PDA

توجه ! این یک نسخه آرشیو شده میباشد و در این حالت شما عکسی را مشاهده نمیکنید برای مشاهده کامل متن و عکسها بر روی لینک مقابل کلیک کنید : معرفی رشته های دانشگاهی(ریاضی)صفحه ها : [1] 2

PARVAZ68
1388,07,06, ساعت : 14:04
مهندسی هوا فضا

دیباچه: بسیاری از داوطلبان آزمون سراسریکه رشته مهندسی هوا فضا را انتخاب میکنند، اطلاع صحیحی نسبت بهاین رشته ندارند و آن را با خلبانی یا نجوم اشتباه میگیرند. درحالی که هدف این رشته آماده کردن مهندسی است که بتواند درزمینه طراحی، ساخت و آزمایش هواپیما فعالیت کند. در واقع کار مهندسهوا فضا قبل از بیرون آمدن هواپیما از کارخانه است و او در موردچگونگی به پرواز درآوردن یک هواپیما آموزش نمیبیند. به عبارت دیگرمهندسی هوا فضا مجموعهای از علوم و تواناییهای علمی و عملی درزمینه تحلیل، طراحی و ساخت وسایل پرنده نظیر هواپیماها، بالگردها،گلایدرها، موشکها و ماهوارهها است. این رشته بر چهار پایهآئرودینامیک ، جلوبرندگی ، مکانیک پرواز و سازههای هوافضایی استواراست.که در این میان آئرودینامیک به مطالعه و بررسی جریان هوا، محاسبهنیروها و گشتاورهای ناشی از آن بر روی جسم پرنده میپردازد و مهندس هوافضابا فراگیری این علم به تحلیل جریانهای پیچیده در اطراف اجسام پرندهپرداخته و با به دست آوردن نیروهای آئرودینامیکی امکان بررسی پایداری وطراحی سازه را فراهم میکند. "جلوبرندگی" به مطالعه و بررسی سیستمهایجلوبرنده اعم از موتورهای پیستونی، توربینی، راکتها و نحوه تولید نیرویرانش در آنها میپردازد. "مکانیک پرواز" به مطالعه و بررسی رفتار و حرکاتجسم پرنده با استفاده از اطلاعات آئرودینامیکی، هندسی و وزنی میپردازد درواقع علم مکانیک پرواز از "عملکرد" تشکیل میشود و "عملکرد" به بررسیبُرد، مسافت نشست و برخاست، مداومت پروازی در سرعتهای مختلف و پایداری وکنترل وسایل پرنده میپردازد و در نهایت "سازههای هوافضایی" به مطالعه وبررسی سازههای هواپیما و دیگر وسایل پرنده میپردازد و هدف آن طراحیسازههایی است که علاوه بر استحکام کافی در برابر بارهای آئرودینامیکی وسایر بارهای استاتیکی وارد بر وسایل پرنده ، حداقل وزن را نیز داشته باشند.
تواناییهای لازم :
زیربنای این رشته ریاضیات است و همچنین فیزیک و شیمی تا حدودیلازم میباشد و بیشتر دروس این رشته به زبان انگلیسی است. مهندسیهوا فضا یک رشته فنی است و عموماً کسانی که وارد رشتههای فنیمیشوند، باید آمادگی کار در کارخانجات را داشته باشند و همچنین بایدافرادی قوی و دارای پشتکار باشند.
موقعیت شغلی در ایران :
مهندسین هوا فضا میتوانند در صنایع و مؤسسات تحقیقاتی هواپیمایی،موشکی و ماهواره فعالیت کنند. همچنین در کلیه مؤسسات و سازمانهاییکه به نحوی از وسایل پرنده استفاده میکنند، به عنوان کارشناستحقیق در عملیات و تعمیر و نگهداری فعالیت نمایند. از سوی دیگر چونسازه اتومبیل و کشتی مشترکات زیادی با سازه یک هواپیما دارد وتوربینهای گاز یک نیروگاه یا ایستگاه پمپگاز همانند یک موتور جتتحلیل و طراحی میگردد، یک مهندس هوا فضا علاوه بر شرکتهای هواییدر نیروگاهها، صنایع نفت و گاز و صنایع خوردوسازی فرصتهای شغلیخوبی دارد. علاوه بر ساخت هواپیما فارغالتحصیلان این رشتهمیتوانند در فرودگاهها در قسمت تعمیر و نگهداری هواپیما و همچنین درصنایع دفاع روی طراحی موشک و جنگافزارها فعالیت کنند یا میتوانندروی آئرودینامیک خودروها، سازههای خودروسازی و تولید توربینهایبخار برای تولید برق کار کنند.
درسهای این رشته در طول تحصیل :
دروس اصلی:
نقشهکشی ، استاتیک، مقدمهای بر مهندسی هوا فضا، مکانیک سیالات،ریاضی مهندسی، دینامیک، ترمودینامیک ، مبانی برق ، ارتعاشات،مقاومت مصالح، کنترل اتوماتیک، علم مواد، انتقال حرارت، آزمایشگاهموتور انتقال.
دروس تخصصی:
آیرودینامیک ، مکانیک پرواز ، آزمایشگاه آیرودینامیک ، طراحی هواپیما، تحلیل سازهها، اصول جلوبرندگی، زبان تخصصی، طراحی سازههایهوایی ، پروژه.(بسیاری از درسهای این رشته همراه با آزمایشگاه است).
منبع:وبلاگ تبیان

PARVAZ68
1388,07,06, ساعت : 14:07
مهندسی برق
دیباچه: یکی از بهترین تعریفهایی که از مهندسیبرق شده است، این است که محور اصلی فعالیتهای مهندسی برق، تبدیل یکسیگنال به سیگنال دیگر است. که البته این سیگنال ممکن است شکل موج ولتاژیا شکل موج جریان و یا ترکیب دیجیتالی یک بخش از اطلاعات باشد.برای مثالوقتی ما با تلفن صحبت میکنیم در مرحله اول به دستگاهی به نام میکروفوننیاز داریم که صحبتهای ما را تبدیل به سیگنالهای الکتریکی کند تا اینسیگنال در خطوط تلفن منتقل گردد. سپس در طرف دیگر به دستگاهی نیاز داریمکه سیگنالهای رسیده را به سیگنالهای صوتی تبدیل کند تا فرد مقابل بتواندصدای ما را بشنود و مکالمه تلفنی برقرار گردد.رشته مهندسی برق در مقطعکارشناسی دارای 4 گرایش الکترونیک، مخابرات، کنترل و قدرت است.
گرایش الکترونیک:
گرایش الکترونیک به دو زیربخش عمده تقسیم میشود. بخش اولمیکروالکترونیک است که شامل علم مواد، فیزیک الکترونیک، طراحی وساخت قطعات از سادهترین تا پیچیدهترین آنها است و بخش دوم نیزمدار و سیستم نامیده میشود و هدف آن طراحی و ساخت سیستمها وتجهیزات الکترونیکی با استفاده از قطعات ساخته شده توسط متخصصانمیکروالکترونیک میباشد.برای مثال یک سیستم گیرنده رادیو نمونهای ازکنار هم قرار دادن قطعات مختلف الکترونیکی برای دریافت موج ارسال شده ازسوی فرستنده به گیرنده است؛ یعنی یک سیستم فرستنده و گیرنده برای کار، همبه قطعات الکترونیکی و هم به سیستمهای متشکل از قطعات الکترونیکی نیازدارد. و این شامل بسیاری از دستگاههای الکتریکی از جمله سیستم پمپ مصنوعیتأمین کننده ضربان قلب، سیستم رله و حفاظت در یک نیروگاه برق و یا سیستمهدایت اتوماتیک یک هواپیما میشود.
درسهای این رشته در طول تحصیل:
دروس مشترک در گرایشهای مختلف مهندسی برق:
ریاضی، معادلات دیفرانسیل، برنامهسازی کامپیوتر، محاسبات عددی،فیزیک، کارگاه عمومی، کارگاه برق، زبان تخصصی، نقشهکشی صنعتی،ریاضی مهندسی، مدارهای الکتریکی، اندازهگیری الکتریکی،الکترومغناطیس ، الکترونیک، ماشینهای الکتریکی، مدارهای منطقی،تجزیه و تحلیل سیستمها، سیستمهای کنترل خطی، بررسی سیستمهایقدرت، مخابرات، پروژه کارشناسی، کارآموزی.
دروس تخصصی گرایش الکترونیک:
فیزیک مدرن، فیزیک الکترونیک، الکترونیک صنعتی، تکنیک پالس،معماری کامپیوتر، میکروپروسسور، مدارهای مخابراتی، پروژه آزمایشگاهالکترونیک.(بسی اری از درسهای این رشته همراه با آزمایشگاه است.)
گرایش مخابرات:
مخابرات از دو گرایش میدان و سیستم تشکیل میشود. که در گرایشمیدان، دانشجویان با مفاهیم میدانهای مغناطیسی، امواج، ماکروویو،آنتن و ... آشنا میشوند تا بتوانند مناسبترین وسیله را برای انتقالموجی از نقطهای به نقطه دیگر پیدا کنند. برای مثال اگر بخواهیمسیگنالی را از یک ایستگاه تلویزیونی به گیرندگان تلویزیونی منتقل کنیمابتدا باید این سیگنال را از طریق آنتنهای خاص به صورت امواج منتشر ساختهو سپس در طرف گیرنده نیز آنتنهای خانگی باید بتوانند این امواج را از فضادریافت کنند تا از طریق دستگاه تلویزیون این امواج به امواج صوت و تصویرتبدیل شود. قابل ذکر است تمامی این ارسال و انتقال امواج، در حوزه گرایشمیدان قرار میگیرد. در گرایش سیستم نیز دانشجویان فرا میگیرند کهچگونه سیگنالها را از شکلی به شکل دیگر تبدیل کنند. برای مثال درهمان سیستم تلویزیونی برای انتقال سیگنالی از اتاق تولید به آنتن، احتیاجبه دستگاه فرستنده است که این دستگاه ترکیبی از قطعات الکترونیک بوده و بهشیوهای طراحی شده است که میتواند سیگنال تولید شده در آن محیط را بهصورتی درآورد که به وسیله آنتنهای فرستنده قابل ارسال باشد. از سوی دیگردر منازل نیز دستگاه تلویزیون یا رادیو شامل انواع سیستمهای مخابراتی استکه این سیستم سینگالهای دریافتی از آنتن را تبدیل به سینگال صوت و تصویرمیکند. همچنین یکی از فعالیتهای عمده مهندسی مخابرات گرایشسیستم، طراحی فیلترهای مختلفی است که میتوانند امواج مزاحم شاملنویز یا پارازیت را از امواج اصلی تشخیص دهند و آنها را حذف کنند وتنها امواج اصلی را از آنتن دریافت نمایند.
دروس تخصصی گرایش مخابرات:
الکترونیک (تخصصی)، مدارهای مخابراتی، مخابرات ، فیلترها و سنتزمدارها، میدانها و امواج، آنتن، مایکروویو، سیستمهای انتقال ، اصولمیکروکامپیوتر. (بسیاری از درسهای این رشته همراه با آزمایشگاهاست.)
گرایش کنترل:
هدف این علم، کنترل خروجیهای یک سیستم بر مبنای ورودیهای آن وبا توجه به شرایط ویژه و نکات مورد نظر طراحی آن سیستم است. علمکنترل فقط در مهندسی برق مورد استفاده قرار نمیگیرد بلکه درشاخههای دیگری از علوم مهندسی و حتی علوم انسانی کاربرد دارد.برای مثال در یک کارخانه نورد برای آنکه بتوان قطعات آهنی را به شکل موردنظر درآورد، لازم است که دو قطعه اصلی نورد که توسط موتورهای الکتریکیچرخانده میشوند، دارای چرخش یکسانی باشند واین یکسانی در چرخش نیاز بهسیستم کنترل بسیار دقیقی دارد که یک مهندس برق گرایش کنترل میتواند اینکار را با طراحی یک مدار الکتریکی انجام دهد. در کل هدف مهندسی کنترل،طراحی سیستمی است که بتواند عملکرد یک دستگاه را در حد مطلوب حفظکند. خودکار کردن یا اتوماتیک کردن خط تولید، یکی دیگر ازفعالیتهای مهندسی کنترل است.
دروس تخصصی گرایش کنترل:
الکترونیک صنعتی، اصول میکروکامپیوترها، ترمودینامیک، سیستمهایکنترل دیجیتال و غیرخطی، جبر خطی، سیستمهای کنترل پیشرفته، مبانیتحقیق در عملیات، مکانیک سیالات، ابزار دقیق. (بسیاری از درسهایاین رشته همراه با آزمایشگاه است).
گرایش قدرت:
هدف اصلی مهندسین این گرایش، تولید برق در نیروگاهها، انتقال برقاز طریق خطوط انتقال و توزیع آن در شبکههای شهری و در نهایتتوزیع آن برای مصارف خانگی و کارخانجات است. بنابراین یک مهندسقدرت باید به روشهای مختلف تولید برق، خطوط انتقال نیرو وسیستمهای توزیع آشنا باشد. دانشجویان این رشته در شاخه تولید باانواع نیروگاههای آبی، گازی، سیکل ترکیبی و ... آشنا میشوند. دربخش انتقال و توزیع نیز روشهای مختلف انتقال برق اعم ازکابلهای هوایی و زیرزمینی را مطالعه میکنند. یکی دیگر از شاخههایقدرت، ماشینهای الکتریکی است.
دروس تخصصی گرایش قدرت:
ماشینهای الکتریکی تخصصی، حفاظت و رله، تأسیسات، تولید و نیروگاه، عایق و فشار قوی، ماشینهای مخصوص.
تواناییهای لازم :
مهندسی برق نیز مانند مابقی رشتههای مهندسی بر مفاهیم فیزیکی واصول ریاضیات استوار است و هرچه دانشجویان بهتر این مفاهیم را درککنند، میتوانند مهندس بهتری باشند. دانشجوی برق باید ذهنی خلاق وتحلیلگر داشته باشد. همچنین به کار با وسایل برقی علاقه داشتهباشد چون گاهی اوقات دانشجویانی وارد این رشته میشوند که درریاضی و فیزیک قوی هستند اما در کارهای عملی ضعیفاند.
موقعیت شغلی در ایران :
امروزه با توسعه صنایع کوچک و بزرگ در کشور، فرصتهای شغلی زیادیبرای مهندسین برق فراهم شده است و اگر میبینیم که با این وجودبعضی از فارغالتحصیلان این رشته بیکار هستند، به دلیل این استکه این افراد یا فقط در تهران دنبال کار میگردند یا در دورانتحصیل به جای یادگیری عمیق دروس و کسب تواناییهای لازم، تنهاواحدهای درسی خود را گذراندهاند. برای مثال کارشناسان و متخصصانانرژی در کشور معتقدند که با توجه به نیاز فزاینده به انرژی درجهان کنونی و همچنین نرخ رشد انرژی الکتریکی در کشور، سالانه بایدحدود 1500 مگاوات به ظرفیت تولید کشور افزوده شود بیشک چنین کارینیاز به احداث نیروگاههای جدید و در نتیجه جذب فارغالتحصیلانمتخصص برق و قدرت دارد. فرصتهای شغلی یک مهندس کنترل نیز بسیارگسترده است چون در هر جا که یک مجموعه عظیمی از صنعت مهندسی مثلکارخانه سیمان، خودروسازی، ذوب آهن و ... وجود داشته باشد، حضور یکمهندس کنترل ضروری است. و بالاخره یک مهندس مخابرات یا الکترونیکمیتواند جذب وزارتخانههای ارتباطات و فناوری اطلاعات ، صنایع، دفاعو سازمانهای مختلف خصوصی و دولتی شود.
منبع:وبلاگ تبیان

PARVAZ68
1388,07,06, ساعت : 14:08
مهندسی مکانیک

دیباچه: "مکانیک؛ یعنی تعمیر خودرو و مهندسمکانیک؛ یعنی فردی با دستهای آلوده به بنزین یا روغن ماشین! چنین دیدگاهیرا میتوانید در بین تعداد قابل توجهی از عامه مردم و حتی داوطلبان آزمونسراسری بیابید، در حالی که رشته مهندسی مکانیک به جز یک درس تک واحدی،تقریباً هیچ ارتباطی با شغل مکانیکی ماشین ندارد. البته دانشجویان در اینرشته با اصول طراحی و طرز کار مکانیزمهای مختلف به کار رفته در اتومبیلبه طور اصولی و پایهای آشنا میشوند اما به تعمیر خودرو نمیپردازند. درحقیقت رشته مکانیک بخشی از علم فیزیک است که با استفاده از مفاهیم پایهعلم فیزیک و به تبع آن ریاضی به بررسی حرکت اجسام و نیروهای وارد بر آنهامیپردازد و میکوشد تا با توجه به نتایج بررسیهای خود، طرحی نو در زمینهفن شناسی وضعیت ارائه دهد و در راه پیشرفت انسان گامی به جلو بردارد.اینرشته را شاید بتوان از نقطه نظر تنوع موضوعات تحت پوشش، جامعترینرشته مهندسی به شمار آورد. چون رشته مهندسی مکانیک در برگیرندهتمامی علوم و فنونی است که با تولید، تبدیل و استفاده از انرژی،ایجاد و تبدیل حرکت و انجام کار، تولید و ساخت قطعات و ماشینآلات وبه کارگیری مواد مختلف درساخت آنها و همچنین طراحی و کنترلسیستمهای مکانیکی، حرارتی و سیالاتی مرتبط میباشد.به عبارت دیگرمحاسبات فنی، مدلسازی و شبیهسازی، طراحی و تهیه نقشهها، تدوینروش ساخت، تولید و آزمایش تمامی ماشین آلات و تأسیسات موجود دردنیا، با تکیه بر تواناییهای مهندسین مکانیک انجام میگیرد. مهندسیمکانیک دارای گرایشهای "طراحی جامدات" ، "حرارت و سیالات" ،"ساخت و تولید" و "مهندسی دریا" است.
گرایش حرارت و سیالات:
در گرایش حرارت و سیالات، عوامل مؤثر بر خواص مختلف حرکت سیال بخصوص سیالداغ مطالعه میشود و اثر عبور سیال بر محیط، مانند نیروهایی که در نتیجهعبور خود در محل ایجاد میکند یا طولهای ناشی از افزایش یا کاهش دما دراعضای مختلف یک دستگاه، بررسی میشود. به عبارت دیگر دانشجویان اینگرایش در زمینه تهویه مطبوع، دستگاههای آب و فاضلاب و گرمکنندهساختمانها مطالعه میکنند و درباره طراحی نیروگاهها، موتورهایاحتراق داخلی و طراحی انواع موتورهای درونسوز اتومبیل آموزش میبینند.
درسهای این رشته در طول تحصیل :
دروس مشترک در گرایشهای مختلف مهندسی مکانیک:
ریاضیات، فیزیک عمومی، شیمی عمومی، برنامهنویسی کامپیوتر، محاسباتعددی، معادلات دیفرانسیل، ریاضی مهندسی، مبانی مهندسی برق،نقشهکشی صنعتی، استاتیک، دینامیک، مقاومت مصالح، علم مواد،ترمودینامیک، مکانیک سیالات، طراحی اجزاء، انتقال حرارت، دینامیکماشین، ارتعاشات مکانیکی، کنترل اتوماتیک.
دروس تخصصی گرایش حرارت و سیالات:
توربوماشین، توربین گاز و موتور جت، موتورهای احتراق داخلی، سوخت واحتراق، نیروگاه، تهویه مطبوع، سیستمهای تبرید و سردخانه،سیستمهای انتقال سیال، کنترل آلودگی محیط زیست.( بسیاری ازدرسهای مهندسی مکانیک در گرایشهای مختلف همراه با آزمایشگاه و کارگاهاست.)
گرایش طراحی جامدات:
مهندس طراح جامدات باید تمامی نیروها و گشتاورهایی را که به هرعضو ماشین وارد میشود بررسی کرده و بهترین حالت قطعه مورد نظر رابرای تمامی آن نیروها و گشتاورها و همچنین برای داشتن بهترینکارایی به دست آورد و کارایی مناسب آن قطعه را در زمان طولانیتضمین کند. همچنین طراحی سیستم، طراحی ماشینهای تراش، فرز، چاپ وقسمتهای تعلیق، سیستمهای انتقال قدرت و دینامیک یک خودرو، توسطمهندسین این گرایش طراحی میشود. در ضمن در یک هواپیما قسمتهایمربوط به فرود، پرواز، کنترل پرواز به نحوی مربوط به طراحیجامدات میگردد.
دروس تخصصی گرایش طراحی جامدات:
روشهای تولید و کارگاه، طراحی مکانیزمها، یاتاقان و روغنکاری،روشهای طراحیمهندسی، طراحی ماشینهای ابزار و تولید، طراحی بدنه وشاسی خودرو، طراحی ماشین به کمک کامپیوتر، ساخت به کمک کامپیوتر،رباتیک.
گرایش ساخت و تولید:
یک قطعه باید به چه روشی ساخته شود تا دارای تولیدی سریع، ارزانو همچنین کیفیت مناسب و کارایی مطلوب باشد؟ پاسخ به این سؤالمهم بر عهده مهندسین گرایش ساخت و تولید است. گرایش ساخت و تولیدبه زمینههای کاربردی مهندسی مکانیک میپردازد و مهندس این گرایشدر زمینه شکل دادن فلزات، طراحی قالبها و ساخت قطعههای گوناگونفعالیت میکند.
دروس تخصصی مجموعه ساخت و تولید:
قالب و پرس، ماشینهای کنترل عددی، اندازهگیری، تولید مخصوص، هیدرولیک و پنوماتیک
گرایش مهندسی دریا:
دانشجوی مهندسی دریا گرایش کشتیسازی مسائلی از قبیل طراحی بدنه،استحکام بدنه، سیستمهای پیشرانه، پایداری کشتی در مقابل امواجکناری و جانبی کشتی و طراحی سیستمهای مربوط به ناوبری را مطالعهمیکند. به عبارت دیگر یک مهندس دریا، مهندس مکانیکی است که درکاربردهای دریایی مشغول به کار میشود. گفتنی است این گرایش تنهادر دانشگاه صنعتی شریف ارائه میشود و در دانشگاههای دیگر بهعنوان یک رشته مجزا مطرح است.
تواناییهای لازم :
دانشجوی مهندسی مکانیک باید در دو درس ریاضی و فیزیک قوی بوده وهمچنین از هوش، استعداد و قدرت تجسم خوبی برخوردار باشد. فعالیت دررشته مهندسی مکانیک بسیار متنوع است و در نتیجه هم دانشجویعلاقهمند به کارهای تئوریک میتواند جذب این رشته شود و دربخشهای نظری و تئوری فعالیت کند و هم دانشجوی خلاق و علاقهمندبه طراحی و ساخت وسایل و دستگاههای مختلف میتواند این رشته راانتخاب نماید.
موقعیت شغلی در ایران :
توسعه سخت افزاری و رشد مسایل مهندسی، گرایش به سمت تولید داخل وایجاد تکنولوژی تولید تجهیزات و وسایل در داخل کشور و روی آوردن بهخدمات مهندسی در داخل کشور به علت محدودیتهای ارزی و کاهشدرآمدهای نفتی، باعث رشد چشمگیر بازار کار مهندسین مکانیک در ایرانشده است. یک مهندس مکانیک در حال حاضر در زمینههای مختلفیفعالیت میکند که از جمله آنها میتوان طراحی و ساخت ماشینآلات وقطعات آنها، طراحی و ساخت تجهیزات مکانیکی نیروگاهها، طراحی وساخت تجهیزات و سیستمهای انتقال و تصفیه آب، سیستمهای مکانیکیوکنترلی پالایشگاهها و کارخانجات شیمیایی، طراحی و ساخت تأسیساتحرارتی و برودتی ساختمانها ، ساخت ماشینآلات تغلیظ و بازیافت موادمثل کارخانجات قند، کاغذ سازی ، سیمان، نساجی، نمک و کنسانتره،طراحی و ساخت وسایل و تجهیزات حمل و نقل زمینی، دریایی و هوایی،ساخت تجهیزات دفاعی و ساخت رباتها، بازوهای مکانیکی و سیستمهایتولید را نام برد. در ضمن یک مهندس مکانیک میتواند به عنوانکارشناس و مشاور فنی در بانکها، شرکتهای سرمایهگذاری و بیمه وشرکتهای بازرسی و نظارت امور بینالمللی فعالیت کند.

منبع: کتاب آشنایی با رشته های دانشگاهی سازمان سنجش آموزش کشورتالیف خانم فیروزه سودایی ونرم افزار سامان رشته ی سازمان سنجش

منبع:وبلاگ تبیان

PARVAZ68
1388,07,06, ساعت : 14:09
مهندسی کامپیوتر

دیباچه: "انسان باید بیندیشد ولی ماشین بایدکار کند." این شعار متخصصان کامپیوتر است، متخصصانی که با پیشرفت و توسعهکامپیوتر توانستهاند مغز و عضلات انسان را از اشتغالات تکراری و پیشپاافتاده نجات بخشند و او را در رفع مشکلات و مسایل یاری دهند تا جایی که درکشورهای صنعتی و پیشرفته، کامپیوتر در زندگی افراد حضوری اجتنابناپذیردارد.به همین دلیل رشته مهندسی کامپیوتر که به طراحی و ساخت اجزای مختلفکامپیوتر میپردازد، از اهمیت بسیاری برخودار است. این رشته در کشور مانیز اهمیت بسیار داشته و تا مقطع دکتری تدریس میشود.مهندسی کامپیوتر درمقطع کارشناسی دارای دو گرایش سختافزار و نرمافزار است.
گرایش سختافزار:
سختافزار جزء فیزیکی کامپیوتر بوده و شامل صفحه کلید، صفحه نمایش،چاپگر و دیسکها میشود؛ یعنی اجزاء فیزیکی و قابل لمس کامپیوتر مانندمدارها و بردهای الکترونیکی، سختافزار نامیده میشود برای مثال واحدپردازشگر مرکزی که هرگونه عملیات پردازش در آن صورت میگیرد،مهمترین واحد سختافزاری است.مهندسی سختافزار در مقطع لیسانس بهمطالعه و بررسی طراحی سختافزاری، کنترل سختافزاری وشبکههای کامپیوتریمیپردازد. برای مثال یک مهندس سختافزار میتواند طراحی سختافزاری کندکه با IC ها کار کند، با کامپیوتر کار کند، یا از دروازههای کامپیوتراستفاده نماید و در نهایت میتواند به طراحی مدارهای مجتمع دیجیتالیبپردازد. که البته به این بخش از سختافزار بیشتر در مقطع کارشناسی ارشد ودکتری پرداخته میشود.
درسهای این رشته در طول تحصیل :
دروس مشترک در گرایشهای کامپیوتر :
فیزیک، ریاضی، مبانی کامپیوتر و برنامهسازی، آزمایشگاه کامپیوتر،معادلات دیفرانسیل، ساختمانهای گسسته، برنامهسازی پیشرفته ، آمارو احتمالات مهندسی، ریاضی مهندسی، مدارهای الکتریکی، ساختماندادهها، زبان ماشین و برنامهسازی سیستم ، مدارهای الکترونیکی ،مدارهای منطقی، طراحی الگوریتمها، طراحی و پیادهسازی زبانهایبرنامهسازی، ریز پردازنده، معماریکامپیوتر، شبکههای کامپیوتری ،سیستمهای عامل، کارگاه عمومی.
دروس تخصصی گرایش سختافزار :
سیگنالها و سیستمها، مدارهای الکتریکی، انتقال دادهها، سیستمهایکنترل خطی، الکترونیک دیجیتال، طراحی سیستمهای VLSI ، کارآموزی.
گرایش نرمافزار:
نرمافزار جزء غیرقابل لمس کامپیوتر است. نرمافزار برنامهها ودادههایی است که به کامپیوتر فرمان میدهد که چه عملی را انجامدهد. نرمافزارها عبارتند از:
نرمافزارهای سیستمی و نرمافزارهای کاربردی. نرمافزارهای سیستمیبرنامههایی هستند که کامپیوتر برای فعال شدن یا سرویس دادن بهآن نیاز دارد و به این دلیل از سوی سازندگان سیستم کامپیوتریعرضه میشود و مهمترین آنها سیستم عامل، برنامههای سودمند ومترجمهای زبان میباشد. نرمافزارهای کاربردی نیز برنامههایی استکه کاربر یا خود آنها را مینویسد یا شرکتهای نرمافزاری آنها راتهیه کرده و برای فروش عرضه میکنند.یک مهندس نرمافزار یاد می گیردکه چگونه نرمافزارهای بزرگ و عظیم را طراحی و برنامهریزی کند، تست وارزیابی نهایی نماید و در نهایت مستند سازد (برنامههای کامپیوتری موردنظر را تبدیل به دستورالعملهایی کند که قابل استفاده برای عامه مردمباشد).در واقع هدف از گرایش نرمافزار کامپیوتر، آموزش و پژوهش در زمینهزبانهای مختلف برنامهنویسی، سیستمهای عامل مختلف و طراحی انواعالگوریتمها میباشد.
دروس تخصصی گرایش نرمافزار :
ذخیره و بازیابی اطلاعات ، اصول طراحی و ساخت کامپایلرها، اصولطراحی پایگاه دادهها، پروژه آزمایشگاه سیستم عامل، پروژهآزمایشگاه پایگاه دادهها، شبیهسازی کامپیوتری، مهندسی نرمافزار،تحلیل و طراحی سیستمها، پروژه نرمافزار، کارآموزی.
تواناییهای لازم :
مهندس کامپیوتر باید پایه ریاضی قوی داشته و تواناییاش در زمینهفیزیک خوب باشد. همچنین لازم است که فردی خلاق باشد تا بتواندمسائل را از راهحلهای ابتکاری حل کند. راه حلهایی که کمترینهزینه و بهترین کارایی را داشته باشد. در ضمن دانشجویی که وارداین رشته میشود باید همیشه اطلاعاتش به روز بوده و به دنبالفراگرفتن مطالب جدید باشد.
موقعیت شغلی در ایران :
امروزه یک مهندس کامپیوتر اگر علاقهمند به کار باشد، هیچوقت بامشکل بیکاری روبرو نمیشود. بخصوص مهندسین نرمافزار که فرصتهایشغلی بیشتری داشته و برای کار کردن نیز نیاز به امکانات و تجهیزاتزیادی ندارند. به همین دلیل در بعضی از کشورها، صادرات نرمافزاریکی از اقلام مهم صادراتی و ایجاد درآمدهای ارزی برای آن کشوراست. جالب است بدانید که متخصصان پیشبینی میکند که تا 10 سال دیگر درکشورهای پیشرفته مردم همانقدر که به نیروی برق وابسته هستند، بهشبکه اینترنت وابسته خواهند شد؛ یعنی همان طور که اگر امروزه برقبرود هیچ کاری نمیتوان کرد، اگر در 10 سال دیگر اینترنت قطع شودتمامی کارها متوقف خواهد شد. روشن است که در چنین جامعهای متخصصکامپیوتر نقش بسیار مهمی ایفا خواهد کرد.

منبع: کتاب آشنایی با رشته های دانشگاهی سازمان سنجش آموزش کشورتالیف خانم فیروزه سودایی ونرم افزار سامان رشته ی سازمان سنجش

منبع:وبلاگ تبیان

PARVAZ68
1388,07,06, ساعت : 14:10
مهندسی عمران

دیباچه: هنگامی که وارد یک شهر میشوید، درنگاه اول چه میبینید؟ساختمانها؟ راهها؟ پلها؟ فرودگاه و پایانههایمسافربری؟ همه اینها و هرآنچه که مربوط به عمران و نوسازی میشود، درحیطه فعالیت یک مهندس عمران قرار دارد. به عبارت دیگر مهندسی عمران بیانگرکاربرد علم در ایجاد سازندگی و عمران کشور است؛ یعنی هر چیزی که بهآبادی یک کشور باز میگردد، مانند سد، فرودگاه، جاده، برج، تونل،دکلهای مخابرات، ساختمانهای مقاوم در مقابل زلزله، سیل و آتش،نیروگاههای برق و مصالح سبک، ارزان و با کیفیت مناسب برای ساختو ساز، در حیطه کار مهندس عمران قرار میگیرد. زیرا در تمامزمینههای عمرانی در آغاز به یک مهندس کارآمد نیاز داریم تا علاوهبر رعایت جنبههای فنی و اجرایی، اقتصادی نیز عمل کند. چوناقتصادی بودن یک اصل در مهندسی عمران است. این رشته در سطحکارشناسی دارای دو گرایش عمران ـ عمران و عمران ـ نقشهبرداری است.
گرایش عمران ـ عمران:
دانشجوی مهندسی عمران ـ عمران مسائل مربوط به سازه، خاک و پی،راه و ترابری و هیدرولیک را مطالعه میکند؛ یعنی از یک سو بهطراحی و نحوه ساخت اسکلت ساختمانها و سایر بناهای فنی مثل پل،فرودگاه و تونل پرداخته و از سوی دیگر به مطالعه رفتار زمینبناهای فنی میپردازد تا براساس نوع خاک زمین مورد نظر، شکل وشالوده سازهای را که قرار است ساخته شود، طراحی کند. همچنینمهندس گرایش عمران به برنامهریزی حمل و نقل بین شهری و درونشهری، طراحی راهها از نظر هندسی، زیرسازی و روسازی پرداخته واطلاعات عمومی خوبی نیز در مورد هیدرولیک به دست میآورد.
درسهای این رشته در طول تحصیل :
دروس مشترک در گرایشهای مختلف مهندسی عمران:
ریاضیات عمومی، فیزیک عمومی، برنامهنویسی کامپیوتر، آمار واحتمالات مهندسی، محاسبات عددی، استاتیک، دینامیک، مقاومت مصالح،مکانیک خاک، زمینشناسی مهندسی، متره و برآورد پروژه.
دروس تخصصی گرایش عمران:
تکنولوژی بتن، تحلیل سازه، بارگذاری، مهندسی پی، سازههای بتنی،سازههای فولادی، روشهای اجرایی ساختمان، مکانیک سیالات،هیدرولیک، هیدرولوژی مهندسی، رسم فنی و نقشهکشی ساختمان،نقشهبرداری و عملیات، مهندسی آب و فاضلاب، بناهای آبی، اصول ومبانی معماری و شهرسازی، پروژه سازههای فولادی، روشهای خرابیساختمان، راهسازی و پروژه، روسازی، مهندسی ترابری، راهآهن،مهندسی ترافیک.(بسیاری از درسهای این گرایش همراه با آزمایشگاه است.)
گرایش عمران ـ نقشهبرداری:
هنگامی که مکان ساخت یک سازه تعیین میشود، اولین کارنقشهبرداری است. تا پستی بلندیها و نقشه مربوط به آن منطقهمشخص شده و براساس آن، مکان خاکبرداری، میزان خاکبرداری و نحوهخاکبرداری تعیین گردد و در نهایت سطح مناسب برای پیسازی سازهمورد نظر آماده شود. به عبارت دیگر نقشهبرداری علم و فن پردازش، تجزیه وتحلیل، تفسیر و نمایش اطلاعات مکانی به منظور اجرای بهینه پروژههایعمرانی است. گرایش نقشهبرداری با جغرافیا و سنجش از راه دور، ارتباطنزدیکی دارد. در ضمن چون نقشهبرداری بیشتر برای سازههای بزرگخارج از شهر مثل سیلوها، پلها، تونلها و سدها کاربرد دارد، کارهایمیدانی و صحرایی این رشته بسیار زیاد است و بخش نقشهبرداریزیرزمینی آن نیز کار نسبتاً خشنی میباشد.
دروس تخصصی گرایش نقشهبرداری:
راهسازی، ریاضیات مهندسی، هندسه دیفرانسیل، نقشهبرداری و عملیات،نقشهبرداری ژئودتیک، فتوگرامتری، تئوری خطا، نقشهبرداری مسیر،نقشهبرداری زیرزمینی، هیدروگرافی، کارتوگرافی، ژئودزی، میکروژئودزیو نقشهبرداری صنعتی، ژئودزی ماهوارهای، نجوم.
گرایش عمران ـ آب:
میگویند در آیندهای نه چندان دور، دستیابی به منابع آبی جدید برایکشورهای منطقه خاورمیانه که یکی از مناطق خشک یا نیمهخشک جهان است؛نیازی ضروری میشود و حتی جنگ آینده خاورمیانه بر سر آب خواهد بود. کشورما نیز که در همین منطقه واقع شده است، کشوری خشک و نیمه خشک است. چرا کهمیانگین بارندگی در ایران حدود یک سوم میانگین بارندگی در جهان است و اینیعنی آن که ما باید از هر قطره آب موجود در کشورمان، حداکثر استفاده راکرده و از هدر رفتن آن جلوگیری کنیم. در این میان مهندسین عمران ـ آب باساخت سدها، تصفیهخانهها، تونلهای انتقال آب و شبکههای توزیع آب درهمین راستا گام برمیدارند. برای مثال در ساخت یک سد، بررسی پستی وبلندیهای منطقه که سد در آن ساخته میشود و تعیین مقدار بتن مورد نیازبرای ساختن سد به گرایش نقشهبرداری مربوط میشود. همچنین تعیین مکان ساختسد و طراحی حجم مخزن سد و سرریزها و کارهای آماری مربوط به بارندگی وجمعآوری آب به گرایش مهندسی عمران ـ آب برمیگردد و بالاخره ساخت خود سدبه گرایش عمران ـ عمران ارتباط پیدا میکند.
دروس تخصصی گرایش عمران ـ آب:
تکنولوژی، تحلیل سازه، بارگذاری، مهندسی پی، سازههای بتنی، سازههایفولادی، روشهای اجرایی ساختمان، مکانیک سیالات، هیدرولیک، هیدرولوژیمهندسی، رسم فنی و نقشهکشی ساختمان، نقشهبرداری و عمیات اجرایی، مهندسیآب و فاضلاب و بناهای آبی، شیمی عمومی، هواشناسی، مهندسی سیستم، ماشینهایآبی و ایستگاههای پمپاژ ، شیمی میکروبیولوژی آب، فرآیند تصفیه، مقدمهایبر بهداشت محیط. (بسیاری از درسهای این گرایش همراه با آزمایشگاه است.)
تواناییهای لازم :
متخصص عمران در محیط کار خود با اقشار مختلف جامعه از جملهکارگران، تکنسینها و مهندسین رشتههای دیگر سروکار دارد و باید باهمه این افراد ارتباط خوبی برقرار کند. همچنین باید آمادگی کار درکارگاههای داخل و خارج شهر را داشته باشد. عدهای نیز جذب بـُعدنظری و آزمایشگاهی مهندسی میشوند که این عده نیز باید آمادگیکارهای محاسباتی، دفتری و آزمایشگاهی را داشته باشند. کارهایی کهبه ریاضیات قوی و صبر و حوصله بسیار نیاز دارد.
موقعیت شغلی در ایران :
اصولاً مهندس عمران شانس کاری زیادی دارد چون در طراحی و ساختبسیاری از کارهای عمرانی مانند راهها، پلها، سدها، سازههای دریاییبرای سکوهای نفتی، آشیانههای هواپیما و خانههای مسکونی مقاوم درمقابل زلزله، مهندسین عمران حضوری فعال دارند. متخصصانی که یا دردفترهای مشاوره به طراحی پروژههای فوق میپردازند یا مجری کارهایعمرانی مذکور بوده و به کیفیت اجرای آنها نظارت دارند.فارغالتحصیلان نقشهبرداری نیز علاوه بر موارد یاد شده در هدایت و کنترلاجرای خطوط انتقال آب، برق، گاز، احداث مترو، نصب وماشینآلات و تجهیزاتفنی دقیق و حساس، هدایت و تعیین وضعیت انواع وسایل نقلیه نظامی و غیرنظامیهوائی، دریایی و زمینی نقش مهم و مؤثری دارند. البته باید توجه داشتکه هر دانشجوی مهندسی عمران نمیتواند فرصتهای شغلی خوبی داشتهباشد. بلکه باید در دوران تحصیل به دنبال یادگرفتن باشد نه اینکه تنها واحدهای دانشگاهی را پاس کند و یا حتی به فکر یک معدلخوب دانشگاهی باشد. چون شرکتهای عمرانی خصوصی و دولتی به دنبالیک نیروی کارآمد هستند نه یک شاگرد اول دانشگاه!
منبع: کتاب آشنایی با رشته های دانشگاهی سازمان سنجش آموزش کشورتالیف خانم فیروزه سودایی ونرم افزار سامان رشته ی سازمان سنجش

برگرفته از وبلاگ تبیان

PARVAZ68
1388,07,06, ساعت : 14:11
مهندسی فناوری اطلاعات (IT)

دیباچه: در هزاره سوم، فناوری اطلاعات (IT) بهعنوان عمدهترین محور تحول و توسعه در جهان منظور شده است و دستاوردهایناشی از آن، آنچنان با زندگی مردم عجین گردیده که رویگردانی از آن،اختلالی عظیم در جامعه و رفاه و آسایش مردم به وجود میآورد. برای مثال،کامپیوتری شدن بسیاری از امور جاری مردم، انجام بسیاری از کارهای روزمرهبانکی با استفاده از اینترنت و شبکههای ارتباطی در منزل و خانهها، آموزشالکترونیکی و مجازی و عدم نیاز به حضور در کلاسهای درس، توسعه و ترویجتجارت الکترونیکی از نتایج و دستاوردهای فناوری اطلاعات است؛ عواملی کههرچند در مراحل اولیه رشد و تکامل قرار دارند اما در همین حد نیز در رفاهو آسایش انسان نقش بسیار مهمی دارند.از همین رو امروزه تمامی کشورها درزمینه فناوری اطلاعات و عمومیت بخشیدن به آن در جامعه تلاشی پیگیر دارند.در کشور ما نیز برای تربیت نیروی متخصص و کارآمد در زمینه IT و حرکت سریعدر این عرصه, رشته IT در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی ارائه میشود و درمقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشجو میپذیرد.فناوری اطلاعات یا IT کهمخفف Technology Information میباشد, رشتهای است که تمام رشتههایدانشگاهی را میتواند پوشش دهد. منتها از نظر عملیاتی یک رشته میانرشتهای, بین کامپیوتر و صنایع برق است که در این میان امور مربوط بهتولید, پردازش, نگاهداشت و عرضه اطلاعات به مباحث کامپیوتری مرتبط میشود,بحثهای مدیریت اطلاعات و فرآیندهای آن از سلسله بحثهای رشته صنایع ورشته برق است و به خصوص گرایش مخابرات, انتقالات مرتبط با اطلاعات ودادهها را برعهده دارد.IT را میتوان استفاده بهینه از اطلاعات برایکاربردهای مختلف دانست, یعنی متخصص این رشته باید بتواند اطلاعات راجمعآوری, دستهبندی و پردازش کرده و به موقع از آن استفاده نماید از همینرو کارشناس این رشته باید مبانی کامپیوتر را بلد باشد. به عبارت دیگر هستهاصلی این رشته همان هسته اصلی مهندسی کامپیوتر است، منتها چون یکی ازتوانمندیهای اصلی کارشناسی این رشته بهرهوری به موقع و صحیح از اطلاعاتاست؛ دانشجوی IT باید دارای اطلاعات جنبی در زمینههای مختلف باشد.برایمثال, فردی که میخواهد از این تکنولوژی در تجارت الکترونیکی استفاده کندباید مدیریت بداند یا فردی که میخواهد از IT در آموزش از راه دور بهرهببرد, باید با روشهای آموزش آشنا باشد.
تواناییهای لازم :
با توجه به ماهیت میان رشتهای مهندسی فناوری اطلاعات. دانشجوی این رشتهلازم است که به دو مبحث علوم مدیریت و کامپیوتر علاقهمند باشد. همچنینباید در ریاضی توانمند بوده و قدرت تجزیه و تحلیل خوبی داشته باشد. زیرابه گفته "الکساندروف", - ریاضیدان و فیلسوف معاصر شوروی - علم ریاضیکاربرد فراوانی در سایر دانشها, صنعت و در همه زمینههای مربوط به زندگیبشری دارد.برخی از استادان این رشته معتقدند که آزمون این رشته باید بهصورت نیمهمتمرکز برگزار گردد تا علاقهمندترین و مستعدترین داوطلبان وارداین رشته گردند. داوطلبانی که پیش از ورود به دانشگاه, با کامپیوتر آشناییداشته و در این زمینه توانمند باشند.
موقعیت شغلی در ایران :
اینجا یک شهر الکترونیکی است. شهری که آموزش, تفریحات, خرید و فروش و بخشقابل توجهی از ارتباطات آن الکترونیکی میباشد. در این شهر,فارغالتحصیلان IT حضوری فعال دارند. زیرا از سوار شدن به مترو و تاکسی تاخرید از فروشگاهی که در آن فروشندهای حضور ندارد, به صورت الکترونیکیانجام میگیرد.این تصویری از آینده تمامی کشورهای جهان از جمله کشور ایراناست. تصویری که بیانگر وجود فرصتهای شغلی فراوان برای فارغالتحصیل ITاست. البته یک مهندسی IT نه تنها در آینده, بلکه در حال حاضر نیز فرصتهایشغلی فراوانی دارد.برای مثال, در حال حاضر وزارت بازرگانی در پی آن است کهسیستم تجارت ایران را مثل کشورهای پیشرفته, الکترونیکی کند. این پروژهبسیار پیچیده است و نیاز به تعداد قابل توجهی متخصص IT دارد. تا جایی کهاگر تمامی دانشجویان ما وارد بازار کار شوند, باز هم پاسخگوی نیاز اینپروژه و پروژههای مشابه نخواهند بود. حتی در کارهایی سادهتر مثل مکانیزهشدن سیستم یک اداره, نیاز به متخصص این رشته است. کاری که در بعضی ازسازمانها آغاز شده اما هنوز سیستم هیچ سازمانی به طور کامل مکانیزه نشدهاست. به عبارت دیگر در حال حاضر همه چیز به سمت IT پیش میرود و به همیندلیل فارغالتحصیل این رشته اگر توانمند باشد, بیکار نخواهد ماند.
درسهای این رشته در طول تحصیل :
دروس پایه :
ریاضی, معادلات دیفرانسیل , آمار و احتمالات مهندسی , فیزیک , کارگاه عمومی.
دروس اصلی:
ساختمانهای گسسته , مبانی کامپیوتر و برنامهسازی , زبان ماشین وبرنامهنویسی سیستم, ساختمان دادهها, مدارهای منطقی, معماری کامپیوتر,برنامهسازی پیشرفته , سیستمهای عامل, پایگاه دادهها, طراحیالگوریتمها, مهندسی نرمافزار , شبکههای کامپیوتری, مبانی الکترونیکدیجیتال, هوش مصنوعی, اصول و مبانی مدیریت, مبانی اقتصاد مهندسی,آزمایشگاه شبکه, آزمایشگاه پایگاه دادهها, شیوه ارائه مطالب علمی و فنی,زبان تخصصی, آزمایشگاه سیستم عامل.
دروس تخصصی :
مبانی فناوری اطلاعات , مهندسی فناوری اطلاعات, تجارت الکترونیکی, مدیریتو کنترل پروژههای فناوری اطلاعات , برنامهریزی استراتژیک فناوریاطلاعات, آموزش الکترونیکی, محیطهای چند رسانهای, پروژه فناوریاطلاعات, کارآموزی IT .
منبع: کتاب آشنایی با رشته های دانشگاهی سازمان سنجش آموزش کشورتالیف خانم فیروزه سودایی ونرم افزار سامان رشته ی سازمان سنجش

برگرفته از وبلاگ تبیان

PARVAZ68
1388,07,06, ساعت : 14:13
مهندسی معماری

دیباچه: خاموش باش و آرام قدم بردار تا جذبهآسمانی محراب، صلابت ستونها و منارهها و ظرافت کنگرهها تمامی وجودت راتسخیر کند. به دقت نگاه کن و بگذار نوری که از پس شیشههای رنگین به داخلمیتابد همه رنگ و تلألؤ خود را میهمان چشمهایت کند تا تو ببینی که چگونهزمین و آسمان به هم پیوند میخورند و سپس گلها و اسلیمیها در یک بهارهمیشگی سر بر میآورند.اینجا کجاست؟اینجا مسجد امام، هشت بهشت،گنبدقابوس، ارگ بم، سلطانیه یا هر بنای دیگری است که شاهکار هنر معماریایرانیان است. هنری که پر از ابتکار، زیبایی، اصالت، الهام و احترام بهطبیعت است و به گرمی موسیقی و به شیرینی شعر فارسی است. نه! اشتباه نکن!معماری تنها هنر ساختن بناهای آجری و گنبدهای دوار نیست که بگوئیم عمر آندر هزاره سوم میلادی به پایان رسیده است بلکه برای ساخت آسمان خراشها،برجها و مجتمعهای امروز، بیش از حیاطهای پر باغچه دیروز به معمارانهنرمند و کارآمد نیاز داریم و از همین رو رشته معماری یکی از رشتههایمهم دانشگاهی است که امروزه در دانشکدههای فنی یا هنری دنیا تدریسمیشود. این رشته دارای دو جنبه هنری و فنی است. در این میاندرسهای طراحی، زیباشناسی و نحوه زیباکردن حجمها، نماها وپلانهابه هنر بر میگردد و دروسی مثل سازههای بتنی و فلزی، مقاومتمصالح، ایستایی، تأسیسات مکانیکی و الکتریکی به جنبه فنی اینرشته مربوط میشود. در این رشته دروس هنری اهمیت بیشتری داشته ودروس علمی و فنی در راستای دروس هنری است. برای مثال یک معماردر طراحی خانه باید فضای آرامشبخشی را ایجاد کند تا باعث اضطراب،خستگی و دلتنگی نگردد. کاری که بیش از رعایت اصول فیزیکی مثل نورو صوت، نیاز به آشنایی با اصول زیباییشناسی دارد.
تواناییهای لازم :
معماری بیش از آنکه علم و تکنیک باشد، ذوق و سلیقه و استعداد استو معمار کسی است که طرحهای فردیاش با نقاشی و مجسمهسازی رقابت کند و درواقع بتواند مجسمهای کاربردی بسازد. دانشجوی این رشته علاوه برتوانمندی در طراحی و قدرت تجسم و خلاقیت، لازم است که در درسریاضی بخصوص در هندسه قوی باشد چون برای آموزش فن و تکنیکمعماری باید دروسی مثل هندسه کاربردی، هندسه مناظر و مرایا وریاضیات و آمار را مطالعه کرد.
موقعیت شغلی در ایران :
با توجه به این که در سطح کارشناسی به جنبههای فنی معماریتوجه بیشتری میشود، در نتیجه فارغالتحصیل این رشته میتواند بهساختمان سازی (طراحی فنی ساختمانهای مختلف) بپردازد امافارغالتحصیل کارشناسی ارشد چون جنبههای هنری معماری را آموزشدیده است ، بیشتر به هنر معماری میپردازد. مهندس معمار علاوه برطراحی بناها میتواند به طراحی و ساخت ماکت و طراحی معماری داخلیبپردازد یا به عنوان ناظر ساخت فعالیت کند. در ضمن فارغالتحصیلمعماری آمادگی کار در رشتههای مرتبط با معماری مثل طراحی صحنه یاطراحی صنعتی را نیز دارد.
درسهای این رشته در طول تحصیل :
دروس پایه:
هندسه کاربردی، کارگاه مصالح و ساخت، درک و بیان محیط، بیانمعماری، هندسه مناظر و مرایا، ریاضیات و آمار، انسان، طبیعت،معماری، مقدمات طراحی معماری.
دروس اصلی :
مبانی نظری معماری، آشنایی با معماری جهان، برداشت از بناهایتاریخی، آشنایی با معماری معاصر، نقشهبرداری، تنظیم شرایط محیطی،تأسیسات الکتریکی (نور و صدا)، تأسیسات مکانیکی، مقاومت مصالح وسازههای فلزی، سازههای بتنی، ایستایی، متره و برآورد، مدیریت وتشکیلات کارگاه، مصالح ساختمانی، ساختمان، روستا، طرح معماری.
دروس تخصصی:
آشنایی با مبانی برنامهریزی کالبدی، تحلیل فضاهای شهری، آشنایی با مرمت ابنیه، طرح معماری، طراحی فنی، طرح نهایی.

منبع: کتاب آشنایی با رشته های دانشگاهی سازمان سنجش آموزش کشورتالیف خانم فیروزه سودایی ونرم افزار سامان رشته ی سازمان سنجش

برگرفته از وبلاگ تبیان

PARVAZ68
1388,07,06, ساعت : 14:14
مهندسی صنایع

دیباچه: "آیا این بهترین روش است؟" این سؤالیاست که فکر یک مهندس صنایع را دائماً به خود مشغول میکند تا به این وسیلهبهترین راه را برای تولید محصول و حل مسائل و مشکلات یک واحد صنعتی یاخدماتی پیدا کند. در واقع فارغالتحصیل این رشته تلاش میکند تا با یکنگرش سازمان یافته، مسائل و مشکلات کارخانه را تحلیل کرده و بهگونهای عمل کند که با حداقل ورودی مواد، حداکثر خروجی را داشتهباشد. زیرا امکان دارد که طراحان یک واحد صنعتی وقتی مشغول طراحیمیشوند به مسائل اقتصادی، افزایش بهرهوری و سایر مسائل توجه کافینداشته باشند، اما یک مهندس صنایع هنگام برنامهریزی برای ادارهکارخانهای که دارای کارگران زیاد و ماشین آلات بسیار است برایمثال به این مسأله توجه میکند که چگونه میتوان بیکاریماشینآلات را به حداقل رساند و از نیروی انسانی نیز بهتریناستفاده را کرد و در ضمن محصول کارخانه کمترین ضایعات را داشته ونگهداری و تعمیرات ماشینآلات نیز به بهترین نحو انجام بگیرد. اینرشته در دوره کارشناسی دارای چهار گرایش تولید صنعتی ، تحلیلسیستمها، تکنولوژی صنعتی و ایمنی صنعتی است. گرایش تولید صنعتیگرایش تولید صنعتی فن بهکارگیری مهارتهای تکنیکی ـ اقتصادی واستفاده مؤثر و نظامیافته از نیروی انسانی، زمان، ماشینآلات،ساختمان و مواد به منظور تولید کالا با کیفیت مطلوب میباشد. در واقعهدف این گرایش تربیت مدیران تولید واحدهای صنعتی است.
درسهای این رشته در طول تحصیل :
دروس مشترک در گرایشهای مختلف مهندسی صنایع:
ریاضی، معادلاتدیفرانسیل، برنامهنویسی کامپیوتر، محاسبات عددی،فیزیک ، شیمی عمومی ، مبانی مهندسی برق ، اقتصاد مهندسی، نقشهکشیصنعتی ، استاتیک، مقاومت مصالح، علم مواد، اقتصاد عمومی ، اصولحسابداری و هزینهیابی، ارزیابی کار و زمان، طرحریزی واحدهایصنعتی، برنامهریزی و کنترل تولید، موجودیها ، کنترل پروژه، کنترلکیفیت آماری، تحقیق در عملیات ، روشهای تولید ، تئوری احتمالات وکاربردهای آن، آمار مهندسی، آزمایشگاه اندازهگیری دقیق، کارگاهماشینابزار ، کارگاه عمومی جوش، کارگاه ریختهگری.
دروس تخصصی گرایش تولید صنعتی :
زبان تخصصی، پروژه طراحی ایجاد صنایع، مهندسی فاکتورهای انسانی،برنامهریزی تولید، برنامهریزی و کنترل تولید و موجودیها ، کاربردکامپیوتر در مهندسی صنایع، برنامهریزی نگهداری و تعمیرات، اصولمدیریت و تئوری سازمان، پروژه، کارآموزی.
گرایش برنامهریزی و تحلیل سیستمها
گرایش برنامهریزی و تحلیل سیستمها تا حدودی جنبه نرمافزاری داردو بیشتر به ارائه راهکار سیستماتیک میپردازد. در واقع هدف اینگرایش تربیت کارشناسانی است که بتوانند با بهرهگیری از روشهایجدید و سیستماتیک و مدلهای ریاضی مسائل واحدهای صنعتی بزرگ راتجزیه و تحلیل نموده و بیشترین رهنمودها را برای استفاده از منابعموجود در عملکرد اجزاء تشکیل سیستم ارائه بدهند.
دروس تخصصی گرایش برنامهریزی و تحلیل سیستمها:
زبان تخصصی، برنامهریزی حمل و نقل، اصول شبیهسازی، تحلیلسیستمها، کاربرد کامپیوتر در مهندسی صنایع، پروژه پایانی، اصولمدیریت و تئوری سازمان، کارآموزی، سیستمهای اطلاعاتی و کنترلمدیریت .
گرایش تکنولوژی صنعتی:
گرایش تکنولوژی صنعتی نسبت به گرایشهای تولید صنعتی و تحلیلسیستمها فنیتر بوده و به مهندسی مکانیک نزدیکتر میباشد. هدف اینگرایش تربیت تکنولوژیستهای کارخانه است.
دروس تخصصی گرایش تکنولوژی صنعتی:
ماشینهای افزار ، قید و بندها (جیک و فیکسچر)، طراحی قالب ، کنترلعددی، مونتاژ مکانیکی، عملیات حرارتی، زبان تخصصی، پروژه.
گرایش ایمنی:
صنعتی گرایش ایمنی صنعتی به مسائل مشکلساز در صنعت از لحاظایمنی میپردازد؛ یعنی تلاش میکند تا با اجرای دستورالعملها از خطراتاحتمالی جلوگیری کند و در صورت بروز مشکل یا خطری، راهی برای رفع آن پیدانماید. از جمله این مسائل میتوان به کورهها یا آلودگی هوا اشارهنمود.
دروس تخصصی گرایش ایمنی:
ایمنی در برق، اعلام و اطفاء حریق، دیگها و ظروف تحت فشار، عواملشیمیایی محیط کار، عوامل فیزیکی محیط کار، حفاظت صنعتی (ایمنیصنعتی)، مهندسی احتراق، گازرسانی.
تواناییهای لازم :
این رشته ارتباط نزدیکی با مدیریت دارد و دانشجوی آن بایدتواناییهای مدیریتی داشته و قدرت تحلیل و درک بالایی داشته باشد.دانشجویان رشته مهندسی صنایع باید در دو درس ریاضی و فیزیک قویباشند. بخصوص در درس ریاضیات جدید که آمار و احتمالات این درس تاحدی به مهندسی صنایع مربوط میشود. همچنین یک دانشجوی مهندسیصنایع باید از خلاقیت و نوآوری برخوردار باشد.
موقعیت شغلی در ایران :
این رشته در چند سال اخیر جایگاه خود را یافته است و اکثر مسؤولانو متخصصان نیز به این موضوع واقف شدهاند که جامعه نیاز بسیاریبه تخصص فارغالتحصیلان این رشته دارد. چرا که رشته مهندسی صنایعافراد را برای مدیریت پرورش میدهد و بهترین و نزدیکترین رشته بهکارهای مدیریتی و برنامهریزی و اداره امور است و اگر قرار باشدبرای مدیریت بخش تولید یک واحد صنعتی بین مهندس مکانیک، برق وصنایع که دارای شرایط مساوی هستند، یک نفر را انتخاب کرد، مهندسصنایع اولویت اول را دارد. بنابراین این رشته از نظر بازار کارمشکلی ندارد.
منبع: کتاب آشنایی با رشته های دانشگاهی سازمان سنجش آموزش کشورتالیف خانم فیروزه سودایی ونرم افزار سامان رشته ی سازمان سنجش

برگرفته از وبلاگ تبیان

PARVAZ68
1388,07,06, ساعت : 14:15
مهندسی پزشکی

دیباچه: سال 1983 اولین بیمار، تحت عمل جراحیپیوند قلب مصنوعی قرار گرفت و 192 روز زنده ماند. سال 1988 تلمبه تنظیمکننده قلب ساخته شد.سال 1993 اولین پای الکتریکی ساخته شد. پایی که بااستفاده از سیستم بادی و کنترلهای ریزپردازنده، سرعت قدم زدن فرد رادریافته و محفظههای بادی خود را به نحوی تنظیم میکند که به طور طبیعی بهجلو عقب حرکت کرده و مانع از لنگیدن فرد میشود. و اکنون دانشمندان مهندسیپزشکی به یاری متخصصان رشتههای مرتبط تلاش میکنند تا چشم مصنوعی، کلیهمصنوعی یا رگ مصنوعی را اختراع کنند.البته علم مهندسی پزشکی به ساخت اعضایمصنوعی مکانیکی یا الکتریکی محدود نمیشود بلکه حیطه این علم بسیارگستردهتر و متنوعتر میباشد.در کشورهای غربی، مهندسی پزشکی علمی حیاتیاست تا جایی که بدون آن،علم پزشکی نمیتواند کاری انجام دهد. برای مثالیک پزشک جراح بدون تجهیزات اتاق عمل واقعاً فلج است. یا بسیاری از معایناتپزشکی بدون استفاده از تجهیزات پزشکی امکانپذیر نیست. در ضمن باید توجهداشت که هدف مهندسی پزشکی تنها تجهیزات پزشکی نیست بلکه ابعاد این رشتهبسیار وسیعتر است. در این میان میتوان به نقش این علم به عنوان پلارتباطی بین مهندسی و پزشکی اشاره کرد؛ این علم تلاش میکند تا مهندسینبتوانند از ایدههای پزشکی استفاده کنند چون خیلی از روشهایی که درمهندسی جا افتاده است مثل شبکه عصبی یا سیستم فازی با الگو برداری ازسیستمهای بیولوژیکی ایجاد شده است.
گرایش بیوالکتریک:
هدف این رشته تربیت متخصصانی است که بتوانند از عهده تجهیز،نگهداری و طراحی دستگاههای پزشکی برآیند؛ یعنی مهندس الکترونیکمجربی باشند که با زمینههای پزشکی نیز آشنایی داشته و بتواننددستگاههای پزشکی را طراحی کرده و بسازند یا اینکه مسؤول سفارشدستگاه از خارج از کشور باشند.
درسهای این رشته در طول تحصیل :
دروس مشترک در گرایشهای مختلف :
ریاضی عمومی، معادلات دیفرانسیل، فیزیک عمومی، برنامهنویسیکامپیوتر، آمار حیاتی و احتمالات، محاسبات عددی، استاتیک و مقاومتمصالح در مهندسی پزشکی، ریاضیات مهندسی، مقدمهای بر مهندسی پزشکیزیستی، تجهیزات عمومی بیمارستانها و کیلینیکهای پزشکی، مدارهایالکتریکی، الکترونیک، مدارهای منطقی، بهداشت عمومی، اصول توانبخشیوسایل و دستگاهها، اصول و کلیات مدیریت خدمات بهداشتی ـ درمانی،اصول سیستمهای رادیولوژی و رادیوتراپی، فیزیولوژی، آناتومی، فیزیکپزشکی، زبان تخصصی مهندسی پزشکی، بیوفیزیک، کارورزی ، پروژه.
دروس تخصصی گرایش بیوالکتریک:
مدارهای الکتریکی، ماشینهای الکتریکی مستقیم و متناوب، الکترونیک،میکروپروسسور، مخابرات آنالوگ و دیجیتال، تکنیک پالس، حفاظتالکتریکی در سیستمهای بیمارستانی، سیستمهای کنترل خطی،اندازهگیری الکترونیکی، تجزیه و تحلیل سیستمها، مقدمهای بر هوشمحاسباتی و زیستی.
گرایش بیومکانیک :
دانشجوی مهندسی پزشکی گرایش بیومکانیک با به کارگیری مفاهیممکانیکی در زمینههای پزشکی آشنا میشود. اهمیت این رشته زمانیآشکار میشود که بدانیم جلوههای مختلف انسانی، جنبههای مکانیکیقوی دارد. مثلاً در ساخت دست یا پای سیبرنتیکی و قلب مصنوعی بایدیک متخصص بیومکانیک در مورد نحوه حرکت اندامهای یاد شده نظر بدهد.همچنین در زمینه سازگاری محیط صنعتی و غیرصنعتی با بدن انسان علمبیومکانیک نقش مهمی را ایفا میکند.
دروس تخصصی گرایش بیومکانیک:
دینامیک و ارتعاشات در مهندسی پزشکی، خواص مواد مهندسی، مقدمهایبر کاربرد مواد مهندسی در پزشکی، مکانیک سیالات، کینزیولوژی وبیومکانیک مقدماتی، ارتز و پروتز، طراحی اجزاء، دینامیک ماشین،ترمودینامیک و انتقال حرارت، طراحی و تولید به کمک کامپیوتر، شیمیعمومی، بیوشیمی.
گرایش بیومواد :
فارغالتحصیل گرایش بیومواد با کار مواد مختلف از قبیل پلیمرها،سرامیکها، کامپوزیتها و مواد فلزی در بدن انسان و در تجهیزات پزشکیآشنا میشود.
دروس تخصصی گرایش بیومواد :
ترمودینامیک، شیمی عمومی، خواص مواد مهندسی، مقدمهای بر کاربردمواد مهندسی در پزشکی، پدیدههای نفوذ، انتقال جرم و انتقال حرارت،فرآیند شکلدهی و ساخت بیومتریالها، پروتزهای بیومتریالها، کارگاهآزمونهای بیولوژیکی، شیمی آلی، دینامیک و ارتعاشات در مهندسیپزشکی، مکانیک سیالات، بیوشیمی.
تواناییهای لازم :
میزان واحدهای غیرمهندسی این رشته بسیار محدود است و دانشجو بایدعلاقهمند به دروس رشته ریاضی فیزیک باشد و این انتظار هست که دیدپایهای قوی در مهندسی داشته باشد، یعنی مهندس بیوالکتریک باید بهالکترونیک و مهندس بیومکانیک به مکانیک و مهندس بیومواد به دروسمرتبط با مهندسی مواد علاقهمند بوده و در آن توانمند باشد. در ضمنیک مهندس پزشکی باید علم زیستشناسی و محیط کار بیمارستانی رادوست بدارد یعنی علاقهمند باشد که در بیمارستان یا محیطهای مرتبطفعالیت کند.
موقعیت شغلی در ایران :
یک مهندس پزشکی میتواند یک دستگاه پزشکی را به درستی راهاندازیکرده و نحوه استفاده صحیح آن را به پرستاران یا دیگر کارکنانبیمارستان آموزش دهد یا اینکه در مؤسسات و شرکتهای خصوصی و دولتی،در زمینه ساخت تجهیزات پزشکی فعالیت کند. برای مثالفارغالتحصیلان گرایش بیوالکتریک به راحتی میتوانند دستگاه شنواییسنجی بسازند و از سوی دیگر چون دستگاههای پزشکی به طور متوسطمیلیونها تومان میارزد و مسؤولان بیمارستانها به طور نسبی برایحفظ و نگهداری آنها اهمیت بسیاری قائلند، بسیاری از فارغالتحصیلانمهندسی پزشکی گرایش بیوالکتریک و حتی دانشجویان این رشته جذببازار کار میشوند. دانش فارغالتحصیلان گرایش بیومکانیک نیز هم درزمینه ساخت اعضای مصنوعی و هم در مبحث توانبخشی مثل ساخت ویلچریا تخت بیمارستان مورد نیاز است و بالاخره فارغالتحصیلان مهندسیپزشکی گرایش بیومتریال یا بیومواد میتوانند در زمینههای مختلفصنایع پزشکی، کارآیی داشته باشند. برای مثال در کارخانههای ساختلوازم یکبار مصرف مثل سرنگ، سوند، یا دستکشهای جراحی حضور یکمهندس پزشکی گرایش بیومواد کاملاً احساس میشود. همچنین پلیمرهاییکه در بدن انسان استفاده میگردد باید استاندارد و گریدمدیکال داشتهباشد که این نیز در حیطه وظایف مهندس بیومواد است.


منبع: کتاب آشنایی با رشته های دانشگاهی سازمان سنجش آموزش کشورتالیف خانم فیروزه سودایی ونرم افزار سامان رشته ی سازمان سنجش

برگرفته از وبلاگ تبیان

PARVAZ68
1388,07,06, ساعت : 14:19
مهندسی نفت

دیباچه: حیات در کره زمین که مدام در جنب و جوشو حرکت است، بیشترین انرژی جنبشی، گرمایی و شیمیایی خود را از نفتمیگیرد. در واقع به یاری این ماده حیاتی است که کوچکترین موتور ماشین تاغولآساترین ناوگانهای سنگین به حرکت در میآید و هزاران نوع تولیدات ومصنوعات صنایع سنگین و جدید پتروشیمی، کودهای شیمیایی، فرآوردههایدارویی، پارچهها و الیاف مصنوعی، پلاستیکها، چسبها، فرآوردههایبهداشتی و آرایشی و پوششهای استحفاظی ساخته میشود. خوشبختانه کشور ما کهدر دل خلیج نفت خیز فارس آرمیده است، به عنوان یکی از منابع و معادن بزرگنفت و گاز جهان به شمار میرود. از همین رو تربیت نیرو انسانی متخصص وکارآمد برای بهرهبرداری درست و بهینه از این سرمایه خداداد و جوابگوییافراد به نیازهای آتی صنعت نفت کشور، بسیار ضروری است. به همین منظورمجموعه کارشناسی مهندسی نفت که دارای چهار گرایش مهندسی اکتشاف نفت،مهندسی استخراج نفت ـ مخازن نفت، مهندسی استخراج نفت ـ حفاری و مهندسیاستخراج نفت ـ بهرهبرداری از منابع نفت میباشد، در دانشگاه صنعت نفت ازسال 1378 دایر شده است. اساس دروس این رشته در همه گرایشها مبتنی برمکانیک سیالات، دینامیک گازها، ترمودینامیک سیالات، انتقال جرم واقتصاد مهندسی است و هدف آن تربیت مهندسین کارآمدی است کهبتوانند روشهای بهینه بهرهبرداری از منابع نفت و گاز را طراحی واجرا کنند.
گرایش مهندسی اکتشاف :
اولین مرحله برای بهرهبرداری یا برداشت نفت، کشف حوزههای نفتیاست که این کار توسط لرزه نگاری انجام میگیرد. مهندسین اکتشاف،امواج صوتی را به اعماق زمین فرستاده و سپس امواج برگشتی رااندازهگیری و پردازش میکنند تا به وجود یا عدم وجود نفت در درونزمین پی ببرند. این گرایش ارتباط نزدیکی با زمینشناسی دارد.
درسهای این رشته در طول تحصیل :
دروس مشترک در گرایشهای مختلف مهندسی نفت:
ریاضی عمومی، معادلات دیفرانسیل، ریاضیات مهندسی، شیمی عمومی،شیمی آلی، فیزیک، برنامهنویسی کامپیوتر، زمینشناسی عمومی، موازنهانرژی و مواد، استاتیک و مقاومت مصالح، ترمودینامیک، مکانیکسیالات، انتقال حرارت، کنترل فرآیندها، زمینشناسی نفت ، مبانیفرآیندهای صنایع نفت، خواص سنگهای مخزن، خواص سیالات مخزن،کارگاه عمومی ، کاربرد ریاضیات در مهندسی شیمی، مبانی چاه آزمایی،نمودارگیری چاه ، مهندسی مخازن، زمینشناسی ساختمان.
دروس تخصصی گرایش مهندسی اکتشاف :
ژئوفیزیک، ژئوشیمی آلی (نفت)، تخمین و ارزیابی ذخایر نفتی،زمینشناسی ایران و مناطق همجوار، روشهای افزایش برداشت از مخازن،عملیات زمینشناسی ایران، مهندسی مخازن نفت، میکروپالئونتولوژی،اصول حفاری، گل حفاری و سیمانکاری چاهها، زمینشناسی نفت،چاهنگاری، زمینشناسی مهندسی، زمین ساخت، مکانیک محیطهایناپیوسته سنگی، زمینشناسی مناطق دریایی، زمینشناسی عمومی،سنگشناسی (رسوبی ـ آذرین و دگرگونی)، کانیشناسی، برداشتزمینشناسی، زمینشناسی ساختمانی، فتوژئولوژی و سنجش از راه دور،پتروفیزیک،مکانیک سیالات، فسیلشناسی(دیرینهشناسی )، رسوبشناسی،چینهشناسی ، بررسی فنی ـ اقتصادی، مبانی مهندسی نفت، زمینشناسیزیرزمینی.
گرایش مهندسی حفاری :
طراحی تجهیزات حفاری و انجام عملیات در مناسبترین شرایط و ارزیابیاثرات تکنولوژی حفاری و استخراج بر محیط زیست کشور و ارائهراههای مناسب برای جلوگیری از تخریب آن، جزو فعالیتهای اینگرایش است. یک مهندس حفار روشهایی را ارائه میدهد که هزینهحفاری را پایین و راندمان کار را بالا میبرد.
دروس تخصصی گرایش مهندسی حفاری:
مبانی مهندسی برق، دینامیک، مهندسی حفاری ، سیمان حفاری، گل حفاری، مهندسی حفاری پیشرفته ، اسیدکاری در عملیات.
گرایش مهندسی مخازن نفت :
دانش مهندسی مخازن
برگرفته از وبلاگ تبیان

PARVAZ68
1388,07,06, ساعت : 14:20
مهندسی نساجی
دیباچه: بشر در ابتدا برای تهیه لباس و پوشاک ومحافظت از خود در مقابل سرما و گرما صنعت نساجی را به وجود آورد. سپسزیرانداز و روانداز خود را به یاری این صنعت تهیه کرد و امروزه نه تنهاانواع پوشاک و فرش و موکت را به یاری صنعت نساجی تهیه میکند بلکه برایساخت ترمز ماشین، شریانهای مصنوعی، جادهها، هواپیماها و سایتهای فضاییبه منسوجات نیاز است.برای مثال بیش از 50% قلب مصنوعی از الیاف نساجی درستشده است. همچنین بیش از 75% استحکام تایرها از منسوجات است و در جادهسازینیز قبل از این که آسفالت ریخته شود، منسوجات ویژهای را روی سطح جادهمیخوابانند که عمر جادهها را افزایش میدهد. به همین دلیل امروزهنمیتوان همچون گذشته صنعت نساجی را به روش استاد و شاگردی از نسلی به نسلدیگر انتقال داد. چرا که نساجی در حال حاضر صنعتی بسیار گسترده و پیچیدهاست که اداره آن نیاز به تخصص و تحصیلات دانشگاهی دارد، تخصصی که در رشتهمهندسی نساجی میتوان به آن دست یافت. این صنعت شامل بخشهای مختلفیمیشود که از آن جمله میتوان به کارخانههای ریسندگی (تولیدنخهای مختلف)، بافندگی (تولید انواع پارچه)، تولید فرش ماشینی وموکت و همچنین کارخانههای تکمیلکننده این کالاها مثل رنگرزی،چاپ و کارخانههای تولید الیاف مصنوعی مثل نایلون و پلیپروپیلناشاره کرد. مهندسی نساجی رشتهای است که دانش و توانایی لازم رابرای اداره بخشهای مختلف این صنعت به دانشجویان میدهد. اینرشته دارای سه گرایش "تکنولوژی نساجی" و "شیمی نساجی و علومالیاف" و "پوشاک" است.
گرایش تکنولوژی نساجی:
دانشجوی تکنولوژی نساجی نحوه تولید نخ، پارچه، قالی و موکت رامطالعه کرده و آموزش میبیند و تا حدودی با طراحی ماشینآلات نساجیو قطعات مختلف آنها آشنا میگردد. همچنین با شیوههای ریسندگی نخها،مقدمات بافندگی و بافندگی آشنا میشود و برای شناخت دستگاههاینساجی دروسی درارتباط با علم مکانیک میگذراند.
درسهای این رشته در طول تحصیل :
دروس مشترک در گرایشهای مختلف مهندسی نساجی:
ریاضی عمومی، فیزیک عمومی، شیمی عمومی، برنامهنویسی کامپیوتر، معادلات دیفرانسیل، آمار و احتمالات مهندسی، محاسبات عددی.
دروس تخصصی گرایش تکنولوژی نساجی:
کارگاه جوشکاری، اصول ساختمانی مواد پلیمری، استاتیک، نقشهکشیصنعتی، ترمودینامیک عمومی، کارگاه ماشینابزار، علوم الیاف، مقاومتمصالح، دینامیک عمومی، کارگاه ریختهگری، فیزیک الیاف، بافندگیحلقوی، ریسندگی، طراحیماشین ، مبانی مهندسی برق، کفپوشهایماشینی، مقدمات بافندگی، ریسندگی نخهای یکسره، تکنیک بافتپارچه، ریسندگی الیاف بلند، کارگاه ریسندگی الیاف بلند، ریسندگیمدرن، کنترل کیفیت آماری، تجزیه فنی بافت پارچه، طرح و محاسبهکارخانه، رنگرزی، چاپ و تکمیل، (بسیاری از درسهای این رشتههمراه با آزمایشگاه است)
گرایش شیمی نساجی و علوم الیاف:
دانشجوی گرایش شیمی نساجی و علوم الیاف در زمینه تولید الیاف،خواص الیاف، مواد رنگزا، خصوصیات مواد رنگزا و نحوه تکمیل موادنساجی مطالعه میکند. به عبارت دیگر با طرز تهیه الیاف و نحوهکاربرد مواد شیمیایی در صنایع نساجی آشنا میگردد.
دروس تخصصی گرایش نساجی و علوم الیاف:
نقشهکشی صنعتی ، ترمودینامیک کاربردی، استاتیک و مقاومت مصالح،شیمی پلیمر، کارگاه جوشکاری، شیمی تجزیه، علوم الیاف، مبانیمهندسی برق ، کارگاه ماشینابزار، اصول مهندسی شیمی، مکانیکسیالات، آزمایشگاه شناسائی الیاف و مواد نساجی، کاربرد ریاضیات درمهندسی شیمی، تکمیل کالای نساجی، ساختمان فیزیکی الیاف، رنگرزیالیاف طبیعی، منسوجات بیبافت، اصول شیمی رنگ و مواد واسطه،رنگرزی الیاف مصنوعی، شیمی الیاف طبیعی، فیزیک الیاف، مبانی برقو الکترونیک، اصول تکنولوژی رنگ، تکنیکهای رنگرزی چاپ و تکمیل،تکسچرایزینگ، تکنولوژی تولید الیاف، آزمایشگاه کنترل کیفیت کالایتکمیلشده. (بسیاری از درسهای این رشته همراه با آزمایشگاه است)
گرایش پوشاک :
امروزه بخش پوشاک صنعت نساجی به سوی ایجاد واحدهای بزرگ صنعتی متمایل شدهاست، اما متأسفانه نیروی کار متخصص برای فعالیت در این واحدهای صنعتی وجودندارد تا جایی که برخی از صنایع پوشاک، فارغالتحصیلان مهندسی نساجی ـگرایشهای تکنولوژی نساجی و شیمی نساجی و علوم الیاف یا فارغالتحصیلانطراحی لباس را استخدام میکنند و پس از برگزاری دورههای کوتاه مدت آنهارا برای کار در صنایع پوشاک آماده میکنند. اما در عمل دیده میشود کههمین افراد نیز پاسخگوی نیاز صنایع پوشاک نیستند.برای مثال، یک طراح لباسبیشتر در زمینه مدل و طرح لباس و سایزبندی آن آموزش دیده است؛ در حالی کهدر اِشل صنعتی، طراحی لباس، مرحله اول کار است و در مرحله دوم یک متخصصباید بتواند طراحی یک خط پوشاک را ارائه دهد.برای مثال، در یک واحد خیاطی،الگوی قطعات یک پیراهن مردانه را که در حدود 10 تا 15 عدد است، با شابلوندر میآورند و بر روی پارچه برش میزنند و در نهایت قطعات را به هم وصلمیکنند. اما در اشل صنعتی که در یک روز 1000 تا 2000 دست لباس آمادهمیشود، نیاز به یک مهندس نساجی گرایش پوشاک است تا با طراحی خط تولید،نحوه دوخت و اتصال قطعات را تعیین نماید. در ضمن یک مهندس نساجی باید نحوهزمانبندی و طراحی خط تولید را به گونهای انجام دهد که اگر برش و چرخ یکقطعه 20 ثانیه طول میکشد و قطعهای دیگر 3 دقیقه زمان میبرد، دستگاهی کهقطعهای را در زمان کمتر تولید میکند، بیکار نماند. این مسأله زمانیاهمیت بیشتر پیدا میکند که بدانیم با توجه به طرح و مدل یک لباس، طراحیخط تولید فرق میکند. برای مثال، یک شلوار جین معمولی حدود 15 قطعه دارد،اما یک شلوار جین تزئینی امکان دارد 50 قطعه داشته باشد؛ قطعاتی که زماندوخت آنها متفاوت است. در این میان، مهندس نساجی گرایش پوشاک حتی تعداددستگاههای موجود برای دوخت هر قطعه را تعیین میکند تا کارخانه از هردستگاه حداکثر استفاده را بکند.از سوی دیگر، مسأله لایهچینی را میتوانمطرح کرد؛ چون در کارخانه برای صرفهجویی در وقت و هزینه، قطعات هر دستلباس را به صورت مجزا برش نمیدهند، بلکه برای هر قطعه 50 یا 70 لایهمیچینند و سپس الگو را گذاشته و برش میدهند. حال مسأله اینجاست کهلایهچینی باید با توجه به جنس پارچه انجام گیرد.برای مثال، در پارچهآستری یا ساتن نمیتوان تعداد لایهها را خیلی زیاد کرد؛ چون لایههایپارچه روی هم لیز میخورند و نمیتوان آنها را بخوبی برش داد.
تواناییهای لازم :
دانشجوی نساجی برای رسیدن به کارایی لازم باید پایه ریاضی خوبیداشته باشد تا بتواند مشکلات موجود را تجزیه و تحلیل کرده و محاسباتلازم را انجام دهد. همچنین لازم است که به کارهای مدیریتیعلاقهمند باشد چون بیشتر فارغالتحصیلان این رشته مسؤولیت بخشی ازکارخانههای نساجی یا پوشاک مثل سالن تولید یا بخش کنترل کیفیت رابر عهده دارند. در گرایش تکنولوژی نساجی بحث شناخت قطعات ماشین وروش ساخت آنها مطرح است. به همین دلیل دانشجوی این رشته باید دردروس فیزیک و مکانیک قوی باشد. دانشجوی گرایش شیمی نساجی نیز بایددر درس شیمی قوی باشد. گفتنی است که در کل فارغالتحصیل این رشتهباید توانایی کار با نیروی زیاد را داشته و به کار با ماشینآلاتصنعتی نیز علاقهمند باشد.محاسبات بالانس خط در خط تولید پوشاک مسأله مهمو پیچیدهای است؛ چون با توجه به نوع و مدل پوشاک باید تغییر و تحول زیادیدر خط تولید پوشاک ایجاد نمود. از همین رو دانشجوی مهندسی نساجی گرایشپوشاک نسبت به سایر گرایشهای این رشته باید از دانش مهندسی صنایع و دانشمدیریت بهتر و بیشتری برخوردار باشد.
موقعیت شغلی در ایران :
صنعت نساجی بعد از نفت، بزرگترین صنعت کشور است. از سوی دیگر بایدتوجه داشت که صنعت نساجی به دلیل تنوع خود، بازار جذب وسیعیدارد. یک مهندس نساجی میتواند در کارخانجات نساجی به عنوان مدیرعامل، رئیس کارخانه، مدیر تولید (مسؤول سالنهای مختلف ریسندگی ،بافندگی، رنگرزی، چاپ و تکمیل زیر نظر این مدیر کار میکنند)، مدیربازرگانی (مسؤول بازاریابی، مسؤول فروش و مسؤول تدارکات در اینبخش فعالیت دارند)، مدیر مهندسی صنعتی (مسؤولان آزمایشگاههایمختلف و کارشناسان کنترل کیفیت بخشهای مختلف در این حیطهکاریفعالیت میکنند) و مشاور کارخانه (مشاور در امور مختلف مانند خرید خطتولید، طراحی خط تولید، تولید جنس جدید، رفع اشکالات پیشآمده درخط تولید، خرید ماشینآلات و بررسی افزایش انعطافپذیری آنها)فعالیت کند یا با بخش نساجی مؤسسه استاندارد، اداره نساجی و پوشاکوزارت صنایع، بخش نساجی وزارت کار (برای بررسی مسائل کارگری، کمکردن ضایعات و افزایش تولید و بهرهوری)، بخش نساجی وزارتدادگستری (برای تعیین قیمت کارخانجات ورشکسته و برآورد کردن قیمتکالاهای نساجی)، سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی و مراکز تحقیقاتیمانند مرکز تحقیقات جهاد کشاورزی همکاری نماید.فارغالتحصیل گرایشپوشاک نیز میتواند در یک واحد صنعتی به یاری دانش و تواناییهایش، کالاییاستاندارد و با کیفیت خوب تولید کند؛ کالایی که در بازار داخلی و حتیخارجی توان رقابت با مدلهای مشابه را داشته باشد. به همین خاطر بسیاری ازواحدهای صنعتی معروف تولید پوشاک ایران از ایجاد این گرایش استقبالکردهاند.از سوی دیگر، میتواند با یک سرمایه نسبتاً کم، یک واحد تولیدیکوچک دایر کند و برای خودش فعالیت نماید؛ کاری که با توجه به اینکه درابتدای کار سرمایه نسبتاً کمی میخواهد، ارزش افزوده بسیاری دارد.
دروس اصلی و تخصصی گرایش پوشاک:
شیمی آلی، نقشهکشی صنعتی، ریاضیات مهندسی، انواع پارچه، مبانی مهندسیبرق، فیزیک الیاف، تکنولوژی نساجی، تکنیک و تجزیه فنی بافت، مکاترونیک،تکمیل کالای نساجی، فرآیندهای رنگرزی و چاپ، کنترل کیفیت آماری، کنترلکیفیت پوشاک، کاربرد کامپیوتر در پوشاک، اصول حسابداری و هزینهیابی،کنترل رنگ در پوشاک، صنعت پوشاک در جهان، مکانیک ساختمانی نخ و پارچه،اصول طراحی پوشاک، کارگاه اصول طراحی پوشاک، اصول برش و دوخت، مدیریتتولید پوشاک، طرح و محاسبه کارخانه پوشاک، تکنولوژی دوزندگی، ایجاد مشاغلکوچک، دینامیک پارچه / ماشین، منسوجات بیبافت، تاریخ لباس در ایران،قوانین کار و روابط صنعتی( بسیاری از درس‎های این رشته همراه با آزمایشگاهیا کارگاه است.)
برگرفته از وبلاگ تبیان

PARVAZ68
1388,07,06, ساعت : 14:23
مهندسی شیمی

دیباچه: آیا تصور میکنید که مهندسی شیمی؛ یعنیحفظ فرمولهای ریز و درشت و کار در آزمایشگاههای شیمی؟ آیا فکر میکنیدکه دانشجویان این رشته باید شیفته علم شیمی باشند؟ اصلاً هیچ فکر کردهایدکه چرا فقط داوطلبان گروه ریاضی و فنی میتوانند وارد این رشته شوند؟ آیامیدانید که مهندسی شیمی زائیده ضرورت و نیاز صنعت مکانیک، الکترونیک وعمران است؟ برای مثال به مرور زمان صنعت به مهندس مکانیکی احتیاج پیدا کردکه از تحولات و فرآیندهای شیمیایی اطلاع داشته باشد و بتواند دستگاههاییرا طراحی کند که در آنها فرآیندهای شیمیایی اتفاق میافتد.در نتیجه شروعبه تربیت مهندسین مکانیکی کرد که بیش از معمول تحصیل کردگان این رشته ازعلم شیمی مطلع باشند. و این دسته از متخصصان، همان مهندسین شیمیهستند.این رشته با 9 گرایش صنایع غذایی، صنایع شیمیایی معدنی،صنایع گاز، صنایع پتروشیمی، صنایع پلیمر، صنایع پالایش، طراحیفرآیندهای صنایع نفت، بهرهبرداری از منابع نفت و شیمیایی سلولزی؛یکی از رشتههای گسترده دانشگاهی است. البته در دوره کارشناسی هریک از گرایشهای فوق، تنها 12 یا 13 واحد تخصصی دارند و بیشترواحدهایشان مشترک است. گرایش صنایع شیمیایی معدنی اکتشاف واستخراج مواد معدنی به رشته معدن باز میگردد، اما فرآوردههای موادمعدنی در حیطه مهندسی شیمی گرایش شیمیایی معدنی قرار دارد. هرکارخانه تولید مواد غیرآلی مثل سیمان، گچ، شیشه نسوز و دیرگدازدارای یک فرآیند است؛ یعنی از زمانی که مواد اولیه وارد کارخانهمیشود تا زمانی که محصول خارج میگردد، فرآیندی روی آن انجاممیگیرد که طراحی این فرآیند برعهده مهندس شیمی صنایع شیمیاییمعدنی است. همچنین تولید هر ماده معدنی مثل کودهای شیمیایی معدنی،حشرهکشها، نمکها، رنگهای معدنی و حتی لعاب روی کاشیها در حیطهکار مهندس شیمی این گرایش قرار دارد.
درسهای این رشته در طول تحصیل :
دروس مشترک در گرایشهای مختلف مهندسی شیمی :
ریاضیات عمومی، شیمی عمومی، فیزیک، معادلات دیفرانسیل،ترمودینامیک، موازنه انرژی و مواد، ریاضیات مهندسی، نقشهکشیصنعتی، برنامهنویسی و شناخت کامپیوتر، شیمی آلی، استاتیک و مقاومتمصالح، مکانیک سیالات، انتقال حرارت، شیمی تجزیه، شیمی فیزیک،انتقال جرم، عملیات واحد ، کنترل فرآیندها، طرح و اقتصاد مهندسی،کاربرد ریاضیات در مهندسی شیمی، کارگاه، پروژه یا طراحی پروژه.(بسیاری از دروس این رشته همراه با آزمایشگاه است.)
دروس تخصصی گرایش صنایع شیمیایی معدنی :
مهندسی احتراق، صنایع شیمیایی معدنی، عملیات واحد صنعتی مکانیکی.
گرایش صنایع پتروشیمی :
وظیفه مهندسی پتروشیمی، طراحی دستگاهها و فرآیند تولید مواد مختلفاز جمله کودهای شیمیایی، شویندهها، فرآوردههای پلیمری (مواد اولیهپلاستیکها، لاستیکها و الیاف مصنوعی) و مواد شیمیایی (اسیدها،حلالها) از نفت و برشهای نفتی است. دروس تخصصی دانشجویان اینرشته بیشتر در مورد کاتالیزورهای صنعتی است که در رآکتورها به کارمیرود.
دروس تخصصی گرایش صنایع پتروشیمی :
فرآیندهای پتروشیمی، مقدمات و پالایش، مبانی و تکنولوژی پلیمر
گرایش صنایع گاز :
عمق چاهی که برای استخراج گاز زده میشود، قطر لولهای که گاز رااز چاه به پالایشگاه یا از پالایشگاه به شبکههای شهری منتقلمیکند، نحوه انتقال گاز از چاه به پالایشگاه، نحوه گرفتن گازCO2از این ماده (برای جلوگیری از خورده شدن لولهها)، نحوه شیرینکردن گاز ترش ( گاز اولیهای که از چاه استخراج میشود و قابل مصارف شهریو ... نیست) همه در حیطه فعالیت یک مهندس شیمی گرایش گاز قرار دارد.
دروس تخصصی گرایش صنایع گاز :
انتقال و توزیع گاز، فرآیند گاز، مهندسی احتراق
گرایش صنایع پلیمر:
این گرایش تا سال 1362 یکی از گرایشهای مهندسی شیمی بود، اما درحال حاضر به عنوان یک رشته مستقل با دو گرایش صنایع پلیمری وتکنولوژی و علوم رنگ در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی ارائهمیشود. البته هنوز در تعداد محدودی از دانشگاههای کشور، مهندسیپلیمر یکی از گرایشهای مهندسی شیمی است و دانشجویان این گرایشنهایتاً در یکی از زمینههای پلیمر مثل فرایند شکلدهی پلیمر یاطراحی واحدهای صنعتی تولید پلیمر تبحر پیدا میکنند.
گرایش شیمیایی سلولزی :
یک مهندس شیمی گرایش شیمیایی سلولزی در زمینه تبدیل چوب به کاغذتخصص دارد. به همین دلیل نیز محل تحصیل دانشجویان این رشته دردانشکده فنی پردیس 3 واقع در استان گیلان ـ رضوانشهر (چوکا)میباشد. قسمت عمده چوب از سلولز تشکیل شده است. همچنین ضایعاتکشاورزی مثل پوست برنج، سبوس برنج و ضایعات برگ درختان دارایمقادیر قابل توجهی سلولز است که این ضایعات در بسیاری از نقاط بهعنوان یک عنصر مزاحم سوزانده شده و باعث آلودگی محیط زیستمیشود. اما امروزه در کشورهای دیگر از همین ضایعات برای تولید یکنوع سوخت به نام "اتانول" که در ترکیب با بنزین، سوخت بسیارخوبی است؛ استفاده میشود. و در این فرآیند مهندسین شیمیایی سلولزینقش بسیار مهمی را برعهده دارند.
گرایش صنایع غذایی :
یکی از کاربردهای مهندسی شیمی در تولید مواد غذایی و بخشهای صنایعغذایی مانند میکروبیولوژی غذا، شیمی غذا و کنترل کیفی صنایع غذاییاست. برای مثال در سوپرمارکتها و فروشگاهها، مواد غذایی بیشتر بهحالت کنسرو وجود دارد که تهیه این کنسروها با حفظ اصول ایمنی وبهداشتی نیاز به یکسری محاسبات دارد که این محاسبات توسط یکمهندس شیمی صنایع غذایی انجام میگیرد. همچنین طراحی دستگاههاییکه فرآیند خشک کردن را انجام میدهند مثل غذاهای بچه که به صورتپودر تهیه میشود و طراحی دستگاههای استریلیزه، پاستوریزه ومنجمدکننده برعهده متخصصین همین رشته است.
دروس تخصصی گرایش صنایع غذایی :
میکروبیولوژی عمومی، شیمی مواد غذایی، میکروبیولوژی مواد غذایی، صنایع غذایی، بیوشیمی مواد غذایی، تغذیه وبهداشت
گرایش پالایش :
گرایش پالایش به طراحی پالایشگاهها باز میگردد. یعنی دانشجوی اینگرایش، شیوه طراحی دستگاههایی مثل برجهای تقطیر، دستگاههایجداکننده مایعات از مایعات و گازها از مایعات را میآموزد؛دستگاههایی که مشتقات ئیدروکربنی مثل بنزین و گازوئیل و موادسنگینتر مثل قیر و شویندهها را از نفت خام جدا ساخته و به دستمیآورد.
دروس تخصصی گرایش پالایش :
مهندسی احتراق، مهندسی پالایش، فرآیندهای پالایش
گرایش بهرهبرداری از منابع نفت :
مهندس بهرهبرداری از منابع نفت مهندسی است که راهها و روشهایبهرهبرداری بهینه از مخازن نفت را ارائه میدهد. در واقع یکمهندس بهرهبرداری از نفت با توجه به نوع مخزن نفت تعیین میکندکه به یاری کدام یک از روشهای موجود؛ تزریق گاز، تزریق آب،تزریق مواد پلیمری یا ازدیاد حرارت میتوان نفت را راحتتر و مقرونبه صرفهتر بهرهبرداری کرد. امروزه اکثر مخازن نفت کشور ما دچارافت فشار شدهاند. به همین دلیل نفت به صورت طبیعی به سطح زمیننمیرسد و در نتیجه حضور مهندسین بهرهبرداری از منابع نفت، یکضرورت اجتنابناپذیر است.
دروس تخصصی گرایش بهرهبرداری از منابع نفت :
مهندسی مخازن هیدروکربوری، ازدیاد برداشت، حفاری و تولید، شبیهسازی مخازن نفتی، خواص ترمودینامیکی سیالات نفتی.
گرایش طراحی فرآیندهای صنایع نفت:
فرآیند یعنی عملکرد یا روش و طریقی که بتوان به یاری آن مادهایرا از حالتی به حالت دیگر تغییر شکل داد و منظور از مهندس طراحیفرآیندهای صنایع نفت یعنی فردی که روش این تغییر و تحول راطراحی کند. چون برای تبدیل یک ماده از حالت اولیه به حالتی خاصلازم است که دستگاههایی طراحی شده و محاسباتی انجام بگیرد تابتوان به نتیجه مطلوب دست یافت. طراحی صنایعی که بطور مستقیم یاغیر مستقیم وابسته به نفت خام یا فرآوردههای پالایشگاه یا صنایعپتروشیمی است به مهندس شیمی گرایش طراحی فرآیندها مربوط میشود.یک مهندس شیمی گرایش طراحی فرآیندهای صنایع نفت، واکنشهای خاصیرا از شیمیستها میگیرد و با توجه به شرایط محیطی، اقتصادی و ...بهترین روش تولید مواد شیمیایی و خالصسازی آنها را پیدا کرده وپیاده میکند.
دروس تخصصی گرایش طراحی فرآیندهای نفت :
فرآیندهای پالایش نفت و گاز، طراحی برج و مبدل، تعیین مشخصات دستگاهها، سیستمهای اندازهگیری.
تواناییهای لازم :
رشته مهندسی شیمی برخلاف تصور عامه مردم بیش از آن که در ارتباطبا علم شیمی باشد همچون رشتههای مهندسی دیگر در ارتباط با علمریاضی است. به همین دلیل یک دانشجوی مهندسی شیمی در درجه اولباید در درس ریاضی قوی باشد و دو درس فیزیک و شیمی در مراحل بعدیقرار دارد. شاید جالب باشد که بدانید، دانشجویان مهندسی شیمی نسبت بهدانشجویان رشتههای مهندسی دیگر، تنها 9 واحد بیشتر شیمی میخوانند. درمقابل، ریاضی در این رشته بسیار اهمیت دارد چون یک مهندس شیمی برای طراحیرآکتور، برج و مبدل نیاز به دانش ریاضی دارد.همچنین دانشجوی این رشته بایددقت نظر زیادی داشته باشد زیرا در مهندسی شیمی علاوه بر آزمایشهایی درمقیاس بزرگ، آزمایشهایی در مقیاس کوچک نیز وجود دارد. برای مثال در شیمیتجزیه، بعضی از آزمایشها در حد میلیونیم "P.P.M" است بدون شک در چنینآزمایشی اگر یک صدم گرم نیز اشتباه بشود، خطا افزایش پیدا کرده و آزمایشبه هم میریزد.
موقعیت شغلی در ایران :
هرکارخانه تولیدی اعم از کوچک یا بزرگ نیاز به یک مهندس شیمیدارد. چون تقریباً تمام فرایندهای نوین از مواد شیمیایی استفادهمیکنند. کشور ما نیز به عنوان یک کشور نفتخیز برای استخراج،پالایش، انتقال نفت و همچنین برای تبدیل نفت به فرآوردههایشیمیایی که دارای ارزش افزوده بسیار زیادی هستند، نیاز به مهندسینشیمی دارد. فعالیت در دو بخش مهم صنعت یعنی طراحی رآکتورها وطراحی دستگاههایی که به جداسازی مواد میپردازند نیز تنها منحصر بهمهندسین شیمی میشود. علاوه بر صنایع نفت و گاز و پتروشیمی، همهکارخانهها از جمله کارخانههای سیمان، سرامیک، صنایع غذایی و حتینیروگاهها به مهندس شیمی نیاز دارند. فارغالتحصیل مهندسی شیمیگرایش صنایع غذایی نیز بطور اختصاصی میتواند در کارخانههای تولیدمواد غذایی یا داروسازی فعالیت کند.
منبع: کتاب آشنایی با رشته های دانشگاهی سازمان سنجش آموزش کشورتالیف خانم فیروزه سودایی ونرم افزار سامان رشته ی سازمان سنجش

برگرفته از وبلاگ تبیان

PARVAZ68
1388,07,06, ساعت : 14:26
مهندسی معدن

دیباچه: معادن سرشار منیزیم، زغال سنگ، مس وآهن هند یکی از دلایل اصلی سیطره انگلستان بر کشور هند بود. دلیل هجوممهاجر نشینان فرانسوی، اسپانیایی، پرتغالی و انگلیسی به قاره آمریکا نیزمعادن غنی طلا، نقره، الماس، مس و زغال سنگ این قاره بود. سوداگرانپرتغالی، هلندی،انگلیسی و فرانسوی نیز به عشق تصرف معادن طلا و الماسآفریقا به این قاره روی آوردند و امروزه نیز دانشمندان به امید دستیابیبه معادن پربار و فلزات نایاب و گرانبهای موجود در فضا پروژههای بسیاریرا در دست بررسی دارند. اما چرا در گذشته یکی از دغدغههای اصلی کشورهایصنعتی، دستیابی به معادن غنی کشورهای دیگر بود و چرا امروزه دانشمندانبه امید دست یافتن به ذخایر جدید معدنی چشم به فضا دوختهاند؟پاسخ اینسؤال را باید در صنعت جست. چون برای هر فعالیت صنعتی نیاز به مواد معدنیداریم و به عبارت دیگر مبنای اصلی تولید و توسعه صنعتی، مواد معدنی است.موادی که کشف و استخراج آنها نیاز به کارشناسانی متخصص دارد و به همیندلیل امروزه در بسیاری از دانشگاهها و مراکز آموزش عالی جهان، رشتهای بهنام مهندسی معدن وجود دارد. رشتهای که در کشور ما نیز با دو گرایش اکتشافو استخراج در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی ارائه میشود.
گرایش اکتشاف معدن:
مهندس معدن در گرایش اکتشاف پس از کشف معدن، نوع و شکل موادمعدنی را تعیین کرده و به ارزیابی اقتصادی، میزان ذخیره و همچنینچگونگی استخراج منابع معدنی میپردازد. در این گرایش دانشجویاندرباره مکانیک سنگ، زمانشناسی ساختمانی، ژئوفیزیک و زمینشناسیمعدنی مطالعه میکنند.
درسهای این رشته در طول تحصیل :
دروس مشترک در گرایشهای مختلف مهندسی معدن :
ریاضی، معادلات دیفرانسیل، آمار و احتمالات مهندسی، برنامهنویسیکامپیوتر، فیزیک، محاسبات عددی، شیمی عمومی، نقشهکشی صنعتی، اجزاءماشین، استاتیک، دینامیک، مقاومت مصالح، مکانیک سیالات، شیمیفیزیک، نقشهبرداری عمومی، عملیات نقشهبرداری، زمینشناسی عمومی،زمینشناسی ساختمانی، زمینشناسی اقتصادی، مکانیک سنگ، اقتصادمعدنی، کانهآرایی.
دروس تخصصی گرایش اکتشاف معدن :
اصول استخراج معدن، برداشت زمینشناسی، کانیشناسی توصیفی،سنگشناسی ، کارتوگرافی و کاربرد عکسهای هوایی، کانیشناسی نوری،مینرالوگرافی، زمینشناسی ایران، تجزیه مواد معدنی، ژئوفیزیکاکتشافی، حفاری اکتشافی، چاهپیمایی، ژئوشیمی اکتشافی، ژئوتکنیک،آبهای زیرزمینی، نقشهبرداری معدنی، ارزیابی ذخایر معدنی.
گرایش استخراج معدن:
گرایش استخراج شامل عملیات حفاری و آتشباری به منظور خردکردنسنگ، بارگیری و باربری و در اغلب اوقات سنگشکنی به منظور رساندنابعاد "کانسنگ" به اندازه مناسب است. این عملیات میتواند درمعادن روباز، زیرزمینی و در موارد محدودی در دریا انجام گیرد.
دروس تخصصی گرایش استخراج معدن:
مبانی مهندسی برق، ماشینهای حرارتی، کانیشناسی، سنگشناسی،برداشت زمینشناسی، کارتوگرافی و فتوژئولوژی، اصول اکتشاف وارزیابی ذخایر، بازدید معدن، چالزنی و آتشباری، حفره چاه و تونل،ترابری در معادن، نگهداری در معادن، تهویه در معادن، روشهایاستخراج روباز، روشهای استخراج زیرزمینی، نقشهبرداری معدنی،آبکشی در معادن، کانهآرایی، خدمات فنی در معادن، اصول طراحیمعادن.
تواناییهای لازم :
چون بخشی از کار مهندسی معدن مانند نقشهبرداری در زیرِزمین انجاممیشود، دانشجوی این رشته باید از نظر جسمی توانایی خوبی داشته وقدرت کار در معدن را که بیشتر در خارج از شهر و گاه در نقاط دورافتاده قرار دارد، داشته باشد. به همین دلیل بیشتر دانشجویان دختراین رشته ـ به غیر از تعداد معدودی از آنها که در آزمایشگاهها ومراکز طراحی معدن فعالیت میکنند ـ با مشکلات کاری روبرو میشوند.گفتنی است ریاضی در این رشته از اهمیت زیادی برخوردار است زیرابدون استفاده از مدلهای ریاضی، محاسبات استخراج و اکتشاف معدن رانمیتوان انجام داد.
موقعیت شغلی در ایران :
در حال حاضر ما در بخش معدن بطور متوسط دارای رشد 5/6 درصدی هستیمکه باید در این زمینه به رشد 15 درصدی برسیم و برای رسیدن بهاین رشد به کارشناسان تکنولوژیآفرین بخصوص در زمینه فرآوری نیازمبرم داریم. چرا که راه یافتن به بازارهای جهانی تنها از طریقکنترل کیفیت و استاندارد کردن محصولات معدنی مقدور خواهد بود.امروزه ما نیازمند فارغالتحصیلان علاقهمند و خلاق مهندسی معدنهستیم تا بتوانیم بدون وابستگی به کارشناسان خارجی، شاهد رونق وافزایش صادرات این بخش باشیم. فارغالتحصیلان این رشته علاوه بروزارت معادن و فلزات میتوانند در وزارت نفت در زمینه حفاری،وزارت نیرو در زمینه آبهای زیرزمینی، کارگاههای وزارت راه وترابری برای حفاری راهها و تونلها، شرکت مترو و سازمان انرژیاتمی مشغول به کار شوند.

منبع: کتاب آشنایی با رشته های دانشگاهی سازمان سنجش آموزش کشورتالیف خانم فیروزه سودایی ونرم افزار سامان رشته ی سازمان سنجش
برگرفته از وبلاگ تبیان

PARVAZ68
1388,07,06, ساعت : 14:27
مهندسی کشاورزی


دیباچه: کشور ایران با وجود 37 میلیون هکتاراراضی دارای قابلیت کشاورزی، 18 تا 100 میلیارد متر مکعب منابع آبی قابلاستفاده و گسترش و تنوع آب و هوایی در 14 اقلیم گوناگون، پتانسیل بسیارخوبی در بخش کشاورزی دارد. البته برای توسعه این بخش مهم که به حق آن رامحور توسعه اقتصادی کشور تلقی کردهاند، باید از کشاورزی سنتی فاصله گرفتو با بهرهگیری از دانش کشاورزی، به کشاورزی مکانیزه نزدیک شد. دانش وتخصصی که در گرایشهای مختلف مهندسی کشاورزی آموزش داده میشود. این رشتهدر سه گرایش آب، اقتصاد کشاورزی و ماشینهای کشاورزی از بین داوطلبان گروهآزمایشی علوم ریاضی و فنی دانشجو میپذیرد.
گرایش آب:
هدف این رشته استفاده از آب در کشاورزی است. بنابراین یک مهندسآب باید با آب و ویژگیهای آن، طریقه استحصال آب، طریقه انتقالآب به محل مصرف و طریقه مصرف آب آشنا باشد و برای تسلط به مواردفوق لازم است که از دانشهای دیگری از قبیل زمینشناسی،هواشناسی، خاکشناسی، گیاهشناسی، طراحی و ساخت تأسیسات آبی ومکانیزم مصرف آب توسط خاک و گیاه اطلاع داشته باشد. به عبارتدیگر این گرایش ، علم آب و خاک است و دانشجویان درباره نحوهرساندن آب تا مزرعه توسط کانالها یا لولههای انتقال آب وشبکههای توزیع آب در زمین زراعی، تأمین نیاز محصولات زراعتی وباغی با روشهای مختلف آبیاری، خارج ساختن آبهای اضافی ازپیرامون ریشه به منظور تنفس ریشه گیاه توسط شبکههای زهکشی واحداث سدهای انحرافی و خاکی برای آبیاریِ کشاورزی آموزش میبینند.
تواناییهای لازم :
مهندسی کشاورزی دارای 10 گرایش است که در این میان سه گرایشمهندسی آب، مهندسی اقتصاد کشاوری و مهندسی ماشینهای کشاورزی ازبین داوطلبان گروه آزمایشی ریاضی و فنی دانشجو میپذیرند. بهعبارت دیگر در این سه گرایش دانشجویان باید بر دروس ریاضی و فیزیکمسلط بوده و بتوانند بخوبی تجزیه و تحلیل کرده و محاسبه کنند و ازعهده دروس مهم این رشته از قبیل نقشهبرداری یا استاتیک برآیند.
موقعیت شغلی در ایران :
در کشور ما کشاورزی محور توسعه شناخته شده است و محور کشاورزی نیزآب است. پس باید در این زمینه سرمایهگذاری کنیم. هر چند که درزمینه منابع آب سرمایهگذاری بسیاری خوبی شده است و این سرمایهگذاری ادامه نیز دارد تا جایی که به جرأت میتوانیم بگوییم کهاگر زمانی در مملکتمان پولی برای راهسازی نداشته باشیم، حتماًپولی برای استحصال و توزیع آب کنار خواهیم گذاشت. بنابراینفارغالتحصیلان این رشته بازار کار خوبی دارند و در آینده بازار کارآنها بهتر نیز خواهد شد. در حال حاضر نیز فارغالتحصیلان این رشته دربخش خصوصی، وزارت نیرو، وزارت جهاد کشاورزی، مهندسین مشاور آب وخاک، پیمانکاریهای مختلف و شیلات زمینه کاری دارند. برای مثال دربخش شیلات، طراحی استخر برای پرورش ماهی در حیطه کار مهندسین آباست.
درسهای این رشته در طول تحصیل :
دروس مشترک در گرایشهای آب، اقتصاد کشاورزی و ماشینهای کشاورزی:
ریاضیات عمومی ، فیزیک عمومی ، شیمی عمومی ، آمار و احتمالات ،برنامهنویسی کامپیوتر، هواشناسی، آبیاری عمومی ، اقتصاد کشاورزی ،خاکشناسی عمومی ، زراعت عمومی، مسّاحی و نقشهبرداری ، باغبانیعمومی ، عملیات کشاورزی، زراعت غلات ، آشنایی با کامپیوتر.
دروس تخصصی مهندسی کشاورزی ـ آب :
استاتیک، مقاومت مصالح ، هیدرولیک ، نقشهبرداری ، طراحی سیستمهایآبیاری ، اصول زهکشی ، هیدرولوژی آبهای سطحی ، آبهای زیرزمینی،مهندسی زهکشی ، پمپاژ و ایستگاههای پمپاژ، تأمین آب شرب روستاها،مصالح و روشهای ساختمانی، هیدرولیک انهار، طراحی ساختمانهایانتقال آب، حفاظت آب و خاک ، اقتصاد مهندسی.
گرایش اقتصاد کشاورزی:
مهندسی اقتصاد کشاورزی، قوانین کلان اقتصاد را در بخش کشاورزیپیاده میکند تا بتوان از امکانات و منابع موجود بهترین استفاده راکرد و بیشترین سود را به دست آورد. به عبارت دیگر در این علممسائل اقتصادی در بخش کشاورزی اعمال میشود تا با استفاده از منابعموجود اعم از زمین، آب، کود، بذر، نیروی انسانی و سرمایه حداکثرمحصول و حداکثر سود به دست آید. این رشته تلاش میکند از یک سوفعالیت کشاورزان و مدیران واحدهای کشاورزی را بهینه کند و از سویدیگر در بهبود برنامهریزی سیاستمداران و مدیران دولتی در بخشکشاورزی نقش داشته باشد.درباره تفاوت دو رشته اقتصاد گرایش اقتصادکشاورزی و مهندسی کشاورزی گرایش اقتصاد کشاورزی باید گفت که هر چند دروساختصاصی هر دو رشته یکی است، اما دانشجویان رشته اقتصاد گرایش اقتصادکشاورزی پایه رشته تحصیلیشان بر علم اقتصاد استوار است و دانشجویان رشتهمهندسی اقتصاد کشاورزی پایه دروسشان بر دانش کشاورزی استوار شده است بهعبارت دیگر دانشجوی اقتصاد کشاورزی با دانش کشاورزی و عوامل طبیعی از قبیلآب، خاک و هوا آشنایی لازم را ندارد.
تواناییهای لازم :
دانشجویی که به کشاورزی علاقه دارد و از کار و فعالیت در مزارع ودامداریها لذت میبرد، میتواند در این رشته پیشرفت کند چون یکفارغالتحصیل مهندسی اقتصاد کشاورزی نمیتواند از محیطهای روستایی وقطبهای تولید کشاورزی فاصله بگیرد و در پشت میز، محاسبات اقتصادیخود را انجام دهد. همچنین دانشجوی این رشته باید در درس ریاضی توانمندباشد تا بتواند به خوبی محاسبه کرده و اطلاعات به دست آمده را تجزیه وتحلیل کند.
موقعیت شغلی در ایران :
متأسفانه در کشور ما جایگاه فارغالتحصیلان مهندسی کشاورزی و ازجمله مهندس اقتصاد کشاورزی به درستی مشخص نیست و در حال حاضر 40هزار مهندس کشاورزی بیکار در کشور داریم که از دانشگاههای دولتی وآزاد فارغالتحصیل شدهاند. البته این به آن معنا نیست کهفارغالتحصیلان این رشته هیچ موقعیت کاری ندارند بلکهفارغالتحصیل این رشته در صورت توانمندی میتواند در شرکتهایخصوصی طرحهای اقتصادی و کشاورزی ارائه دهد یا در جهاد کشاورزی بهبرنامهریزی کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت برای واحدهایکشاورزی مثل مزارع، مرغداریها و کارخانههای صنایع غذایی بپردازدیا در مورد علل موفقیت و عدم موفقیت واحدهای مختلف کشاورزی و نحوهسرمایهگذاری در زمینه محصولات کشاورزی تحقیق کند.
دروس تخصصی مهندسی اقتصاد کشاورزی :
بازاریابی محصولات کشاورزی ، اقتصاد خرد، اقتصاد کلان، اقتصاد ریاضی،اقتصادسنجی ، مدیریت مزرعه ، اقتصاد منابع طبیعی ، تهیه و ارزیابیطرحهای کشاورزی ، روش تحقیق ، اقتصاد توسعه و سیاست کشاورزی،حسابداری، اقتصاد تولید.
گرایش ماشینهای کشاورزی:
محاسبه ماشینهای مورد نیاز برای یک مزرعه و نگهداری و رسیدگی به تعمیراتو برنامهریزی برای زمان و نحوه کار ماشینهای مورد نظر به وسیلهفارغالتحصیل این رشته انجام میگیرد. به عبارت دیگر مهندسی ماشینهایکشاورزی، کاربرد مهندسی مکانیک در کشاورزی است و هدف آن تربیتکارشناسانی است که بتوانند در زمینههای کاربرد، نگهداری، تعمیر وترویج ماشینهای کشاورزی، برنامهریزی منطقهای، مکانیزاسیونکشاورزی و مجری و ارزیاب پروژههای عملیاتی فعالیت نمایند.
تواناییهای لازم :
بسیاری از داوطلبان آزمون سراسری تصور میکنند که مهندسی ماشینهایکشاورزی همان مهندسی مکانیک است در حالی که این رشته در مقطعکارشناسی حدفاصل مهندسی کشاورزی و مهندسی مکانیک است و دانشجویاناین رشته باید از هر دو علم اطلاعات کافی داشته باشند. همچنیندانشجویان این رشته باید در دو درس ریاضی و فیزیک قوی و توانمندباشند چون دروس این رشته ارتباط زیادی با این دو درس دارد. برایمثال دانشجویان ماشینهای کشاورزی باید از مقاومت قطعات ماشینهایکشاورزی اطلاع داشته باشند. در نتیجه لازم است دروسی از قبیلمقاومت مصالح و استاتیک بخوانند. و باز به همین دلیل دانشجویاناین رشته از بین داوطلبان گروه ریاضی و فنی انتخاب میشوند.
موقعیت شغلی در ایران :
اگر یک مهندس طراح از خواص مکانیکی محصولات کشاورزی اطلاع نداشتهباشد، نتیجه کار، کیفیت خوبی نخواهد داشت. برای مثال اگر قرار استدر یک کارخانه تراکتورسازی، تراکتوری برای درو کردن خوشههای گندمطراحی شود، باید تیغه کمباین برای بریدن این محصول حساب شده باشدو زاویه برش مشخص گردد و البته این کار در حیطه تخصص مهندسماشینهای کشاورزی است. خوشبختانه در حال حاضر مدیران کارخانجاتساخت ماشینهای کشاورزی نیز به همین نتیجه رسیدهاند وفارغالتحصیلان این رشته بهطور نسبی از فرصتهای شغلی خوبیبرخوردارند.
دروس تخصصی :
استاتیک، مقاومت مصالح، دینامیک، مکانیک سیالات، ترمودینامیک،نقشهکشی صنعتی، طراحی اجزای ماشین، مواد ساختمانی ادوات کشاورزی،تکنولوژی موتور، شناخت و کاربرد تراکتور، ماشینهای کشاورزی ، برق والکتریسیته.
برگرفته از وبلاگ تبیان

PARVAZ68
1388,07,06, ساعت : 14:29
مهندسی مواد

دیباچه: رشته مهندسی مواد در مقطع کارشناسی دارای دو شاخه متالورژی و سرامیک است.
شاخه متالورژی:
تصور کنید که در حال رانندگی در یکی از بزرگراهها هستید که ناگهانکامیونی با خودروی شما برخورد میکند و خسارت سنگینی بر آن وارد میسازد.چنین برخوردی در حال حاضر علاوه بر صرف هزینهای قابل توجه و نیاز بهزمانی نسبتاً طولانی برای تعمیر، از ارزش خودروی شما خواهد کاست اما اگربدنه خودرو به طور کامل از جنس آلیاژ "Tini" ساخته شده باشد، حداقل برایصافکاری مشکلی نخواهید داشت چون کافی است که بدنه خودرو را تا حد معینیحرارت بدهید تا بدنه تصادفی به سرعت تغییر شکل یابد و شکل اولیه خود راپیدا کند. البته در حال حاضر این یک خیال پردازی علمی است، اما با پیشرفتروز افزون علم متالورژی به زودی موانع تکنولوژیکی در راه تولید و کاربرداین آلیاژها برطرف میشود و مقدار زیادی از این مواد در شکلهای گوناگونتولید خواهد شد.متالورژی به عنوان یک علم، دانش نسبتاً جوانی است که تنهاصد سال از عمر آن میگذرد و با کشف روشهای جدید استخراج و تصفیه فلزات،شناسایی مشخصات ساختاری و فیزیکی مواد، فنون جدید شکل دادن و تولید فلزات،متولد شده است. علمی که به دو بخش کلی متالورژی استخراجی و صنعتی تقسیممیشود که البته هر دو بخش مذکور در دانشگاههای کشور ما نیز به عنوان دوگرایش از رشته مهندس مواد شاخه متالورژی ارائه میگردد.
گرایش متالورژی استخراجی:
متالورژی استخراجی شامل جداکردن فلزات از سنگ معدن و تصفیه آنها(تولید فلزات)، شناخت انواع کورهها، سوختها و فعل و انفعالاتشیمیایی میشود. به عنوان مثال آنچه در کارخانه ذوبآهن اصفهان تامرحله تهیه شمش آهن خام (چدن) انجام میشود، عمدتاً مربوط بهمتالورژی استخراجی است.
درسهای این رشته در طول تحصیل :
دروس مشترک در شاخههای مختلف مهندسی مواد:
ریاضی، معادلات دیفرانسیل، ریاضی مهندسی، محاسبات عددی، مبانی وبرنامهسازی کامپیوتر، فیزیک، شیمی عمومی، مبانی مهندسی برق ،استاتیک، مقاومت مصالح، کریستالوگرافی ، پدیدههای انتقال، شیمیفیزیک مواد، ترمودینامیک مواد ، خواص فیزیکی مواد، متالوگرافی، خواصمکانیکی مواد.
دروس تخصصی گرایش متالورژی استخراجی :
انتقال مطالب علمی و فنی، ریختهگری، شکل دادن فلزات ، تغلیظمواد معدنی ، اصول استخراج فلزات، سینتیک مواد، شیمی تجزیه ،عملیات حرارتی ، خوردگی و اکسیداسیون، انجماد فلزات، مواد دیرگداز.(بسیاری از دروس این رشته همراه با آزمایشگاه است.)
گرایش متالورژی صنعتی:
متالورژی صنعتی عبارت است از روشهای مختلف تولید مصنوعات فلزی کهمهمترین این روشها متالورژی پودری، شکل دادن، جوشکاری وماشینکاری است. همچنین در متالورژی صنعتی خواص و مشخصات فیزیکی،ساختاری و مکانیکی مواد بررسی میشود.
دروس تخصصی گرایش متالورژی صنعتی :
ریختهگری، انجماد فلزات ، شکل دادن فلزات، خواص مکانیکی مواد ،متالورژی جوشکاری ، متالورژی پودر، روشهای نوین آنالیز مواد، خوردگیو اکسیداسیون، عملیات حرارتی ، استخراج فلزات، انتقال مطالب علمیو فنی.
شاخه سرامیک:
امروزه سرامیک را هنر ساخت ظروف سرامیکی و سفالینهها نمیدانیمبلکه آن را به صورت علمی وسیعتر از ساخت اینگونه وسایل تعریفمیکنیم. بر این اساس میتوان گفت که سرامیک بطور کلی هنر و علمساختن و به کاربردن اشیاء جامدی است که اجزاء تشکیلدهنده اصلی وعمده آنها مواد غیرآلی و غیرفلزی است یعنی علم سرامیک علاوه برسفالینهها شامل انواع چینیها، دیرگدازها، فرآوردههای رُسیساختمانی، مواد ساینده، لعابهای چینی، سیمان، شیشه، مواد مغناطیسیغیرفلزی، فروالکتریکها، تک بلورهای مصنوعی و محصولات پیچیدهتر دیگرمیشود. دانشجویان مهندسی سرامیک در طول دوره تحصیلی خود، پس از کسبپایههای علمی و مهندسی لازم، کلیه فرآیندهای ساخت سرامیکها را از مواداولیه و آماده سازی آن گرفته تا کنترل کیفی محصولات ساخته شده و ارتباطبین ساختمان و خواص این مواد فرا میگیرند.
دروس تخصصی شاخه سرامیک:
ساختار سرامیکها، سینتیک مواد، روشهای نوین آنالیز مواد ، خواصالکتریکی و نوری سرامیکها، مواد دیرگداز ، تئوری شیشه ، تئوریپرسلانها، آزمایشگاه چینی، فرآیند ساخت سرامیک، انتقال مطالب علمیو فنی.
تواناییهای لازم :
در مهندسی مواد، دو علم شیمی و فیزیک اهمیت ویژهای پیدا میکند.چرا که بررسی خواص مواد بدون آشنایی با این دو علم امکانپذیرنیست. دانشجوی این رشته علاوه بر فیزیک و شیمی باید از دانش ریاضیاطلاعات کافی داشته و قدرت تجزیه و تحلیل خوبی داشته باشد. برایمثال با وجود آن که یک مهندس متالورژی نباید به فکر پشت میزنشینیبوده و باید آمادگی کار در شرایط سخت را داشته باشد، اما بدون شکمهندس این رشته بیش از توان جسمانی خوب نیاز به ذهنی خلاق وکنجکاو دارد. آشنایی با زبان انگلیسی نیز در تمام رشتههای مهندسیضروری است. اما در مهندسی سرامیک این ضرورت بیشتر احساس میشود چراکه این رشته نسبتاً جدید است و در نتیجه کتابهای علمی آن کمتر بهزبان فارسی ترجمه شده است.
موقعیت شغلی در ایران :
فارغالتحصیلان متالورژی استخراجی میتوانند جذب مراکزی شوند که بهفرآیند استخراج و تولید مواد اولیه فلزی (آهنی و غیرآهنی) ازکانههای مربوط میپردازند . برای مثال میتوانند در صنایع نفت وپالایش و همچنین صنایع آهنی و غیرآهنی مانند ذوب آهن اصفهان،مجتمع مس سرچشمه و آلومینیم اراک فعالیت کنند. فارغالتحصیلانمتالورژی صنعتی نیز میتوانند در مراکزی که با تولید قطعات فلزی سروکاردارند مانند صنایع ریختهگری، صنایع متالورژی پودر، صنایع فولادسازی،صنایع دفاع، هواپیماسازی، کشتیسازی، تراکتورسازی، خودروسازی وساخت قطعات مختلف وسایل خانگی از جمله یخچال، کولر،ماشینلباسشویی، تلویزیون و ضبط صوت فعالیت نمایند. در موردفرصتهای شغلی مهندس سرامیک نیز باید گفت که امروزه صنایع سرامیکبرای رشد اکثر صنایع اهمیت بسیاری دارند. برای مثال صنایع متالورژیو سایر صنایعی که با درجه حرارت بالا سروکار دارند، مصرفکننده مواددیرگداز هستند یا صنایع الکترونیک احتیاج به قطعات مختلف سرامیکیبا خواص الکترونیکی و مغناطیسی مطلوب دارند. همچنین صنایعاتومبیلسازی، صنایع ساختمانی، صنایع تولید نیرو، مخابرات و بالاخرههر خانه و خط تولید هر کارخانهای نیاز به فرآوردههای سرامیکیدارد. در حال حاضر کشور ما کارخانههای عمده کاشیسازی، چینیسازی،تولیدکننده مواد نسوز، تولیدکننده سرامیکهای الکتریکی، شیشهسازی،آجرسازی و سیمان دارد که فارغالتحصیلان رشته سرامیک میتوانند درآنها مشغول به کار گشته و به افزایش کارایی و راندمان کارخانه وهمچنین بهبود کیفیت محصول آن کمک نمایند.
منبع: کتاب آشنایی با رشته های دانشگاهی سازمان سنجش آموزش کشورتالیف خانم فیروزه سودایی ونرم افزار سامان رشته ی سازمان سنجش

برگرفته از وبلاگ تبیان

PARVAZ68
1388,07,07, ساعت : 15:14
هوانوردی - خلبانی

دیباچه: رشته هوانوردی دارای سه شاخهخلبانی، مراقبت پرواز و ناوبری هوایی است که در این میان دو شاخهخلبانی و مراقبت پرواز از بین داوطلبان گروههای آزمایشی ریاضی وفنی و علوم تجربی دانشجو میپذیرند که ما در اینجا به معرفی این دوشاخه میپردازیم :
شاخه خلبانی تنها شاخه خلبانی که از طریق آزمون سراسری دانشگاههاو مراکز آموزش عالی دانشجو میپذیرد، شاخه خلبانی نظامی است کهدانشجویان آن در دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری آموزشمیبینند. هدف از پذیرش دانشجوی هوانوردی (خلبانی) در دانشگاههوایی شهید ستاری، تربیت خلبانهای مورد نیاز نیروی هوایی جمهوریاسلامی است. نیروی هوایی تعیین میکند که دانشجویان خلبانی درکدام رشته تخصصی (خلبان جنگی ، آموزشی یا مسافربری) آموزش ببینند.آنچه مهم است این است که رشته هوانوردی (خلبانی) دانشگاه علوم وفنون هوایی شهید ستاری وابسته به نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامیاست و دانشجویان این دانشگاه از بدو ورود به دانشگاه یک دانشجوینظامی خواهند بود و در نهایت به عنوان یک افسر مهندس یا کارشناسفارغالتحصیل میشوند.
تواناییهای لازم :
یک خلبان به عنوان فرمانده هواپیمایی که میلیونها دلار ارزشدارد، حرف اول را در هواپیما میزند. به همین دلیل باید آمادگیکامل را برای احراز این مسؤولیت داشته باشد که این آمادگی در سهمرحله سنجیده میشود. در مرحله اول داوطلب شرکت در آزمون سراسریآمادگی علمی خود را ثابت میکند و همچنین لازم است که رشتههوانوردی (خلبانی) را جزو یکی از 9 انتخاب اول فرم انتخاب رشتهخود درج کرده باشد. در مرحله بعد باید از لحاظ جسمی در معایناتپذیرفته شود که در این مرحله یک داوطلب علاوه بر خصوصیات ظاهریکه عبارتند از:
حداکثر سن 20 سال تمام (حتی اگر خدمت سربازی را انجام داده باشدنباید بیشتر از 20 سال داشته باشد)، حداقل قد 165 سانتیمتر، داشتنوزنی متعارف باید از سلامت جسمانی کامل برخوردار باشد. مثلاً بایددید چشم او بوده و کوررنگی نداشته باشد به همین دلیل چشم داوطلبدر سه مرحله معاینه میشود همچنین گوش و حلق و بینی و قلب یکداوطلب در سه مرحله معاینه شده و نهایتاً نوار مغزی او برداشته ودندانهایش معاینه میشود. چون برای مثال اگر داوطلبی چند عدد ازدندانهای جلو را نداشته باشد در فشار جوّ بالا دچار حالت تهوع میشودیا اگر بیش از 3 یا 4 دندانش ترمیم شده باشد، در حین پرواز مشکلخواهد داشت در نهایت در صورت سلامت جسمانی کامل، از داوطلب مصاحبهعقیدتی و حفاظتی میشود. یک دانشجوی خلبانی باید جسور، نترس و شجاعباشد و همچنین لازم است که عاشق این رشته بوده و فردی منضبط ومنظم باشد.
درسهای این رشته در طول تحصیل :
دروس پایه:
ریاضی ، فیزیک پایه، آمار و احتمالات، معادلات دیفرانسیل.
دروس اصلی:
کامپیوتر و برنامهنویسی، ارتعاشات عمومی، استاتیک، مبانی مهندسیبرق، دینامیک عمومی، اصول ایمنی پرواز، الکترونیک عمومی،آئرودینامیک عمومی، اصول هوانوردی، موتورهای هواپیما، سیستمهایالکتریکی و الکترونیکی هواپیما، ناوبری هوائی ، هواشناسی، فیزیولوژیهوائی، قوانین و مقررات هوانوردی.
دروس تخصصی:
مقاومت مصالح، مبانی مدیریت و تحقیق در عملیات، ایرودینامیکسیالات تراکمپذیر، انتقال حرارت عمومی، مکانیک پرواز کاربردی،زبان تخصصی، پرواز اولیه، پرواز پایه ، پرواز پیشرفته نظامی ، پروازتخصصی نظامی.
شاخه مراقبت پرواز :
آنگاه که روی صندلی یک هواپیمای در حال پرواز بر فراز یکی از شهرهای بزرگو پرجمعیت جهان نشستهاید، آسمان را خالی و آرام و بیسر و صدا و به رنگاقیانوس آبیرنگ میبیند. اما اگر به صفحه رادار مراقبت پرواز فرودگاه آنشهر نگاه کنید، آن را همانند بزرگراهی مملو از اتومبیل مشاهده میکنید کهبا سرعتی بسیار در حال حرکت هستند. اتاق عملیات (کنترل راداری فرودگاههواپیما) در فرودگاه هر شهر، اداره آسمان پر ترافیک آن شهر را به عهدهدارد. در این اتاق، مسؤولان مراقبت پرواز با چشمانی دقیق و مراقب، تغییراتلحظهای و کامپیوتری صفحات سبزرنگ رادار را زیر نظر دارند و با استفاده ازرادار و رادیو، هواپیماها را در آسمان هدایت میکنند وبه خلبانها دستورمیدهند که به کدام سمت گردش کنند، اوج بگیرند، فرود آیند و سرعتشان رازیاد یا کم کنند تا تداخلی پیش نیاید و از ایمنی کامل برخوردار گردند.شاخه مراقبت پرواز به آموزش و پرورش متخصصان برج مراقبت پروازمیپردازد. افرادی که در برج مراقبت، کنترل هواپیماهای مسافربری وشکاری را برعهده دارند تا هنگام پرواز، بلند شدن و نشستن، تداخلیبه وجود نیاید و هواپیما فرود یا پروازی ایمن داشته باشد. یک متخصصمراقبت پرواز اطلاعات لازم را در زمینه نحوه وزش باد، نوع هوا وسمت باند پروازی از برج مراقبت پرواز گرفته و براساس آن، هواپیمارا هدایت میکند. در ضمن کارکنان مراقبت پرواز، اولین کسانی هستندکه از وقوع سانحه آگاه میشوند بنابراین ضمن رعایت دستورالعملمربوط، باید با سریعترین وسیله ممکن برای نجات سرنشینان هواپیمایسانحه دیده و از بین نرفتن آثار و شواهد و مدارک مؤثر در بروز سانحهاقدام نمایند.
تواناییهای لازم :
پای میکروفون صحبت کردن، یک توانایی است و مراقب پرواز باید ازاین توانایی برخوردار باشد؛ یعنی باید بتواند در هر شرایطی اطلاعاتلازم را در اختیار خلبانها قرار دهد. برای مثال اگر هوا خراب باشد وخلبان هم دچار اضطراب و هیجان شده باشد، این مسؤول مراقبت پروازاست که میتواند به خلبان آرامش دهد و باعث شود که هواپیما ایمنبر زمین بنشیند. همچنین یک مراقب پرواز باید به زبان انگلیسی مسلطباشد. چون باید با خلبانها انگلیسی صحبت کند و خلبانها نیز به زبانانگلیسی پاسخ بدهند.
درسهای این رشته در طول تحصیل :
دروس پایه:
ریاضی عمومی، فیزیک، مبانی و برنامهریزی کامپیوتر، معادلات دیفرانسیل.
دروس اصلی:
مبانی مهندسی برق، مکانیک، نقشهکشی و نقشهخوانی هوانوردی،الکترونیک عمومی، سیستمهای کمک ناوبری، ناوبری، هواشناسی عمومی،سرویس هواشناسی، هوانوردی، مکانیک پرواز، زبان تخصصی، فرودگاهها،حقوق هواپیمایی، مبانی مدیریت، اصول مخابرات، اصول رادار، کاربردکامپیوتر و اتوماسیون در مراقبت پرواز، آمار و احتمالات مهندسی.
دروس تخصصی:
مراقبت هوانوردی و طرح پرواز، سرویسهای ترافیک هوایی، سرویسهایاطلاعاتی هوانوردی، دستورالعملهای ناوبری و مراقبت پرواز (کنترلمنطقهای، کنترل تقرب و ارتفاعسنجی، برج کنترل) ، دستورالعملهایکنترل هواپیما به وسیله رادار، آموزش عملی رادار، تجسس و نجات،بررسی سوانح، طراحی دستورالعملهای پرواز، عملیات هواپیمایی،صلاحیت پرواز، سیستم ناوبری، ارتباطات و نظارت ماهوارهای، روشتدریس هواپیمایی، سیمولاتور برج کنترل، سیمولاتور کنترل منطقهای،سیمولاتور تقرب پرواز.
موقعیت شغلی در ایران :
شاخه خلبانی تنها در دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری ارائهمیشود و تمامی دانشجویان این دانشگاه از بدو ورود بورسیه میشوند وبا درجه ستوان دومی فارغالتحصیل میگردند و در طول خدمت در نیرویهوایی، مسکنی مناسب و مطابق ضوابط نیروی هوایی دریافت میکنند.شاخه مراقبت پرواز نیز در دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری ودانشکده صنعت هواپیمایی کشوری ارائه میشود. گفتنی است تعدادی ازدانشجویان دانشکده صنعت هواپیمایی کشوری از ترم دوم تحصیلی ، درصورت احراز شرایط با توجه به نیاز شرکتهای هواپیمایی بورسیهخواهند شد و در صورت سپردن تعهد خدمت از انجام خدمت وظیفه معافمیشوند

منبع: کتاب آشنایی با رشته های دانشگاهی سازمان سنجش آموزش کشورتالیف خانم فیروزه سودایی ونرم افزار سامان رشته ی سازمان سنجش

برگرفته از وبلاگ تبیان

PARVAZ68
1388,07,07, ساعت : 15:15
هوانوردی - مراقبت پرواز

دیباچه: رشته هوانوردی دارای سه شاخهخلبانی، مراقبت پرواز و ناوبری هوایی است که در این میان دو شاخهخلبانی و مراقبت پرواز از بین داوطلبان گروههای آزمایشی ریاضی وفنی و علوم تجربی دانشجو میپذیرند که ما در اینجا به معرفی این دوشاخه میپردازیم :
شاخه خلبانی تنها شاخه خلبانی که از طریق آزمون سراسری دانشگاههاو مراکز آموزش عالی دانشجو میپذیرد، شاخه خلبانی نظامی است کهدانشجویان آن در دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری آموزشمیبینند. هدف از پذیرش دانشجوی هوانوردی (خلبانی) در دانشگاههوایی شهید ستاری، تربیت خلبانهای مورد نیاز نیروی هوایی جمهوریاسلامی است. نیروی هوایی تعیین میکند که دانشجویان خلبانی درکدام رشته تخصصی (خلبان جنگی ، آموزشی یا مسافربری) آموزش ببینند.آنچه مهم است این است که رشته هوانوردی (خلبانی) دانشگاه علوم وفنون هوایی شهید ستاری وابسته به نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامیاست و دانشجویان این دانشگاه از بدو ورود به دانشگاه یک دانشجوینظامی خواهند بود و در نهایت به عنوان یک افسر مهندس یا کارشناسفارغالتحصیل میشوند.
تواناییهای لازم :
یک خلبان به عنوان فرمانده هواپیمایی که میلیونها دلار ارزشدارد، حرف اول را در هواپیما میزند. به همین دلیل باید آمادگیکامل را برای احراز این مسؤولیت داشته باشد که این آمادگی در سهمرحله سنجیده میشود. در مرحله اول داوطلب شرکت در آزمون سراسریآمادگی علمی خود را ثابت میکند و همچنین لازم است که رشتههوانوردی (خلبانی) را جزو یکی از 9 انتخاب اول فرم انتخاب رشتهخود درج کرده باشد. در مرحله بعد باید از لحاظ جسمی در معایناتپذیرفته شود که در این مرحله یک داوطلب علاوه بر خصوصیات ظاهریکه عبارتند از:
حداکثر سن 20 سال تمام (حتی اگر خدمت سربازی را انجام داده باشدنباید بیشتر از 20 سال داشته باشد)، حداقل قد 165 سانتیمتر، داشتنوزنی متعارف باید از سلامت جسمانی کامل برخوردار باشد. مثلاً بایددید چشم او بوده و کوررنگی نداشته باشد به همین دلیل چشم داوطلبدر سه مرحله معاینه میشود همچنین گوش و حلق و بینی و قلب یکداوطلب در سه مرحله معاینه شده و نهایتاً نوار مغزی او برداشته ودندانهایش معاینه میشود. چون برای مثال اگر داوطلبی چند عدد ازدندانهای جلو را نداشته باشد در فشار جوّ بالا دچار حالت تهوع میشودیا اگر بیش از 3 یا 4 دندانش ترمیم شده باشد، در حین پرواز مشکلخواهد داشت در نهایت در صورت سلامت جسمانی کامل، از داوطلب مصاحبهعقیدتی و حفاظتی میشود. یک دانشجوی خلبانی باید جسور، نترس و شجاعباشد و همچنین لازم است که عاشق این رشته بوده و فردی منضبط ومنظم باشد.
درسهای این رشته در طول تحصیل :
دروس پایه:
ریاضی ، فیزیک پایه، آمار و احتمالات، معادلات دیفرانسیل.
دروس اصلی:
کامپیوتر و برنامهنویسی، ارتعاشات عمومی، استاتیک، مبانی مهندسیبرق، دینامیک عمومی، اصول ایمنی پرواز، الکترونیک عمومی،آئرودینامیک عمومی، اصول هوانوردی، موتورهای هواپیما، سیستمهایالکتریکی و الکترونیکی هواپیما، ناوبری هوائی ، هواشناسی، فیزیولوژیهوائی، قوانین و مقررات هوانوردی.
دروس تخصصی:
مقاومت مصالح، مبانی مدیریت و تحقیق در عملیات، ایرودینامیکسیالات تراکمپذیر، انتقال حرارت عمومی، مکانیک پرواز کاربردی،زبان تخصصی، پرواز اولیه، پرواز پایه ، پرواز پیشرفته نظامی ، پروازتخصصی نظامی.
شاخه مراقبت پرواز :
آنگاه که روی صندلی یک هواپیمای در حال پرواز بر فراز یکی از شهرهای بزرگو پرجمعیت جهان نشستهاید، آسمان را خالی و آرام و بیسر و صدا و به رنگاقیانوس آبیرنگ میبیند. اما اگر به صفحه رادار مراقبت پرواز فرودگاه آنشهر نگاه کنید، آن را همانند بزرگراهی مملو از اتومبیل مشاهده میکنید کهبا سرعتی بسیار در حال حرکت هستند. اتاق عملیات (کنترل راداری فرودگاههواپیما) در فرودگاه هر شهر، اداره آسمان پر ترافیک آن شهر را به عهدهدارد. در این اتاق، مسؤولان مراقبت پرواز با چشمانی دقیق و مراقب، تغییراتلحظهای و کامپیوتری صفحات سبزرنگ رادار را زیر نظر دارند و با استفاده ازرادار و رادیو، هواپیماها را در آسمان هدایت میکنند وبه خلبانها دستورمیدهند که به کدام سمت گردش کنند، اوج بگیرند، فرود آیند و سرعتشان رازیاد یا کم کنند تا تداخلی پیش نیاید و از ایمنی کامل برخوردار گردند.شاخه مراقبت پرواز به آموزش و پرورش متخصصان برج مراقبت پروازمیپردازد. افرادی که در برج مراقبت، کنترل هواپیماهای مسافربری وشکاری را برعهده دارند تا هنگام پرواز، بلند شدن و نشستن، تداخلیبه وجود نیاید و هواپیما فرود یا پروازی ایمن داشته باشد. یک متخصصمراقبت پرواز اطلاعات لازم را در زمینه نحوه وزش باد، نوع هوا وسمت باند پروازی از برج مراقبت پرواز گرفته و براساس آن، هواپیمارا هدایت میکند. در ضمن کارکنان مراقبت پرواز، اولین کسانی هستندکه از وقوع سانحه آگاه میشوند بنابراین ضمن رعایت دستورالعملمربوط، باید با سریعترین وسیله ممکن برای نجات سرنشینان هواپیمایسانحه دیده و از بین نرفتن آثار و شواهد و مدارک مؤثر در بروز سانحهاقدام نمایند.
تواناییهای لازم :
پای میکروفون صحبت کردن، یک توانایی است و مراقب پرواز باید ازاین توانایی برخوردار باشد؛ یعنی باید بتواند در هر شرایطی اطلاعاتلازم را در اختیار خلبانها قرار دهد. برای مثال اگر هوا خراب باشد وخلبان هم دچار اضطراب و هیجان شده باشد، این مسؤول مراقبت پروازاست که میتواند به خلبان آرامش دهد و باعث شود که هواپیما ایمنبر زمین بنشیند. همچنین یک مراقب پرواز باید به زبان انگلیسی مسلطباشد. چون باید با خلبانها انگلیسی صحبت کند و خلبانها نیز به زبانانگلیسی پاسخ بدهند.
درسهای این رشته در طول تحصیل :
دروس پایه:
ریاضی عمومی، فیزیک، مبانی و برنامهریزی کامپیوتر، معادلات دیفرانسیل.
دروس اصلی:
مبانی مهندسی برق، مکانیک، نقشهکشی و نقشهخوانی هوانوردی،الکترونیک عمومی، سیستمهای کمک ناوبری، ناوبری، هواشناسی عمومی،سرویس هواشناسی، هوانوردی، مکانیک پرواز، زبان تخصصی، فرودگاهها،حقوق هواپیمایی، مبانی مدیریت، اصول مخابرات، اصول رادار، کاربردکامپیوتر و اتوماسیون در مراقبت پرواز، آمار و احتمالات مهندسی.
دروس تخصصی:
مراقبت هوانوردی و طرح پرواز، سرویسهای ترافیک هوایی، سرویسهایاطلاعاتی هوانوردی، دستورالعملهای ناوبری و مراقبت پرواز (کنترلمنطقهای، کنترل تقرب و ارتفاعسنجی، برج کنترل) ، دستورالعملهایکنترل هواپیما به وسیله رادار، آموزش عملی رادار، تجسس و نجات،بررسی سوانح، طراحی دستورالعملهای پرواز، عملیات هواپیمایی،صلاحیت پرواز، سیستم ناوبری، ارتباطات و نظارت ماهوارهای، روشتدریس هواپیمایی، سیمولاتور برج کنترل، سیمولاتور کنترل منطقهای،سیمولاتور تقرب پرواز.
موقعیت شغلی در ایران :
شاخه خلبانی تنها در دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری ارائهمیشود و تمامی دانشجویان این دانشگاه از بدو ورود بورسیه میشوند وبا درجه ستوان دومی فارغالتحصیل میگردند و در طول خدمت در نیرویهوایی، مسکنی مناسب و مطابق ضوابط نیروی هوایی دریافت میکنند.شاخه مراقبت پرواز نیز در دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری ودانشکده صنعت هواپیمایی کشوری ارائه میشود. گفتنی است تعدادی ازدانشجویان دانشکده صنعت هواپیمایی کشوری از ترم دوم تحصیلی ، درصورت احراز شرایط با توجه به نیاز شرکتهای هواپیمایی بورسیهخواهند شد و در صورت سپردن تعهد خدمت از انجام خدمت وظیفه معافمیشون

منبع: کتاب آشنایی با رشته های دانشگاهی سازمان سنجش آموزش کشورتالیف خانم فیروزه سودایی ونرم افزار سامان رشته ی سازمان سنجش

برگرفته از وبلاگ تبیان

PARVAZ68
1388,07,07, ساعت : 15:16
هوانوردی-ناوبری هوایی

دیباچه: بدون شک ایمنی اولین و مهمترین هدف هرپروازی است، زیرا ایمنی نه تنها باعث جلوگیری از ضایعات ناشی از خسارت یاآسیب میگردد بلکه همچنین میتواند در اقناع اذهان عمومی و بهبود سوددهیشرکتهای هواپیمایی تجاری و مسافری مؤثر باشد. بنابراین شرکتهای حاضر درصنعت هواپیمایی دریافتهاند که سرمایهگذاری بر روی ایمنی در تمامی سطوحشرکت، یک سیاست اصولی و منطقی است.یکی از گامهایی که در این زمینهبرداشته شده است، وجود متخصصین ناوبری هوایی در هواپیماهای مسافربری،ترابری و شکاری میباشد که به عنوان رکن اصلی یک پرواز ایمن محسوبمیشوند. ناوبر هوایی را تقریباً میتوان خلبان دوم نامید؛ فردی کهقبل از پرواز مسؤولیت تهیه و طراحی نقشه مسیر پرواز را برعهده داردو تعیین میکند که هواپیما باید در چه ارتفاعی، با چه سرعتی و درچه هوایی پرواز نماید و اگر هواپیما رادار داشته باشد، ناوبر در پشترادار مینشیند و ابرهای مختلف را شناسایی میکند. برای مثال اگر درصد مایلی هواپیما، ابرهای بارانزا وجود داشته باشد، او مسیر جدیدی رابه خلبان پیشنهاد میکند تا با ابرهای بارانزا برخورد نداشته باشد ودر واقع مسیر را دور میزند تا با امنیت کامل هواپیما را به مقصدبرساند. البته تمام هواپیماها ناوبر ندارند اما اگر هواپیمایی ناوبرداشته باشد، قدرت مانور بیشتری دارد. چون در هوای نامناسب نیزمیتواند پرواز کند. عدهای از ناوبرها نیز برای هواپیماهای شکاریآموزش میبینند (دانشگاه هوایی شهید ستاری بیشتر در این زمینهآموزش میدهد) که این افراد در نهایت کار پیچیدهتر و مهمتری راانجام میدهند چون علاوه بر فعالیتهای یک ناوبر هواپیمای مسافربرییا ترابری باید دورههای مختلفی از جمله دوره نجات خدمه از مرگ رابگذرانند و سلاحها و مهمات را نیز کنترل کنند. همچنین باید رادارهواپیماهای دشمن را شناسایی کرده و در صورت لزوم از اسلحه هواپیمابر ضد دشمن استفاده کنند.
تواناییهای لازم :
دانشجوی ناوبری هوایی باید در دروس ریاضیات و زبان قوی بوده و ازسرعت عمل، مهارت و قدرت تجزیه و تحلیل خوبی برخوردار باشد تابتواند در مواقع بحرانی، وظیفه خود را به خوبی انجام دهد.
موقعیت شغلی در ایران :
فرصتهای شغلی این رشته مانند سایر رشتههای دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری است.
درسهای این رشته در طول تحصیل :
دروس پایه :
ریاضی، فیزیک، آمار و احتمالات، معادلات دیفرانسیل.
دروس اصلی :
مبانی کامپیوتر، آشنایی با لیزر، مبانی برق، مبانی الکترونیک، دینامیک عمومی، استاتیک، ارتعاشات عمومی.
دروس تخصصی :
فیزیولوژی هوایی، اصول پرواز، اصول ایمنی پرواز، زبان تخصصی، موتورهواپیما، قوانین هوانوردی، سیستمالکترونیکی، هواپیما، هواشناسی، جنگالکترونیک، پرواز مقدماتی، پرواز پایه، پرواز پیشرفته، رهگیریهوایی، سیمولاتور پرواز، سرویس هوانوردی، سیستم کمک ناوبری، سیستمکنترل.

منبع: کتاب آشنایی با رشته های دانشگاهی سازمان سنجش آموزش کشورتالیف خانم فیروزه سودایی ونرم افزار سامان رشته ی سازمان سنجش
برگرفته از وبلاگ تبیان

PARVAZ68
1388,07,07, ساعت : 15:16
مهندسی مکانیک نیروگاه

دیباچه: در ابتدای تأسیس دانشگاه در کشور ما،رشتههای مهندسی بویژه در مقطع کارشناسی به یک یا دو رشته محدود میشد.اما امروزه با پیشرفت و گسترش علم و تکنولوژی، شاهد ایجاد دهها رشتهمهندسی هستیم که جنبه علمی یا اجرایی دارد. برای مثال، امروزه مهندسیمکانیک علاوه بر سه گرایش اصلی طراحی جامدات، حرارت و سیالات، و ساخت وتولید، دارای رشتههای علمی و اجرایی بسیاری مانند مهندسی دریا گرایشکشتیسازی، مهندسی پزشکی گرایش بیومکانیک، مهندسی کشاورزی گرایش مکانیکماشینهای کشاورزی، مهندسی ماشینهای ریلی، مهندسی هوا و فضا و مهندسیمکانیک نیروگاه است.به عبارت دیگر، امروزه سیطره علم مکانیک در صنایعمتنوع به قدری گسترده است که اگر بخواهیم در مقطع لیسانس، متخصصان وکاربرانی توانمند داشته باشیم، نمیتوانیم مهندسی مکانیک را به یک یا دورشته محدود کنیم.علت اصلی ارائه رشته مهندسی مکانیک نیروگاه در دانشگاهصنعت آب و برق شهید عباسپور نیز همین امر است؛ رشتهای که به آموزش وتربیت متخصصان و مجریان مورد نیاز نیروگاههای وزارت نیرومیپردازد.مهندسی مکانیک نیروگاه، ترکیبی از چند رشته مهندسی شامل مهندسیمکانیک در دو گرایش حرارت و سیالات، و طراحی جامدات و مهندسی برق کنترلاست؛ زیرا در نیروگاهها به مهندسین بهرهبرداری که از موضوعهای مختلفنیروگاه اطلاع داشته باشند، نیاز دارند. البته این اطلاعات لازم نیست خیلیعمیق باشد. به قول معروف، متخصص این رشته اقیانوسی با عمق کم است. امامتخصص رشته مهندسی مکانیک یا برق دریاچهای با عمق زیاد میباشد. برایمثال، دانشجویان مهندسی مکانیک گرایش حرارت و سیالات، ترمودینامیک را دردو ترم تحت عنوان ترمودینامیک 1 و 2 مطالعه میکنند. در صورتی کهدانشجویان مکانیک نیروگاه، علاوه بر دروس یاد شده، ترمودینامیک نیروگاه وکندانسور را نیز مطالعه میکنند.همچنین دانشجویان این رشته در زمینهکنترل، اطلاعات گسترده و بیشتری نسبت به دانشجویان مکانیک حرارت و سیالاتکسب میکنند.گفتنی است که در این رشته بر روی نیروگاههای سیکل ترکیبی کهترکیبی از نیروگاههای گازی و بخاری است، تأکید میشود.
توانایی‎های لازم:
مهندسی مکانیک نیروگاه یک رشته اجرایی است و فارغالتحصیل آن به عنوانمجری و بهرهبردار در نیروگاه فعالیت و مشکلات موجود را حل میکند. بهعبارت دیگر، مهندس مکانیک نیروگاه طراح نیروگاه نیست و دانشجویان این رشتهنباید انتظار داشته باشند که پس از فارغالتحصیلی، طراحی یک نیروگاه یابخشی از آن را بر عهده بگیرند. آنها لازم است در نیروگاه، فعالیتهایکاربردی انجام دهند؛ کاری که نیاز به اطلاعاتی وسیع اما نه چندان عمیقدارد.دانشجوی این رشته باید به دو علم مکانیک و الکترونیک علاقهمند باشد؛چون درسهای این رشته، مجموعهای از دروس علم مکانیک و علم الکترونیک وکنترل صنعتی است. همچنین دانشجو باید روابط عمومی خوب و توان کار گروهی ومدیریت یک مجموعه را داشته باشد؛ چون فارغالتحصیل این رشته نمیتواند درگوشه خانه خود فعالیت کند، بلکه مثل اکثر رشتههای مهندسی باید مسؤولیتبخش یا بخشهایی از یک مجموعه را بر عهده بگیرد؛ کاری که نیاز به خلاقیت،روابط عمومی خوب، تفکر سیستماتیک و توان تجزیه و تحلیل مسائل دارد.
موقعیت شغلی در ایران:
در حال حاضر با گسترش شبکه برق کشور، وزارت نیرو بایستی سالی یک نیروگاهافتتاح کند تا بتواند پاسخگوی نیاز جامعه باشد. این نیروگاهها نیازمندمتخصصان مکانیک نیروگاه است که به عنوان کاربر و مجری فعالیت نمایند.گفتنیاست که بازار کار مهندسین مکانیک نیروگاه خیلی وسیع است و فارغالتحصیلاناین رشته میتوانند با توجه به علاقهشان، در زمینههای مختلف؛ اعم از بخشنرمافزاری، بخش حرارت و سیالات، بهرهبرداری نیرو یا جامدات فعالیت کنند.به عبارت دیگر، دانشجویان این رشته، تخصص و تجربه لازم را برای کار دربخشهای مختلف یک نیروگاه به دست میآورند و از همینرو وزارت نیرو بیشترمایل است که فارغالتحصیلان این رشته را جذب نماید و ترجیح میدهد که ازآنها به جای فارغالتحصیلان رشته مهندسی مکانیک یا سایر رشتههای مرتبط کهقبل از شروع به کار، مجبور به گذراندن دورههای آموزشی کوتاه مدت یابلندمدت در نیروگاه هستند. استفاده نماید.
درسهای این رشته در طول تحصیل:
دروس پایه:
آمار و احتمالات مهندسی، ریاضی مهندسی، ریاضیات عمومی، ریاضیات کاربردی،فیزیک الکتریسیته مغناطیس، فیزیک حرارت، مبانی برنامهسازی کامپیوتر،محاسبات عددی، معادلات دیفرانسیل.
دروس اصلی و تخصصی:
ارتعاش محور، استاتیک، انتقال حرارت، الکترونیک کاربردی، اندازهگیریغیرالکتریکی، تحلیل مدارهای الکتریکی، ترمودینامیک، کارگاه برق، کارگاهمکانیک، کنترل سیستمهای خطی، مدارهای منطقی، مقاومت مصالح، مکانیکسیالات، نقشهکشی صنعتی. ( بسیاری از درس‎‏های این رشته همراه باآزمایشگاه است).
منبع: کتاب آشنایی با رشته های دانشگاهی سازمان سنجش آموزش کشورتالیف خانم فیروزه سودایی ونرم افزار سامان رشته ی سازمان سنجش

برگرفته از وبلاگ تبیان

PARVAZ68
1388,07,07, ساعت : 15:17
مهندسی ماشینهای ریلی

دیباچه: حدود 400 سال پیش وقتی در معادنزغالسنگ "هارتز" آلمان با تیرهای چوبی، راهی به شکل ریل ساخته شد تاسگها از طریق این ریلها مواد استخراج شده را به محل بارگیری حمل کنند،هیچ کس فکر نمیکرد که زمانی ریلهای فولادین تمامی کره زمین را درمینوردند و محل عبور قطارهایی میشوند که گاه بیش از 350 کیلومتر درساعت سرعت دارند و با صرفهترین و ایمنترین روش برای رساندن مسافران وکالاها به مقصد هستند. این به معنای آن است که امروزه حمل و نقل ریلی باشکل آغازین و ابتدایی آن بسیار متفاوت است و هر کشوری برای استفاده و حفظاین صنعت عظیم که نقش مهمی در توسعه حمل و نقل و در نتیجه پیشرفت کشوردارد، باید از متخصصان کارآمد در صنعت راهآهن بهره بگیرد.بر همین اساسدر سال 76 برای اولینبار در خاورمیانه، دانشکده مهندسی راهآهن دردانشگاه علم و صنعت ایران تأسیس شد و در سه رشته مهندسی ماشینهای ریلی،مهندسی خط و سازههای ریلی و مهندسی حمل و نقل ریلی دانشجو پذیرفت.در اینمیان مهندسی ماشینهای ریلی به مطالعه و بررسی کلیه فعالیتهای بخش متحرکصنعت حمل و نقل ریلی میپردازد. هدف این رشته تربیت متخصصانی است کهبتوانند طراحی، انتخاب بهینه، بهبود سیستم نگهداری، تعمیر، بازسازیو ساخت وسائط نقلیه ریلی را بر عهده بگیرند. در واقع مهندسماشینهای ریلی یک مهندس خوب مکانیک است که تخصص ویژه در زمینهراهآهن دارد و به همین دلیل آمادگی حل مشکلات صنعت راهآهن مثل مشکلاتطراحی و ساخت قطعات را دارد.
تواناییهای لازم :
دروس ریاضی و فیزیک در رشته مهندسی ماشینهای ریلی مانند سایر رشتههایمهندسی از اهمیت بسیاری برخوردار است. اما علاوه بر قوی بودن در دودرس ریاضی و فیزیک، دانشجوی این رشته باید توانایی مدیریت داشته واز روابط اجتماعی خوبی برخوردار باشد. زیرا یک مهندس ماشینهای ریلی کهبرخورد اجتماعی خوبی دارد، میتواند در محیط کار خود باعث خلاقیت کارگرانو کارکنانی باشد که زیر نظر او فعالیت میکنند.
موقعیت شغلی در ایران :
براساس برنامه 5 ساله سوم توسعه که به تصویب مجلس شورای اسلامینیز رسیده است، قرار است که فعالیتهای اجرایی راهآهن به مروربه بخش خصوصی واگذار شود و این به معنای آن است که صنعتراهآهن به نیروی متخصص بیشتری برای نظارت، مدیریت و کنترلپروژه نیاز دارد تا راهآهن بتواند به صورت منسجم به کار شرکتهایخصوصی نظارت داشته باشد. باید توجه داشت که حیطه شغلی یک مهندسماشینهای ریلی به صنعت راهآهن محدود نمیشود بلکه فارغالتحصیلاین رشته میتواند در صنعت ذوبآهن، مترو، بنیاد مستضعفان،واگنسازی پارس و کارخانجات مشابه نیز کار کند یا با توجه به شاخهتحصیلی خود به عنوان یک مهندس مکانیک فعالیت داشته باشد.
درسهای این رشته در طول تحصیل :
دروس پایه :
ریاضی، فیزیک ، استاتیک، شیمی عمومی، معادلات دیفرانسیل، محاسبات عددی، ریاضی مهندسی، برنامهسازی کامپیوتر.
دروس اصلی و تخصصی :
مقررات عمومی حرکت، نقشهکشی صنعتی، کارگاه ماشینابزار وابزارسازی، مقاومت مصالح ، مبانی ارتباطات و علائم، مبانی مهندسیبرق و الکترونیک، دینامیک، ترمودینامیک ، کارگاه جوشکاری وورقکاری، مبانی سیر و حرکت قطار، مبانی زیرسازی و روسازی راهآهن،مبانی ماشینهای الکتریکی، مکانیک سیالات، طراحی اجزاء ، علم موادو شناخت فلزات در راهآهن، انتقال حرارت، دینامیک حرکت قطارها،کارگاه تخصصی واگن، راهآهن برقی، کنترل اتوماتیک، طراحی سازهواگن و لکوموتیو، تکنولوژی ساخت و تعمیر وسایل نقلیه ریلی، طراحیترمزهای قطار، کارگاه تخصصی لکوموتیو، طراحی لکوموتیو، طراحی بوژی،پروژه تخصصی، طراحی ماشینهای ریلی.

منبع: کتاب آشنایی با رشته های دانشگاهی سازمان سنجش آموزش کشورتالیف خانم فیروزه سودایی ونرم افزار سامان رشته ی سازمان سنجش

برگرفته از وبلاگ تبیان