشونت صنعت را از آن بگیرد تا محصول صنعتیبرای مشتری لطیف گردد و در این کار هم منافع کارفرما و هم استفادهکننده را در نظر میگیرد. گفتنی است که امروزه دیدگاههای جدیدی در زمینهطراحی صنعتی ارائه شده است. برای مثال در طراحی باید دقت کرد که کالایمورد نظر به طبیعت ضرری نرساند و قابل بازیافت باشد. یک طراح صنعتیبراساس اطلاعات به دست آمده، در نهایت با توجه به فرهنگ بومی،اقتصاد، روانشناسی، دیدگاههای هنری، روشهای تولید، تکنولوژی تولید،نوع مواد مورد استفاده و مسائل زیستمحیطی، طرح محصولی جدید راارائه میدهد یا یکی از معایب محصولات قدیمی را برطرف میسازد.
تواناییهای لازم :
در رشته طراحی صنعتی، خلاقیت حرف اول را میزند و دانشجوی اینرشته باید توانایی نوآوری و تفکر خلاق را داشته باشد؛ یعنی هم هنرو هم صنعت را درک کرده و هم قدرت مدیریت داشته باشد و علاوه برموارد فوق تا حدودی با مباحث کاربردی علوم پایه مثل فیزیک، شیمی،هندسه و زیستشناسی آشنا باشد. دانشجوی این رشته باید نگاه خود رابه اطراف و اشیاء دقیقتر کند و پیوسته نیازهای فردی و اجتماعیافراد را در ذهن خود مرور نماید. او باید به راحتی با محیطهای کاریارتباط برقرار کرده و تجارب خود را از نظر فنی گسترش دهد بهگونهای که بتواند عملکرد طرح خود را کاملاً توجیه نماید و تمامیمراحل اجرایی آن را زیر نظر داشته باشد.
موقعیت شغلی در ایران :
متأسفانه در کشور ما تکنولوژی تولید پایین است و ما تولیدات محدودیداریم و 99% همین تولیدات محدود نیز کپی از تولیدات خارجی است؛یعنی کارخانهدارها برای طرح جدید سرمایهگذاری نمیکنند. برای همینفرصتهای شغلی طراحان صنعتی بسیار محدود است. از سوی دیگر در کشورما ارتباط نزدیکی بین صنعت و دانشگاه وجود ندارد و به همین خاطرصاحبان صنایع این رشته را نمیشناسند و حتی در بسیاری از کارخانههایک مهندس مکانیک، کار طراح صنعتی را انجام میدهد؛ یعنی هم طرحیک محصول و هم تولید آن برعهده مهندس مکانیک است. بنابراینفارغالتحصیلان این رشته هنوز حضور فعالی در صنعت ندارند و تنها دربحث مبلمان شهری، صنعت راهآهن و تا حدودی لوازم خانگی و صنعتخودروسازی فعالیت میکنند.
درسهای این رشته در طول تحصیل :
آشنایی با هنر در تاریخ ، مواد و روشهای ساخت، کارگاه طراحی پایه، مبانی هنرهای تجسمی ، عکاسی پایه، ریاضی کاربردی ، نقشهکشیصنعتی، هندسه ، فیزیک ، شیمی کاربردی ، تاریخ طراحی صنعتی،مهندسی عوامل انسانی ، حجمسازی ، کارگاه طراحی صنعتی ، فرم وفضا، مدلسازی ، هنر و تمدن اسلامی ، طراحی فنی ، طراحی به کمککامپیوتر، ارزیابی تولیدات صنعتی، پروژه طراحی صنعتی (پروژه طراحیصنعتی در هر ترم به یک مسئله خاص مثل بستهبندی، طراحی صنعتی درحال و آینده، مبلمان یا بیونیک میپردازد)، اقتصاد و مدیریت تولیداتصنعتی، جامعهشناسی صنعتی ، پروژه نهایی.
منبع: کتاب آشنایی با رشته های دانشگاهی سازمان سنجش آموزش کشورتالیف خانم فیروزه سودایی ونرم افزار سامان رشته ی سازمان سنجش

برگرفته از وبلاگ تبیان

PARVAZ68
1388,07,11, ساعت : 15:10
مرمت واحیای بناهای تاریخی
دیباچه: مطالعه، حفاظت، مرمت و احیای بناها،مجموعهها، محوطهها و بافتهای تاریخی عرصههای مسکونی کشور، امری ضروریاست. معماران و مهندسین که این امر بسیار فنی، فرهنگی و هنری را به عهدهدارند باید علاوه بر اشراف و تسلط لازم بر ابعاد تخصصی و مفاهیم امروزیحرفهی خود، نظری هوشیارانه و عالمانه به گذشته داشته باشند.فارغالتحصیلان مرمت و احیای بناهای تاریخی در واقع مهندسین معماریامروزین هستند که فرا گرفتهاند چگونه "امروز" را با بهرهگیری از تجربیات"گذشته" برای "آینده" بسازند. افرادی که میتوانند پلی بین معماری گذشته وآینده ایجاد کنند. این دسته از متخصصان تاریخ را خوب میشناسند ومیتوانند آثار تاریخی را تجزیه و تحلیل کرده و بخوانند و مفاهیموارزشهای آن را استخراج و هوشیارانه به کار گیرند و با بیانی امروزی بهجامعه معرفی نمایند. فارغالتحصیلان دوره کارشناسی مرمت و احیای بناهایتاریخی قادر خواهند بود به یاری اطلاعات و دانش عمومی، نظری و تحقیقاتی وتجربه عملی در مرمت و احیای هزاران بنای تاریخی که در اختیار واحدهایدولتی از قبیل سازمان میراث فرهنگی کشور است، نقش مؤثری داشتهباشند.همچنین میتوانند در برنامهریزی برای مرمت بناهای تاریخی کشور وتعیین اولویتهای ضروری با هماهنگی مسؤولین و دستگاههای مربوط مشارکتکرده و برحسب ضرورت در مورد کارهای اجرایی مرمت نیز سهیم باشند.
درسهای این رشته در طول تحصیل :
دروس پایه:
انسان، طبیعت،معماری، هندسه (پرسپکتیو)، ریاضیات، ترکیب، کارگاه عکاسی پایه، نقشهبرداری.
دروس اصلی:
ایستایی، شناخت مواد و مصالح، عناصر و جزئیات ساختمان، طراحی معماری،آشنایی با هنر و تمدن اسلامی، آشنایی با بافتها و محوطههای دوره اسلامیایران، آشنایی با هنر و تمدن فرهنگهای همجوار، مدیریت امور ساختمان(تشکیلات دفتری و کارگاهی) کامپیوتر و معماری، آشنایی با معماری جهان،تنظیم شرایط محیطی، آسیبشناسی، آشنایی با باستانشناسی، آشنایی با مرمتتزئینات وابسته به معماری .
دروس تخصصی:
مبانی نظری مرمت و احیای ابنیه و بافتها، مطالعه و شناخت بناهای تاریخیایران پیش از اسلام، مطالعه و شناخت بناهای تاریخی ایران اسلامی، قوانینو تشکیلات مرمت، شناخت سازههای سنتی بناهای تاریخی، طرح مرمت و احیایبنا، طرح مرمت و احیای بافتهای تاریخی، طرح مرمت و احیای محوطههایباستانشناسی، کارآموزی حفاظت و مرمت، فتوگرامتری، پروژه نهایی.
منبع: کتاب آشنایی با رشته های دانشگاهی سازمان سنجش آموزش کشورتالیف خانم فیروزه سودایی ونرم افزار سامان رشته ی سازمان سنجش

برگرفته از وبلاگ تبیان

PARVAZ68
1388,07,11, ساعت : 15:11
موزه داری
دیباچه: جمعآوری و نگهداری آثار و اشیا درمجموعهها و موزهها سابقه دیرینه دارند. لیکن نگرش صحیح امروزی به موزهجایگاه آن را از محل نگهداری و تماشای اشیا به محلی با مشخصات یک مرکزپژوهش و آموزش و یک مرکز فرهنگی برای گذران مطلوب اوقات فراغت بارهآوردهای علمی و تربیتی سوق داده است.در این نگرش موزه، مؤسسهای علمیفرهنگی است که تأمل و اندیشه و پژوهش مستقیم بر روی آثار گوناگون - ازآثار طبیعی آفرینش و خلقت گرفته تا دستاوردهای فرهنگ و تمدن و هنر انسان -را میسر میسازد و متخصصان و بازدیدکنندگان عمومی را با هنر و اندیشه،صنعت و پیشه و امور اجتماعی و اقتصادی و شئون گوناگون زندگی دیروز و امروزآشنا و مأنوس میسازد.موزه به عنوان یک مؤسسه علمی ـ فرهنگی، نیازمندکارشناسان علاقهمندی است که با کسب دانش وآگاهیهای علمی، و نگرش صحیحنسبت به موزه و جایگاه اجتماعی و آموزشی آن، بتوانند موزهها را در راهتوسعه و رشد فرهنگی، تربیتی و علمی کشور هدایت نمایند.امروزه حدود 100موزه در کشورمان وجود دارد که آثار، اشیاء، اسناد ومدارک قابل توجهی درزمینههای متنوع باستانشناسی، مردمشناسی، هنرهای سنتی، اسناد و مدارک، کتب ونسخ خطی، تاریخ طبیعی، زمینشناسی، گیاهشناسی، پست و مخابرات،جواهرات و سکهها... دارند؛ علاوه بر توسعه کمی و کیفی موزههای فعلی،ایجاد موزه در زمینههای دیگر، چون هنر و معماری، علوم و فنون مورد نیازاست. فارغالتحصیلان دوره کارشناسی موزهداری میتوانند با کسب دانش ومهارتهای نظری و عملی و آشنایی با امور اداری و فنی موزهداری، درموزههای گوناگون عهدهدار مطالعه و حفاظت فنی از آثار و اشیای موزهایباشند و امور مربوط به موزهداری را از ثبت و ضبط آثار در دفاتر، تهیهاسناد و مدارک لازم تا مطالعه مستقیم روی آثار و اشیا انجام دهند.
درسهای این رشته در طول تحصیل:
دروس پایه:
تاریخ عمومی ایران، کارگاه عکاسی پایه، آشنایی با هنرهای سنتی ایران،آشنایی با باستانشناسی و روشهای آن، کارگاه طراحی پایه، آشنایی بامردمشناسی و روشهای آن، آشنایی با حفاظت و مرمت آثار و روشهای آن،عکاسی فنی از اشیاء موزهای، کارگاه طراحی تخصصی.
دروس اصلی:
موزهداری، آشنایی با هنر و معماری پیش از اسلام ایران، تاریخ و فنشناسیآثار، آسیبشناسی، هنر وتمدن اسلامی، آشنایی با بافتها و محوطههای دورهاسلامی ایران، خطوط و خواندن کتیبههای اسلامی، تاریخچه کتابت، طرح اشیاءدر تمدن اسلامی، آشنایی با موزههای ایران و جهان ، خطوط باستانشناسیایران، کارگاه همانندسازی اشیاء موزهای، تهیه و تدوین راهنمای موزه ومحوطههای تاریخی، کارآموزی در موزهها، کارآموزی در کارگاه مرمت اموالفرهنگی، تبدیل محوطهها و بناهای تاریخ به موزه، کارآموزی کاوشباستانشناسی، کامپیوتر و موزه، روش تحقیق آثار و اشیای موزهای،موزهداری و سایر علوم، زبان و متون تخصصی موزهداری، شناخت مواد.
دروس تخصصی:
انسان،طبیعت،موزه، پژوهش در آثار و اشیای موزهای، کارآموزی در موزههای تخصصی، رساله نهایی.
منبع: کتاب آشنایی با رشته های دانشگاهی سازمان سنجش آموزش کشورتالیف خانم فیروزه سودایی ونرم افزار سامان رشته ی سازمان سنجش

برگرفته از وبلاگ تبیان

PARVAZ68
1388,07,11, ساعت : 15:12
حفاظت ومرمت بناهای تاریخی
دیباچه: تعدد، تنوع و اهمیت بناها و محوطههایتاریخی و بالا بردن کیفیت توان اجرایی در زمینه مرمت و حفاظت از اینبناها، بیانگر ضرورت تربیت متخصص حفاظت و مرمت بناهای تاریخی است.متخصصانی که میتوانند فاصله تخصصی و اجرایی بین کارشناسان مرمت و عواملاجرایی و کارگاهی در امور مربوط به حفظ و احیاء بناها و بافتهای تاریخیرا پر نمایند. فارغالتحصیلان این رشته نقش عمدهای در تهیه طرحهایتعمیراتی بناها و محوطههای تاریخی ایفا میکنند و میتوانند در ادارهکارگاه مرمت یا اجرای طرحهای مرمتی شرکت نمایند.
درسهای این رشته در طول تحصیل :
دروس پایه:
کارگاه عکاسی پایه، هندسه مناظر و زوایا (پرسپکتیو)، ترسیم فنی، آشنایی باباستانشناسی و روشهای نقشهبرداری آن، آشنایی با حفاظت و مرمت آثار وروشهای آن.
دروس اصلی:
هنر و تمدن اسلامی، آشنایی با باستانشناسی و آثار تاریخی دوره اسلامیایران، آشنایی با باستانشناسی و آثار، خطوط و خواندن کتیبههای اسلامی،مبانی نظری مرمت و احیاء ابنیه و بافتها، شناخت مواد و مصالح، مدیریتامور ساختمان (تشکیلات دفتری و کارگاهی)، آشنایی با مرمت تزئینات وابستهبه معماری
دروس تخصصی:
تعمیر ونگهداری ساختمان، برآورد، عناصر و جزئیات ساختمان، آشنایی باساختار معماری سنتی ایران ، آشنایی با هنر معماری پیش از اسلام، کارآموزیایران، آشنایی با معماری بومی ایران.
منبع: کتاب آشنایی با رشته های دانشگاهی سازمان سنجش آموزش کشورتالیف خانم فیروزه سودایی ونرم افزار سامان رشته ی سازمان سنجش

برگرفته از وبلاگ تبیان

PARVAZ68
1388,07,11, ساعت : 15:13
چاپ
دیباچه: چاپ؛ یعنی تمدن؛ یعنی پیشرفت؛ یعنیعامل رشد و شکوفایی و گسترش و حفظ علم و فرهنگ و ادب؛ صنعتی که گذشته رابهحال و حال را به آینده پیوند داده است. صنعت چاپ در طی دهههای اخیر بارشد و گسترش روزافزونی روبرو بوده است؛ بویژه در طول دهه 80 که انقلاب چاپالکترونیک، موج شدیدی در دیجیتالی کردن فرآیندهای صنعت چاپ ایجاد کرد. درواقع دیجیتالی شدن هنرهای گرافیکی، پتانسیلهای بیشتری را در صنعت چاپنمایان ساخته است. نوآوریهای جدید و مهم در عرصه فنآوری دیجیتال، باعثکوتاه شدن مسیر انتقال و تکامل صنعت چاپ از مهارتهای اولیه و فعلی آن بهسوی فنآوریهای جدید شده است. سیستمهای چاپ دیجیتالی، دستگاههای چاپ باقابلیت چاپ مستقیم تصاویر، فنآوری چاپ غیرضربهای، چاپ در زمان نیاز و...، همگی نشان دهنده تجهیزات و امکانات جدید و بازارهای جدید صنعت چاپاست. از همینرو امروزه صنعت چاپ را نمیتوان همچون گذشته به روش استاد وشاگردی فرا گرفت و لازم است مدیر یک چاپخانه یا ناظر چاپ، این صنعت مهم وحیاتی را که هم جنبه فنی و هم جنبه هنری دارد، به صورت آکادمیکبیاموزد.وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بر پایه همین نیاز، در سال گذشته،رشته چاپ را به عنوان یکی از رشتههای گروه آزمایشی هنر در دانشگاه هنرارائه کرد.در رشته چاپ، دانشجویان با سه مرحله پیش از چاپ، چاپ و پس ازچاپ آشنا میشوند و در نهایت میتوانند یک محتوای گرافیکی یا بصری را برروی یک محصول فیزیکی پیاده سازند. به عبارت دیگر، فارغالتحصیل این رشتهدر مرحله قبل از چاپ؛ یعنی مرحلهای که طراح آماده چاپ میشود، با طراحهمکاری میکند تا طرحی مناسب برای چاپ ارائه دهد؛ زیرا برخی از اوقات یکگرافیست، طرحی را ارائه میدهد که روی کاغذ یا کامپیوتر بسیار جالب است،امّا پیادهسازی آن یا عملی نیست یا مقرون به صرفه نمیباشد و یا در زمانکوتاه موردنظرِ مشتری، امکانپذیر نیست. دانشآموخته این رشته در مرحلهچاپ نیز میداند که چگونه پارامترهای مختلف را رعایت کند تا قدم به قدمکار با کیفیت مطلوب تولید شود و ضمن رعایت کیفیت و راندمان بالا، زمانآمادهسازی کاهش یافته و از ضایعات جلوگیری گردد و با کمترین هزینه بهنیازهای متنوع مشتریان پاسخ داده شود.
موقعیت‎ شغلی در ایران:
فارغالتحصیل این رشته در مرحله پس از چاپ نیز به مجموعه فعالیتهای متنوعاین مرحله از جمله ورنی زنی، سلفون کشی، دایکات، برش، قالبسازی، طلاکوبیو مواد مصرفی آنها مدیریت و نظارت دارد.
توانایی‎های لازم :
در تمام کشورهای دنیا، دپارتمانهای چاپ در دانشکدههای هنری قرار دارد؛زیرا آنچه دانشجویان در رشته چاپ میآموزند، ساخت ماشینآلات چاپ نیست کهدر دانشکدههای فنی آموزش داده شود. کارشناس چاپ میآموزد که چگونهفرآیند تولید یک کار چاپی از مرحله قبل از چاپ؛ یعنی مرحلهای که طرح مشخصمیشود تا مرحله پایان چاپ و هنگامی که کار برای توزیع آماده میشود،بخوبی انجام گیرد؛ کاری که نیاز به آشنایی با طراحی و گرافیک دارد؛ یعنیمدیر یک چاپخانه هنگامی که یک طرح به او ارائه میشود، باید بتواند طرح رادرک کرده و با آن ارتباط برقرار کند. به عبارت دیگر، فارغالتحصیل اینرشته باید با فارغالتحصیلان سایر رشتههای هنری زبان مشترک داشته باشد.اما این به معنای آن نیست که چاپ یک رشته هنری است. چاپ مجموعهای از هنرو صنعت است و دانشجویان هر پنج گروه آزمایشی در صورت علاقهمندی به فرآیندچاپ و داشتن یک پایه هنری میتوانند در این رشته موفق شوند.
موقعیت شغلی در ایران :
فارغالتحصیلان رشته چاپ با شناخت خصوصیات هر یک از سیستمهای چاپی وتقدم و تأخر عملکرد هر یک از آنها، تأثیر بسزایی در کیفیت محصولات چاپی ودر نهایت در پیشبرد توسعه اجتماعی خواهند داشت؛ زیرا صنف چاپ به عنوانصنعت میان رشتهای، به نحوی با همه فرآوریهای صنعتی و محصولات کشاورزی ونیز بازاریابی داخلی و خارجی و همچنین تمام جنبههای توسعه اجتماعی سر وکار دارد و در واقع یکی از پایههای مهم موفقیت در رشتههای یاد شده وجنبههای مختلف حیات جامعه است.به عبارت دیگر، فارغالتحصیلان چاپمیتوانند در عرصههای مختلف صنعتی و فرهنگی حضور فعالی داشته باشند. برایمثال در سال تحصیلی 84- 83 تعداد 797 عنوان کتاب درسی با شمارگان بیش از167 میلیون جلد چاپ شد و در اختیار دانشآموزان قرار گرفت. بدون شک فرآیندچاپ این کتابها که اکثراً تمام رنگی بوده و هر ساله تا حدودی نیز تغییرمیکنند، بسیار پیچیده و تخصصی است و نیاز به مدیران تولید و کارشناسانمتخصص چاپ بسیار ماهر و با تجربه دارد. چون فرآیند چاپ باید به گونهایانجام گیرد که در کوتاهترین زمان و با کمترین هزینه، کتابها بدون غلط، باکیفیت بالا و یکسان و در تیراژ میلیونی چاپ شود.همچنین میتوان به چاپروزنامهها و نشریات کثیرالانتشار اشاره کرد که یک کار صنعتی است. ناظرانچاپ این گونه رسانهها و همچنین مدیران چاپخانهها باید متخصص رشته چاپباشند تا چاپخانهها بهترین بازدهی را داشته باشند. نیازی که در حال حاضرنیزکاملاً احساس میشود.
درسهای این رشته در طول تحصیل:
دروس پایه:
ریاضیات و آمار، شیمی عمومی، طراحی پایه، فیزیک، مبانی کامپیوتر واینترنت، مبانی هنرهای تجسمی، رسم فنی عمومی و پرسپکتیو، روش تحقیق، عکاسیپایه، آشنایی با هنر و تمدن ایران، آشنایی با هنر و تمدن جهان
دروس اصلی:
کارگاه عکاسی رنگی، کارگاه گرافیک، گرافیک کامپیوتر، صفحهآرایی، طراحی بستهبندی، طراحی و چاپ اوراق بهادار، کارآموزی،
دروس تخصصی:
آزمایشگاه مواد، تاریخ فناوری چاپ، استانداردشناسی صنعت چاپ، مروری برروشهای چاپ، زبان تخصصی، تکنولوژی بستهبندی، تکنولوژی صحافی، کارگاه چاپافست، لیتوگرافی، شناخت کاغذ و مرکب، اقتصاد چاپ و بازاریابی چاپ، قوانینو مقررات چاپ، کارگاه چاپ دیجیتال، کارگاه چاپ فلکسو، کارگاه چاپ گراور،کارگاه چاپ سیلک اسکترین، طرح و رساله.
منبع: کتاب آشنایی با رشته های دانشگاهی سازمان سنجش آموزش کشورتالیف خانم فیروزه سودایی ونرم افزار سامان رشته ی سازمان سنجش

برگرفته از وبلاگ تبیان

PARVAZ68
1388,07,11, ساعت : 15:13
تلویزیون وهنرهای دیجیتالی
دیباچه: عدهای معتقدند که "مخرب ارتباط" خاموشکننده تخیل و تلف کننده وقت است؛ چیزی که مانع از رشد شخصیت میشود وعدهای آن را یک وسیله ارتباطجمعی قوی، سریع و پرگیرنده، سرگرمی مناسببرای اوقات فراغت، تمایل به کسب تجربهای عمیق در مسائل مختلف و راهی برایافزایش دانش و عضویت در خانواده جهانی میدانند.سخن از تلویزیون، اعجوبهقرن بیستم است و دیدگاههای متفاوت و متناقضی که نسبت به آن وجود دارد؛دیدگاههایی که هر یک از جنبهای درست هستند. زیرا این رسانه میتواند ازیک سو اعتیادی مخرب و از سوی دیگر شیوهای نوین و فراگیر برای آموزش واطلاعرسانی باشد. در واقع این گردانندگان و برنامهسازان آن هستند که سمتو سویش را تعیین میکنند. از همینرو تربیت و آموزش برنامهسازان ومتخصصان این رسانه اهمیت بسیاری دارد؛ بویژه در کشور ما که این رسانهبسیار فراگیر است و اوقات فراغت قشر عظیمی از نیروی جوان کشور ما را بهخود اختصاص میدهد. به همین دلیل هر ساله دانشکده صدا و سیمای جمهوریاسلامی ایران از طریق آزمون سراسری عدهای از داوطلبان علاقهمند را برایتحصیل در این دانشکده گزینش میکند. گفتنی است که دانشکده صدا و سیما تاسال گذشته دانشجویان خود را در رشته "تولید سیما" میپذیرفت، اما از آزمونسراسری سال 1383 دانشجویان در دو رشته جدید "کارشناسی تلویزیون و هنرهایدیجیتالی" و "کارگردانی تلویزیون" پذیرفته میشوند.رشته‎کارشناسیتلو زیونی و هنرهای دیجیتالی دارای دو گرایش گرافیک رایانه‎ای و انیمیشنرایانه‎ای است.
گرایش گرافیک رایانهای:
گرافیک یک هنر کاربردی است که به تبلیغ، ارائه، اشاعه و بیان تصویریکالاهای تبلیغاتی و فرهنگی میپردازد. دانشجوی گرافیک رایانهای در صدا وسیما طراحی صحنه، دکور، لباس، تیتراژ و موارد مشابه برای برنامههایتلویزیونی را آموزش میبیند. برای مثال اعلام وضعیت هوا در شبکه خبر بهصورت گرافیکی انجام میگیرد یا زیرنویس، حاشیه و تیتراژ در هر برنامهایکه وجود دارد، به گرافیک رایانهای مربوط میشود. در واقع کارشناس گرافیکرایانهای فرد خلاق و هنرمندی است که در کنار کارگردان مینشیند و ذهنیتکارگردان را پیاده میکند و درباره رنگ، شکل و دکور نظر میدهد تا مخاطببا یک برنامه تلویزیونی ارتباط بهتری برقرار کند.
درسهای این رشته در طول تحصیل:
دروس مشترک در هر دو گرایش:
مبانی ارتباطات، مردمشناسی و رسانههای تصویری، آشنایی با هنر در تاریخ،عکاسی، تاریخ تلویزیون و فناوری رسانههای جدید، حکمت هنر اسلامی،ارتباطات بصری، آشنایی با فلسفه ، تلویزیون ، زبان و ساختار، پژوهش ونگارش در تلویزیون، قصه در ادیان، درک و بیان بصری، مخاطبشناسی تلویزیون،فلسفه هنر، تاریخ انیمیشن، طراحی ، عکاسی و هنرهای دیجیتالی، سیر تحولاتگرافیک، مبانی سایبرمدیا، کاربرد رایانه در فیلم و تلویزیون، طراحی وگرافیک، گونهشناسی برنامههای تلویزیونی، مبانی انیمیشن دیجیتالی،نرمافزارهای گرافیکی، مبانی گرافیک، تدوین دیجیتالی، مبانی تبلیغاتتلویزیونی، جلوههای بصری دیجیتالی، زیباشناسی هنرهای دیجیتالی، تلویزیونآموزشی، انیمیشن تعاملی.
دروس تخصصی گرایش گرافیک رایانهای:
کارگاه گرافیک دیجیتالی ، ژورنالیسم تلویزیونی، طراحی وب، پروژه نهایی.
گرایش انیمیشن رایانهای:
چند سال پیش هیأت مدیره یکی از مدارس ایالت ایندیانای آمریکا مجبور شد،اعلامیه هشدار دهندهای را منتشر کند، مبنی بر اینکه:
"تین مؤتانت نینجا ترتلز(1) وجود خارجی ندارد" تا بچهها برای پیدا کردنآن به درون دریچه فاضلابها نخزند. این اعلامیه بیانگر تأثیر انیمیشنهایتلویزیونی بر روی کودکان است. البته انیمیشن تنها برای کودکان جالبنیست، بلکه بزرگسالان نیز به انیمیشن علاقهمند هستند. از همینرو سالمیلادی گذشته، پرفروشترین فیلم سینمایی سال،یک انیمیشن بود. امروزه بهدلیل افزایش سرعت کار، دیجیتال به کمک انیمیشن آمده است و بسیاری ازکارهای تبلیغاتی، آموزشی و کارتونها به صورت دیجیتالی است. البته انیمیشنسنتی هنوز رایج است و بحث نقاشی کردن و فریم به فریم فیلمبرداری کردن کهاصطلاحاً به آن نقاشی "تک فریم" گفته میشود، هنوز مرسوم است و کارآییدارد، اما انیمیشن رایانهای در سطح بسیار وسیعتری استفاده میشود.
دروس تخصصی گرایش انیمیشن رایانهای :
کارگاه انیمیشن دیجیتالی ، انیمیشن دو بعدی، موسیقی و انیمیشن، انیمیشن سه بعدی، نویسندگی برای انیمیشن، پروژه نهایی
تواناییهای لازم :
رشته تلویزیون و هنرهای دیجیتالی یکی از رشتههای نیمهمتمرکز آزمونسراسری است که از بین داوطلبان گروه آزمایشی هنر دانشجو میپذیرد. اینداوطلبان پس از شرکت در آزمون سراسری باید در آزمون تخصصی دانشکده صدا وسیما نیز شرکت کنند. سپس از میان نفرات برتر این دو آزمون تا 4 برابرظرفیت رشته تلویزیون و هنرهای دیجیتالی معرفی میشوند تا در مصاحبه هنریشرکت کرده و بهطور مستقیم مورد ارزیابی قرار بگیرند و در نهایت از بیناین 4 برابر ظرفیت، علاقهمندترین و آمادهترین داوطلبان پذیرفته خواهندشد.در این میان دانشجوی انیمیشن باید طراحی را بخوبی بشناسد و با قوانینحرکتی و ترکیببندی تصاویر آشنا باشد. چون عامل اصلی ضعف انیمیشنهایایرانی، طراحی ضعیف و عدم آشنایی با فیزیولوژی حرکت است همچنین دانشجویاین گرایش باید به سینما، عکاسی و موسیقی علاقهمند بوده و اهل مسافرت وتماشای فضاهای تازه و جدید باشد. در اصل دانشجوی این گرایش مثل سایررشتههای هنری باید خوب ببیند و نگاهی عمیق و هنرمندانه نسبت به هر چیزیکه در اطراف او وجود دارد، داشته باشد.در کار رسانه، داشتن سواد بصری نیزخیلی مهم است؛ یعنی چشم دانشجوی این رشته باید باسواد باشد. خوب را از بدو مطلوب را از نامطلوب و رنگها، فرمها و خطوط را از یکدیگر بخوبی تشخیصدهد. این کار به یاری زیاد دیدن و خوب دیدن حاصل میشود. از همین رو سعیمی‎شود در مصاحبه حضوری، سواد بصری داوطلب سنجیده شود؛ کاری مهم و پیچیدهکه زمان زیادی را به خود اختصاص میدهد.در مصاحبه حضوری، داوطلبان نمونهکارهای قبلی خود اعم از طراحی، تابلوهای نقاشی و سایر هنرهای مرتبط را نیزبه همراه میآورند؛ چون هدف این است که توانمندترین و آمادهتریندانشجویان در این دانشکده پذیرفته شوند.
موقعیت شغلی در ایران:
تا چند سال پیش تمامی دانشجویان دانشکده صدا و سیما در بدو ورود به ایندانشکده، بورسیه صدا و سیما میشدند. اما در حال حاضر سازمان صدا و سیماتعهدی برای استخدام و بهکارگیری فارغالتحصیلان دانشکده ندارد و فقط تعهدیک جانبه گرفته میشود، مبنی بر اینکه در صورت نیاز سازمان صدا و سیما، هرفارغالتحصیل متعهد به انجام خدمت به میزان دو برابر مدت تحصیل دردانشکده خواهد بود و محل خدمت فارغالتحصیلان را نیز سازمان براساس نیازمراکز خود، در سطح ایران تعیین خواهد کرد. از همینرو تنهافارغالتحصیلانی که در طی تحصیل دانشجوی موفقی بودهاند، جذب سازمانمی‎شوند؛ یعنی اگر دانشجویی در دوران تحصیل، خوب درس نخوانده و مهارت لازمرا به دست نیاورده باشد، نه تنها در سازمان استخدام نخواهد شد، بلکه پس ازفارغالتحصیلی، هزینه تحصیل در این دانشکده را نیز باید بپردازد.دربارهبازار کار آزاد فارغالتحصیل انیمیشن رایانهای باید گفت که بازار کارانیمیشن دو شاخه دارد؛ یکی شاخه هنری است و دیگر شاخه تجاری و تبلیغاتیمیباشد. در شاخه هنری فارغالتحصیلان این رشته میتوانند جذب مراکز هنریو آموزشی؛ مثل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان،آموزش و پرورش و یاسازمان تبلیغات اسلامی بشوند و در شاخهتجاری و تبلیغاتی میتوانند کارهایمختلفی انجام دهند که از آن جمله میتوان به تهیه CDهای تبلیغاتی برایشرکتها و کارخانهها اشاره کرد
منبع: کتاب آشنایی با رشته های دانشگاهی سازمان سنجش آموزش کشورتالیف خانم فیروزه سودایی ونرم افزار سامان رشته ی سازمان سنجش

برگرفته از وبلاگ تبیان

PARVAZ68
1388,07,11, ساعت : 15:15
ارتباط تصویری

دیباچه: تابلوی اول از وجود یک رستوران خبر میدهد. تابلوی دوم مکان یک باجه پست را نشان میدهد و تابلوی سوم میگوید که در اینجا یک جایگاه سوخترسانی است. البته این اطلاعات به زبان نوشتاری بیان نشده است. چرا که امروزه با وجود صد زبان و 5 هزار گویش، نمیتوان برای معرفی مراکز و مکانهای مختلف از زبان نوشتاری استفاده کرد. بلکه این زبان تصویری است که با ساخت علائم و نشانهها در هواپیماها، جادهها و هتلها، پیامها را سریعتر انتقال میدهد.البته نباید تصور کرد که زبان تصویری یا به عبارت دیگر ارتباط تصویری، تنها به ساخت علائم و سمبلهای تصویری میپردازد بلکه هنر ارتباط تصویری حیطه بسیار وسیعی را در برمیگیرد که از آن جمله میتوان به نوشتن زیبای کلمات، رسم منحنی و نمونههای آماری، تهیه آگهی مطبوعاتی و پوستر، صفحهآرایی و دهها مورد دیگر اشاره کرد. به زبان دیگر کلیه طرحهایی که به وسیله چاپ قابل انتشار هستند، طرح گرافیکی میباشند. هدف رشته ارتباط تصویری آموزش این هنر در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی است. در واقع رشته ارتباط تصویری تواناییهای دانشجویان در امور تبلیغات فرهنگی یا تجاری را ارتقا میدهد که در این میان تبلیغات فرهنگی شامل تصویرسازی کتب، ساخت پوستر، تبلیغات برای نشریات و جراید مانند صفحهآرایی و آگهیهای مطبوعاتی میشود و تبلیغات تجاری نیز شامل تبلیغات نمایشگاههای بازرگانی مانند غرفهسازی و غرفهآرایی یا تبلیغات برای کالاهای مختلف است. در ضمن ارتباط تصویری دارای شاخههای دیگری مانند آرمسازی، انیمیشن و طراحی راهنمای محیطی میباشد.
تواناییهای لازم :
دانشجوی ارتباط تصویری باید علاوه بر خلاقیت، عاشق این کار بوده و طراحی قوی و زبردست باشد. چون طراحی اساس کار یک گرافیست است و در ضمن باید با رنگ به عنوان عامل تکمیلکننده فرم آشنا باشد. همچنین یک طراح باید با شاخههای مختلف هنری آشنایی کامل داشته باشد. چون یک گرافیست امکان دارد از تکنیکهای عکاسی، چاپ، خوشنویسی، نقاشی، طراحی صنعتی، اصول و مبانی صنایع دستی در کارش استفاده کند و پیام مورد نظرش را به مرحله اجرا برساند. بالاخره هنرمند این رشته لازم است با علومی مثل جامعهشناسی، روانشناسی، بازاریابی و ادبیات آشنا باشد. زیرا یک پیام تبلیغاتی باید با توجه به مخاطب آن ساخته شود؛ یعنی باید توجه داشت که مخاطب این پیام از نظر فرهنگی، اقتصادی و خواستهها و علایق در چه سطحی است. گفتنی است که دانشجویان این رشته به صورت نیمهمتمرکز گزینش میشوند؛ یعنی علاوه بر آزمون علمی، استعداد و خلاقیت دانشجویان در یک آزمون عملی نیز سنجیده میشود.
موقعیت شغلی در ایران :
برای یک فارغالتحصیل ارتباط تصویری فرصتهای شغلی زیادی وجود دارد چون تنها بخشی از کار او تبلیغات میباشد و این در حالی است که تبلیغات محدوده خاصی ندارد و از تبلیغ یک خودکار گرفته تا تبلیغ یک کالای فرهنگی مثل تئاتر یا سینما در حیطه دانش متخصص ارتباط تصویری میگنجد. از سوی دیگر تصویرسازی و طراحی روی جلد کتب، صفحهآرایی مجلات و روزنامهها و تهیه آرم و نشانه نیز در حیطه کار یک متخصص ارتباط تصویری قرار دارد. در کل باید بگوییم که در ایران دو شاخه عمده کاری برای یک گرافیست وجود دارد یکی چاپ و انتشارات؛ یعنی طرحی که در نهایت با چاپ و تولید انبوه سروکار دارد مثل تصویرسازی کتاب، صفحهآرایی مجلات و روزنامهها و تهیه پوستر و بروشور و دیگری گرافیک تلویزیونی است؛ یعنی گرافیست تعیین میکند که برای مثال مجری تلویزیون چه لباسی با چه رنگی بپوشد که هم مناسب باشد و هم تفاوت رنگها در گیرندهها اعم از رنگی یا سیاه و سفید به خوبی مشخص گردد.
درسهای این رشته در طول تحصیل :
طراحی پایه، مبانی هنرهای تجسمی، کارگاه حجمسازی، آشنایی با هنر در تاریخ، تاریخچه کتابت، خوشنویسی، عکاسی پایه، ارتباط تصویری، چاپ دستی، هنر و تمدن اسلامی، تصویرسازی، کارگاه عکس رنگی (انسان،طبیعتوطراحی) ، تجزیه و تحلیل هنرهای تجسمی، آشنایی با هنرهای معاصر، تجزیه و تحلیل آثار ارتباط تصویری، چاپ ماشینی، تصویر متحرک، طرح عملی جامع، پروژه نهایی.
منبع: کتاب آشنایی با رشته های دانشگاهی سازمان سنجش آموزش کشورتالیف خانم فیروزه سودایی ونرم افزار سامان رشته ی سازمان سنجش
برگرفته از وبلاگ تبیان

PARVAZ68
1388,07,11, ساعت : 15:16
حفاظت و مرمت آثارتاریخی

دیباچه: برای مطالعات تاریخی و باستانشناسی و نیز برای به‎کار بستن روش‎های مناسب حفاظت و مرمت و نگهداری علمی و فنی آثار و اشیاء متعدد تاریخی و فرهنگی موجود در موزه‎های کشور ـ آثاری که حاصل کاوش‎های باستان‎شناسی است و نیز آثاری که به‎صورت هنرهای وابسته به معماری دربناهای تاریخی وجود دارد و مواد و مصالحی که درساخت و ساز این گونه بناها از آنها استفاده گردیده است ـ باید به پژوهش‎های ویژه آزمایشگاهی متکی شد. ضرورت پژوهش و حفظ و احیاء این گونه آثار و اشیاء به صورت علمی و فنی از یک سو و لزوم بالا بردن کیفیت کار مطالعات از سو‎ی دیگر، ایجاد دوره‎های آموزش عالی در سطوح گوناگون از جمله کاردانی حفاظت درست آثار تاریخی را ایجاب می‎کند.هدف این رشته تربیت افراد متخصص و دارای کارایی عملی در امر حفاظت و مرمت آثار تاریخی است. متخصصانی که با بهره‎گیری ازتجربیات عملی و آگاهی‎های علمی و تاریخی و هنری که درطول این دوره کسب می‎کنند، درجهت مرمت، احیاء، نگهداری و به طور کلی حفاظت علمی آثار تاریخی قدم بر می‎دارند. فارغ‎التحصیلان این دوره در مراکز تحقیقاتی و آزمایشگاه‎ها و کارگاه‎های مختلف حفاظت و مرمت مانند کتابخانه‎ها، موزه‎ها و سازمان‎های فرهنگی موجود در سراسر کشور فعالیت می‎کنند.
درسهای این رشته در طول تحصیل :
دروس پایه:
فیزیک، شیمی، ترسیم فنی، تاریخ و مبانی نظری مرمت.
دروس اصلی و تخصصی:
هنر و تمدن اسلامی، تاریخ و فن شناسی آثار، آشنائی با باستان‎شناسی و روش‎های آن، آشنائی با هنرهای سنتی ایران، آشنائی با هنر و معماری پیش از اسلام ایران، آسیب‎شناسی آثار، حفاظت و مرمت در محل کاوش باستان‎شناسی، آزمایشگاه حفاظت و مرمت
منبع: کتاب آشنایی با رشته های دانشگاهی سازمان سنجش آموزش کشورتالیف خانم فیروزه سودایی ونرم افزار سامان رشته ی سازمان سنجش
برگرفته از وبلاگ تبیان

shabnamm
1388,07,25, ساعت : 19:53
ممنون گلم...دست گلت درد نکنه....

http://www.98ia.com/modules/Forums/images/smiles/icon_smile.gif